Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bilingválne slovensko - španielske gymnázium, Štúrova ulica 2590/31A, Nové Mesto nad Váhom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
20 476€ 8 490€ 11 448€ 19 807€ 8 238€ 18 096€ 10 488€ 25 018€ 18 520€ 17 229€ 23 406€ 11 699€ 20 371€
02
501
Spotreba materiálu
18 471€ 6 165€ 9 865€ 16 722€ 4 828€ 15 468€ 7 962€ 20 721€ 15 511€ 13 537€ 18 847€ 7 906€ 17 798€
03
502
Spotreba energie
2 005€ 2 326€ 1 583€ 3 085€ 3 410€ 2 628€ 2 527€ 4 297€ 3 008€ 3 692€ 4 558€ 3 793€ 2 573€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
32 770€ 27 880€ 34 900€ 38 877€ 37 431€ 36 229€ 27 621€ 25 913€ 20 691€ 30 456€ 33 049€ 36 160€ 34 911€
07
511
Opravy a udržiavanie
925€ 394€ 1 642€ 297€ 1 444€ 3 126€ 370€ 1 092€ 0€ 12 917€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
84€ 1 421€ 758€ 581€ 486€ 174€ 279€ 132€ 138€ 349€ 100€ 141€ 114€
09
513
Náklady na reprezentáciu
479€ 222€ 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
31 282€ 25 842€ 32 219€ 38 000€ 35 501€ 32 929€ 26 973€ 24 690€ 20 553€ 17 189€ 32 949€ 36 018€ 34 797€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
302 180€ 273 385€ 230 560€ 216 131€ 195 446€ 182 879€ 176 989€ 171 599€ 168 509€ 160 973€ 162 591€ 150 253€ 133 168€
12
521
Mzdové náklady
221 072€ 197 486€ 165 355€ 155 608€ 141 856€ 133 310€ 128 946€ 124 047€ 123 307€ 117 392€ 118 780€ 109 581€ 96 333€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
71 416€ 67 668€ 57 379€ 53 891€ 49 076€ 45 541€ 44 798€ 44 145€ 42 052€ 40 226€ 40 671€ 37 491€ 33 091€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 006€ 1 880€ 1 877€ 1 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 686€ 6 351€ 5 949€ 4 925€ 4 514€ 4 028€ 3 245€ 3 407€ 3 150€ 3 354€ 3 141€ 3 180€ 2 875€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 869€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 560€ 938€ 958€ 960€ 40€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 560€ 938€ 958€ 960€ 40€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
160€ 4 524€ 1 045€ 24€ 1 218€ 1 464€ 1 537€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 045€ 905€ 877€ 849€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
160€ 4 524€ 24€ 313€ 587€ 688€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
556€ 556€ 232€ 5 939€ 4 184€ 4 852€ 8 461€ 3 796€ 2 222€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
556€ 556€ 232€ 0€ 0€ 4 998€ 1 517€ 2 222€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 939€ 4 184€ 4 852€ 3 464€ 2 279€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 184€ 4 852€ 3 464€ 2 279€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 939€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
434€ 424€ 448€ 285€ 192€ 127€ 5€ 91€ 140€ 73€ 56€ 2€ 2€
47
568
Ostatné finančné náklady
434€ 424€ 448€ 285€ 192€ 127€ 5€ 91€ 140€ 73€ 56€ 2€ 2€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
43€ 2 412€ 3 267€ 3 275€ 2 141€ 814€ 161€ 942€ 2 896€ 14 529€ 12 543€ 385€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
43€ 2 412€ 3 267€ 3 275€ 2 141€ 814€ 161€ 942€ 2 896€ 14 529€ 12 543€ 385€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
358 179€ 316 197€ 280 959€ 279 411€ 245 542€ 239 472€ 215 917€ 228 785€ 214 203€ 217 964€ 243 629€ 214 453€ 191 058€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
599€ 556€ 2 644€ 3 267€ 3 275€ 2 141€ 165€ 796€ 77€ 3 754€ 14 760€ 12 543€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
599€ 556€ 2 644€ 3 267€ 3 275€ 2 141€ 165€ 796€ 77€ 3 754€ 14 760€ 12 543€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 939€ 4 184€ 4 852€ 3 464€ 2 279€ 2 066€ 1 558€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 939€ 4 184€ 4 852€ 3 464€ 2 279€ 2 066€ 1 558€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 184€ 4 852€ 3 464€ 2 279€ 2 066€ 1 558€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 939€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
357 586€ 315 882€ 278 241€ 276 157€ 242 332€ 238 387€ 214 976€ 221 976€ 209 137€ 210 210€ 225 569€ 199 624€ 191 066€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
357 586€ 315 882€ 278 241€ 276 157€ 242 332€ 238 387€ 212 737€ 221 976€ 209 137€ 210 210€ 207 630€ 198 107€ 188 459€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 4 998€ 1 517€ 2 222€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 5 829€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 239€ 0€ 0€ 7 112€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 385€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
358 185€ 316 438€ 280 885€ 279 424€ 245 607€ 240 528€ 221 080€ 226 956€ 214 066€ 217 427€ 242 609€ 214 233€ 192 624€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6€ 242€ -74€ 13€ 65€ 1 057€ 5 163€ -1 829€ -137€ -537€ -1 020€ -220€ 1 565€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6€ 242€ -74€ 13€ 65€ 1 057€ 5 163€ -1 829€ -137€ -537€ -1 020€ -220€ 1 565€