Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín (skrátene MHSL, m.r.o, TN)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 478 072€ 1 047 232€ 1 194 816€ 1 263 909€ 1 018 798€ 1 203 667€ 711 751€ 641 757€ 608 998€ 700 481€ 726 488€ 561 414€ 323 187€ 506 997€ 878 809€
02
501
Spotreba materiálu
405 485€ 302 039€ 310 683€ 280 761€ 248 661€ 224 460€ 166 840€ 172 568€ 155 487€ 184 111€ 105 496€ 145 536€ 62 469€ 102 572€ 284 804€
03
502
Spotreba energie
1 072 587€ 745 193€ 884 132€ 983 148€ 770 137€ 979 207€ 544 911€ 469 189€ 453 511€ 516 370€ 620 992€ 415 878€ 260 718€ 404 425€ 594 005€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 918 183€ 1 420 934€ 1 201 250€ 813 666€ 1 187 434€ 355 364€ 239 100€ 210 272€ 179 447€ 195 418€ 258 930€ 175 646€ 157 927€ 285 862€ 464 017€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 624 667€ 1 129 925€ 959 431€ 585 154€ 986 644€ 155 257€ 108 313€ 109 937€ 83 809€ 80 124€ 95 037€ 25 055€ 39 141€ 113 271€ 140 775€
08
512
Cestovné
62€ 195€ 126€ 99€ 78€ 69€ 11€ 4€ 0€ 49€ 30€ 14€ 0€ 1 052€ 2 921€
09
513
Náklady na reprezentáciu
138€ 148€ 26€ 137€ 95€ 99€ 74€ 84€ 90€ 78€ 20€ 0€ 3€ 1 070€ 1 560€
10
518
Ostatné služby
293 316€ 290 666€ 241 668€ 228 275€ 200 617€ 199 938€ 130 701€ 100 247€ 95 548€ 115 166€ 163 842€ 150 577€ 118 783€ 170 469€ 318 761€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 570 132€ 1 376 155€ 1 311 487€ 1 394 164€ 1 214 540€ 1 079 430€ 839 551€ 1 006 663€ 697 700€ 722 007€ 683 993€ 331 266€ 283 518€ 649 611€ 941 745€
12
521
Mzdové náklady
1 097 615€ 963 421€ 933 275€ 991 490€ 858 757€ 766 414€ 590 305€ 735 686€ 493 871€ 510 278€ 497 189€ 230 630€ 185 384€ 402 455€ 645 091€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
374 852€ 330 590€ 303 911€ 341 681€ 298 118€ 263 081€ 207 318€ 230 337€ 169 909€ 177 069€ 147 683€ 79 127€ 65 394€ 135 950€ 220 673€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 178€ 7 631€ 6 904€ 4 266€ 3 903€ 3 168€ 2 504€ 2 662€ 2 602€ 2 271€ 2 125€ 1 832€ 1 839€ 3 450€ 6 108€
15
527
Zákonné sociálne náklady
88 487€ 74 513€ 67 397€ 56 728€ 53 764€ 46 768€ 39 424€ 37 977€ 31 319€ 32 389€ 36 996€ 19 677€ 30 901€ 107 756€ 69 873€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 762€ 15 181€ 17 393€ 15 709€ 15 732€ 15 930€ 14 400€ 14 298€ 15 719€ 13 980€ 12 712€ 4 651€ 5 444€ 7 527€ 7 236€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 532€ 3 532€ 3 550€ 2 966€ 2 966€ 2 648€ 2 648€ 2 648€ 3 589€ 2 533€ 2 383€ 2 015€ 2 015€ 2 035€ 2 191€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 231€ 11 650€ 13 844€ 12 742€ 12 765€ 13 282€ 11 752€ 11 649€ 12 130€ 11 447€ 10 329€ 2 636€ 3 429€ 5 492€ 5 045€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
84 000€ 102 355€ 77 751€ 429 029€ 443 125€ 420 550€ 299 765€ 5 393€ 1 719€ 1 885€ 8 109€ 3 002€ 10 033€ 20 770€ 5 510€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
23
542
Predaný materiál
77 599€ 84 966€ 70 338€ 35 357€ 33 591€ 21 391€ 41 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520€ 739€ 2 268€ 166€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 9€ 0€ 0€ 0€ 11€ 39€ 862€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 2€ 53€ 0€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
3 917€ 16 008€ 6 428€ 392 481€ 406 451€ 395 638€ 257 176€ 3 132€ 0€ 0€ 3 568€ 556€ 7 814€ 505€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 483€ 1 379€ 985€ 1 191€ 3 084€ 321€ 589€ 2 252€ 1 719€ 1 885€ 2 618€ 1 913€ 327€ 2 989€ 4 515€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 822€ 0€ 1 061€ 14 146€ 66€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 177 371€ 1 149 855€ 1 104 357€ 1 011 554€ 942 032€ 896 055€ 694 919€ 562 816€ 298 606€ 263 479€ 257 880€ 156 622€ 84 507€ 1 349 539€ 1 192 193€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 170 821€ 1 143 996€ 1 095 031€ 1 010 012€ 937 282€ 891 806€ 678 878€ 550 596€ 262 970€ 232 575€ 225 135€ 132 469€ 72 475€ 1 325 351€ 1 166 833€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 550€ 5 858€ 9 326€ 1 542€ 4 750€ 4 249€ 16 040€ 12 220€ 35 636€ 30 904€ 32 745€ 24 153€ 12 032€ 24 188€ 25 360€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 478€ 4 656€ 7 827€ 0€ 2 500€ 2 460€ 10 800€ 6 275€ 25 958€ 23 292€ 26 337€ 18 569€ 7 715€ 18 162€ 25 360€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
72€ 1 203€ 1 499€ 1 542€ 2 250€ 1 789€ 5 240€ 5 945€ 9 678€ 7 612€ 6 409€ 5 584€ 4 317€ 6 026€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14 521€ 13 370€ 13 328€ 12 166€ 9 026€ 9 727€ 8 809€ 8 580€ 12 017€ 11 793€ 12 170€ 9 930€ 11 313€ 20 538€ 33 493€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 5€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 1€ 4€ 2€ 3€ 7€ 12€ 47€ 33€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 521€ 13 365€ 13 328€ 12 166€ 9 013€ 9 727€ 8 809€ 8 579€ 12 012€ 11 791€ 12 167€ 9 923€ 11 301€ 20 473€ 33 460€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
863 944€ 550 574€ 485 937€ 651 236€ 640 554€ 650 543€ 516 793€ 525 601€ 466 131€ 659 712€ 635 028€ 556 894€ 241 507€ 245 651€ 547 666€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
834 732€ 532 469€ 459 009€ 616 083€ 624 994€ 615 281€ 485 546€ 495 220€ 437 706€ 618 493€ 619 270€ 515 197€ 225 965€ 240 545€ 511 717€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
29 212€ 18 105€ 26 927€ 35 153€ 15 560€ 35 262€ 31 247€ 30 381€ 28 425€ 41 219€ 15 758€ 41 697€ 15 542€ 5 106€ 35 949€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 120 986€ 5 675 656€ 5 406 318€ 5 591 432€ 5 471 241€ 4 631 266€ 3 325 087€ 2 975 378€ 2 280 338€ 2 568 755€ 2 595 309€ 1 799 425€ 1 117 436€ 3 086 495€ 4 070 669€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
517 125€ 269 140€ 240 855€ 820 055€ 824 281€ 857 464€ 704 755€ 425 870€ 381 894€ 539 050€ 521 878€ 467 712€ 195 919€ 200 540€ 431 753€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
517 125€ 269 140€ 240 855€ 820 055€ 824 281€ 857 464€ 704 755€ 425 870€ 381 894€ 539 050€ 521 878€ 467 712€ 195 919€ 200 540€ 431 753€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
77 474€ 84 777€ 68 162€ 38 209€ 33 740€ 21 741€ 42 105€ 49 851€ 40 860€ 94 872€ 41 553€ 119 119€ 45 675€ 17 056€ 45 442€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
77 474€ 84 777€ 68 162€ 38 209€ 33 740€ 21 741€ 42 105€ 49 851€ 40 860€ 94 872€ 41 553€ 119 119€ 45 675€ 17 056€ 45 442€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
326 161€ 267 976€ 237 389€ 216 348€ 223 964€ 180 989€ 59 456€ 690€ 3 252€ 343€ 744€ 1 283€ 25 107€ 12 429€ 19 949€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 077€ 0€ 720€ 0€ 0€ 801€ 0€ 0€ 0€ 63€ 41€ 42€ 17 340€ 244€ 4 614€
85
642
Tržby z predaja materiálu
269 473€ 224 928€ 168 747€ 75 478€ 80 457€ 21 972€ 41 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 434€ 740€ 2 283€ 232€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 601€ 5 575€ 6 602€ 334€ 74€ 26€ 823€ 0€ 2 329€ 40€ 537€ 192€ 17€ 222€ 1 228€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 730€ 2 615€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 162€ 80€ 0€ 27€ 235€ 586€ 2 755€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
52 009€ 36 743€ 58 706€ 140 385€ 143 433€ 158 190€ 16 649€ 690€ 761€ 161€ 166€ 588€ 6 775€ 9 094€ 11 087€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 582€ 20 744€ 6 664€ 4 516€ 3 114€ 11 634€ 8 318€ 30 963€ 24 656€ 26 434€ 22 174€ 8 351€ 23 305€ 25 530€ 32 862€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 582€ 20 744€ 6 664€ 4 516€ 3 114€ 11 634€ 8 318€ 30 963€ 24 656€ 26 434€ 22 174€ 8 351€ 23 305€ 25 530€ 32 862€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 791€ 3 239€ 0€ 2 500€ 2 460€ 10 800€ 6 275€ 25 958€ 23 292€ 26 337€ 18 569€ 7 715€ 18 162€ 25 348€ 25 061€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 791€ 17 505€ 6 664€ 2 016€ 653€ 834€ 2 043€ 5 005€ 1 364€ 97€ 3 605€ 636€ 5 143€ 182€ 7 801€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 11€ 27€ 13€ 12€ 12€ 36€ 21€ 23€ 28€ 133€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 27€ 13€ 12€ 12€ 36€ 21€ 16€ 27€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
6 109 930€ 4 992 673€ 4 886 909€ 4 476 599€ 4 394 997€ 3 540 613€ 2 485 308€ 2 456 438€ 1 834 865€ 1 929 774€ 2 045 764€ 1 241 057€ 772 847€ 3 000 193€ 3 469 827€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 937 700€ 3 848 612€ 3 786 196€ 3 466 588€ 3 457 715€ 2 648 807€ 1 806 430€ 1 905 842€ 1 571 895€ 1 696 891€ 1 819 357€ 1 103 861€ 700 372€ 1 665 955€ 2 297 517€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 170 821€ 1 143 996€ 1 095 031€ 1 010 012€ 937 282€ 891 806€ 678 878€ 550 596€ 262 970€ 232 575€ 225 135€ 132 469€ 72 475€ 1 329 034€ 1 167 563€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 409€ 65€ 5 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 308€ 0€ 0€ 0€ 5 204€ 4 747€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 273€ 4 727€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 040 272€ 5 635 315€ 5 439 980€ 5 555 728€ 5 480 095€ 4 612 452€ 3 299 969€ 2 963 825€ 2 285 539€ 2 590 485€ 2 632 150€ 1 837 543€ 1 062 876€ 3 255 776€ 3 999 966€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-80 714€ -40 341€ 33 662€ -35 704€ 8 854€ -18 814€ -25 118€ -11 553€ 5 201€ 21 730€ 36 840€ 38 118€ -54 560€ 169 281€ -70 703€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 412€ 5 513€ 13 629€ 5 566€ 17 822€ 3€ 5€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-80 714€ -40 341€ 33 662€ -35 704€ 8 854€ -18 814€ -25 118€ -16 965€ -312€ 8 101€ 31 275€ 20 096€ -54 563€ 169 276€ -70 736€