Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Televízie Markíza

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Televízie Markíza, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Veronika Al Tinawi: finančná pomoc pre rodinu v nepriaznivej finančnej situácii na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi na každodenný život.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Miroslava Behulová: finančná pomoc pre rodinu v nepriaznivej finančnej situácii na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi na každodenný život.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Mária Smolárová: finančná pomoc pre rodinu v nepriaznivej finančnej situácii na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi na každodenný život.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: poskytnutie finančného daru na projekt "Tábor snov pre deti so svalovou dystrofiou" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € HK Ružinov mládež o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Súťažné zápasy hokejového klubu HK Ružinov" s účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Psy pre deti s poruchou autistického centra" s účelom podpory vzdelávania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Autistické centrum ANDREAS: poskytnutie finančného daru na projekt "Podpora špecializovaných terapií pre deti a mladých ľudí s autizmom" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: poskytnutie finančného daru na projekt "Biela pastelka 2020" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Národný ústav detských chorôb deťom o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Prístrojové vybavenie Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚDCH" s účelom ochrany a podpory zdravia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Detské centrum Hrajko: poskytnutie finančného daru na projekt "Pohybom rozvíjame detskú osobnosť" s účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Národný ústav detských chorôb deťom o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Zakúpenie odstredivky materského mlieka pre Laktárium" s účelom ochrany a podpory zdravia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Okáčik o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Svet s tebou ma baví 9.ročník - celoslovenský projekt" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Dieťa v nemocnici n.o.: poskytnutie finančného daru na projekt "Zakúpenie inkubátorov pre novorodencov pre Odd. neonat. a intenzívnej medicíny v DFN Košice" s účelom ochrany a podpory zdravia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Srdce autizmu o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Tréningový program pre rodičov na čakacej listine" s účelom podpory vzdelávania.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Športom k radosti o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Winners games 2020 - Moskva" s účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Klub priateľov Detskej nemocnice v BB: poskytnutie finančného daru na projekt "Dáš to!" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Kolobeh života: poskytnutie finančného daru na projekt "Terapeutické letné pobyty, víkendy a divadlo" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Plamienok n.o.: poskytnutie finančného daru na projekt "Viac života, menej bolesti" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Na trati o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Supervízia ABA terapie v špecializovanom zariadení NA trati" s účelom podpory vzdelávania.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Úsmev ako dar o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Domovácky parlament" s účelom podpory vzdelávania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Milan Štefánik o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Opri sa o mňa 2020" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Nájdite sa so zvieratkami z útulku" s účelom ochrany a tvorby životného prostredia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Atletický legionársky klub o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Letný športový tábor" s účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Návrat o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Jediný domov pre dieťa je rodina" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Klub detskej nádeje o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Letný KDN tábor pre deti s kardiologickým ochorením a ich súrodencov" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Deťom s rakovinou n.o.: poskytnutie finančného daru na projekt "Vzdelávanie personálu KDHAO" s účelom podpory vzdelávania.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Klub cystickej fibrózy o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Zakúpenie inhalačných setov pre pacientov s CF v centrách CF" s účelom ochrany a podpory zdravia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Detský fond SR o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt " Konto bariéry" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 300 € Milan Findura: poskytnutie finančného daru daru na projekt "Lianka a jej túžba chodiť" s účelom ochrany a podpory zdravia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Nadácia Bátor Tábor Slovakia: poskytnutie finančného daru na projekt "Letný medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské a české onkologicky choré deti a mládež" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Národný ústav detských chorôb deťom o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Termokamerový systém pre NÚDCH" s účelom ochrany a podpory zdravia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Spoločnosť detskej onkológie Košice o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Ozdravno-oddychové pobyty pre pacientov z detskej onkológie Košice s názvom Štvorlístok" s účelom organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Nadácia ADELI: poskytnutie finančného daru na projekt "Rehabilitačný pobyt pre Viktora Šubu" s účelom ochrany a podpory zdravia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 27 000 € Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z.: poskytnutie finančného daru na projekt "Pomoc matkám s deťmi v núdzi" s účelom poskytnutia sociálnej pomoci . Dar sa viaže na TV program Spolu pre Slovensko.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Ján Grujbár: poskytnutie finančného daru na projekt "Krištof Grujbár" s účelom ochrany a podpory zdravia.
e) podpora vzdelávania 758,4 € MADE BY VACULÍK: uhr. fa za agentúrne práce pri príprave insightov a návrh kvalitatívneho prieskumu pre projekt Nadácie Markíza zameraný na problematiku šikany s názvom „Odpíšeme ti“..
e) podpora vzdelávania 5 171,04 € MADE BY VACULÍK: uhr. fa za zrealizovanie kvalitatívneho prieskumu pre projekt Nadácie Markíza zameraný na problematiku šikany s názvom „Odpíšeme ti“.
e) podpora vzdelávania 28 830,25 € MADE BY VACULÍK: uhr. fa za agentúrne práce pri príprave kampane pre projekt Nadácie Markíza zameraný na problematiku šikany s názvom „Odpíšeme ti“.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € LeRi s.r.o.: uhr. fa za moderátorské služby pri príprave štyroch videí pre rodičov a deti a pre projekt Nadácie Markíza „Pomôžme spolu“ zameraný na problematiku sanácie následkov pandémie koronavírusu.
e) podpora vzdelávania 200 € LeRi s.r.o.: uhr. fa za moderátorské služby pri príprave štyroch videí pre rodičov a deti a pre projekt Nadácie Markíza zameraný na problematiku prevencie a riešenia následkov šikany medzi deťmi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € PSYCHOEDUKÁCIA: uhr. fa za psychologické a poradenské služby pri príprave štyroch videí pre rodičov a deti a pre projekt Nadácie Markíza „Pomôžme spolu“ zameraný na problematiku sanácie následkov pandémie koronavírusu.
e) podpora vzdelávania 2 784 € News and Media Holding a.s.: uhr. faktúr za inzerciu pre projekt "Odpíšeme ti" zameraný na boj proti šikanovaniu.
e) podpora vzdelávania 6 420 € 2muse s.r.o.: uhr. fa za zrealizovanie kvantitatívneho ad hoc prieskumu pre projekt Nadácie Markíza zameraný na problematiku šikanovania s názvom „Odpíšeme ti“ - zmeranie východiskového stavu pred spustením kampane podľa dohodnutých
Spolu 173 363,69 €