Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
152 462€ 70 534€ 57 279€ 90 104€ 56 174€ 70 016€ 59 227€ 100 656€ 42 740€ 46 414€ 51 462€
02
502
Spotreba energie
28 925€ 20 572€ 22 623€ 26 224€ 25 486€ 25 566€ 24 857€ 26 001€ 31 084€ 31 522€ 31 897€
03
504
Predaný tovar
7 854€ 6 610€ 8 818€ 10 167€ 9 293€ 9 498€ 8 283€ 7 052€ 4 042€ 5 533€ 3 500€
04
511
Opravy a udržiavanie
12 737€ 14 242€ 5 902€ 6 453€ 4 870€ 3 626€ 4 014€ 16 105€ 2 993€ 4 610€ 3 260€
05
512
Cestovné
3 094€ 1 276€ 401€ 257€ 3 332€ 620€ 208€ 904€ 1 178€ 1 185€ 2 533€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 45€ 0€ 47€ 43€ 0€
07
518
Ostatné služby
97 201€ 40 615€ 31 359€ 43 400€ 45 332€ 33 683€ 35 585€ 39 737€ 20 860€ 27 839€ 25 863€
08
521
Mzdové náklady
278 849€ 230 939€ 151 613€ 141 994€ 131 497€ 126 283€ 107 210€ 110 971€ 63 460€ 69 880€ 70 351€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
92 755€ 78 321€ 47 323€ 44 371€ 41 074€ 40 460€ 33 547€ 35 837€ 17 683€ 18 713€ 20 900€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 547€ 7 405€ 7 217€ 5 368€ 5 572€ 5 787€ 3 793€ 5 063€ 2 239€ 2 216€ 2 205€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 523€ 541€ 279€ 285€ 322€
13
531
Daň z motorových vozidiel
710€ 641€ 641€ 621€ 618€ 626€ 613€ 559€ 451€ 493€ 374€
14
532
Daň z nehnuteľností
541€ 541€ 531€ 541€ 541€ 541€ 541€ 541€ 534€ 534€ 534€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 704€ 4 108€ 4 275€ 4 516€ 4 909€ 4 167€ 134€ 364€ 503€ 424€ 373€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
-4€ 7€ 13€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 6€ 0€ 276€ 12€ 60€ 3€ 67€
18
543
Odpísanie pohľadávky
20€ 90€ 82€ 241€ 0€ 37€ 0€ 76€
19
544
Úroky
39€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€
21
546
Dary
18€ 7€
22
547
Osobitné náklady
0€ 1 558€ 4 670€ 4 104€ 3 296€
23
548
Manká a škody
335€ 0€ 1 461€
24
549
Iné ostatné náklady
2 468€ 1 626€ 1 347€ 2 355€ 1 053€ 1 031€ 944€ 1 100€ 10 900€ 5 959€ 1 523€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 284€ 11 702€ 10 772€ 10 257€ 8 168€ 9 643€ 9 005€ 9 758€ 14 528€ 12 439€ 10 201€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 52€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
11 603€ 11 137€ 10 110€ 8 243€ 6 722€ 24 417€ 4 266€ 0€ 2 417€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
85 718€ 11 756€ 16 120€ 622€ 19 505€ 14 888€ 49 013€ 29 889€ 27 559€ 11 390€ 9 999€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
60 790€ 52 666€ 50 361€ 67 405€ 64 727€ 37 696€ 34 430€ 26 087€ 27 137€ 21 859€ 3 835€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
868 611€ 564 692€ 426 715€ 462 994€ 428 954€ 409 119€ 377 809€ 415 931€ 270 632€ 265 467€ 244 052€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
17 574€ 17 481€ 17 771€ 18 870€ 18 540€ 20 388€ 19 113€ 20 023€ 21 529€ 20 134€ 20 047€
40
602
Tržby z predaja služieb
161 486€ 131 876€ 142 207€ 200 484€ 153 522€ 148 629€ 136 519€ 122 818€ 106 701€ 104 480€ 123 196€
41
604
Tržby za predaný tovar
11 672€ 8 762€ 10 626€ 13 801€ 11 549€ 9 778€ 9 000€ 10 801€ 5 634€ 5 057€ 3 982€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
864€ -62€ 1 407€ -490€ 1 078€ -1 792€ 1 392€ 354€ -608€ 519€ 17€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 000€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 1€ 9€ 15€ 38€ 6€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 360€ 203€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
15 147€ 32 607€ 18 378€ 695€ 6€ 452€ 152€ 87€ 14 628€ 13 607€ 9 904€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
450€ 0€ 300€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
7 679€ 11 827€ 5 032€ 6 732€ 6 834€ 5 248€ 4 316€ 160€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
4 540€ 1 925€ 3 270€ 9 393€ 9 811€ 8 325€ 6 235€ 6 265€ 6 994€ 3 200€ 1 018€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
190 337€ 54 199€ 52 997€ 80 824€ 73 495€ 81 926€ 81 851€ 69 759€ 84 156€ 70 159€ 64 266€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
87 474€ 36 395€ 14 198€ 29 346€ 56 262€ 91 794€ 67 541€ 135 104€ 12 789€ 35 368€ 17 672€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
77 596€ 69 412€ 60 780€ 60 499€ 52 299€ 51 112€ 54 771€ 41 730€ 15 995€ 16 183€ 8 490€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
5 486€ 4 936€ 10 496€ 4 324€ 4 887€ 3 647€ 2 878€ 6 842€ 5 784€ 9 193€ 6 510€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€
73
691
Dotácie
288 522€ 196 805€ 93 374€ 81 312€ 81 516€ 200€ 0€ 2 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
868 377€ 566 613€ 430 535€ 505 790€ 469 798€ 420 007€ 384 128€ 414 156€ 247 617€ 277 938€ 257 108€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-234€ 1 921€ 3 821€ 42 796€ 40 844€ 10 888€ 6 320€ -1 775€ 3 985€ 12 471€ 13 056€
76
591
Daň z príjmov
39€ 984€ 1 205€ 4 292€ 3 349€ 3 852€ 2 521€ 129€ 3€ 3€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-272€ 937€ 2 615€ 38 505€ 37 495€ 7 036€ 3 799€ -1 903€ 3 982€ 12 468€ 13 055€