Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 938 594€ 6 263 533€ 4 789 504€ 4 578 245€ 4 352 828€ 4 804 421€ 4 236 708€ 4 047 190€ 3 519 122€ 3 566 244€ 3 627 417€
02
502
Spotreba energie
783 699€ 362 838€ 392 263€ 433 657€ 439 667€ 429 677€ 439 167€ 543 054€ 649 404€ 646 250€ 645 124€
03
504
Predaný tovar
66 744€ 62 063€ 62 385€ 72 574€ 70 277€ 69 545€ 68 507€ 68 899€ 55 980€ 60 271€ 61 466€
04
511
Opravy a udržiavanie
383 647€ 461 612€ 441 578€ 335 292€ 261 325€ 234 155€ 498 826€ 214 133€ 91 877€ 76 657€ 87 144€
05
512
Cestovné
57 965€ 52 598€ 48 921€ 76 423€ 68 162€ 66 652€ 60 835€ 57 835€ 38 531€ 27 109€ 33 912€
06
513
Náklady na reprezentáciu
28 208€ 13 028€ 14 247€ 17 863€ 9 405€ 12 326€ 7 384€ 4 474€ 1 782€ 2 384€ 3 225€
07
518
Ostatné služby
644 047€ 613 150€ 616 278€ 489 722€ 405 674€ 405 821€ 377 504€ 396 818€ 339 337€ 369 118€ 436 149€
08
521
Mzdové náklady
16 416 559€ 15 028 679€ 12 022 734€ 10 590 238€ 9 491 012€ 8 718 277€ 8 535 653€ 7 812 452€ 6 356 494€ 5 923 590€ 5 952 532€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 942 318€ 5 228 654€ 4 142 898€ 3 644 595€ 3 275 559€ 3 012 119€ 2 841 821€ 2 639 159€ 2 130 117€ 1 994 338€ 1 938 549€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
335€ 364€ 1 191€ 2 135€ 2 145€ 2 689€ 2 643€ 2 556€ 1 982€ 12 023€ 11 107€
11
527
Zákonné sociálne náklady
304 618€ 314 940€ 197 417€ 170 648€ 136 830€ 133 929€ 117 878€ 114 509€ 93 734€ 86 516€ 87 068€
12
528
Ostatné sociálne náklady
8 185€ 5 453€
13
531
Daň z motorových vozidiel
4 051€ 4 003€ 3 422€ 4 431€ 4 291€ 3 991€ 4 778€ 4 817€ 1 602€ 2 507€ 2 164€
14
532
Daň z nehnuteľností
18 007€ 18 007€ 18 007€ 14 238€ 14 238€ 14 238€ 14 238€ 14 238€ 14 238€ 14 082€ 14 081€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 044€ 2 182€ 4 820€ 2 939€ 3 808€ 2 126€ 2 160€ 4 518€ 2 877€ 2 747€ 2 800€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3 250€ 15 481€ 690€ 203€ 11 032€ 238€ 30€ 735€
17
542
Ostatné pokuty a penále
158€ 63€ 97€ 1 190€ 5 100€ 205€ 31€ 2 100€ 683€ 44€
18
543
Odpísanie pohľadávky
5€ 0€ 17 130€ 112€ 2 684€ 129€
19
544
Úroky
1 271€ 1 921€ 1 414€ 0€ 805€ 8 876€ 15 622€ 18 055€
20
545
Kurzové straty
1€ 675€ 50€ 55€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
8 134€ 12 493€ 4 561€ 4 420€ 3 180€ 3 613€ 2 697€ 4 257€ 4 892€ 4 927€ 5 991€
24
549
Iné ostatné náklady
-321 560€ 560 664€ 309 089€ 238 101€ 970 134€ 206 377€ 232 154€ 260 302€ 262 418€ 259 970€ 243 503€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
755 367€ 555 521€ 443 182€ 372 922€ 383 718€ 576 785€ 637 227€ 593 777€ 684 420€ 483 687€ 400 171€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
23 974€ 21 061€ 29 734€ 45 974€ 41 120€ 24 336€ 28 727€ 21 093€ 29 189€ 31 048€ 21 220€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
5 893€ 6 309€ 7 235€ 4 698€ 7 051€ 5 016€ 1 237€ 7 965€ 2 128€ 1 111€ 874€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
30 075 352€ 29 604 721€ 23 551 633€ 21 099 415€ 19 952 649€ 18 731 432€ 18 110 378€ 16 830 745€ 14 291 887€ 13 583 618€ 13 492 780€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
25 874 520€ 24 750 207€ 23 076 247€ 21 450 812€ 19 685 964€ 18 026 898€ 17 775 808€ 16 707 667€ 13 842 867€ 12 900 724€ 12 965 583€
41
604
Tržby za predaný tovar
133 124€ 107 250€ 107 465€ 120 989€ 114 451€ 113 077€ 111 980€ 111 551€ 89 095€ 95 986€ 95 952€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
198 618€ 201 731€ 257 898€ 181 314€ 197 983€ 215 629€ 177 372€ 154 949€ 161 471€ 176 713€ 147 594€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
109 942€ 67 922€ 67 126€ 67 488€ 53 437€ 54 175€ 53 812€ 51 783€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
20 634€ 11 162€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 6€ 0€
53
644
Úroky
0€ 656€ 734€ 1 027€ 943€ 969€ 1 214€ 731€ 1 352€ 626€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€ 6€ 0€ 9€
55
646
Prijaté dary
570 974€ 1 218 993€ 183 572€ 7 221€ 9 015€ 13 906€ 16 471€ 2 617€ 1 690€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
210 366€ 173 620€ 156 862€ 166 480€ 169 042€ 202 854€ 217 507€ 143 913€ 182 697€ 38 099€ 122 657€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€ 2 550€ 0€ 3 800€ 1 167€ 417€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
24 293€ 21 061€ 29 734€ 46 300€ 32 944€ 24 336€ 35 716€ 21 093€ 29 189€ 31 048€ 21 220€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
66 497€ 75 415€ 74 620€ 76 506€ 83 598€ 84 351€ 84 106€ 83 071€ 98 107€ 108 598€ 100 196€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
28 367€ 3 431€ 7 452€ 17 958€ 2 333€ 1 361€ 1 727€ 296€ 20 000€ 35 620€ 15 400€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
22 575€ 0€ 900€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
10 507€ 2 553€ 2 666€ 2 427€ 2 185€ 922€ 0€ 2 575€ 8 393€ 6 782€ 4 784€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 761 492€ 3 404 043€ 801 358€ 231 601€ 174 351€ 332 839€ 354 757€ 411 837€ 207 681€ 172 774€ 57 849€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
31 011 276€ 30 028 775€ 24 766 555€ 22 369 829€ 20 526 330€ 19 071 291€ 18 834 031€ 17 693 732€ 14 641 925€ 13 588 837€ 13 543 032€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
935 924€ 424 055€ 1 214 922€ 1 270 414€ 573 681€ 339 858€ 723 653€ 862 987€ 350 038€ 5 219€ 50 252€
76
591
Daň z príjmov
5 673€ 15 288€ 5 665€ 13 160€ 10 668€ 9 257€ 16 658€ 6 473€ 4 248€ 4 201€ 8 495€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
930 251€ 408 766€ 1 209 258€ 1 257 254€ 563 013€ 330 602€ 706 995€ 856 514€ 345 790€ 1 018€ 41 757€