Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
595 642€ 616 508€ 539 312€ 399 532€ 410 552€ 369 353€ 402 545€ 358 952€ 358 282€ 368 084€ 323 708€ 344 962€ 323 527€ 404 925€
02
502
Spotreba energie
253 330€ 157 478€ 147 760€ 165 279€ 170 749€ 173 869€ 168 827€ 166 013€ 163 973€ 161 348€ 172 245€ 85 880€ 89 813€ 93 209€
03
504
Predaný tovar
3 313€ 18€ 5 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 355€ 393€ 472€ 338€ 395€ 647€
04
511
Opravy a udržiavanie
337 094€ 70 710€ 369 636€ 189 392€ 43 669€ 242 499€ 370 649€ 415 811€ 8 291€ 38 944€ 281 491€ 260 272€ 281 284€ 337 808€
05
512
Cestovné
8 392€ 4 625€ 1 903€ 1 110€ 2 374€ 2 278€ 4 034€ 2 949€ 2 336€ 1 678€ 1 905€ 2 617€ 1 797€ 1 825€
06
513
Náklady na reprezentáciu
26 611€ 14 841€ 12 256€ 8 247€ 12 994€ 13 384€ 9 205€ 9 418€ 9 810€ 6 853€ 7 087€ 5 537€ 5 222€ 4 469€
07
518
Ostatné služby
44 475€ 636 086€ 319 345€ 354 039€ 265 017€ 273 214€ 222 819€ 221 760€ 151 844€ 134 768€ 136 502€ 207 925€ 221 576€ 213 617€
08
521
Mzdové náklady
2 719 403€ 2 027 908€ 1 830 965€ 1 678 604€ 1 591 804€ 1 411 341€ 1 240 156€ 1 172 960€ 1 070 921€ 1 011 555€ 967 731€ 914 664€ 835 512€ 823 044€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 071 694€ 711 456€ 643 860€ 611 061€ 575 987€ 509 899€ 450 357€ 424 948€ 391 173€ 362 787€ 345 501€ 323 352€ 298 599€ 282 236€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
25 899€ 23 063€ 21 046€ 19 751€ 17 466€ 15 598€ 13 837€ 13 735€ 13 122€ 13 729€ 12 131€ 12 045€ 12 122€ 13 513€
11
527
Zákonné sociálne náklady
64 965€ 57 053€ 47 515€ 46 683€ 17 154€ 64 287€ 32 725€ 29 411€ 26 437€ 25 770€ 25 738€ 22 551€ 23 312€ 23 000€
12
528
Ostatné sociálne náklady
318 269€ 50 343€ 45 177€ 67 574€ 23 977€ 74 996€ 53 495€ 53 156€ 52 966€ 32 505€ 32 248€ 33 141€ 30 618€ 43 234€
13
531
Daň z motorových vozidiel
118€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
9 098€ 8 128€ 7 974€ 7 980€ 7 536€ 7 540€ 7 576€ 7 335€ 7 438€ 7 325€ 7 591€ 7 700€ 7 579€ 7 390€
15
538
Ostatné dane a poplatky
374€ 662€ 961€ 6€ 48€ 193€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 26€ 20€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 33€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 400€ 50€
18
543
Odpísanie pohľadávky
109€ 106€ 141€ 320€ 166€ 721€ 417€ 0€ 0€ 0€ 11 345€ 36€ 542€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
20
545
Kurzové straty
9€ 1€ 0€ 0€ 29€ 0€ 34€ 0€ -3€ 0€ 0€ 4€
21
546
Dary
119€ 22 872€ 0€ 0€ 5 213€ 1 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 656€ 0€ 249€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
192 517€ 365 565€ 257 677€ 88 020€ 485 012€ 93 791€ 61 952€ 9 180€ 355 625€ 268 595€ 12 863€ 13 623€ 11 714€ 9 483€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202 227€ 185 273€ 182 743€ 170 552€ 175 633€ 162 778€ 159 523€ 156 918€ 149 773€ 149 596€ 136 651€ 128 104€ 129 990€ 141 044€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 534€ 0€ 3 449€ 0€ 498€ 1 378€ 1 959€ 1 546€ 0€ 9 503€ 0€ 5 024€ 5€ 11 596€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
-299€ 793€ 201€ -220€ 266€ -908€ -87€ 128€ 672€ 510€ -31 870€ 16 807€ 3 430€ -6 102€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 876 889€ 4 953 601€ 4 437 609€ 3 807 994€ 3 806 394€ 3 418 088€ 3 200 053€ 3 044 611€ 2 763 015€ 2 594 016€ 2 443 338€ 2 384 950€ 2 276 557€ 2 405 550€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
4 494€ 2 946€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
5 723 053€ 4 600 521€ 4 279 429€ 3 604 927€ 3 705 888€ 3 334 961€ 3 114 977€ 2 971 307€ 2 677 770€ 2 495 425€ 2 387 916€ 2 278 402€ 2 161 806€ 2 146 078€
41
604
Tržby za predaný tovar
3 331€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 441€ 443€ 514€ 562€ 381€ 395€ 647€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
3 373€ 2 798€ 5 903€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
502€ 5 918€ 6 776€ 6 695€ 5 143€ 1 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
37 664€ 32 412€ 28 800€ 27 218€ 25 761€ 23 154€ 22 115€ 17 309€ 16 505€ 16 070€ 16 274€ 15 112€ 202€ 142€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 056€ 17 047€ 18 420€ 18 986€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 257€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€ 52€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
21 219€ 0€ 0€ 143€ 600€ 683€ 190€ 509€ 509€ 1 159€ 1 532€ 1 330€ 2 998€ 953€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ -25€ -8€ -7€ -27€ -7€ 2€
55
646
Prijaté dary
763€ 1 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
12 912€ 12 331€ 25 865€ 117 261€ 21 181€ 17 091€ 21 067€ 16 885€ 22 045€ 24 038€ 22 145€ 20 346€ 31 057€ 29 574€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 450€ 14 937€ 9 950€ 0€ 24 050€ 8 450€ 12 275€ 4 879€ 10 652€ 4 350€ 5 495€ 48 029€ 7 603€ 32 347€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 618€ 0€ 1 232€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 000€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
12 552€ 14 867€ 9 586€ 12 608€ 12 008€ 12 161€ 11 324€ 12 157€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
51 486€ 65 000€ 61 306€ 37 131€ 4 713€ 19 196€ 3 919€ 5 721€ 9 167€ 6 618€ 3 618€ 9 914€ 10 550€ 9 974€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
262€ 1 472€ 1 664€ 1 093€ 2 230€ 0€ 960€ 0€ 46€ 1 100€ 5 200€ 1 072€ 2 080€ 755€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
21 575€ 5 631€ 8 973€ 9 949€ 18 656€ 10 473€ 9 912€ 14 774€ 17 768€ 4 781€ 1 574€ 2 404€ 979€ 1 259€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 224 142€ 28 596€ 20 767€ 17 241€ 9 948€ 20 380€ 17 143€ 16 556€ 45 397€ 0€ 52 741€ 118 269€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 918 637€ 4 984 936€ 4 466 880€ 3 837 830€ 3 837 471€ 3 437 991€ 3 221 738€ 3 061 199€ 2 772 667€ 2 599 445€ 2 452 364€ 2 394 009€ 2 288 876€ 2 407 245€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
41 748€ 31 335€ 29 272€ 29 836€ 31 077€ 19 903€ 21 685€ 16 588€ 9 652€ 5 429€ 9 026€ -9 060€ 12 319€ 1 695€
76
591
Daň z príjmov
4 032€ 459€ 0€ 1 085€ 945€ 854€ 2 948€ 4 084€ 2 330€ 886€ 720€ 4 313€ 1 974€ 313€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
37 680€ 30 876€ 29 272€ 28 751€ 30 133€ 19 049€ 18 737€ 12 504€ 7 322€ 4 543€ 8 306€ 4 747€ 10 345€ 1 382€