Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Králiky [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 383€ 3 227€ 3 430€ 1 753€ 7 718€ 10 992€ 2 809€ 8 537€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 0€ 0€ 0€ 5 690€ 6 854€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 690€ 6 854€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 690€ 6 854€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 383€ 3 106€ 3 430€ 1 705€ 1 980€ 3 998€ 2 809€ 8 537€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
901€ 390€ 670€ 619€ 583€ 580€ 399€ 399€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
901€ 390€ 670€ 619€ 583€ 580€ 399€ 399€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
7 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
7 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
252€ 2 715€ 2 760€ 1 086€ 1 397€ 3 418€ 2 410€ 8 138€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 75€ 334€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
107€ 2 619€ 1 688€ 895€ 1 137€ 2 179€ 2 188€ 2 144€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
109€ 4€ 723€ 32€ 0€ 0€ 7€ 4 994€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
36€ 17€ 16€ 8€ 260€ 1 239€ 215€ 1 000€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 121€ 0€ 48€ 48€ 140€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 121€ 0€ 48€ 48€ 140€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 383€ 3 227€ 3 430€ 1 753€ 7 718€ 10 992€ 2 809€ 8 537€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 786€ -5 384€ -5 137€ -5 047€ -4 648€ -4 617€ -4 617€ 1 378€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-1 786€ -5 384€ -5 137€ -5 047€ -4 648€ -4 617€ -4 617€ 1 378€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-5 384€ -5 137€ -5 047€ -4 647€ -4 617€ -4 617€ 1 378€ 1 378€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 598€ -247€ -91€ -399€ -31€ 0€ -5 995€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
14 169€ 8 611€ 8 568€ 6 800€ 6 676€ 8 755€ 7 426€ 6 251€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
35€ 116€ 114€ 76€ 601€ 1 454€ 1 865€ 839€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35€ 116€ 114€ 76€ 601€ 1 454€ 1 865€ 839€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
14 134€ 5 523€ 6 738€ 5 249€ 4 718€ 5 328€ 5 561€ 5 412€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
139€ 100€ 21€ 153€ 60€ 694€ 124€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 2€ 4€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
24€ 0€ 976€ 330€ 434€ 0€ 470€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 955€ 3 092€ 2 930€ 2 766€ 2 295€ 2 644€ 0€ 2 975€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 114€ 100€ 110€ 230€ 182€ 4 900€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 513€ 1 972€ 2 398€ 1 780€ 1 571€ 1 648€ 0€ 2 214€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 504€ 243€ 309€ 110€ 128€ 160€ 0€ 223€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 690€ 6 854€ 0€ 908€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 690€ 6 854€ 0€ 908€