Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Králiky [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
5 668€ 8 907€ 9 774€ 8 468€ 7 687€ 8 007€ 13 071€ 13 000€
02
501
Spotreba materiálu
3 863€ 6 358€ 7 045€ 6 515€ 7 016€ 6 820€ 11 434€ 10 000€
03
502
Spotreba energie
1 805€ 2 549€ 2 729€ 1 954€ 671€ 1 187€ 1 637€ 2 000€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
778€ 18€ 3 197€ 889€ 1 171€ 1 368€ 1 257€ 3 000€
10
518
Ostatné služby
778€ 18€ 3 197€ 889€ 1 171€ 1 368€ 1 257€ 3 000€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
57 112€ 67 963€ 65 305€ 58 396€ 57 129€ 62 082€ 67 386€ 63 000€
12
521
Mzdové náklady
38 505€ 49 447€ 47 501€ 42 431€ 40 764€ 46 797€ 46 429€ 43 000€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
13 883€ 17 549€ 17 152€ 15 441€ 15 630€ 14 891€ 17 335€ 17 000€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 725€ 967€ 651€ 524€ 735€ 394€ 3 622€ 3 000€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 2 972€ 1 716€ 7 741€ 2 521€ 2 999€ 1 189€ 1 000€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 6 267€ 1 164€ 1 026€ 1 189€ 1 000€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
472€ 655€ 529€ 515€ 434€ 413€ 546€ 1 000€
47
568
Ostatné finančné náklady
472€ 655€ 529€ 515€ 434€ 413€ 546€ 1 000€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 466€ 2 608€ 2 666€ 3 000€ 2 090€ 430€ 0€ 1 000€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 466€ 2 608€ 2 666€ 3 000€ 2 090€ 430€ 0€ 1 000€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
65 496€ 83 123€ 83 187€ 79 009€ 71 032€ 75 299€ 83 449€ 82 000€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
8 674€ 8 649€ 7 988€ 11 436€ 6 280€ 6 044€ 5 177€ 5 000€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
7 150€ 6 041€ 5 628€ 6 046€ 4 980€ 4 382€ 5 177€ 4 000€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 524€ 2 608€ 2 360€ 5 389€ 1 300€ 1 662€ 0€ 1 000€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 972€ 1 716€ 1 474€ 1 357€ 1 973€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 306€ 1€ 161€ 2€ 2€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 306€ 1€ 161€ 2€ 2€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
57 448€ 72 511€ 73 328€ 65 816€ 62 587€ 69 253€ 72 275€ 77 000€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
34 000€ 37 303€ 43 610€ 40 985€ 40 086€ 45 467€ 29 984€ 48 000€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 1 164€ 326€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 448€ 35 208€ 29 718€ 24 831€ 21 337€ 23 460€ 42 291€ 29 000€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
69 094€ 82 877€ 83 096€ 78 610€ 71 001€ 75 299€ 77 454€ 82 000€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 598€ -247€ -91€ -399€ -31€ 0€ -5 995€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 598€ -247€ -91€ -399€ -31€ 0€ -5 995€ 0€