Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
7 845 543€ 8 454 804€ 7 827 137€ 6 230 726€ 3 117 834€ 2 329 948€ 2 617 014€ 2 433 961€ 2 643 321€ 2 363 332€ 2 552 282€ 2 258 398€ 2 410 326€ 2 092 346€ 2 005 497€
02
501
Spotreba materiálu
7 224 775€ 8 198 794€ 7 639 120€ 6 042 714€ 2 951 100€ 2 174 973€ 2 447 737€ 2 255 605€ 2 452 372€ 2 125 656€ 2 243 316€ 1 999 401€ 2 193 185€ 1 886 774€ 1 805 021€
03
502
Spotreba energie
620 767€ 256 010€ 188 017€ 188 011€ 166 734€ 154 975€ 169 277€ 178 355€ 190 950€ 207 448€ 243 891€ 205 407€ 188 084€ 196 745€ 190 488€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
30 229€ 65 075€ 53 590€ 29 057€ 8 826€ 9 988€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
780 294€ 861 526€ 765 106€ 669 562€ 633 008€ 501 378€ 564 455€ 572 713€ 533 146€ 531 827€ 632 506€ 669 368€ 716 738€ 720 854€ 621 124€
07
511
Opravy a udržiavanie
156 865€ 173 821€ 112 077€ 104 639€ 122 984€ 71 839€ 137 517€ 120 773€ 111 091€ 118 417€ 107 685€ 100 304€ 123 236€ 172 594€ 76 934€
08
512
Cestovné
13 262€ 7 033€ 7 037€ 16 201€ 12 336€ 19 721€ 18 539€ 16 756€ 10 247€ 15 391€ 13 433€ 15 894€ 14 841€ 10 841€ 8 796€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 326€ 2 056€ 1 005€ 2 396€ 1 046€ 411€ 443€ 58€ 95€ 151€ 69€ 144€ 158€ 1 021€ 1 471€
10
518
Ostatné služby
605 841€ 678 617€ 644 987€ 546 326€ 496 642€ 409 407€ 407 956€ 435 125€ 411 713€ 397 868€ 511 319€ 553 026€ 578 504€ 536 398€ 533 922€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
14 198 024€ 12 029 333€ 10 316 844€ 8 670 971€ 7 853 676€ 7 218 175€ 6 884 291€ 6 376 907€ 6 219 551€ 5 974 529€ 5 798 823€ 4 788 481€ 4 482 795€ 4 146 722€ 3 635 089€
12
521
Mzdové náklady
9 284 067€ 8 473 227€ 7 303 138€ 6 087 120€ 5 511 946€ 5 068 132€ 4 859 205€ 4 573 628€ 4 460 014€ 4 286 602€ 4 187 025€ 3 457 378€ 3 237 115€ 3 005 557€ 2 617 143€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 270 153€ 2 969 630€ 2 551 857€ 2 134 226€ 1 937 519€ 1 781 396€ 1 694 056€ 1 580 217€ 1 552 258€ 1 491 186€ 1 402 039€ 1 157 712€ 1 065 574€ 986 417€ 866 136€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
52 411€ 43 102€ 27 634€ 22 121€ 17 828€ 12 634€ 10 298€ 9 757€ 9 123€ 6 585€ 5 670€ 5 059€ 5 108€ 6 204€ 7 695€
15
527
Zákonné sociálne náklady
720 893€ 543 375€ 434 215€ 427 504€ 386 383€ 356 013€ 320 732€ 213 305€ 198 155€ 190 157€ 204 089€ 168 332€ 174 997€ 148 544€ 144 115€
16
528
Ostatné sociálne náklady
870 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 297€ 9 511€ 10 013€ 7 788€ 8 972€ 7 764€ 7 836€ 8 165€ 7 851€ 8 184€ 1 188€ 6 359€ 6 513€ 6 234€ 6 271€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
8 767€ 8 767€ 8 767€ 7 684€ 7 684€ 7 684€ 7 683€ 7 684€ 7 684€ 7 684€ 961€ 5 992€ 5 992€ 6 014€ 6 010€
20
538
Ostatné dane a poplatky
530€ 744€ 1 245€ 104€ 1 288€ 80€ 153€ 481€ 167€ 500€ 227€ 368€ 521€ 221€ 260€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
69 587€ 1 178€ 2 173€ 84 562€ 8 343€ 1 530€ 6 458€ 27 475€ 9 361€ 21 126€ 6 931€ 5 930€ 8 846€ 7 575€ 7 166€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
677€ 3 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
405€ 4 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
38 363€ 6 834€ 7€ 5 977€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 6€ 112€ 30€ 166€ 200€ 0€ 0€ 112€
26
546
Odpis pohľadávky
180€ 142€ 100€ 163€ 45€ 243€ 98€ 19 480€ 91€ 9 284€ 0€ 0€ 1 745€ 723€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
69 001€ 1 036€ 1 196€ 24 993€ 1 351€ 1 280€ 1 585€ 2 018€ 9 240€ 8 732€ 6 624€ 5 730€ 7 100€ 5 852€ 7 053€
28
549
Manká a škody
21 037€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 928 138€ 1 798 656€ 1 240 466€ 667 600€ 543 383€ 600 686€ 1 249 549€ 1 238 340€ 1 593 196€ 1 739 240€ 1 279 565€ 1 156 176€ 847 305€ 790 087€ 684 356€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 818 600€ 1 576 926€ 1 193 466€ 558 298€ 503 368€ 600 664€ 1 011 949€ 1 031 938€ 1 094 573€ 1 105 399€ 1 080 904€ 876 711€ 548 726€ 458 362€ 397 799€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
109 538€ 221 731€ 47 000€ 109 301€ 40 015€ 21€ 237 600€ 206 402€ 498 623€ 633 842€ 198 662€ 279 465€ 298 579€ 331 725€ 286 557€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
109 473€ 179 489€ 47 000€ 109 301€ 40 000€ 237 600€ 205 862€ 498 407€ 633 747€ 169 813€ 279 409€ 269 336€ 300 167€ 258 554€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
65€ 42 242€ 15€ 21€ 540€ 217€ 95€ 28 849€ 56€ 29 244€ 31 558€ 28 003€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
29 762€ 29 332€ 24 413€ 6 756€ 6 246€ 6 569€ 7 494€ 7 329€ 774€ 848€ 785€ 714€ 676€ 9 042€ 857€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 1€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
25€ 5€ 18€ 7€ 2€ 0€ 18€ 9€ 17€ 0€ 1€ 9€ 34€ 416€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
29 738€ 29 327€ 24 413€ 6 738€ 6 238€ 6 566€ 7 493€ 7 311€ 765€ 831€ 785€ 713€ 665€ 9 009€ 440€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
24 860 644€ 23 184 340€ 20 186 151€ 16 337 963€ 12 171 462€ 10 666 049€ 11 337 097€ 10 664 889€ 11 007 200€ 10 639 087€ 10 272 081€ 8 885 426€ 8 473 198€ 7 772 861€ 6 960 358€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
20 285 672€ 20 100 561€ 17 186 967€ 14 996 095€ 10 801 523€ 9 672 237€ 10 221 118€ 9 514 298€ 9 754 979€ 9 250 142€ 8 192 830€ 7 396 966€ 7 561 745€ 7 362 929€ 6 815 694€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 285 672€ 20 100 561€ 17 186 967€ 14 996 095€ 10 801 523€ 9 672 237€ 10 221 118€ 9 514 298€ 9 754 979€ 9 250 142€ 8 192 830€ 7 396 966€ 7 561 745€ 7 362 929€ 6 815 694€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
79 515€ 79 362€ 88 674€ 58 033€ 316€ 8 272€ 0€ 2 177€ 3 265€ 395€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
316€ 0€ 2 177€ 3 265€ 395€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79 515€ 79 362€ 88 674€ 58 033€ 8 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
923 262€ 23 378€ 40 635€ 719 907€ 205 115€ 18 031€ 36 887€ 18 092€ 15 136€ 24 034€ 14 970€ 17 347€ 2 778€ 2 005€ 1 607€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 801€ 634€ 17 220€ 5 509€ 0€ 0€ 0€ 166€ 33€
85
642
Tržby z predaja materiálu
405€ 4 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 2 388€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
917 045€ 22 744€ 23 415€ 719 907€ 205 115€ 18 031€ 32 112€ 18 090€ 12 748€ 18 519€ 14 970€ 17 347€ 2 778€ 1 839€ 1 574€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
152 484€ 49 682€ 34 119€ 20 015€ 21€ 11 973€ 257 337€ 266 719€ 496 255€ 581 825€ 226 169€ 271 805€ 315 669€ 320 504€ 161 305€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
152 484€ 49 682€ 34 119€ 20 015€ 21€ 11 973€ 257 337€ 266 719€ 496 255€ 581 825€ 226 169€ 271 805€ 315 669€ 320 504€ 161 305€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
110 242€ 49 682€ 34 119€ 20 000€ 11 730€ 256 853€ 247 208€ 496 160€ 572 457€ 197 348€ 271 326€ 284 111€ 292 502€ 160 178€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
42 242€ 15€ 21€ 243€ 483€ 19 510€ 95€ 9 369€ 28 821€ 479€ 31 558€ 28 003€ 1 128€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 3€ 3€ 4€ 3€ 4€ 4€ 18€ 61€ 80€ 101€ 471€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 3€ 4€ 3€ 4€ 3€ 18€ 61€ 80€ 99€ 189€
103
663
Kurzové zisky
1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 283€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
4 766 940€ 3 790 390€ 1 921 238€ 599 221€ 453 465€ 525 594€ 815 775€ 877 453€ 846 401€ 901 039€ 901 536€ 1 764 534€ 425 535€ 188 064€ 192 484€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 596 922€ 1 978 320€ 423 268€ 32 316€ 17 788€ 16 700€ 17 090€ 20 140€ 26 847€ 31 699€ 18 450€ 56 430€ 13 764€ 13 035€ 10 962€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 627 309€ 1 377 150€ 982 302€ 322 160€ 204 541€ 252 488€ 550 193€ 579 727€ 622 256€ 634 914€ 630 525€ 442 289€ 217 055€ 51 679€ 33 009€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
263 566€ 137 238€ 229 014€ 72 937€ 49 324€ 48 270€ 55 408€ 44 613€ 22 181€ 15 000€ 1 064 800€ 18 619€ 19 642€ 10 667€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
4 903€ 23 719€ 1 041€ 5 104€ 8 501€ 11 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
201 037€ 189 239€ 190 145€ 64 655€ 44 667€ 32 004€ 10 920€ 43 660€ 17 954€ 16 699€ 75 861€ 65 115€ 65 693€ 22 625€ 5 282€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
73 037€ 84 724€ 95 467€ 102 049€ 128 643€ 164 605€ 182 164€ 189 313€ 179 344€ 195 546€ 161 699€ 135 900€ 110 403€ 81 084€ 132 564€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
26 207 871€ 24 043 374€ 19 271 634€ 16 393 270€ 11 460 127€ 10 228 153€ 11 339 392€ 10 676 564€ 11 112 775€ 10 757 044€ 9 335 522€ 9 452 890€ 8 309 074€ 7 873 999€ 7 171 562€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 347 227€ 859 034€ -914 518€ 55 307€ -711 335€ -437 896€ 2 296€ 11 675€ 105 576€ 117 957€ -936 558€ 567 464€ -164 124€ 101 138€ 211 205€
136
591
Splatná daň z príjmov
913€ 90€ 3 003€ 830€ 2 656€ 2 370€ 278€ 0€ 0€ 105€ 3€ 1 061€ 13€ 730€ 297€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 346 314€ 858 944€ -917 521€ 54 476€ -713 992€ -440 266€ 2 018€ 11 674€ 105 575€ 117 852€ -936 561€ 566 402€ -164 138€ 100 408€ 210 908€