Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Osloboditeľov 36, Tekovské Lužany

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
36 641€ 32 863€ 54 243€ 12 260€ 11 566€ 17 240€ 14 202€ 13 541€ 11 104€ 6 702€ 1 598€ 1 437€ 3 816€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
10 291€ 10 720€ 1 947€ 1 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 291€ 10 720€ 1 947€ 1 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
8 344€ 8 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 947€ 1 947€ 1 947€ 1 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
26 350€ 22 143€ 52 296€ 10 313€ 11 566€ 17 184€ 14 146€ 13 485€ 11 048€ 6 702€ 1 598€ 1 437€ 3 816€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
285€ 403€ 0€ 537€ 1 000€ 1 777€ 990€ 499€ 244€ 113€ 69€ 69€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
285€ 403€ 0€ 537€ 1 000€ 1 777€ 990€ 499€ 244€ 113€ 69€ 69€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
19 601€ 14 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
19 601€ 14 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 10 313€ 10 313€ 88€ 2 809€ 2 809€ 3 597€ 5 199€ 6 315€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 88€ 88€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 10 313€ 10 313€ 0€ 2 720€ 2 720€ 3 597€ 5 199€ 6 315€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
6 464€ 7 467€ 41 983€ 10 941€ 13 375€ 9 560€ 8 898€ 5 350€ 143€ 1 485€ 1 368€ 3 747€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 385€ 6 682€ 26 852€ 10 883€ 13 303€ 9 511€ 8 874€ 5 326€ 82€ 1 449€ 1 324€ 3 696€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 2 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
5€ 81€ 11 856€ 18€ 16€ 0€ 0€ 0€ 32€ 4€ 28€ 33€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
74€ 704€ 540€ 40€ 55€ 49€ 24€ 24€ 29€ 32€ 16€ 18€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 56€ 56€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 56€ 56€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
36 641€ 32 863€ 54 243€ 12 260€ 11 566€ 17 240€ 14 202€ 13 541€ 11 104€ 6 702€ 1 598€ 1 437€ 3 816€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
12 004€ 13 419€ 40 392€ 0€ -145 161€ 1 490€ 0€ 0€ 0€ 389€ -4 647€ -8 099€ -8 025€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
12 004€ 13 419€ 40 392€ -145 161€ 1 490€ 0€ 0€ 0€ 389€ -4 647€ -8 099€ -8 025€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
8 804€ 13 419€ 32 692€ -1 926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 389€ -4 647€ -21 218€ 650€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 199€ 0€ 7 700€ 0€ -143 236€ 1 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 119€ -8 675€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
23 292€ 18 099€ 13 851€ 12 260€ 156 728€ 15 413€ 13 865€ 13 541€ 11 104€ 6 313€ 6 245€ 9 536€ 11 841€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 4 158€ 4 158€ 4 158€ 5 342€ 5 342€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 158€ 4 158€ 4 158€ 5 342€ 5 342€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 141 948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 141 948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 253€ 1 170€ 0€ 10€ 112€ 72€ 126€ 58€ 82€ 44€ 61€ 41€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 253€ 1 170€ 0€ 10€ 112€ 72€ 126€ 58€ 82€ 44€ 61€ 41€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
21 039€ 16 929€ 13 851€ 12 260€ 10 611€ 11 143€ 9 635€ 8 074€ 5 704€ 6 231€ 6 201€ 9 475€ 11 800€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 537€ 3 689€ 3 383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 160€
163
12.
Zamestnanci (331)
11 352€ 8 467€ 6 747€ 7 186€ 5 920€ 6 483€ 5 633€ 5 043€ 3 843€ 4 056€ 3 996€ 5 605€ 5 779€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 94€ 94€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 922€ 3 740€ 2 394€ 4 368€ 3 662€ 3 560€ 3 295€ 2 667€ 1 722€ 2 014€ 1 985€ 3 300€ 3 242€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 228€ 1 033€ 1 327€ 706€ 935€ 1 005€ 360€ 363€ 138€ 161€ 220€ 570€ 619€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 345€ 1 345€ 0€ 0€ 336€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 345€ 1 345€ 0€ 0€ 336€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€