Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Ružová 2, Piešťany

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
740 374€ 764 904€ 364 871€ 363 407€ 358 527€ 362 557€ 363 311€ 368 935€ 302 081€ 288 255€ 294 264€ 287 470€ 280 436€ 288 205€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
706 911€ 731 227€ 328 147€ 333 355€ 332 877€ 338 277€ 338 244€ 343 282€ 284 527€ 272 592€ 273 528€ 270 984€ 262 659€ 266 092€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
706 911€ 731 227€ 328 147€ 333 355€ 332 877€ 338 277€ 338 244€ 343 282€ 284 527€ 272 592€ 273 528€ 270 984€ 262 659€ 266 092€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€ 260 190€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
441 288€ 463 430€ 67 440€ 72 312€ 71 114€ 75 794€ 77 109€ 81 621€ 23 967€ 11 814€ 12 522€ 9 760€ 1 217€ 5 902€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 434€ 7 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 370€ 588€ 816€ 1 034€ 1 252€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 182€ 518€ 854€ 1 574€ 2 294€ 945€ 1 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
33 463€ 33 677€ 36 724€ 30 052€ 25 650€ 24 237€ 25 067€ 25 654€ 17 521€ 15 315€ 20 424€ 16 486€ 16 300€ 21 819€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
368€ 428€ 509€ 446€ 502€ 416€ 338€ 483€ 693€ 518€ 600€ 780€ 569€ 318€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
368€ 428€ 509€ 446€ 502€ 416€ 338€ 483€ 693€ 518€ 600€ 780€ 569€ 318€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
967€ 0€ 2 249€ 3 035€ 113€ 3 148€ 3 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
967€ 0€ 2 249€ 3 035€ 113€ 3 148€ 3 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
31€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 375€ 0€ 29€ 0€ 301€ 0€ 827€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
31€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ 301€ 0€ 827€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
32 097€ 33 244€ 33 966€ 26 571€ 25 036€ 20 673€ 21 372€ 20 796€ 16 828€ 14 768€ 19 824€ 15 405€ 15 731€ 20 674€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
32 097€ 33 244€ 33 966€ 26 571€ 25 036€ 20 673€ 21 372€ 20 796€ 16 828€ 14 768€ 19 824€ 15 405€ 15 726€ 20 627€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 47€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 33€ 347€ 312€ 0€ 1 477€ 294€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 33€ 347€ 312€ 0€ 1 477€ 294€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
740 374€ 764 904€ 364 871€ 363 407€ 358 527€ 362 557€ 363 311€ 368 935€ 302 081€ 288 255€ 294 264€ 287 470€ 280 436€ 288 205€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 107€ -3 437€ -4 587€ -1 306€ -1 328€ -557€ -1 170€ -2 089€ -18 803€ -11 373€ -2 370€ -6 819€ -1 441€ -2 396€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-1 107€ -3 437€ -4 587€ -1 306€ -1 328€ -557€ -1 170€ -2 089€ -18 803€ -11 373€ -2 370€ -6 819€ -1 441€ -2 396€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-3 437€ -4 587€ -1 306€ -1 328€ -557€ -1 170€ -2 089€ -16 458€ -11 373€ -2 370€ -6 818€ -1 442€ 0€ -1 946€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 330€ 1 150€ -3 281€ 22€ -771€ 612€ 919€ 14 369€ -7 430€ -9 003€ 4 448€ -5 377€ -1 441€ -450€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
741 481€ 768 341€ 369 459€ 364 713€ 359 856€ 363 114€ 364 480€ 371 024€ 320 884€ 299 628€ 296 634€ 294 289€ 281 877€ 290 601€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 136€ 9 313€ 0€ 3 968€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 136€ 9 313€ 0€ 3 968€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
707 878€ 731 227€ 330 397€ 336 391€ 332 990€ 341 425€ 341 600€ 347 656€ 284 527€ 272 592€ 273 528€ 270 984€ 262 662€ 266 091€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
967€ 0€ 2 249€ 3 035€ 113€ 3 148€ 3 356€ 4 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
706 911€ 731 227€ 328 147€ 333 355€ 332 877€ 338 277€ 338 244€ 343 282€ 284 527€ 272 592€ 273 528€ 270 984€ 262 662€ 266 091€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 253€ 1 325€ 883€ 1 231€ 1 244€ 1 649€ 1 084€ 585€ 301€ 301€ 71€ 70€ 335€ 618€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 253€ 1 325€ 883€ 1 231€ 1 244€ 1 649€ 1 084€ 585€ 301€ 301€ 71€ 70€ 335€ 571€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
32 350€ 35 789€ 38 179€ 27 091€ 25 622€ 20 040€ 21 796€ 22 783€ 20 921€ 17 422€ 23 035€ 19 267€ 18 880€ 23 892€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
793€ 1 610€ 3 845€ 1 416€ 2 444€ 657€ 882€ 1 959€ 3 701€ 2 171€ 1 424€ 913€ 0€ 214€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
4 593€ 4 764€ 4 154€ 3 613€ 3 529€ 3 527€ 3 547€ 3 199€ 2 996€ 2 778€ 2 951€ 3 193€ 2 536€ 3 625€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 1 169€ 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5€ 10€ 0€ 215€ 21€ 20€ 9€ 28€ 78€ 0€ 1 424€ 2 385€ 3 350€ 2 850€
163
12.
Zamestnanci (331)
15 516€ 16 180€ 16 340€ 12 632€ 11 329€ 9 366€ 10 200€ 10 197€ 8 363€ 7 713€ 9 966€ 8 520€ 7 871€ 9 449€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
9 155€ 9 481€ 10 319€ 7 404€ 6 670€ 5 380€ 5 923€ 6 155€ 4 992€ 4 180€ 6 103€ 3 548€ 4 538€ 5 690€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 289€ 2 574€ 2 771€ 1 812€ 1 629€ 1 090€ 1 234€ 1 245€ 792€ 581€ 1 167€ 708€ 585€ 2 064€