Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 793 517€ 10 446 437€ 10 549 669€ 11 120 971€ 9 767 628€ 10 121 248€ 8 471 990€ 10 176 257€ 9 370 488€ 8 989 444€ 9 025 665€ 8 780 009€ 8 662 900€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 125 726€ 4 528 154€ 3 917 416€ 4 292 263€ 4 673 061€ 5 135 377€ 5 447 639€ 6 674 155€ 6 115 587€ 5 807 752€ 6 364 102€ 5 585 176€ 4 866 858€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
115 678€ 163 094€ 27 371€ 35 630€ 46 590€ 82 304€ 111 633€ 344 491€ 599 660€ 315 340€ 499 282€ 212 403€ 297 500€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
81 931€ 136 551€ 1 277€ 14 362€ 29 129€ 70 199€ 104 388€ 340 909€ 579 827€ 271 512€ 400 758€ 211 091€ 294 874€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
29 889€ 22 685€ 26 094€ 21 268€ 17 461€ 12 105€ 7 245€ 3 582€ 19 833€ 43 828€ 98 523€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 313€ 2 626€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
3 858€ 3 858€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 010 048€ 4 365 061€ 3 890 045€ 4 256 632€ 4 626 471€ 5 053 073€ 5 336 006€ 6 329 664€ 5 515 927€ 5 492 413€ 5 864 820€ 5 372 772€ 4 569 358€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
684 452€ 684 452€ 680 644€ 731 097€ 738 117€ 725 000€ 742 639€ 877 474€ 943 051€ 983 937€ 1 038 278€ 984 022€ 860 568€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 952€ 1 952€ 1 952€ 1 952€ 1 952€ 1 952€ 1 952€ 1 722€ 1 722€ 1 722€ 1 722€ 1 722€ 1 722€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
3 937€ 3 937€ 3 937€ 3 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 291 496€ 2 504 032€ 2 635 676€ 2 718 611€ 2 725 127€ 2 667 982€ 2 595 353€ 2 809 535€ 2 995 162€ 3 265 546€ 3 870 926€ 3 629 231€ 2 918 437€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
484 084€ 508 659€ 452 975€ 648 357€ 994 624€ 1 426 228€ 1 979 565€ 2 630 089€ 1 555 657€ 1 231 641€ 942 501€ 695 691€ 615 174€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
116 848€ 155 890€ 19 277€ 85 903€ 154 403€ 222 903€ 0€ 0€ 245€ 47 858€ 155 366€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 197€ 549€ 901€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 1 385€ 3 985€ 7 945€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 427 280€ 506 139€ 95 584€ 66 775€ 12 249€ 9 008€ 16 497€ 10 844€ 20 335€ 9 567€ 9 567€ 9 714€ 9 246€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 621 542€ 5 801 704€ 6 110 193€ 5 399 536€ 3 395 182€ 4 830 028€ 2 046 723€ 2 499 860€ 1 865 380€ 1 677 766€ 1 787 464€ 2 551 229€ 3 415 232€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
48 429€ 48 182€ 48 536€ 48 439€ 49 404€ 51 906€ 51 401€ 54 075€ 54 291€ 54 531€ 54 812€ 56 475€ 59 614€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 533€ 4 274€ 4 551€ 4 348€ 5 093€ 6 576€ 6 026€ 8 217€ 7 603€ 7 457€ 7 431€ 8 669€ 10 144€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
43 896€ 43 908€ 43 986€ 44 092€ 44 312€ 45 331€ 45 374€ 45 808€ 46 638€ 47 025€ 47 331€ 47 408€ 49 071€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
50€ 50€ 50€ 50€ 398€ 398€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
138 866€ 219 207€ 453 670€ 159 690€ 313 677€ 508 609€ 898 937€ 723 803€ 279 414€ 298 252€ 226 995€ 530 089€ 719 379€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
102 195€ 178 157€ 421 346€ 127 371€ 281 006€ 476 210€ 813 488€ 691 089€ 237 410€ 265 723€ 188 186€ 176 319€ 682 580€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
23€ 3€ 30€ 2€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 723€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 2 700€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€ 1 783€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
116€ 219€ 30€ 93€ 324€ 822€ 657€ 483€ 425€ 30€ 8€ 279€ 808€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
4 166€ 8 332€ 51 600€ 8 567€ 0€ 6 298€ 184 682€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 135 003€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
236€ 836€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
30 606€ 30 716€ 30 487€ 30 439€ 30 535€ 29 792€ 30 468€ 30 212€ 30 394€ 30 716€ 30 720€ 32 023€ 32 486€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 434 247€ 5 534 315€ 5 607 987€ 5 191 407€ 3 032 100€ 4 269 512€ 1 096 385€ 1 721 982€ 1 531 674€ 1 324 982€ 1 505 658€ 1 964 664€ 2 636 239€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 058€ 2 410€ 1 491€ 2 160€ 1 016€ 1 352€ 1€ 1 324€ 646€ 705€ 1 000€ 1 375€ 2 523€
087
2.
Ceniny (213)
513€ 20 881€ 18 868€ 17 660€ 14 763€ 14 451€ 13 536€ 11 499€ 3 529€ 5 620€ 18 624€ 3 527€ 3 833€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 430 676€ 5 511 024€ 5 587 628€ 5 171 587€ 3 016 322€ 4 253 710€ 1 082 848€ 1 709 159€ 1 527 499€ 1 318 657€ 1 486 033€ 1 959 763€ 2 629 882€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
46 249€ 116 579€ 522 059€ 1 429 173€ 1 699 384€ 155 843€ 977 628€ 1 002 243€ 1 389 521€ 1 503 926€ 874 099€ 643 605€ 380 810€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
17 331€ 13 047€ 7 229€ 12 499€ 11 083€ 14 295€ 14 839€ 28 841€ 21 298€ 6 891€ 3 925€ 1 506€ 2 123€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
28 917€ 103 532€ 514 831€ 1 416 673€ 1 688 302€ 141 548€ 962 789€ 973 402€ 1 368 223€ 1 497 035€ 870 174€ 642 099€ 378 687€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 793 517€ 10 446 437€ 10 549 669€ 11 120 971€ 9 767 628€ 10 121 248€ 8 471 990€ 10 176 257€ 9 370 488€ 8 989 444€ 9 025 665€ 8 780 009€ 8 662 900€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 713 331€ 6 711 693€ 6 200 157€ 6 228 219€ 6 223 385€ 6 187 579€ 6 166 286€ 6 729 922€ 6 981 804€ 7 462 854€ 7 455 651€ 7 726 474€ 7 864 263€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
163 352€ 119 876€ 111 691€ 110 081€ 79 991€ 15 430€ 175 750€ 167 278€ 437 664€ 575 453€ 244 607€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
163 352€ 119 876€ 111 691€ 110 081€ 79 991€ 15 430€ 175 750€ 167 278€ 437 664€ 575 453€ 244 607€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 549 978€ 6 591 817€ 6 088 466€ 6 118 139€ 6 143 394€ 6 187 579€ 6 150 856€ 6 729 922€ 6 806 054€ 7 295 575€ 7 017 987€ 7 151 021€ 7 619 657€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
6 548 341€ 6 548 341€ 6 080 281€ 6 116 528€ 6 113 304€ 6 107 588€ 6 678 199€ 6 714 492€ 7 357 554€ 7 287 104€ 7 288 372€ 7 288 810€ 7 288 810€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 638€ 43 476€ 8 185€ 1 611€ 30 089€ 79 991€ -527 342€ 15 430€ -551 500€ 8 471€ -270 385€ -137 790€ 330 846€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 628 757€ 3 158 824€ 3 732 386€ 4 101 227€ 2 507 270€ 2 325 935€ 1 050 531€ 3 375 580€ 2 307 804€ 1 444 722€ 1 397 899€ 958 156€ 617 186€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
281 262€ 250 453€ 263 262€ 263 262€ 50 000€ 49 108€ 24 352€ 54 554€ 53 823€ 69 164€ 65 633€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
281 262€ 250 453€ 263 262€ 263 262€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 69 164€ 65 633€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
49 108€ 24 352€ 54 554€ 53 823€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 411 908€ 2 613 516€ 2 332 895€ 2 255 933€ 585 436€ 1 670 960€ 759 607€ 2 677 684€ 926 661€ 649 297€ 180 903€ 163 930€ 11 090€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
4 395 065€ 2 568 418€ 2 221 687€ 2 179 117€ 574 729€ 1 548 289€ 758 182€ 2 648 078€ 868 597€ 636 694€ 151 342€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
16 844€ 45 097€ 111 208€ 76 815€ 10 706€ 122 671€ 1 424€ 29 607€ 58 064€ 12 603€ 29 561€ 163 930€ 11 090€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 465€ 12 532€ 14 630€ 9 162€ 3 046€ 3 619€ 10 879€ 10 420€ 9 690€ 6 546€ 8 984€ 12 575€ 7 086€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 465€ 12 532€ 14 630€ 9 162€ 3 046€ 3 619€ 10 879€ 10 420€ 9 690€ 6 546€ 8 984€ 12 575€ 7 086€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
934 122€ 282 324€ 671 399€ 772 671€ 718 589€ 651 357€ 280 045€ 638 368€ 1 347 100€ 734 324€ 1 154 189€ 712 487€ 533 378€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
34 569€ 87 154€ 76 781€ 93 057€ 81 737€ 139 950€ 99 129€ 59 904€ 827 221€ 273 857€ 584 319€ 59 889€ 96 696€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
4 593€ 4 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 971€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
77 820€ 33 300€ 1 797€ 21 249€ 29 870€ 31 023€ 2 475€ 58 364€ 41 000€ 20 048€ 35 424€ 43 491€ 1 818€
163
12.
Zamestnanci (331)
374 981€ 587€ 254 460€ 274 342€ 219 552€ 187 642€ 0€ 151 730€ 157 389€ 158 703€ 197 064€ 181 201€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
53€ 657€ -23€ 227€ 460€ 179€ 396€ 496€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
259 118€ 246€ 175 135€ 189 954€ 150 150€ 124 767€ 291€ 100 691€ 104 450€ 104 469€ 117 419€ 130 523€ 66€
166
15.
Daň z príjmov (341)
8 332€ 126€ 53 946€ 0€ 36 183€ 0€ 0€ 201 261€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
68 123€ 170€ 42 277€ 47 707€ 34 024€ 26 681€ 17 148€ 18 470€ 17 851€ 22 640€ 20 133€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
47 795€ 62 192€ 49 342€ 21 152€ 65 813€ 65 443€ 95 967€ 88 804€ 73 655€ 78 698€ 29 842€ 236 325€ 119 901€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
73€ 79€ 72€ 66€ 2€ 33€ 18€ 16€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
71 588€ 97 938€ 63 226€ 125 144€ 137 440€ 71 098€ 77 443€ 107 304€ 124 673€ 44 120€ 166 986€ 40 925€ 67 664€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
450 200€ 800 200€ 1 150 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
450 200€ 800 200€ 1 150 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
451 429€ 575 920€ 617 126€ 791 525€ 1 036 972€ 1 607 733€ 1 255 173€ 70 755€ 80 880€ 81 868€ 172 115€ 95 379€ 181 451€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
36 080€ 1 226€ 204€ 1 849€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
415 349€ 574 694€ 616 922€ 789 676€ 1 036 972€ 1 607 733€ 1 255 173€ 70 755€ 80 880€ 81 868€ 172 115€ 95 379€ 181 451€