Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národné lesnícke centrum

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
531 058€ 561 587€ 503 156€ 521 637€ 571 096€ 504 749€ 452 944€ 534 562€ 633 347€ 641 066€ 727 061€ 896 959€ 757 081€
02
501
Spotreba materiálu
364 031€ 395 446€ 372 763€ 399 139€ 436 632€ 367 159€ 306 459€ 331 515€ 416 327€ 436 452€ 521 308€ 614 653€ 542 327€
03
502
Spotreba energie
167 027€ 166 142€ 130 393€ 122 498€ 134 464€ 137 590€ 146 052€ 202 216€ 216 706€ 204 538€ 205 675€ 282 306€ 213 106€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
433€ 830€ 313€ 76€ 77€ 0€ 1 648€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
6 094 555€ 6 098 961€ 6 146 248€ 3 508 227€ 3 928 752€ 2 802 771€ 2 580 864€ 3 233 273€ 3 437 490€ 3 394 331€ 3 693 425€ 4 253 699€ 3 693 636€
07
511
Opravy a udržiavanie
109 057€ 39 832€ 38 849€ 80 273€ 68 588€ 26 912€ 36 667€ 27 265€ 28 452€ 19 014€ 60 932€ 139 415€ 113 455€
08
512
Cestovné
43 882€ 141 613€ 149 847€ 102 993€ 110 669€ 100 548€ 82 629€ 86 047€ 115 402€ 111 362€ 139 555€ 136 223€ 177 620€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 086€ 2 533€ 6 031€ 2 790€ 4 253€ 3 167€ 1 457€ 1 435€ 770€ 536€ 1 986€ 4 683€ 2 823€
10
518
Ostatné služby
5 940 530€ 5 914 983€ 5 951 520€ 3 322 172€ 3 745 243€ 2 672 143€ 2 460 110€ 3 118 527€ 3 292 867€ 3 263 419€ 3 490 952€ 3 973 378€ 3 399 738€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 525 328€ 5 395 381€ 4 771 588€ 4 716 747€ 4 109 092€ 3 705 827€ 3 550 638€ 3 462 669€ 3 600 059€ 3 682 604€ 4 227 232€ 4 345 326€ 4 457 735€
12
521
Mzdové náklady
3 883 835€ 3 828 617€ 3 366 396€ 3 319 757€ 2 887 681€ 2 569 106€ 2 459 571€ 2 422 467€ 2 510 189€ 2 546 935€ 2 926 517€ 3 066 490€ 3 186 552€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 357 580€ 1 304 426€ 1 172 556€ 1 155 975€ 1 006 700€ 907 475€ 864 772€ 845 033€ 873 244€ 887 382€ 993 455€ 1 044 610€ 1 054 340€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
69 283€ 66 322€ 60 609€ 60 388€ 52 561€ 47 206€ 46 070€ 46 716€ 48 548€ 48 948€ 55 850€ 57 182€ 57 064€
15
527
Zákonné sociálne náklady
204 236€ 191 550€ 169 444€ 170 475€ 154 943€ 166 249€ 169 895€ 140 442€ 160 162€ 178 307€ 207 126€ 160 940€ 145 901€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 394€ 4 466€ 2 583€ 10 152€ 7 207€ 15 791€ 10 329€ 8 011€ 7 916€ 21 032€ 44 283€ 16 104€ 13 878€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
28 119€ 35 622€ 20 024€ 22 360€ 20 130€ 23 675€ 28 556€ 25 677€ 29 407€ 30 158€ 26 155€ 36 742€ 28 354€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
10 459€ 9 374€ 9 923€ 9 891€ 9 856€ 10 024€ 15 871€ 16 050€ 17 569€ 17 698€ 18 104€ 20 103€ 21 091€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 660€ 26 248€ 10 101€ 12 469€ 10 274€ 13 651€ 12 685€ 9 627€ 11 838€ 12 460€ 8 051€ 16 639€ 7 263€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
38 060€ 54 822€ 119 713€ 42 234€ 36 580€ 48 282€ 277 115€ 190 295€ 216 898€ 639 349€ 74 403€ 91 402€ 1 183 348€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 342€ 7 020€ 17 487€ 244 358€ 146 062€ 156 801€ 554 547€ 24 839€ 21 049€ 108 546€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 8€ 30€ 32€ 87€ 55€ 8€ 11€ 0€ 0€ 8€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 698€ 206€ 1 500€ 4€ 16€ 3 713€ 332€ 100€ 0€ 6€ 7€
26
546
Odpis pohľadávky
949€ 1 910€ 1 668€ 337€ 3 917€ 0€ 5 867€ 19 250€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
38 046€ 48 124€ 61 157€ 33 676€ 36 379€ 29 105€ 30 678€ 38 012€ 59 015€ 80 544€ 49 364€ 63 698€ 1 054 672€
28
549
Manká a škody
10€ 8€ 169€ 736€ 66€ 787€ 405€ 231€ 199€ 782€ 866€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
465 665€ 584 286€ 569 023€ 800 351€ 840 721€ 912 357€ 1 252 348€ 1 119 582€ 780 366€ 739 367€ 651 799€ 633 872€ 874 770€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
434 837€ 547 064€ 568 477€ 585 950€ 785 645€ 908 377€ 1 248 769€ 1 069 101€ 752 654€ 677 665€ 597 976€ 561 098€ 749 335€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
30 827€ 37 222€ 545€ 214 401€ 55 076€ 3 979€ 3 580€ 50 481€ 27 712€ 61 702€ 53 823€ 72 773€ 125 436€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
49 108€ 24 352€ 54 554€ 53 823€ 69 164€ 65 633€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 809€ 37 191€ 213 262€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 580€ 1 373€ 3 360€ 7 148€ 0€ 3 609€ 59 803€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
18€ 31€ 545€ 1 139€ 5 076€ 3 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20 390€ 19 836€ 22 024€ 23 313€ 19 181€ 19 261€ 32 035€ 13 291€ 23 855€ 20 309€ 13 783€ 41 814€ 69 197€
43
563
Kurzové straty
544€ 3 293€ 4 066€ 4 852€ 1 053€ 1 034€ 835€ 421€ 574€ 539€ 761€ 1 100€ 8 630€
47
568
Ostatné finančné náklady
19 846€ 16 543€ 17 958€ 18 460€ 18 128€ 18 228€ 31 200€ 12 870€ 23 281€ 19 770€ 13 021€ 40 714€ 60 567€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
193 784€ 910 945€ 0€ 0€ 0€ 150 300€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
193 784€ 910 945€ 0€ 0€ 0€ 150 300€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
12 703 174€ 12 750 495€ 12 151 774€ 9 634 868€ 9 525 551€ 8 210 706€ 9 085 445€ 8 579 349€ 8 721 423€ 9 147 184€ 9 413 856€ 10 450 114€ 11 064 121€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 127 831€ 2 072 521€ 1 514 077€ 1 504 445€ 1 054 388€ 2 023 660€ 1 317 130€ 1 329 890€ 883 056€ 1 388 194€ 1 625 830€ 1 724 629€ 2 709 609€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
25 195€ 31 477€ 48 945€ 43 345€ 27 985€ 29 581€ 36 774€ 29 272€ 46 381€ 41 015€ 71 582€ 63 291€ 2 207€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 102 636€ 2 041 044€ 1 465 132€ 1 461 101€ 1 026 403€ 1 994 079€ 1 280 356€ 1 300 617€ 836 675€ 1 347 180€ 1 554 248€ 1 661 300€ 2 707 403€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 38€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-12€ -78€ -106€ -220€ -1 019€ -44€ 0€ 0€ 0€ -964€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-12€ -78€ -106€ -220€ -1 019€ -44€ 0€ 0€ 0€ -964€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 177 971€ 745 217€ 1 014 646€ 1 712 691€ 2 373 298€ 1 052 732€ 1 646 600€ 1 398 863€ 1 277 013€ 1 507 799€ 276 873€ 1 010 607€ 1 997 068€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 129€ 215 065€ 7 383€ 24 285€ 193 784€ 914 467€ 524 759€ 201 023€ 485 795€ 153 000€ 151 544€ 1 669 138€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 232€ 60€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
60 069€ 17 185€ 60€ 3 661€ 247€ 367€ 45€ 1 650€ 52€ 187€ 193€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 117 902€ 721 833€ 799 521€ 1 705 308€ 2 345 351€ 858 634€ 731 766€ 874 104€ 1 075 945€ 1 020 354€ 123 589€ 858 816€ 327 736€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
50 000€ 133€ 49 260€ 26 035€ 55 848€ 58 530€ 69 681€ 70 900€ 85 176€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
50 000€ 133€ 49 260€ 26 035€ 55 848€ 58 530€ 69 681€ 70 900€ 85 176€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
49 108€ 24 352€ 54 554€ 53 823€ 69 164€ 65 633€ 85 176€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
152€ 1 684€ 1 294€ 4 707€ 517€ 5 267€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
439€ 3 046€ 3 706€ 4 079€ 270€ 397€ 413€ 40€ 116€ 255€ 376€ 627€ 1 175€
102
662
Úroky
0€ 0€ 1€ 5€ 0€
103
663
Kurzové zisky
439€ 3 046€ 3 706€ 4 079€ 270€ 397€ 413€ 40€ 116€ 255€ 375€ 621€ 1 175€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
10 398 583€ 9 923 265€ 9 635 967€ 6 415 484€ 6 128 705€ 5 213 944€ 5 544 699€ 5 893 897€ 5 953 890€ 6 271 328€ 7 204 979€ 7 539 279€ 6 819 073€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
9 199 234€ 8 058 421€ 7 344 720€ 4 758 886€ 4 379 044€ 3 420 921€ 3 574 191€ 4 327 988€ 4 696 173€ 5 248 126€ 5 289 864€ 6 724 723€ 6 305 982€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
186 566€ 118 096€ 33 568€ 26 715€ 24 409€ 14 437€ 6 156€ 250 930€ 263 195€ 131 045€ 21 931€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
813 349€ 1 448 472€ 1 553 251€ 1 087 880€ 932 582€ 876 444€ 926 942€ 813 716€ 804 490€ 575 523€ 1 628 498€ 602 361€ 436 909€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
41 314€ 44 117€ 62 254€ 93 279€ 226 572€ 364 643€ 444 819€ 497 453€ 39 508€ 26 254€ 26 012€ 0€ 1 567€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
105 320€ 67 043€ 407 753€ 220 592€ 282 066€ 227 250€ 111 692€ 0€ 134 743€ 1 577€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
154 719€ 203 044€ 216 895€ 269 403€ 293 664€ 422 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 432€ 11 462€ 31 376€ 11 238€ 13 076€ 8 274€ 34 419€ 150 524€ 155 637€ 237 097€ 212 196€ 74 616€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
29 368€ 20 934€ 1 553€ 8 310€ 24 143€ 3 809€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
12 704 812€ 12 793 971€ 12 168 291€ 9 636 479€ 9 555 641€ 8 290 823€ 8 558 103€ 8 648 725€ 8 169 923€ 9 226 105€ 9 177 738€ 10 345 077€ 11 612 102€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 638€ 43 476€ 16 517€ 1 611€ 30 089€ 80 117€ -527 342€ 69 376€ -551 500€ 78 921€ -236 118€ -105 037€ 547 980€
136
591
Splatná daň z príjmov
8 332€ 126€ 53 946€ 0€ 70 449€ 34 267€ 32 452€ 217 134€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 301€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 638€ 43 476€ 8 185€ 1 611€ 30 089€ 79 991€ -527 342€ 15 430€ -551 500€ 8 471€ -270 385€ -137 790€ 330 846€