Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Občianske združenie DAMI

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Občianskezdruženie DAMI, Prešov'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 29 531,88 € Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci
b) podpora a rozvoj športu 2 710,77 € Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci
e) podpora vzdelávania 4 899,2 € Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci
c) poskytovanie sociálnej pomoci 65 732,45 € Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci
Spolu 102 874,3 €
Výrok auditora

Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia DAMI k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v znení neskorších predpisov.Ing.Mgr. Vadinová Hedviga s dekrétom SKAU č. 479. V Prešove 15.10.2019.