Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
25 249€ 10 601€ 7 854€ 7 443€ 9 246€ 5 523€ 5 869€ 5 791€ 3 892€ 6 627€ 2 431€
02
502
Spotreba energie
10 421€ 6 794€ 6 434€ 5 950€ 4 566€ 5 331€ 3 632€ 3 649€ 3 566€ 4 045€ 4 666€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€
05
512
Cestovné
10 823€ 3 873€ 3 257€ 22 305€ 20 074€ 10 308€ 6 441€ 8 295€ 7 215€ 6 812€ 4 966€
06
513
Náklady na reprezentáciu
351€ 297€ 488€ 4 410€ 1 608€ 924€ 2 115€ 2 278€ 1 207€ 1 387€ 870€
07
518
Ostatné služby
184 607€ 128 890€ 173 725€ 197 398€ 114 046€ 92 368€ 91 362€ 96 058€ 87 819€ 87 070€ 80 022€
08
521
Mzdové náklady
570 718€ 510 403€ 458 374€ 449 553€ 366 045€ 296 582€ 284 206€ 273 562€ 251 658€ 240 038€ 247 808€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
192 449€ 169 309€ 152 885€ 147 243€ 120 304€ 97 096€ 92 852€ 87 968€ 81 835€ 77 757€ 57 698€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 973€ 9 460€ 10 846€ 8 464€ 6 529€ 5 546€ 6 122€ 4 469€ 3 633€ 3 601€ 3 211€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 239€ 5 624€ 223€ 1 264€ 56€ 60€ 56€ 56€ 70€ 56€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 113€ 0€ 0€ 6€ 0€ 57€ 37€ 15€ 20€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 6 067€ 0€ 0€ 1 900€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 522€ 939€ 873€ 325€ 264€ 100€ 112€ 66€ 23€ 0€ 2€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 811€ 1 843€ 1 611€ 1 415€ 1 102€ 1 017€ 1 053€ 903€ 711€ 698€ 653€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 401€ 3 096€ 3 093€ 3 176€ 954€ 437€ 437€ 1 810€ 3 012€ 3 012€ 3 012€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
16 369 255€ 14 442 877€ 10 706 878€ 12 377 788€ 10 661 663€ 6 742 717€ 7 553 729€ 7 503 500€ 5 731 995€ 6 437 755€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
10 717€ 44 512€ 5 723€ 43 630€ 48 276€ 6 363€ 173 508€ 265 000€ -300 800€ 70 000€ 5 742 542€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 000€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
17 397 195€ 15 339 820€ 11 537 665€ 13 269 322€ 11 357 844€ 7 264 366€ 8 221 621€ 8 253 440€ 5 875 837€ 6 938 892€ 6 182 817€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
123 740€ 95 819€ 75 504€ 57 900€ 61 144€ 38 280€ 31 434€ 27 634€ 22 229€ 26 757€ 22 418€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
990€ 1 340€ 2 240€ 2 539€ 2 090€ 3 214€ 5 653€ 6 851€ 6 143€ 1 186€ 431€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 31€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
22 045€ 57 616€ 179 849€ 4 424€ 42 800€ 163 833€ 54 349€ 82 855€ 123 762€ 159 293€ 73 042€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
58
649
Iné ostatné výnosy
2 469€ 6 352€ 258€ 297€ 3 166€ 634€ 1 007€ 911€ 677€ 1 938€ 1 292€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 210 813€ 2 862 676€ 3 089 676€ 2 959 322€ 2 701 619€ 4 256 945€ 2 436 892€ 2 423 575€ 2 619 291€ 2 291 758€ 2 303 406€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
18 210 000€ 12 720 000€ 10 169 300€ 6 623 038€ 6 779 387€ 5 468 292€ 4 912 599€ 4 495 000€ 4 089 500€ 4 110 500€ 3 500 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
21 570 059€ 15 743 804€ 13 516 858€ 9 647 531€ 9 590 206€ 9 931 197€ 7 441 934€ 7 036 826€ 6 861 603€ 6 591 474€ 5 900 590€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
4 172 864€ 403 983€ 1 979 192€ -3 621 791€ -1 767 638€ 2 666 831€ -779 687€ -1 216 614€ 985 766€ -347 419€ -282 227€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 772€ 986€ 204€ 82€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 172 864€ 403 983€ 1 979 192€ -3 621 791€ -1 767 638€ 2 666 831€ -779 984€ -1 217 386€ 984 780€ -347 623€ -282 309€