Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia HB Reavis

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia HB Reavis, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 800 € práca s ľuďmi s mentálnym postihnutým - tvorba kalendára
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € úprava záhrady na školskom dvore
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € dvojdňový festival s medzinárodnou prehliadkou súčasného umenia pre deti a rodičov
e) podpora vzdelávania 1 050 € podpora záujmu o reč ako komunikačný nástroj prostredníctvom premyslených a štruktúrovaných materiálov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € divadelný festival na Orave, ktorého cieľom je priniesť do regiónu hodnotné divadelné inscenácie a sprievodný program
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € podpora zberného miesta pre ohrozené živočíchy
b) podpora a rozvoj športu 750 € projekt zameraný na posilnenie športovej zručnosti detí formou stolného tenisu
Spolu 10 100 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Nadácie HB Reavis k 31 decembru 2020 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.