Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"Bratislavský kultúrny spolok"

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Bratislavský kultúrny spolok, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 122,18 € Doména, webhosting, údržba webstránky
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 49 305,85 € Príprava realizácie Bratislavského novoročného koncertu
Spolu 49 428,03 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho zduženia k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.