Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"Bratislavský kultúrny spolok"

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Bratislavský kultúrny spolok, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 135,4 € Doména, webhosting, programovanie a údržba web stránky
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 64 442,59 € Príprava a realizácia Bratislavského novoročného koncertu 2023
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 728 € PR konzultácie a služby
Spolu 66 305,99 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho zduženia k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu