Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.11.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 940 580 366€ 1 417 185 663€ 1 433 079 532€ 1 447 015 732€ 1 359 043 200€ 1 356 592 119€ 1 353 322 580€ 1 300 585 645€ 1 268 239 683€ 1 303 357 654€ 1 306 457 563€ 138 125 884€ 133 413 839€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 218 458 142€ 1 217 608 389€ 1 218 073 861€ 1 217 096 631€ 1 211 839 661€ 1 205 582 726€ 1 206 339 597€ 1 204 255 179€ 1 199 641 000€ 1 199 220 840€ 1 199 388 743€ 4 199 959€ 5 323 513€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
16 052 363€ 15 194 965€ 15 374 580€ 15 142 635€ 11 134 537€ 4 173 089€ 5 474 914€ 2 979 548€ 345 872€ 102 099€ 189 438€ 279 598€ 861 665€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
522 112€ 322 466€ 425 473€ 1 669 311€ 2 985 048€ 3 936 064€ 4 599 718€ 390 591€ 333 758€ 81 315€ 159 984€ 262 003€ 861 665€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
43 485€ 0€ 0€ 2 425€ 39 337€ 79 537€ 119 737€ 110 334€ 12 115€ 20 785€ 29 455€ 17 595€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 486 766€ 14 872 499€ 14 949 107€ 13 470 899€ 8 110 152€ 157 488€ 755 459€ 2 478 624€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 254 645€ 4 262 290€ 4 548 147€ 3 802 862€ 2 553 990€ 3 258 503€ 2 713 549€ 3 124 497€ 1 754 879€ 1 578 492€ 1 659 056€ 3 920 361€ 4 461 848€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
432 097€ 437 574€ 437 574€ 259 140€ 369 359€ 354 172€ 204 599€ 204 599€ 204 599€ 511 599€ 511 599€ 204 599€ 204 599€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 638€ 3 638€ 3 638€ 3 638€ 3 638€ 3 638€ 3 958€ 3 958€ 3 958€ 3 958€ 3 958€ 3 958€ 3 958€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 152 007€ 562 613€ 615 387€ 668 161€ 169 315€ 379 706€ 295 235€ 307 433€ 814 937€ 866 366€ 950 642€ 3 473 030€ 3 844 914€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
65 553€ 53 244€ 132 986€ 529 143€ 997 145€ 1 428 888€ 1 737 616€ 479 658€ 420 690€ 126 243€ 58 977€ 97 512€ 237 813€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
69 598€ 106 444€ 162 369€ 238 333€ 119 190€ 234 778€ 198 544€ 308 554€ 310 695€ 68 589€ 133 881€ 141 263€ 170 564€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
373 711€ 2 940 736€ 3 038 152€ 310 328€ 359 355€ 321 333€ 260 626€ 386 870€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
158 040€ 158 040€ 158 040€ 1 794 120€ 535 987€ 535 987€ 12 972€ 1 433 426€ 1 738€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 197 540 249€ 1 197 540 249€ 1 197 540 249€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 198 151 134€ 1 197 540 249€ 1 197 540 249€ 1 197 540 249€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
719 857 942€ 199 081 594€ 214 505 797€ 229 637 396€ 144 330 015€ 150 724 336€ 146 735 904€ 93 600 109€ 68 204 691€ 102 888 144€ 106 971 476€ 133 858 263€ 128 019 376€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
49 525€ 60 099€ 58 611€ 27 015€ 15 421€ 12 790€ 53 419€ 13 732€ 35 085€ 27 471€ 1 427€ 13 459€ 7 514€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
49 525€ 60 099€ 58 611€ 27 015€ 15 421€ 12 790€ 53 419€ 13 732€ 35 085€ 27 471€ 1 427€ 13 459€ 7 514€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
117 849 434€ 107 920 503€ 113 611 980€ 101 238 202€ 81 253 849€ 72 487 805€ 71 792 324€ 80 065 836€ 44 470 273€ 42 980 853€ 43 023 128€ 49 996 926€ 50 048 966€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
112 602 717€ 105 345 222€ 113 611 980€ 101 238 202€ 81 253 849€ 72 487 805€ 71 792 324€ 80 065 836€ 44 470 273€ 42 980 853€ 43 023 128€ 49 996 926€ 50 048 966€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
5 246 717€ 2 575 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
667 559€ 671 050€ 60 602€ 65 508€ 444 213€ 186 965€ 119 865€ 88 969€ 72 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
667 559€ 671 050€ 60 602€ 65 508€ 444 213€ 186 965€ 119 865€ 88 969€ 72 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
18 828 097€ 22 612 480€ 37 186 543€ 74 586 178€ 61 011 595€ 77 299 413€ 73 501 765€ 12 533 805€ 21 607 321€ 56 575 668€ 62 688 017€ 82 386 147€ 76 377 779€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 208 073€ 8 233 420€ 22 272 351€ 17 558 149€ 3 642 843€ 16 884 265€ 13 553 311€ 10 776 840€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
199€ 2 760€ 3 547€ 2 570€ 5 853€ 2 750€ 0€ 18 039€ 6 013€ 437€ 0€ 0€ 1 928€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
105€ 1 233€ 722€ 68€ 1 047€ 1 473€ 1 758€ 766€ 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
14 619 720€ 14 375 068€ 14 909 924€ 57 025 391€ 57 361 852€ 60 410 925€ 59 946 696€ 1 738 161€ 21 600 856€ 56 575 230€ 62 688 017€ 82 386 147€ 76 375 851€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
582 463 326€ 67 817 462€ 63 588 061€ 53 720 494€ 1 604 936€ 737 362€ 1 268 529€ 897 767€ 2 020 006€ 3 304 152€ 1 258 904€ 1 461 732€ 1 585 118€
087
2.
Ceniny (213)
26 813€ 66 154€ 66 759€ 42 953€ 73 522€ 38 882€ 44 449€ 141 877€ 151 335€ 102 361€ 60 777€ 8 485€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
582 463 326€ 67 790 649€ 63 521 907€ 53 653 735€ 1 561 983€ 663 840€ 1 229 648€ 853 318€ 1 878 130€ 3 152 817€ 1 156 544€ 1 400 955€ 1 576 632€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 264 282€ 495 680€ 499 875€ 281 704€ 2 873 524€ 285 058€ 247 080€ 2 730 356€ 393 992€ 1 248 670€ 97 344€ 67 661€ 70 950€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 264 282€ 495 680€ 499 875€ 281 704€ 2 873 338€ 285 058€ 247 080€ 2 730 356€ 393 992€ 1 248 670€ 97 344€ 67 661€ 70 950€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 940 580 366€ 1 417 185 663€ 1 433 079 532€ 1 447 015 732€ 1 359 043 200€ 1 356 592 119€ 1 353 322 580€ 1 300 585 645€ 1 268 239 683€ 1 303 357 654€ 1 306 457 563€ 138 125 884€ 133 413 839€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 181 265 650€ 1 176 759 556€ 1 117 899 389€ 1 064 434 768€ 1 114 734 328€ 1 138 396 976€ 1 140 705 141€ 1 111 598 638€ 1 123 193 502€ 1 147 787 353€ 1 181 313 100€ -327 582€ -206 373€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 216 320€ 1 199 216 320€ 1 197 540 249€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 827 205€ 1 199 216 320€ 1 199 216 320€ 1 197 540 249€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-18 561 555€ -23 067 649€ -81 927 815€ -135 392 437€ -85 092 877€ -61 430 229€ -59 122 064€ -88 228 566€ -76 022 817€ -51 428 966€ -16 227 149€ -327 582€ -206 373€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-23 132 032€ -81 944 279€ -135 603 482€ -76 656 175€ -59 439 937€ -58 728 620€ -70 601 610€ -67 593 901€ -52 058 130€ -12 358 745€ -327 582€ -206 336€ 11 534 119€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
4 570 477€ 58 876 630€ 53 675 667€ -58 736 262€ -25 652 940€ -2 701 609€ 11 479 546€ -20 634 665€ -23 964 688€ -39 070 222€ -15 899 567€ -121 246€ -11 740 492€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
759 250 245€ 240 363 055€ 315 112 456€ 382 508 643€ 244 231 917€ 218 112 914€ 212 612 356€ 188 974 448€ 145 026 359€ 155 559 191€ 125 144 463€ 138 453 466€ 133 620 211€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 513 116€ 10 523 958€ 7 934 200€ 11 001 493€ 37 878 928€ 11 944 303€ 13 044 025€ 50 127 746€ 30 783 541€ 10 739 223€ 16 240 823€ 313 570€ 282 060€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
6 501 116€ 10 523 958€ 7 934 200€ 11 001 493€ 10 974 493€ 11 186 303€ 13 026 536€ 44 422 816€ 10 994 608€ 10 365 445€ 15 909 920€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
385€ 330 903€ 0€ 282 060€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
12 000€ 26 904 435€ 758 000€ 17 488€ 5 704 545€ 19 788 933€ 373 778€ 0€ 313 570€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
151 113 805€ 145 460 357€ 168 206 221€ 193 840 814€ 156 375 318€ 157 342 593€ 152 898 946€ 98 798 359€ 68 230 972€ 101 245 185€ 107 587 551€ 135 724 956€ 131 196 059€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
14 557 546€ 14 801 604€ 14 619 322€ 56 745 140€ 57 004 959€ 60 139 405€ 59 103 681€ 858 773€ 20 456 313€ 55 367 649€ 61 827 571€ 81 528 071€ 75 823 580€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
136 556 259€ 130 658 754€ 153 358 062€ 136 757 162€ 98 588 292€ 96 636 521€ 92 813 912€ 96 934 268€ 46 538 243€ 44 650 334€ 44 871 622€ 54 196 885€ 55 372 478€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
228 837€ 338 513€ 782 067€ 566 667€ 981 352€ 1 005 318€ 1 236 417€ 1 227 202€ 888 358€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
54 333 867€ 55 080 800€ 51 058 073€ 46 670 841€ 70 786€ 50 679€ 45 118€ 44 234€ 20 505€ 23 420€ 13 747€ 5 190€ 15 343€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
81 922€ 82 556€ 124 573€ 83 962€ 70 786€ 50 679€ 45 118€ 44 234€ 20 505€ 23 420€ 13 747€ 5 190€ 15 343€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
54 251 945€ 54 998 244€ 50 933 500€ 46 586 880€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
547 289 458€ 29 297 939€ 87 913 963€ 130 995 495€ 49 906 886€ 48 775 339€ 46 624 267€ 40 004 109€ 45 991 341€ 43 551 363€ 1 302 343€ 2 409 750€ 2 126 750€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 992 104€ 3 885 454€ 2 783 564€ 1 145 425€ 79 769€ 353 681€ 716 796€ 88 246€ 421 885€ 80€ 0€ 126 320€ 1 002€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 670 205€ 1 854 971€ 1 298 692€ 417 339€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
522 453€ 1 772 612€ 2 603 675€ 2 340 303€ 1 520 161€ 361 863€ 636 553€ 185 518€ 109 623€ 170 734€ 27 632€ 10 260€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
10 588 413€ 9 799 361€ 70 588 664€ 120 788 115€ 46 378 002€ 46 891 737€ 44 673 554€ 39 270 671€ 44 261 953€ 42 424 652€ 260 649€ 1 388 489€ 1 032 410€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 040 081€ 903 892€ 607 385€ 967 159€ 590 560€ 467 375€ 601 469€ 545 487€ 486 667€ 476 308€ 640 826€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
42 144€ 4 691€ 9 935€ 9 760€ 8 777€ 8 638€ 9 149€ 9 235€ 0€ 8 759€ 8 563€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
685 245€ 863 893€ 721 108€ 661 441€ 404 947€ 313 042€ 402 323€ 363 816€ 298 575€ 298 545€ 315 751€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
193 251€ 267 520€ 213 819€ 194 972€ 110 567€ 82 861€ 109 044€ 98 470€ 85 717€ 83 698€ 117 938€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 454€ 1 310€ 239€ 11€ 2 738€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
199€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
529 910 461€ 11 199 085€ 9 923 187€ 4 207 421€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
165 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
64 471€ 63 052€ 67 686€ 72 320€ 76 954€ 82 229€ 5 083€ 12 559€ 19 821€ 11 110€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
64 471€ 63 052€ 67 686€ 72 320€ 76 954€ 82 229€ 5 083€ 12 559€ 19 821€ 11 110€ 0€ 0€ 0€