Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.11.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 283 073€ 443 952€ 395 125€ 601 826€ 577 353€ 853 619€ 447 927€ 829 219€ 655 848€ 708 686€ 464 233€ 538 687€ 59 536€
02
501
Spotreba materiálu
961 988€ 332 775€ 269 307€ 474 187€ 450 605€ 720 029€ 353 165€ 735 535€ 558 382€ 567 686€ 319 202€ 408 095€ 34 192€
03
502
Spotreba energie
321 086€ 111 177€ 125 818€ 127 639€ 126 748€ 133 590€ 94 762€ 93 684€ 97 466€ 140 999€ 145 032€ 130 592€ 25 344€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
20 404 425€ 18 505 355€ 20 310 063€ 25 010 506€ 8 927 868€ 4 499 645€ 5 983 541€ 59 733 779€ 6 544 420€ 3 037 440€ 3 076 162€ 4 529 825€ 3 945 690€
07
511
Opravy a udržiavanie
73 004€ 54 159€ 75 710€ 79 707€ 132 136€ 221 667€ 71 180€ 191 298€ 229 780€ 244 192€ 120 329€ 801 797€ 349 686€
08
512
Cestovné
488 826€ 137 233€ 51 845€ 431 479€ 399 448€ 238 752€ 387 878€ 369 255€ 296 362€ 271 061€ 284 851€ 306 950€ 50 211€
09
513
Náklady na reprezentáciu
108 520€ 50 020€ 32 691€ 52 295€ 43 060€ 37 848€ 15 563€ 18 938€ 10 583€ 10 909€ 9 217€ 9 072€ 3 416€
10
518
Ostatné služby
19 734 076€ 18 263 944€ 20 149 816€ 24 447 025€ 8 353 223€ 4 001 379€ 5 508 920€ 59 154 288€ 6 007 694€ 2 511 278€ 2 661 766€ 3 412 005€ 3 542 378€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
21 403 100€ 18 951 731€ 17 212 698€ 15 719 114€ 13 559 423€ 11 668 611€ 11 140 767€ 11 020 515€ 11 527 013€ 10 517 883€ 10 130 083€ 10 704 772€ 2 026 103€
12
521
Mzdové náklady
15 135 915€ 13 290 393€ 12 153 972€ 11 155 161€ 9 575 777€ 8 251 641€ 7 897 388€ 7 819 167€ 8 150 282€ 7 429 816€ 7 219 507€ 7 644 499€ 1 411 296€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 220 430€ 4 644 812€ 4 197 000€ 3 846 535€ 3 314 486€ 2 858 434€ 2 711 173€ 2 687 234€ 2 833 357€ 2 584 115€ 2 402 885€ 2 519 143€ 429 622€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
190 810€ 182 385€ 158 160€ 141 505€ 120 832€ 98 259€ 87 728€ 93 332€ 91 277€ 79 345€ 73 983€ 72 160€ 12 330€
15
527
Zákonné sociálne náklady
819 136€ 727 128€ 659 121€ 574 812€ 548 329€ 460 277€ 444 478€ 418 187€ 418 507€ 396 556€ 381 238€ 401 349€ 38 093€
16
528
Ostatné sociálne náklady
36 809€ 107 013€ 44 445€ 1 101€ 0€ 0€ 0€ 2 594€ 33 591€ 28 051€ 52 471€ 67 621€ 134 761€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
39 848€ 38 208€ 38 205€ 33 864€ 34 878€ 32 885€ 24 922€ 26 342€ 24 413€ 33 947€ 44 838€ 86 243€ 968€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
25 517€ 24 989€ 24 989€ 20 535€ 21 666€ 18 443€ 14 085€ 14 074€ 12 699€ 12 699€ 12 711€ 8 829€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 331€ 13 220€ 13 216€ 13 329€ 13 211€ 14 442€ 10 837€ 12 268€ 11 715€ 21 249€ 32 128€ 77 415€ 968€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 182 225€ 24 794 769€ 4 197 471€ 62 126 262€ 6 796 855€ 7 307 117€ 5 320 712€ 21 055 245€ 25 554 286€ 43 098 920€ 15 779 376€ 2 060 593€ 290 902€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 14 508€ 0€ 0€ 0€ 537€ 0€ 455 968€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
727 444€ 9 003 715€ 207 796€ 55 287 515€ 1 011 825€ 1 726 671€ 1 375 693€ 4 792 622€ 3 218 667€ 40 333 349€ 1 012€ 81 300€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 68€ 3 982€ 635€ 383€ 7 618€ 6 308€ 0€ 1 083€ 1 928€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 454 781€ 15 791 054€ 3 989 607€ 6 820 257€ 5 784 395€ 5 580 063€ 3 937 401€ 16 262 623€ 22 329 311€ 2 765 034€ 15 777 281€ 1 521 397€ 290 902€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
550 478€ 3 061 134€ 1 954 321€ 2 995 149€ 33 517 166€ 2 902 938€ 748 040€ 38 483 522€ 20 080 561€ 688 609€ 18 985 816€ 1 517 871€ 518 571€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
412 264€ 471 376€ 1 954 291€ 2 144 097€ 2 169 365€ 2 144 938€ 730 552€ 506 509€ 291 628€ 314 832€ 2 757 795€ 1 208 629€ 236 511€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
138 214€ 2 589 758€ 30€ 851 052€ 31 347 801€ 758 000€ 17 488€ 37 977 013€ 19 788 933€ 373 778€ 16 228 022€ 309 242€ 282 060€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
48 100€ 2 589 758€ 0€ 27 000€ 28 309 886€ 758 000€ 17 488€ 37 977 013€ 19 788 933€ 373 778€ 16 228 022€ 309 242€ 282 060€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
90 114€ 0€ 30€ 824 052€ 3 037 915€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
39 918€ 36 892€ 42 776€ 48 420€ 46 188€ 35 491€ 46 694€ 186 206€ 179 999€ 239 863€ 190 371€ 259 983€ 240 341€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4 379€ 2 986€ 7 770€ 14 251€ 11 483€ 2 103€ 10 411€ 5 728€ 3 951€ 3 006€ 2 844€ 4 150€ 2 396€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
35 538€ 33 906€ 35 006€ 34 169€ 34 705€ 33 388€ 36 283€ 180 478€ 176 049€ 236 857€ 187 527€ 255 833€ 237 945€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146€ 0€ 3 612€ 288 204€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146€ 0€ 3 612€ 288 204€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
309 559 640€ 283 479 333€ 282 201 371€ 364 559 991€ 322 635 425€ 146 204 953€ 330 259 606€ 515 010 322€ 181 939 665€ 313 106 395€ 242 856 156€ 237 034 450€ 35 053 381€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 374 396€ 222 626€ 27 836€ 17 500€ 0€ 0€ 0€ 6 550€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
308 388 152€ 282 980 196€ 282 087 675€ 364 749 992€ 325 650 995€ 145 028 085€ 271 990 116€ 525 396 067€ 202 331 764€ 313 353 550€ 253 685 718€ 231 329 959€ 20 381 755€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-202 908€ 276 512€ 85 860€ -207 501€ -3 015 570€ 1 176 867€ 58 269 490€ -10 385 746€ -20 392 099€ -253 705€ -10 829 561€ 5 704 490€ 14 671 626€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
359 462 708€ 349 311 376€ 326 352 029€ 471 095 133€ 386 095 156€ 173 505 257€ 353 972 210€ 646 345 150€ 246 506 205€ 371 431 890€ 291 527 037€ 256 736 035€ 42 423 697€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 18 039€ 0€ 0€ 31€ 24€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 18 039€ 0€ 0€ 31€ 24€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 062 064€ 49 312 734€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 062 064€ 49 312 734€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
301 705 767€ 350 952 000€ 331 608 589€ 364 235 983€ 325 714 362€ 144 091 178€ 50 369 108€ 12 827 183€ 294 702€ 368 880€ 1 595 060€ 57 277€ 43 239€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 8 991€ 0€ 1 701€ 100€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 437€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
143 702€ 101 658€ 44 695€ 16 758€ 0€ 0€ 34 801€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
301 705 767€ 350 808 299€ 331 506 931€ 364 191 288€ 325 697 604€ 144 082 187€ 50 369 108€ 12 792 382€ 294 702€ 366 723€ 1 594 960€ 57 277€ 43 239€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 315 420€ 204 319€ 3 506 134€ 217 030€ 328 000€ 1 439 926€ 14 864 065€ 8 052 329€ 373 778€ 330 903€ 300 769€ 277 731€ 27 641€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 315 420€ 204 319€ 3 506 134€ 217 030€ 328 000€ 1 439 926€ 14 864 065€ 8 052 329€ 373 778€ 330 903€ 300 769€ 277 731€ 27 641€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300 769€ 277 731€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 315 420€ 0€ 3 202 293€ 0€ 328 000€ 1 439 926€ 14 864 065€ 8 052 329€ 373 778€ 330 903€ 0€ 0€ 27 641€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
204 319€ 303 841€ 217 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
200 315€ 200 000€ 200 073€ 200 000€ 201 534€ 2 002 741€ 7 000 005€ 0€ 75€ 41€ 65€ 2 518€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
315€ 0€ 73€ 0€ 1 534€ 2 741€ 5€ 0€ 75€ 41€ 65€ 2 518€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 2 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 3 872€ 3 880€ 0€ 0€ 0€ 131€ 229€ 1 957€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 3 872€ 3 880€ 0€ 0€ 0€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 229€ 1 957€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
57 811 683€ 56 831 687€ 44 709 028€ 47 701 977€ 34 198 321€ 23 269 803€ 293 218 579€ 604 830 747€ 175 792 861€ 282 348 882€ 273 729 618€ 256 277 233€ 30 612 301€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
55 476 185€ 55 999 201€ 42 717 902€ 45 540 381€ 32 028 956€ 21 123 471€ 19 495 032€ 80 152 032€ 19 441 700€ 17 803 860€ 16 474 130€ 18 091 550€ 6 935 909€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
407 630€ 466 742€ 1 949 657€ 2 139 463€ 2 164 090€ 2 137 256€ 723 183€ 499 140€ 284 903€ 314 540€ 2 757 795€ 1 208 629€ 236 511€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
271 896€ 33 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 946 000€ 16 480 791€ 155€ 12 732€ 997 904€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 651 338€ 327 716€ 36 836€ 17 500€ 0€ 0€ 272 992 995€ 524 172 205€ 154 113 532€ 245 730 001€ 254 497 538€ 236 964 322€ 22 441 977€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 634€ 4 634€ 4 634€ 4 634€ 5 275€ 9 077€ 7 369€ 7 369€ 6 725€ 2 019 690€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
364 033 185€ 408 188 006€ 380 027 696€ 412 358 870€ 360 442 216€ 170 803 648€ 365 451 756€ 625 710 485€ 222 541 518€ 332 361 668€ 275 627 469€ 256 614 790€ 30 683 205€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 570 477€ 58 876 630€ 53 675 667€ -58 736 262€ -25 652 940€ -2 701 609€ 11 479 546€ -20 634 665€ -23 964 688€ -39 070 222€ -15 899 567€ -121 246€ -11 740 492€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 570 477€ 58 876 630€ 53 675 667€ -58 736 262€ -25 652 940€ -2 701 609€ 11 479 546€ -20 634 665€ -23 964 688€ -39 070 222€ -15 899 567€ -121 246€ -11 740 492€