Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
795 166€ 957 437€ 521 224€ 838 773€ 614 278€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 41 048€ 752€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 41 048€ 752€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
795 166€ 916 389€ 520 473€ 838 773€ 614 278€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
795 166€ 916 389€ 520 473€ 838 773€ 614 278€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
20 000€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
20 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
815 166€ 957 437€ 521 224€ 838 773€ 614 278€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
224 487€ 224 447€ 224 440€ 224 403€ 224 322€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
063
 
Základné imanie (411)
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
217 809€ 217 802€ 217 765€ 217 705€ 128 398€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
40€ 7€ 37€ 60€ 89 286€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
34 695€ 44 444€ 3 161€ 5 802€ 2 392€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 335€ 2 783€ 2 337€ 6 600€ 2 390€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
3 335€ 2 783€ 2 337€ 6 600€ 2 390€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
31 360€ 41 661€ 824€ -798€ 2€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
31 360€ 41 661€ 500€ -800€ 0€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 168€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 117€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 39€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 2€ 2€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
555 984€ 688 546€ 293 623€ 608 568€ 387 564€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
555 984€ 688 546€ 293 623€ 608 568€ 387 564€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
815 166€ 957 437€ 521 224€ 838 773€ 614 278€