Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Hiadeľ 14 [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 212€ 2 147€ 2 288€ 3 329€ 3 555€ 2 989€ 2 699€ 1 472€ 1 274€ 944€ 2 335€ 7 254€ 10 458€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 733€ 1 579€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 733€ 1 579€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 332€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 567€ 1 247€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 212€ 2 023€ 2 161€ 3 223€ 3 422€ 2 787€ 2 527€ 1 273€ 966€ 824€ 2 257€ 6 329€ 8 854€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 172€ 365€ 409€ 361€ 282€ 433€ 196€ 130€ 122€ 185€ 39€ 227€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 172€ 365€ 409€ 361€ 282€ 433€ 196€ 130€ 122€ 185€ 39€ 227€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 50€ 32€ 0€ 106€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 44€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 50€ 32€ 0€ 106€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 44€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 212€ 1 801€ 1 765€ 2 814€ 2 954€ 2 505€ 2 061€ 1 077€ 836€ 702€ 2 072€ 6 195€ 8 583€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
116€ 176€ 543€ 1 103€ 805€ 699€ 204€ 9€ 123€ 83€ 119€ 898€ 2 062€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
794€ 1 302€ 1 157€ 1 002€ 942€ 1 672€ 1 638€ 1 028€ 471€ 618€ 1 120€ 2 398€ 4 110€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
302€ 323€ 65€ 709€ 1 207€ 134€ 28€ 41€ 242€ 1€ 833€ 2 899€ 2 411€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 124€ 126€ 105€ 134€ 202€ 173€ 199€ 308€ 121€ 78€ 192€ 25€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 124€ 126€ 105€ 134€ 202€ 173€ 199€ 308€ 121€ 78€ 192€ 25€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 212€ 2 147€ 2 288€ 3 329€ 3 555€ 2 989€ 2 699€ 1 472€ 1 274€ 944€ 2 335€ 7 254€ 10 458€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-22 969€ -8 050€ 124€ 1 999€ -5 502€ -5 358€ -4 344€ -12 351€ -12 652€ -12 625€ -4 158€ 130€ -1 135€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-22 969€ -8 050€ 124€ 1 999€ -5 502€ -5 358€ -4 344€ -12 351€ -12 652€ -12 625€ -4 158€ 130€ -1 135€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-8 050€ 124€ 1 999€ -5 502€ -5 358€ -4 344€ -12 351€ -12 652€ -12 325€ -4 158€ 130€ -1 134€ -1 518€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-14 919€ -8 174€ -1 875€ 7 500€ -143€ -1 014€ 8 006€ 301€ -327€ -8 467€ -4 288€ 1 264€ 383€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
24 181€ 10 197€ 2 164€ 1 330€ 9 057€ 8 347€ 7 044€ 13 822€ 13 926€ 13 569€ 6 493€ 7 124€ 7 850€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 1 656€ 1 002€ 1 635€ 1 763€ 1 145€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 335€ 1 763€ 1 145€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 1 656€ 1 002€ 300€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
648€ 1 055€ 961€ 801€ 614€ 728€ 379€ 759€ 441€ 384€ 252€ 220€ 363€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
648€ 1 055€ 961€ 801€ 614€ 728€ 379€ 759€ 441€ 384€ 252€ 220€ 363€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
23 534€ 8 842€ 903€ 229€ 8 143€ 7 319€ 6 365€ 12 763€ 11 828€ 12 183€ 4 607€ 5 141€ 6 342€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 671€ 1 172€ 866€ 229€ 305€ 1 234€ 362€ 7 441€ 7 280€ 7 481€ 0€ 233€ 667€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
12 527€ 4 434€ 0€ 0€ 4 472€ 3 385€ 3 386€ 2 984€ 2 573€ 2 741€ 2 738€ 2 893€ 3 307€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 975€ 2 718€ 27€ 0€ 2 824€ 2 195€ 2 120€ 1 861€ 1 595€ 1 660€ 1 589€ 1 758€ 2 034€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 361€ 519€ 10€ 0€ 542€ 505€ 497€ 477€ 380€ 302€ 281€ 256€ 334€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 743€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 743€