Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OZ Zatúlané psíky Šaľa

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'OZ Zatúlané psíky Šaľa, Šaľa'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 42 173,61 € veterinárna starostlivosť, liečivá
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 936,9 € krmivo
Spolu 44 110,51 €
Výrok auditora

Uskutočnila som audit účtovnej závierky OZ Zatúlané psíky Šaľa (ďalej len „Združenie“), ktorá obsahuje výkaz majetku a záväzkov k 31. decembru 2019 a výkaz príjmov a výdavkov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Ing. Monika Kadlecová, štatutárny audítor, Licencia SKAU č.900