Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Centra pre filantropiu

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Centra pre filantropiu, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Podporená organizácia: Občianske združenie Mamy MargityNázov podporenej aktivity: Detské ihrisko pri MŠOZ Mamy Margity bolo zriadené s cieľom podpory prevádzky materskej škôlky a získavania finančných prostriedkov pre jej potreby. V areáli MŠ sa postupne buduje ihrisko pre deti. V jeseni sa realizovalo oplotenie, výsadba rastlín, stromov. V pláne je ešte postavenie domčeka so sociálnym zariadením, aby deti nemuseli chodiť do hlavnej budovy, a jedna miestnosť na odkladanie hračiek. Finančný dar bol použitý na hrací prvok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: Občianske združenie DOMOV - DÚHANázov podporenej aktivity: Letný tábor pre deti z KS DÚHAOZ DOMOV - DÚHA prevádzkuje už 13 rokov Krízové stredisko DÚHA, ktoré sa stará o zanedbávané, týrané a zneužívané deti. Počas realizácie projektu navštívilo 5 detí, ktoré boli v tom čase umiestnené v KS DÚHA, 12-denný táborový pobyt v Borinke. Tábor organizuje Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave pre deti svojich zamestnancov a deti z krízového strediska sú už niekoľkýkrát prizvané za zamestnanecké ceny. Deti si počas pobytu užili bohatý program - turistiku, športové súťaže, kúpanie, hry, diskotéky. Veľkej obľube sa v rámci programu teší aj prezentácia policajnej techniky - vodné delo, motorky, policajné psy. Finančný dar bol použitý na pobyt v letnom tábore, úhrada ubytovania, stravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 330 € Podporená organizácia: Obec Plavecké PodhradieNázov podporenej aktivity: HRAD PPV rámci projektu sa podarilo doplniť murivo o objeme 3,5 m3 a obnoviť dve strieľne v jej spodnej časti, čím sa zastabilizovala celá JZ hradba a zabránilo sa tak jej deštrukcii. Išlo o ohrozený objekt hradu, ktorý sa podarilo sanovať a zastabilizovať aj pre ďalšie generácie. Následne sa ako prvé obnovili špalety strelní, osadili dubové preklady a nadmurovalo sa murivo samotnej hradby. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Spoločnosť Williamsovho syndrómuNázov podporenej aktivity: Rekondičný pobyt osôb s Williamsovým syndrómomCieľom projektu bolo nielen zlepšenie fyzickej a psychickej kondície osôb s Williamsovým syndrómom za pomoci naplánovaných terapií, ale aj informovanosť rodín o nových výskumoch a vzájomná i odborná psychologická podpora. Všetky tieto ciele boli splnené. Deti a mládež utužili svoju kondíciu za pomoci jogy, cvičenia, masáží, plávania a turistiky. Každodenná ergoterapia, práca s hlinou, canisterapia, bubnovanie, kurz in-line korčuľovania a parkúru boli tiež obrovským prínosom. Rodičia sa zúčastňovali na odborných prednáškach a debatách. Finančný dar bol použitý na pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Anna H. (pre: Anna H.)Názov podporenej aktivity: Miriamka a jej maminka v kómeAnna H. je piaty rok v bdelej kóme. Býva u svojich rodičov (70- a 65-ročných dôchodcov), ktorí sa o ňu starajú. Za posledné roky sa podarilo dostať na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch. Vďaka tejto neustálej starostlivosti sa jej stav nezhoršuje, ale pomaličky robí pokroky. Keďže nemôže chodiť, je pripútaná na lôžko. Anna je zároveň matkou 11-ročnej dcéry Miriamy. Pre obidve boli z príspevku zakúpené veci, oblečenie, ktoré im veľmi pomohli. Finančný dar bol použitý na oblečenie a školské potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Marián M.Názov podporenej aktivity: Príspevok na zdravotný matracPán Marián M. trpí ťažkou formou autizmu od detstva a nedokáže vykonávať zárobkovú činnosť. Jediný príjem pána M. je plný invalidný dôchodok. Býva sám v sociálnom byte a z UPRSV má pridelenú opatrovateľku, ktorá mu poskytuje každodennú opateru. Predmetom daru bol zdravotný matrac, ktorý veľmi potešil a pomohol pánovi M. ku kvalitnejšiemu spánku. Finančný dar bol použitý na kúpu zdravotného matraca.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 290 € Podporená organizácia: Športuj srdcom, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Stan pre Športuj srdcomO. z. Športuj srdcom bola založená s cieľom organizovať charitatívne preteky ALS Memoriál Jána Svočáka. Cez tento projekt sa za 2 roky vyzbieralo už viac ako 5 500€, ktoré putovali na pomoc ťažko chorým deťom. Zámerom projektu bolo zabezpečenie prenosných stanov. Tie sa použili počas charitatívneho preteku a počas "smeťozberov" v regióne. Stany sú najmä poistka v prípade zlého počasia, ale aj určitý druh propagácie podujatia, nakoľko je na nich text "Športuj srdcom o. z." Finančný dar bol použitý na nákup stanov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená organizácia: Občianske združenie Ešte krok Názov podporenej aktivity: Ešte krokZdruženie bolo založené s cieľom čo najviac zlepšiť život a zdravotný stav Mateja Ch., a to pomocou darov a príspevkov na náklady spojené s rehabilitáciou, ktoré by si inak rodičia dieťaťa nemohli dovoliť. Matejova diagnóza je bdelá kóma a epilepsia – po topení sa. Matej dvakrát absolvoval dvojhodinovú návštevu v neurorehabilitačnom centre Arcada Ostrava za účelom poznania metód poskytovaných týmto centrom, a neskôr rodina absolvovala aj týždenný pobyt. Cieľom bolo naučiť sa pracovať s oblekom TERA TOGS, ktorý by mal stimulovať lepšiu informovanosť tela a slúži ako pomôcka pre každodennú stimuláciu. Rodina ďalej pokračuje domácimi rehabilitáciami. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: ZVONČEK, občianske združenieNázov podporenej aktivity: 6. ročník "Spoznávame život našich predkov"Tábora ľudových remesiel sa zúčastnilo 24 detí a mládeže vo veku 6 – 23 rokov z Bratislavy a blízkeho okolia. Deti boli zo sociálne slabých, z neúplných rómskych rodín a z rizikových lokalít Bratislavy. Cieľom projektu bolo prostredníctvom remeselných dielní naučiť deti zmysluplne využívať voľný čas, vzbudiť záujem o manuálnu prácu. Zámerom projektu bolo poskytnúť priestor pre získavanie zručnosti v umeleckých činnostiach ako sú tradičné remeslá, oboznámiť ich s ľudovými zvykmi, tradíciami a folklórom ako takým. Pre účastníkov tábora ľudových remesiel boli pripravené rôzne zaujímavé sprievodné programy. Finančný dar bol použitý na stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Viera H.Názov podporenej aktivity: Pomoc pre človeka, ktorý pomáhaPani Vierka pracuje v lekárni ako farmaceutka, sama sa vzdeláva aj v oblasti prírodného uzdravovania sa a bylinárstva a pomáha a radí chorým ľuďom, ktorí to potrebujú. Bola jej diagnostikovaná rakovina krčka maternice a absolvovala všetky procedúry s touto diagnózou spojené. Po chemoterapii jej vypadali vlasy a potrebovala sa čo najrýchlejšie zregenerovať. Zakúpené prípravky jej pomohli v regenerácii organizmu a pani Vierka má znova vlasy, mohla sa vrátiť do práce v lekárni a znova pomáhať ľuďom. Finančný dar bol použitý na výživové doplnky a lieky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Podporená organizácia: Združenie Terra KisucensisNázov podporenej aktivity: Pačemu bratja?Projekt bol zameraný na zážitkovú výučbu dejepisu pre študentov stredných škôl. Pri príležitosti 50. výročia invázie spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR boli v spolupráci s ÚPN v Bratislave a Štátnym archívom v Žiline zorganizované 4 prednášky spojené s besedou a výstavou pod názvom Pačemu bratja? Prednášok sa zúčastnilo celkovo 78 študentov so svojimi pedagógmi. Z reakcií študentov bolo zrejmé, že ich téma zaujala, čo potvrdili aj diskusie s prednášajúcimi po odprezentovaných prednáškach. Projekt bol nesporne oživením celkového vzdelávacieho procesu študentov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu presklených interiérových vitrín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: SIMEON CENTRUMNázov podporenej aktivity: Zdravotné pomôcky Centrum je začínajúca nezisková organizácia, ktorej základnou činnosťou je prevádzkovanie mobilného hospicu pre pacientov v terminálnom štádiu. Ide o poskytovanie špecializovanej paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí pacientov, kde im je poskytnutá odborná starostlivosť, aby netrpeli a aby bola zachovaná ich dôstojnosť a vyššia kvalita v posledných chvíľach života. Pre chod mobilného hospicu je potrebné zabezpečovať neustále zdravotné pomôcky a materiál. Finančný dar bol použitý na zdravotný materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana T.Názov podporenej aktivity: Krok za krokom bez oporyProjekt "Krok za krokom bez opory" je určený na pomoc 33-ročnej invalidnej dôchodkyni Zuzane. Pred 7 rokmi utrpela vážnu autonehodu, po ktorej strávila 5 rokov na vozíčku. Momentálne robí malé pokroky a teší sa chôdzi o barlách. Navštevuje pravidelne rehabilitácie, masáže. Keďže plánovaný pobyt v Adeli centre je veľmi nákladný a nebol zrealizovaný, požiadala o príspevok na rehabilitačné pomôcky, ktoré jej dennodenne pomáhajú napredovať. Finančný dar bol použitý na kúpu rehabilitačných pomôcok a terapeutickú masáž.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.Názov podporenej aktivity: Znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké príležitostiCieľom projektu bolo skvalitnenie a uľahčenie práce zamestnancov chránených pracovísk, vytvorenie vhodných podmienok pre ich prácu a zabezpečenie ich profesionálneho výkonu. Prostriedkom k jeho dosiahnutiu bola kúpa profesionálnej dvojitej chladničky na správne uskladnenie zákuskov, ktoré sa v chránenej dielni vyrábajú. Sortiment produktov sa rozširuje, zvyšuje sa aj počet odberateľov a dobré meno dielní sa dostáva do povedomia. Chránené dielne dávajú možnosť zamestnania znevýhodneným ľuďom, čo organizácia považuje za jednu z veľmi dôležitých skutočností. Finančný dar bol použitý na kúpu chladničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Veronika M. (dieťa: Marko H.)Názov podporenej aktivity: MarkoMarko je 5-ročný chlapec z veľmi slabých sociálnych pomerov. Matka je mladá nepočujúca žena, ktorá bola vyhodená aj s dieťaťom z rodičovského domu. Je veľmi jednoduchá, o syna Marka sa snaží starať najlepšie, ako vie. Finančná situácia jej nedovolí malému zadovážiť vhodné oblečenie, obuv a zaplatiť poplatky za materskú školu, stravu a nakúpiť vhodné edukačné potreby a pomôcky. Za získaný finančný príspevok sa nám podarilo zadovážiť všetky najpotrebnejšie veci a vyplatiť aspoň časť nákladov za pobyt v materskej škole a stravu. Finančný dar bol použitý na oblečenie, poplatky za škôlku, stravu a edukačné materiály.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Katarína Š. (dieťa: Sarah Valéria Š.)Názov podporenej aktivity: školské potreby pre SáruProjekt bol určený na podporu dievčaťa, ktoré má viacnásobné zdravotné postihnutie, z ktorého vyplývajú veľké ťažkosti s komunikáciou nielen s deťmi, ale aj s dospelými ľuďmi v jej okolí. Žije iba s matkou v jednoizbovom byte. Matka sa o Sáru veľmi pekne a dobre stará, je snaživá a pracuje na viacero úväzkov, aby mohli so Sárou slušne a dôstojne žiť. Z nakúpených pomôcok sa Sára veľmi teší a používa ich počas vyučovania v škole. Mama má radosť z podpory, ktorá jej pomohla zabezpečiť veci takmer na celý školský rok. Finančný dar bol použitý na nákup školských potrieb, potrieb na výtvarnú a telesnú výchovu, prezuviek, ako aj batérií do kochleárnych implantátov, ktoré sú veľmi drahé a Sára vďaka nim môže vnímať okolité zvuky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Jarmila C. (dieťa: Gejza H.)Názov podporenej aktivity: Príspevok na internát a stravu na špeciálnej ZŠCieľom projektu bolo obdarovanie nepočujúceho chlapca Gejzu, ktorý žije v detskom domove v Dolnom Kubíne. Veľmi si prial, aby mal svoje vlastné veci, nie veci obnosené a staré. Išlo o školské a výtvarné potreby, oblečenie na slávnostné príležitosti, denné nosenie a šport a voľný čas. Najdôležitejšie sú zimné čižmy, ktoré Gejza ešte nikdy nemal nové a vlastné. Veľmi sa všetkému potešil a svoju radosť preukázal aj ďakovným listom, ktorý napísal s pomocou vychovávateliek. Finančný dar bol použitý na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Mária H. (dieťa: Erika H.)Názov podporenej aktivity: Internát a školské potreby pre ErikuErika je 13-ročné dievča, ktoré sa narodilo ako zdravé bábätko, ale pre náhle ochorenie v 11 mesiacoch ohluchlo a neskôr podstúpilo kochleárnu implantáciu. V súčasnosti veľmi ťažko, ba priam minimálne verbálne komunikuje, jej primárnym dorozumievacím kanálom je posunkový jazyk. Pochádza z dedinky na Orave, kde trávi s rodinou minimum času, pretože je cez týždeň ubytovaná v škole na internáte. Toto odlúčenie ťažko znáša, je utiahnutá, tichá, introvertná. Pochádza z jednoduchých pomerov, otec je tiež nepočujúci, uživenie rodiny je pre nich veľmi ťažké. Projektom sa rodine finančne pomohlo. Odbremenilo ich to od finančných ťažkostí aspoň na nejaký čas. Finančný dar bol použitý na oblečenie, stravu, internát.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Silvia N. (dieťa: Michaela K.)Názov podporenej aktivity: Ortopedické a školské pomôcky pre MiškuProjekt bol zameraný na pomoc rodine s dcérkou Miškou, ktorá má 10 rokov. Má kvadruhypertonický syndróm a obojstrannú ťažkú poruchu sluchu. Napriek tomu je to veľmi milé a usmievavé dievčatko, ktoré všade rozdáva radosť. Pochádza z Kysúc a v Bratislave býva spolu s mamičkou v internáte. Domov chodia na víkendy. Miške je za oteckom smutno, ale nahrádza jej to prítomnosť mamičky. Miška potrebuje špeciálne vyrobenú ortopedickú obuv a aj iné potreby. Finančný dar bol použitý na školské potreby, potreby na výtvarnú a telesnú výchovu, hygienický balíček a oblečenie podľa potreby.
b) podpora a rozvoj športu 200 € Podporená organizácia: Združenie rodičov materskej školy Hviezdoslavova - HviezdičkaNázov podporenej aktivity: Nákup športových pomôcokRodičia mali záujem o zmodernizovanie a zlepšenie pohybovej aktivity detí na základnej škole v Stupave. Táto škola disponuje 2 športovými triedami. Vzhľadom na nízku kapacitu školy sú aj možnosti financovania značne obmedzené. Deti sa potešili trampolíne, žinenke, stojacemu basketbalovému košu a basketbalovej lopte. Finančný dar bol použitý na športové pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Mária B. (dieťa: Rastislav B.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitačný pobyt pre RasťaCieľom tohto projektu bol kúpeľný pobyt pre Rasťa, ktorý trpí autizmom. Tento projekt sa naplnil a predčil očakávania, keďže mohol Rasťo absolvovať pobyt až v dĺžke 10 dní. Pomohlo mu to po pohybovej aj mentálnej stránke. Hoci autisti nemajú radi zmenu prostredia, Rasťo zvládol pobyt veľmi dobre. Teplá voda a procedúry mali naňho veľmi upokojujúci vplyv a tešil sa na každú aktivitu. Finančný dar bol použitý na liečebný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana L.Názov podporenej aktivity: Pomoc ZuzankePomoc bola určená šesťčlennej rodine. Najmladšia sedemročná dcérka Zuzanka má Downov syndróm a prekonala leukémiu. Má zníženú imunitu a otec je s ňou doma na opatrovateľskom príspevku. Musel sa vzdať práce a prišli o hlavný príjem. V rodine sú ešte dvaja vysokoškoláci a jeden stredoškolák. Finančná situácia je momentálne dosť zlá. Finančný dar bol použitý na nákup liekov a cestovné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Monika Č. (dieťa: Dominik Č.)Názov podporenej aktivity: DominikVšetky potrebné veci, ktoré boli predmetom daru pre Dominika, mladého muža s Downovým syndrómom, boli zakúpené. V lete absolvoval tábor pre dospelákov, kde mal možnosť stretnúť sa s kamarátmi, ale aj spoznať nových ľudí. Tábor bol zameraný na tému Hollywood, takže Dominik si mohol vyskúšať, aké to je "stáť v svetle reflektorov". Lyžiarsku výbavu, ktorú si rozbalil pod stromčekom, aktívne využíva. Finančný dar bol použitý na oblečenie a zaplatenie časti tábora.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 630 € Podporená organizácia: POMOCNÍČEK, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Stimulácia v špeciálnych kresielkachObčianske združenie Pomocníček prevádzkuje v Seredi denné centrum. V tomto centre je deťom s viacnásobným postihnutím poskytovaná odborná starostlivosť formou ambulantných terapií. V rámci projektu boli zakúpené dve špeciálne stimulačné kresielka, v ktorých deti absolvujú predovšetkým terapie na stimuláciu zraku, sluchu, hmatu a vestibulárneho systému. Tieto kresielka učia deti príčine a následku, nakoľko za každý pohyb je dieťatko odmenené príjemným pohojdaním. Vďaka tomu, že deti vyskúšali kresielka v dennom centre, niektorým maminkám sa natoľko zapáčili, že sa rozhodli zakúpiť ich deťom aj do domáceho prostredia. Finančný dar bol použitý na nákup stimulačných kresiel.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená organizácia: Úsmev pre druhýchNázov podporenej aktivity: Cvičenie pre DominikuOrganizácia sa venuje charitatívnym, sociálnym a edukačným projektom. V projekte Cvičenie pre Dominiku získala dvojročná slečna s raritným genetickým syndrómom Cornelia de Lange možnosť pravidelnej rehabilitácie metódou Bobath. Dominika absolvovala rehabilitačné pobyty v zariadení Ja sám v Hlohovci s fyzioterapeutkou Ľubicou, ktorá sa špecializuje na Bobath koncept. Dominike sa zlepšili motorické funkcie, pohyb, učí sa sadať si z ľahu do sedu a vertikalizovať sa. Zlepšuje sa jej stav po všetkých stránkach. Finančný dar bol použitý na  rehabilitačný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Martina Z. (dieťa: Michal Z.)Názov podporenej aktivity: Školské potreby pre MiškaMiško je veselý 6-ročný chlapec, ktorý sa rád učí nové veci. Je vnímavý a veľmi bystrý. Miško sa narodil s diagnózou pec equinovarus, ľudovo zvanou konská noha. Prianím je, aby sa plnohodnotne zaradil medzi ostatné deti. V rámci projektu bol zrealizovaný nákup školských pomôcok pre Miška do prvého ročníka a mimoškolskej aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup stola, stoličky, školskej tašky a školských potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Monika H. (deti: Anežka a Peťko B.)Názov podporenej aktivity: Školské pomôcky pre Peťka a AnežkuAnežka a Peťko Beňovci sú súrodenci, ktorí majú vývinové poruchy učenia. Majú ešte dvoch starších súrodencov. Matka sa o nich stará iba sama, otec je bezdomovec. Nemajú vlastné bývanie. Obývajú rôzne ubytovne pre sociálne znevýhodnené rodiny. Deti počas týždňa bývajú v internáte, kde majú pravidelnú teplú stravu a čisté postele. Anežka je tretiačka a Peťko je už šiestak. Situácia v tejto rodine je veľmi zlá. Deti potrebujú všetky základné potreby a školské pomôcky, čo bolo predmetom daru. Finančný dar bol použitý na prezuvky, oblečenie, úbory na telesnú výchovu, školské pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: Siedma BodkaNázov podporenej aktivity: ŠancaCieľom projektu bola príprava detí so špecifickými potrebami na úspešné zvládnutie vzdelávania. Zabezpečiť pomôcky na rozvoj základného potenciálu detí predškolského, prípravného ročníka a I. stupňa ŠZŠ prostredníctvom metódy M. Montessori. Druhým cieľom bolo poskytnúť rodičom, pedagógom školy základné poznatky s využitím pomôcok, materiálov M. Montessori a možnosťami implementácie do edukácie vzdelávania detí s viacnásobným postihnutím. Prvý cieľ sa podarilo naplniť a od októbra 2018 žiaci prípravných a prvých ročníkov pomôcky aktívne využívajú na vzdelávaní. Druhý cieľ je naplnený len čiastočne, učitelia boli oboznámení s využívaním pomôcok, ale, žiaľ, pre nedostatok finančných prostriedkov špecializované vzdelávanie neabsolvovali všetci PZ. Naplnenie tohto cieľa nás ešte čaká v budúcnosti. Finančný dar bol použitý na učebné materiály a pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Štefan L. (dieťa Timea L.)Názov podporenej aktivity: Podpora mladej hádzanárky v ťažkej životnej situáciiCieľom projektu bolo zabezpečiť účasť Timey na tréningoch a zápasoch úhradou taxislužby na trase Kolárovo - Veľká Gúta, nakoľko autobusové spojenie na danej trase je minimálne, nevyhovujúce. Projekt výrazne pomohol zvládnuť zložitú situáciu v Timeinej rodine a umožnil jej pokračovať v hádzanárskej kariére, zlepšil sa aj jej výkon v škole. Momentálne sa pripravuje na prijímačky na strednú školu. Chystá sa na obchodnú akadémiu v Šali, kde sídli aj Regionálne centrum hádzanej. Slovenský zväz hádzanej vytvoril takéto centrá pre zabezpečenie kvalitnej, modernej a odbornej športovej prípravy detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska. Finančný dar bol použitý na cestovné.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Občianske združenie AmazonkyNázov podporenej aktivity: Lymfatické masáže pre onkologických pacientovCieľom projektu bolo zlepšiť zdravotný stav pacientiek s karcinómom prsníka, ktoré často po operácii trpia tzv. lymfedémom - opuchom ruky v dôsledku odstránenia lymfatických uzlín v podpazuší. Odborné lymfatické masáže zlepšujú prúdenie lymfy, obvod ruky sa zmenší a začne lepšie fungovať aj jemná motorika. Pacientky potvrdzujú, že pozitívne účinky lymfatických masáží im veľmi pomohli. V niekoľkých prípadoch tak výrazne, že to jednoznačne zlepšilo kvalitu ich života. Finančný dar bol použitý na lymfomasáže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: TiliaNázov podporenej aktivity: Nenahraditeľné náhradné rodinyCieľom projektu bola podpora systematickej, pravidelnej práce s náhradnými rodinami, a to formou realizácie stretnutí náhradných rodín spojených s programom pre deti, vzdelávaním rodičov a pod. Uskutočnilo sa veľké stretnutie náhradných rodín v Žiline s bohatým programom pre rodičov a tvorivými dielňami pre deti. Vďaka projektu boli pripravené kvalitné aktivity. Finančný dar bol použitý na workshopy a materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Terézia P.Názov podporenej aktivity: Detstvo potrebuje hruCieľom projektu bolo zlepšiť možnosti detí žijúcich v profesionálnej rodine tráviť voľný čas, nakoľko hra má terapeutický rozmer, čo tieto deti veľmi potrebujú. Cieľom bolo aj pomôcť zlepšiť zdravotný stav pomocou vitamínových doplnkov a takto uľahčiť život profesionálnej rodiny, dať im možnosť sústrediť sa viac na iné problémy, s ktorými sa musia každodenne popasovať. Tieto ciele boli naplnené zakúpením hračiek a vitamínov. Deti boli menej choré, viac času mohli tráviť vonku pri bezpečných a vhodných hrách a počas zimy mali viac možností na hru v interiéri. Rodina získala viac spoločného času a zážitkov pri hre. Deti si prostredníctvom nových hračiek rozvíjali zručnosti, fantáziu, mali priestor na vymýšľanie nových hier, tvorivosť. Finančný dar bol použitý na hračky a vitamínové doplnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Božena O. (dieťa: Timea O.)Názov podporenej aktivity: FazuľkaPodporená bola 4-členná rodina - otec František je na opatrovateľskom príspevku, matka Božena na rodičovskej dovolenke, 2-ročný synček Lukáš a 7-ročná dcérka Timea sú ZŤP. Otec pre náročnú situáciu v rodine zažiadal o opatrovateľský príspevok a zostal doma vypomáhať manželke. Timejka je ležiaca, nevidiaca, má zavedenú tracheostómiu, VP shunt a PEG sondu, má epilepsiu, hydrocefalus, spasticko-dystonickú kvadruparézu, skoliózu, úplne vykĺbený ľavý bedrový kĺb. Finančný dar bol použitý na lieky, zdravotnícky materiál, rehabilitáciu a benzín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana U.Názov podporenej aktivity: Vzdelávanie v terapii hrouPredmetom daru bola podpora mladej ženy, ktorá má od narodenia diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, pohybuje sa pomocou barly, pridružené sú ďalšie diagnózy. Aktuálne okrem iného podstupuje sled náročných stomatologických operácií, ktoré sú dôsledkom ochorenia v ústnej dutine. Je to človek, ktorý zastáva názor, že v každej životnej situácii je fajn sa rozvíjať, preto sa ďalej kvalifikuje a vzdeláva. V súčasnosti pracuje v oblasti psychoterapie s dospelými klientmi. Finančný dar bol použitý na zvýšenie kvalifikácie v terapii hrou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: Občianske združenie MISIA MLADÝCHNázov podporenej aktivity: Zavárajme spoluObčianske združenie Misia mladých zorganizovala počas leta 2018 pre 20 rodín, ktoré sa nachádzajú v náročných životných situáciách, 3 spoločné zbery ovocia na farmách. Rodiny si takto mohli nazbierať maliny, broskyne, čučoriedky a zavariť pre vlastnú potrebu lacné, zdravé a čerstvé ovocie. Okrem zberov združenie zorganizovalo niekoľko aktivít zameraných na spracovanie ovocia a oboznámenie rodín s novými modernými postupmi zavárania. Rodiny sa veľmi rady zúčastnili daných zberov a už teraz sa tešia na ďalšie samozbery, ktoré plánuje združenie zrealizovať aj v lete 2019. Finančný dar bol použitý na cestovné, materiál a ovocie na zaváranie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: Domov sociálnych služieb MétaNázov podporenej aktivity: Zmyslová záhradaCieľom projektu bolo pripraviť zmyslovú záhradu pre klientov DSS Méta, prevádzka Lipovec. Zmyslová záhrada má aktívnu a relaxačnú časť. V zmyslovej záhrade sa prijímatelia sociálnych služieb venovali naozajstným zmysluplným činnostiam. V záhonoch pestovali rôzne rastliny, varili z nich zeleninové jedlá. Klientom sa práca v záhrade naozaj veľmi páčila, tešili sa pri zbieraní cukiet, paradajok, paprík, byliniek. Z vypestovanej zeleniny si pripravili aj cuketový koláč a zeleninový šalát. V relaxačnej časti oddychovali, stretávali sa pri káve a rozhovoroch a užívali si záhradu všetkými zmyslami. Finančný dar bol použitý na nákup záhradných lavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Žofia P.Názov podporenej aktivity: Pomoc pre človeka v núdziV rámci projektu sa pomohlo staršej pani, ktorá sa posledných 7 rokov starala o ležiaceho manžela. Po jeho smrti zostala úplne sama, s nízkym dôchodkom. Ide o zodpovednú osobu, ktorej sa, bohužiaľ, na starobu nedostalo patričného ohodnotenia. Finančný dar bol použitý na stravu, lieky a nájomné.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Michal S.Názov podporenej aktivity: Pomoc pre MichalaMichal je 30-ročný mladý muž, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku. Aby jeho telo úplne neochablo, potrebuje časté cvičenie, masáže, lymfomasáže na nohy, vodoliečbu. Najideálnejšie obdobie na tieto aktivity sú prázdniny. Mama je učiteľka a v tomto období si môže dovoliť súvislý pobyt so svojím synom v rehabilitačnom alebo kúpeľnom zariadení, pretože je pri všetkých úkonoch odkázaný na pomoc druhej osoby. Finančný dar bol použitý ako finančný príspevok na cvičenie, masáže a vodoliečbu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Diana T. (dieťa: Soňa T.)Názov podporenej aktivity: SONIČKASoničke bola zistená spinálna svalová atrofia, za sebou má množstvo genetických testov. Sonička priebežne v domácom prostredí absolvuje cvičenia na podporu dýchania. Predmetom daru bolo lehátko, ktoré uľahčuje každodennú hygienu. Rodičom zabezpečuje lepšiu manipuláciu pri kúpaní. Umožňuje im mať voľné ruky a dcérke poskytuje správnu oporu pri kúpaní. Rodičia ho dokonca využili aj v lete na balkóne a mohli tak Soničke dopriať kúpanie v bazéne. Finančný dar bol použitý na kúpu lehátka.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Iveta K. (dieťa: Miroslava L.)Názov podporenej aktivity: Terapia pre MirkuMirka je takmer 7-ročné dievčatko v pestúnskej starostlivosti. Vo veku 5 rokov jej potvrdili fetálny alkoholový syndróm so zaostávaním v predškolskom veku. V rámci projektu sa zúčastnila 13x na hipoterapii a 15x na terapii s názvom bio feedback. Terapie boli úspešné. Jej kognitívne aj motorické schopnosti zaostávali oproti bežným prvákom, no vďaka špecializovaným terapiám sa jej zaostávanie znížilo. Je prváčkou na bežnej základnej škole a svoj handicap oproti spolužiakom dohnala. Finančný dar bol použitý na terapie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Dominik B.Názov podporenej aktivity: Zubné implantáty pre gymnazistu DominikaDominik pochádza z viacdetnej rodiny a je šikovný gymnazista v treťom ročníku. Predmetom daru boli potrebné zubné implantáty horných dvojok, ktoré mu nenarástli. Zákrok zvýšil Dominikovi kvalitu zdravia, zlepšil výslovnosť a dodali mu sebavedomie. Táto zmena je očividná a ohlas od okolia veľmi pozitívny. Dominik môže slobodne komunikovať a nemusí kontrolovať svoj úsmev. Finančný dar bol použitý na zubné implantáty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Monika J.Názov podporenej aktivity: Lepší štartPodporená bola mladá dospelá žena, ktorá vyrastala v detskom domove a neskôr v pestúnskej rodine. Po dovŕšení dospelosti sa snaží najlepšie, ako vie, postarať sa o seba a svoju novú rodinu. Žije už štyri roky so svojím priateľom a ich spoločnou dcérkou. Pani si za poskytnutý príspevok kúpila automatickú práčku a domácu pekárničku. Oba spotrebiče zjednodušujú jej fungovanie v domácnosti. Uľavilo sa jej od starostí, najmä od opakovaných opráv starej práčky. Rodina si tiež pečie vlastný, zdravší chlieb a pani si súčasne splnila svoj dávny sen o pekárničke. Finančný dar bol použitý na kúpu práčky a pekárničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Miroslava B.Názov podporenej aktivity: v obývačke všetci spoluMirka je slobodná mamička, ktorá sa ukážkovo stará o svoje dve deti Maťa a Timeu. Podarilo sa jej odsťahovať z nechvalne známeho rómskeho geta a už viac ako štyri roky žije v mestskom nájomnom byte spolu so svojimi deťmi. Minulý rok sa dokázala dokonca osamostatniť od partnera - otca detí, ale, žiaľ, aj agresora a alkoholika. Na všetku starostlivosť o domácnosť, platenie účtov a výchovu detí je sama, ale zvláda to veľmi dobre. Finančný dar bol použitý na kúpu kuchynskej linky a drezu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Pavol F.Názov podporenej aktivity: AutotransfúziaProjektom bol podporený muž, Pavol, ktorého postihla mozgová príhoda. Finančný dar z projektu bol využitý na jeho liečbu spojenú s obnovou zasiahnutých buniek a citlivosti pravej strany tela. Dnes je jeho zdravotný stav podstatne lepší, a to najmä vďaka liečbe autotransfúziou a masážami, ktoré si financoval z peňazí projektu. Na základe liečby sa dnes Pavol cíti oveľa lepšie a robí pokroky v komunikácii s okolím, ako aj v bežných činnostiach, ktoré mal problém po nehode vykonávať. Starosti mu robila súvislá reč, chôdza, držanie predmetov v pravej ruke, viazanie topánok, zapínanie zipsu a pod. Finančný dar bol použitý na ozónovú autohemoterapiu a masáž.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana Ch. (dieťa: Tamara Ch.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitačný pobyt Therasuit v Liberte-KošiceTamarka je 3,5-ročné dievčatko a diagnostikovanú má detskú mozgovú obrnu. Tamarka nesedí, nechodí, preto potrebuje neustále rehabilitovať, aby sa jej šľachy na nohách a rukách neskracovali a aby jej zosilnel chrbát. Tamarka potrebuje kvôli svojej diagnóze pravidelne a dlhodobo cvičiť. Tento program ju posunul o kúsok ďalej dopredu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt Therasuit.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená organizácia: NIKOLKA, občianske združenieNázov podporenej aktivity: BIOPTRON lampa na liečbu pre hendikepované detiOZ Nikolka vzniklo najskôr na pomoc pre malú bojovníčku, ktorá sa narodila predčasne a zápasí s diagnózami detská mozgová obrna a autizmus. Jej rodičia sa rozhodli, že budú cez združenie pomáhať ďalším rodinám s podobným osudom. Premetom daru bola bioptron lampa, ktorá je určená na zlepšenie hypotonických častí tela hendikepovaných detí, uvoľnenie spazmov v oblasti Achillovej šľachy, spastických rúk, lepšie prekrvenie končatín a zvýšenie odolnosti organizmu voči nepriaznivým vplyvom okolia. Túto pomôcku už teraz využívajú viaceré hendikepované deti na zlepšenie zdravotného stavu. Finančný dar bol použitý na bioptron lampu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Nikola P.Názov podporenej aktivity: Pomoc NikolkeIšlo o podporu Nikolky a jej dcéry, ktoré momentálne bývajú v krízovom centre. Projekt bol realizovaný na pomoc dcérke, ktorá trpí ojedinelým ochorením - postinfekčnou gastroparézou. Má niekoľko vstupov v tele a je závislá na každodenných infúziách. Dcérke sa veľmi polepšilo, dostala k životu potrebné lieky a zdravotnícke pomôcky. Je veľmi šťastná a toto je jej prvé leto, ktoré si mohla naozaj chvíľami užívať ako bežné deti. Prvýkrát bola pri vode, druhýkrát v živote plávala, kŕmila kačičky, pre ňu nepoznané a úžasné zážitky. Veľmi ju to aj psychicky povzbudilo k ďalším bojom, ktoré ju s ochorením čakajú. Finančný dar bol použitý na kúpu liekov a zdravotných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Daniela C. (deti: Nina a Soňa C.)Názov podporenej aktivity: Pomoc a podpora pre rodinu C.-ovcovProjekt bol zameraný na podporu rodiny, ktorá býva v dedinke pri Púchove a nachádza sa momentálne vo veľmi ťažkej životnej situácii. V rodine sú dve deti - Sonička a Ninka. Otcovi diagnostikovali onkologické ochorenie, prešiel si náročným liečebným procesom. Jeho stav sa veľmi rýchlo zhoršoval. Napriek veľkému úsiliu svoj boj nakoniec prehral. Dlhotrvajúca choroba rodinu finančne vyčerpala, preto veľmi ocenili túto pomoc. Finančný dar bol použitý na úhradu krúžkov, školských potrieb, rehabilitácií a na detského psychoterapeuta.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Ľudmila B. (dieťa: Michal B.)Názov podporenej aktivity: Miško na ceste za jeho snomMiško, ktorého snom je začať chodiť, absolvoval intenzívnu rehabilitáciu Therasuit v centre Svetielko. Prebiehala 2 týždne. Miško sa učil správnu koordináciu svojho tela a dostával každý deň individuálny plán, zameraný na svoje potreby. Liečba bola prínosná a zdokonalil sa v pohybovej časti tela. V liečbe bude Miško aj naďalej pokračovať. Rehabilitácie sú preňho veľmi dôležité a vždy aj úspešné. Momentálne rehabilituje v domácom prostredí. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Ivan P.Názov podporenej aktivity: Gauč pre rodinuV rámci projektu sa finančne zastabilizovala rodina matky a troch detí, ktorá zostala bez partnerovho príjmu. S matkou boli každý mesiac pomenované finančné výdavky rodiny a urobený bol finančný plán. V priebehu projektu sa podarilo spolupracovať na zlepšení životnej situácie aj s inými subjektmi. Informovaný bol Obecný úrad Štiavnik a tiež úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rodinu pravidelne monitoruje a pomáha hľadaním práce pre matku. V danom čase sa podarilo rodinu stabilizovať a dokázala splatiť všetky svoje záväzky. Finančný dar bol použitý na potraviny, školné, energie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená fyzická osoba: Mária M.( deti: Ella a Imrich M.)Názov podporenej aktivity: Terapia pre Ellu a Imricha6-ročná Ella a 15-ročný Imko sa narodili s diagnózou detská mozgová obrna, trpia pohybovými poruchami všetkých štyroch končatín. Pravidelnou špeciálnou terapiou a cvičením je možné zlepšiť ich psycho-motorický stav a zvýšiť schopnosť samostatnej chôdze. Obaja absolvovali TheraSuit terapiu v Centre Svetielko. Terapeuti sa upriamili na posilňovanie takých partií, aby obaja čo najviac samostatne ovládali horné a dolné končatiny. Rodičia po absolvovaní pobytu zaznamenali posun v psychomotorickom vývine. Finančný dar bol použitý na Therasuit terapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Peter M. (dieťa: Šimon M.)Názov podporenej aktivity: ŠimonkoPoskytnutý finančný dar bol určený na jesenný rehabilitačný pobyt pre Šimonka, ktorý sa narodil predčasne a bola mu stanovená diagnóza DMO. Šimonko absolvoval dvojtýždenný rehabilitačný pobyt v Centre Natália v Hlohovci. Počas pobytu intenzívne cvičil v špeciálnom obleku TheraSuit a absolvoval aj iné typy procedúr ako kyslíková terapia, termoterapia, bioptron, neurostimulačná masáž a snoezelen terapia. Viditeľné sú zlepšenia svalovej sily na oboch dolných končatinách a zlepšil sa aj štýl chodenia. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana K. D. (dieťa: Jana Č.)Názov podporenej aktivity: Príspevok na internát a stravu pre JankuJanka je žiačkou šiestej triedy s obojstrannou ťažkou poruchou sluchu. Je veľmi snaživá, skromná a usilovná. Žije iba s mamou a ich finančná situácia je ťažká. Napriek tomu sa mama veľmi snaží, aby mala Janka všetky základné potreby naplnené. Financie z projektu im pomohli ušetriť peniaze a použiť ich pre Janku na oblečenie, školské potreby, obuv a podobne. Financie z projektu sa použili na vyplatenie poplatkov za stravu a internát, pretože Janka je ubytovaná počas týždňa v školskom internáte. Finančný dar bol použitý na stravu a internát.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: I KlubNázov podporenej aktivity: 4 bicykleI Klub je nízkoprahové centrum pre deti. Vytvára priestor a podmienky pre voľnočasové aktivity detí, ktoré sa ocitli v obtiažnej situácii, v zlom sociálnom postavení ich rodičov, detí z neúplných rodín. Predmetom daru bolo zakúpenie bicyklov a kolobežiek pre jednu rodinu, ktoré im pomôžu v pohybovej aktivite, v rehabilitácii postihnutia a k lepšiemu využívaniu voľného času. Rodina bude tráviť viac času spoločne na vychádzkach a spoločnom športovaní. Finančný dar bol použitý na nákup bicyklov a kolobežiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Richard N.Názov podporenej aktivity: Podpora štúdia RichardaRichard je v sociálne znevýhodnenej situácii. Majú s babkou finančné problémy kvôli neukončenému vymáhaniu výživného na Richarda od rodičov. Richard je v maturitnom ročníku strednej školy technického zamerania. Na prípravu na maturitu potreboval notebook, ktorý si nemohol dovoliť kúpiť. Zo zamestnaneckej podpory Siemensu sa mu to podarilo, uľahčuje mu to štúdium. Jeho študijné výsledky sú momentálne výborné. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: Aj Ty Pomôž, n.f.Názov podporenej aktivity: Nákup školských pomôcokHlavným cieľom projektu bolo pomôcť všetkým obdarovaným rodinám v ťažkej sociálnej situácii ľahšie zvládnuť po finančnej stránke náročné obdobie začiatku školského roka, a to nákupom školských pomôcok pre deti. Tento cieľ sa podarilo úspešne naplniť, keďže sa v rámci projektu podarilo nakúpiť pomôcky pre všetky rodiny, ktoré boli oslovené. Pomoc bola určená deviatim rodinám, čo je o dve viac ako minulý rok. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Marek V. (dieťa: Roman V.)Názov podporenej aktivity: Pomoc RomankoviNáhradní rodičia 4 prijatých detí majú momentálne finančné problémy, kvôli tomu, že sa otcovi rodiny nedarí v podnikaní a hľadá si novú prácu. Finančné nároky na výchovu ich detí sú však veľké, pretože detí je v rodine viac. Majú zdravotné problémy a financie sú potrebné aj preto, že sa rodičia snažia rozvíjať v ich talentoch. Najstaršiemu prijatému synovi podpora prispela na krasošport a rodičia mu mohli zakúpiť matrac s protialergickým poťahom. Romankovi matrac zaisťuje pokojnejší spánok. V krasošporte sa mu darí aj vďaka sústredeniam, ktoré mimo tréningov absolvoval. Chodí aj naďalej na celoslovenské súťaže a z mnohých si domov odnáša medaily. Finančný dar bol použitý za členské v krasoklube a nákup matraca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Terézia G. (dieťa: Sandra H.)Sandra je momentálne žiačkou 8. A triedy s ťažkými vývinovými poruchami učenia a veľmi ťažkou kožnou alergiou. Je z rozvedenej rodiny, matka je samoživiteľka a stará sa ešte aj o mladšieho syna. Cieľom projektu bolo pomôcť rodine v zlej finančnej situácii. Finančný dar bol použitý na platbu za školský klub a stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Silvia V. (dieťa: Adam Ž.)Názov podporenej aktivity: Internát a stravné pre AdamkaAdamko je žiakom tretej triedy. Má ťažkú obojstrannú poruchu sluchu. Okrem nej má aj poruchy pozornosti a aktivity, ktoré sa objavili počas rozvodového konania rodičov. Na základe toho sa rozhodla rodina ubytovať Adamka počas týždňa na internáte. Matka je samoživiteľka a má ešte jedného malého syna. Finančná situácia je u nich zlá, matka nezvláda platiť všetky poplatky. Finančný dar bol použitý na úhradu stravného a internátu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Podporená organizácia: Fond UŠKO n. f.Názov podporenej aktivity: Nákup školských lavíc a stoličiekCieľom projektu bola podpora triedy v základnej škole pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste 48 v Bratislave. Triedna učiteľka triedy 6.A sa pustila do úpravy triedy, v ktorej žiaci trávia školský deň. S pomocou rodičov a príspevkov od sponzorov sa triedu podarilo vymaľovať, zadovážiť nové skrinky, umývadlo a parapetnú dosku. Rodičia zabezpečili aj novú podlahu. Finančný dar bol použitý na kúpu školských lavíc a stoličiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: DARUJME ŠANCUNázov podporenej aktivity: Správna cesta II.Tomáš sa dostal na invalidný vozík po prekonaní závažného ochorenia. Veľmi dôležitá je pravidelná rehabilitácia, ktorá je finančne náročná. Pacienti musia pracovať a cvičiť aj doma. Tomáš na sebe pracuje, 3-krát do týždňa pláva a 2-krát do týždňa cvičí s terapeutkou. Opäť ho to posunulo o krok vpred, zlepšilo sa mu chrbtové svalstvo a najnovšie dokáže sám sa presunúť z auta na svoj vozík. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená organizácia: Agape SOFIANázov podporenej aktivity: Príspevok na rehabilitačný pobyt pre SofiuSofinka absolvovala 2-týždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center. Sofii tieto pobyty prospievajú a tak sa pomaličky posúva k tomu, aby sa v budúcnosti mohla sama pohybovať. Pobyt je veľmi náročný nielen fyzicky, ale aj psychicky, no Sofinka pobyt aj napriek jej zdravotnému stavu zvládla. Počas pobytu absolvovala viacero procedúr, ktoré jej pomohli posunúť sa ďalej. Bola to kryoterapia, manuálna terapia, intenzívne cvičenie a včasná logopédia. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
e) podpora vzdelávania 200 € Podporená organizácia: Ateliér Kompas, občianske združenieNázov podporenej aktivity: "Bezpečne na chodníku"Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci, kde pôsobí OZ Ateliér Kompas. Ateliér prišiel s myšlienkou osádzať bezpečnostných panáčikov (značky) popri ceste na frekventovaných úsekoch, so zvýšeným prechodom chodcov a hlavne detí. Všetkých panáčikov dizajnovo navrhujú deti z výtvarného krúžku Ateliéru Kompas. Grant Siemens sa využil na výrobu už v poradí 4 panáčika. Návrh vypracovali deti a ten šiel následne do výrobne. Po výrobe sa dopracovala konštrukcia na pevné osadenie pri ceste. Týmto projektom sa dosiahla zvýšená bezpečnosť na konkrétnom úseku v obci. Finančný dar bol použitý na realizáciu dopravnej značky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Ľubica Ch.Názov podporenej aktivity: Rada varímPani Ľubica má 5 detí, z toho 3 s ňou žijú v spoločnej domácnosti. Rodina si prechádza ťažkým obdobím. V januári 2018 vzali otca rodiny do väzby z dôvodu podozrenia na psychické týranie blízkej a zverenej osoby. V krátkom čase si pani Ľubica prešla opakovanými vypočúvaniami vyšetrovateľa, psychológa, v apríli rozvodom. Jedna z dcér sa pod ťarchou okolností začala sebapoškodzovať. Rodina je zadlžená, v zlej finančnej situácii. Pani Ľubica rada varí, a preto bol predmetom dar do kuchyne. Finančný dar bol použitý na kúpu chladničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Marta Š.Názov podporenej aktivity: Rodinná pohodaPani Marta žije so svojimi 3 deťmi v nájomnom byte. Pred dvoma rokmi jej partner, otec detí spáchal samovraždu. Pani Marta má dve práce, aby stíhala platiť nájomné, čo ju aj najviac stresuje. Prostredníctvom podpory projektu sa podarilo zaplatiť jej nedoplatky. To výrazne pomohlo zlepšiť rodinnú atmosféru a finančne sa stabilizovať. Finančný dar bol použitý na platbu nájomného a elektriny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Ján T.Názov podporenej aktivity: Nevyhnutnosť do domácnostiPán Ján sa nachádza v zložitom životnom období. Má 4 deti. Pred dvoma rokmi sa jeho bývalá manželka dostala do väzenia a je predpoklad, že v ňom bude ešte ďalšie 2 roky. Pán Ján žil v spoločnej domácnosti pred rozvodom len málo. Momentálne boli deti odobraté do detského domova. Dar pomohol pri zaplatení jednej splátky nájomného, čo mu uľahčilo na jeden mesiac ťažkú životnú situáciu. Finančný dar bol použitý na nájomné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana J. (dieťa: Viktória B.)Názov podporenej aktivity: Nevyhnutnosť do domácnostiViktória a ďalší členovia jej rodiny sú sluchovo postihnutí. Viktória okrem toho trpí častými epileptickými záchvatmi, ktoré máva aj jej matka. Rodičia nemajú trvalý príjem a zarábajú si príležitostným predajom v stánkoch so suvenírmi. Rodine sa pomohlo zakúpením školských potrieb a batérií do načúvacieho zariadenia, čo im uľahčilo zložitú finančnú situáciu. Finančný dar bol použitý na nákup školskej tašky, pomôcok, potrieb na telesnú výchovu a batérií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Podporená organizácia: Súkromná základná škola waldorfskáNázov podporenej aktivity: Pomôžme vzdelávať sa deťom so slabou pohyblivosťouWaldorfská škola patrí k žiadaným školám, medzi žiakmi sú vždy aj deti s preukazom ZŤP. Škola aj vďaka dobrovoľníkom umožňuje vzdelávanie týmto deťom, má dokonca špeciálnu triedu, vybavené arteterapeutické miestnosti a má k dispozícii pomôcky pre prácu s týmito deťmi. Predmetom daru bolo bezbariérové wc, nakoľko deti s narušenou mobilitou museli dobrovoľníci prenášať na WC na rukách. Dlhodobo plánovaný zámer sa podaril zrealizovať k všeobecnej spokojnosti. Finančný dar bol použitý na WC, umývadlo a ohrievač vody.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: LUKI, n. f.Názov podporenej aktivity: Zdvíhacie zariadenie pre imobilného pacientaV rámci projektu sa podarilo zakúpiť kvalitné a veľmi potrebné zdvíhacie zariadenie pre imobilného pacienta, ktorý sa ocitol v ohrození života a potrebuje pomoc pri zdravotnom a spoločenskom postihnutí. Zariadenie funguje jednoducho, stačí jedna osoba na obsluhu a manipuláciu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zdviháka pre imobilných ľudí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU - AMSNázov podporenej aktivity: Finančná podpora nákupu liečiv pre členov AMSPredmetom daru bol nákup darčekových poukážok pre 66 členov, pacientov s Marfanovým syndrómom. Darčekové poukážky mali hodnotu 10 €, za ktoré si pacienti kúpili rôzne vitamíny. Tie prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy, podporujú imunitu organizmu a potrebné sú hlavne k správnej činnosti srdca. Tieto poukážky boli rozoslané členom do všetkých oblastí Slovenska. Mnohí členovia vyjadrili prosbu v tejto aktivite pokračovať aj v ďalšom roku. Finančný dar bol použitý na nákup darčekových poukážok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Sylvia D. (dieťa: Tibor D.)Názov podporenej aktivity: Podpora zdravotne znevýhodnenej osobyCieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na úhradu rehabilitačného programu TheraSuite s terapiou Biofeedback v centre Liberta v Košiciach pre zdravotne znevýhodnené dieťa. Chlapec absolvoval 2-týždňový rehabilitačný pobyt, v rámci ktorého už počas pobytu došlo k čiastočnému zlepšeniu jeho pohybových schopností. Po pobyte došlo vďaka aplikácii hlavne Giger MD terapie aj k zlepšeniu rečových schopností. Finančné prostriedky boli použité na úhradu rehabilitačného pobytu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Podporená organizácia: Občianske združenie Žime KrajšieNázov podporenej aktivity: Kompostovanie na sídliskuObyvatelia sídliska Lamač boli informovaní na viacerých verejných stretnutiach o možnosti zapojiť sa do sídliskového kompostovania a dozvedeli sa o výhodách a spôsobe tejto ekologickej komunitnej aktivity. Domácnosti znižujú množstvo odpadu vo svojich domácnostiach a ich cieľom je vytvoriť kompost pre komunitu, ktorý bude použitý v predzáhradkách panelákov. Aktivitu podporuje aj mestská časť Lamač a magistrát hlavného mesta. Finančný dar bol použitý na kompostovacie nádoby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Ľubomíra P. (dieťa: Nikolka P.)Názov podporenej aktivity: Špeciálna pedagogika s bio feedbackom pre Nikolku Nikolka sa narodila predčasne v 31. týždni tehotenstva s ojedinelou diagnózou Chylothorax. Nedávali jej žiadnu šancu na prežitie, no ona sa usmieva na svet už vyše 7 rokov. Následkom mnohých komplikácií dnes rodina bojuje s diagnózami detská mozgová obrna - triparéza a autizmus. Nikolka absolvovala 11 terapií špeciálnej pedagogiky a 11 terapií bio feedbackom, vďaka čomu je vnímavejšia a lepšie spolupracuje. Finančný dar bol použitý na špeciálnu pedagogiku a bio feedback.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Dana K.Názov podporenej aktivity: DankaFinančný dar bol venovaný pani, ktorá má tri deti a hluchonemého manžela. Pani sa nachádza v ťažkej finančnej a životnej situácii. Projekt pomohol hlavne jej deťom, aby mali aspoň o čosi krajšie detstvo a potešili sa z nových, nielen obnosených vecí. Finančný dar bol použitý na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana Š.Názov podporenej aktivity: Notebook pre obete autonehodyV rámci projektu sa pomohlo Zuzane a jej rodine s výberom notebooku a s jeho uvedením do prevádzky. Zuzana je následkom autohavárie po kraniotraume, čo je ťažký edém mozgu. V dôsledku toho je akoby po mozgovej príhode a má problémy s komunikáciou. Zuzke notebook veľmi pomáha, používa ho takmer každý deň a širšie využitie nájde v celej rodine. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Gabika H. (dieťa: Richard H.)Názov podporenej aktivity: RichardProjekt bol zameraný na pomoc otcovi rodiny, ktorý po odpadnutí a následnom resuscitovaní trpí závažným postresuscitačným syndrómom. Zostal mentálne a čiastočne fyzicky postihnutý. Projekt mu umožnil absolvovať telesné aktivity na podporu krvného obehu, uvoľnenia svalstva, prekrvenia mozgu a celkového zlepšenia jeho psychického stavu. Finančný dar bol použitý na bazén, saunu a masáže.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 653 € Podporená organizácia: NepocujuceDieta.skNázov podporenej aktivity: NepocujuceDieta.skVďaka projektu bol zakúpený edukatívny a didaktický materiál pre nepočujúce deti a ich rodiny. Tento materiál bol využitý počas víkendového stretnutia rodín, pri komunitných a osvetových podujatiach, učení posunkov, nácviku správneho dýchania a iných aktivitách. V pláne je spustiť požičovňu edukatívnych materiálov, aby rodiny nemuseli investovať samy do týchto finančne náročných pomôcok. Finančný dar bol použitý na nákup edukatívneho a didaktického materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Podporená organizácia: Anabell Slovensko, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Odborná knižnica pre klientov a odborníkovAnabell Slovensko, o.z. zrealizovalo projekt Odbornej knižnice pre klientov a odborníkov. Cieľom bolo vytvoriť knižnicu o poruchách príjmu potravy pre odborníkov, ktorí pracujú s klientmi s týmto ochorením. Knihy v knižnici sú určené na ich ďalšie vzdelávanie, publikačnú činnosť, tvorbu vzdelávacích programov pre iných odborníkov, tvorbu osvetových programov pre laickú populáciu. Knihy sú k dispozícii aj pre klientov občianskeho združenia. Celkovo bolo v rámci projektu zakúpených 23 kníh, 13 kníh pre odborníkov a 10 pre klientov. Finančný dar bol použitý na nákup kníh.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Iveta V. (pre: Marián V.)Názov podporenej aktivity: Financovanie pobytu v DSS, príspevok na lieky a liečiváV rámci tohto projektu sa pomohlo pri financovaní pobytu Mariána v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit v Myjave. Pobyt v tomto zariadení mu veľmi prospieva, pretože je v inom kolektíve a v rámci svojich možností absolvuje aktivity, ktoré nemôže mať doma. Zmena prostredia pozitívne vplýva na jeho psychiku. Rovnako Mariánov pobyt prospieva aj jeho matke. Má viac času na seba, môže si odpočinúť psychicky aj fyzicky. Finančný dar bol použitý na stravu a lieky.
e) podpora vzdelávania 4 638,02 € Podporená organizácia: Slovenská technická univerzita v BratislaveNázov podporenej aktivity: Podpora vedy a výuky pokročilej priemyselnej automatizácie a robotikyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky na Strojníckej fakulte v Bratislave zakúpil priemyselný robot KUKA KR3 R540 s najnovším riadiacim systémom KR C4, ktorý aktívne podporuje Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Vytvorené boli súbory didaktívnych cvičení pre študentov, ktoré boli úspešne nasadené do bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Jedná sa o prvý priemyselný robot daného typu na tomto ústave a tým pádom je aj zlepšenie študijného procesu na úplne novej vyššej profesionálnej úrovni. Finančný dar bol použitý na nákup priemyselného robota.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: Klub vojenskej histórie Laugaricio, o.z.Názov podporenej aktivity: Tankové dni Laugaricio 2018KVH Laugaricio, pod záštitou ministra obrany SR a predsedu TSK, zorganizoval 6. ročník významného celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou, zameraného na historické vojenské vozidlá. Podujatie si kládlo za hlavný cieľ zachovanie a pripomínanie historických vojenských udalostí, ale aj príbehov jednotlivých osôb. Výstava dobových táborov a vojenskej techniky od čias Rímskej ríše až po súčasnosť priblížila návštevníkom výstroj a výzbroj danej doby. V roku 2018 podujatie navštívilo viac ako 15000 ľudí. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 300 € Podporená fyzická osoba: Rudolf H.Názov podporenej aktivity: Zakúpenie polohovacieho vyšetrovacieho lôžkaLekári Jesseniovej lekárskej fakulty, gastroenterológovia - endoskopisti pracujú na bežnom vyšetrovacom lôžku, ktoré má štandardnú výšku 80 cm. Nakoľko merajú 190 a 195 cm a ročne urobia niekoľko tisíc vyšetrení, často trpia bolesťou chrbtice. Toto môže niekedy ovplyvniť výsledok vyšetrenia. Zámerom projektu bolo zabezpečenie polohovateľného endoskopického vyšetrovacieho lôžka. Jeho používaním sa zaisťuje pohodlné nastúpenie pacienta na lôžko, zvýšený komfort ako pre pacienta, tak aj pre lekára, uľahčenie práce. Finančný dar bol použitý na nákup rehabilitačného lehátka, polohovateľnej lampy a prenosného stolíka.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená fyzická osoba: Juraj K.Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži Siemens Young Generation Award 2018. Po ukončení stredoškolského štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Podporená fyzická osoba: Ľudmila K. (dieťa: Martin K.)Názov podporenej aktivity: MartinkoMartinko má fatálnu diagnózu, preto si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Je imobilný. Zabezpečovanie jeho potrieb súvisiacich s jeho chorobou je veľmi nákladné. Cieľom tohto projektu bolo skvalitnenie Martinkovho života, rehabilitácia a okysličovanie mozgu. Vďaka poskytnutým financiám môže Martinko rehabilitovať každý deň v domácom prostredí, môže dýchať kyslík. Rehabilitácie mu veľmi pomáhajú, vďaka nim napreduje a nezostáva ležiaci pacient. Finančný dar bol použitý na kyslíkový prístroj a rehabilitačný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Podporená organizácia: ČERVENÝ NOS ClowndoctorsNázov podporenej aktivity: Pravidelné zdravotné klauniády v žilinskom regióne vďaka podpore Vďaka projektu organizácia dokázala zrealizovať pravidelné návštevy zdravotných klaunov na oddeleniach nemocníc v regióne Žilina a okolie. Každá návšteva v nemocnici prebiehala podľa plánu. Vždy dvojica profesionálnych zdravotných klaunov vstúpila na oddelenie, zistila aktuálny zdravotný stav hospitalizovaných detí a následne sa venovala už návštevám. Počas návštevy boli používané aj rekvizity (bublifuk, hudobný nástroj, balón či penový nos). Po návšteve v izbe neostal len penový nos, ale predovšetkým tam ostala uvoľnená atmosféra, ktorá dovolila nielen deťom, ale aj ich rodičom, aspoň na chvíľu zabudnúť na dôvody hospitalizácie. Pozitívny efekt návštev zdravotných klaunov nevnímajú len deti či ich rodičia, ale aj personál, ktorý vidí pozitívny dopad aktivít združenia na hospitalizáciu dieťaťa. Počas 10 rokov sa zo zdravotných klaunov stali naši spolupracovníci, ktorí pomáhajú pacientom ľahšie zvládať pobyt na oddelení, rozveseľovať ich, odpútavať pozornosť od diagnostických a terapeutických výkonov, a tak zlepšovať ich psychickú pohodu. Finančný dar bol použitý na zdravotné klauniády a rekvizity.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Podporená organizácia: Onkocentrum Ametyst, n. f.Názov podporenej aktivity: Nákup TV prijímačov a ich spustenie do prevádzky v ambulantnej časti Onkocentrum Ametyst, n. f. poskytuje všeobecne prospešné služby, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, je zamerané aj na rozvoj onkológie a rádioterapie onkologickým pacientom. Ambulantne je pacientom aplikovaná chemoterapia v dennom stacionári. Liečba trvá 2 - 6 hodín. Zámerom projektu bolo spríjemniť pacientom tento čas. Nainštalované boli rozvody a pripojenia TV prijímačov a príslušenstva. Výsledkom sú funkčné TV prijímače pred ambulanciami, ožarovňami a v dennom stacionári oddelenia. Finančný dar bol použitý na nákup TV prijímačov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená organizácia: Plamienok n. o.Názov podporenej aktivity: Terapeutické stretnutia a dramaterapeutické skupiny pre detiPlamienok, n. o. sa venuje 3 oblastiam: Detský mobilný hospic, ktorý poskytuje odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a rodinám, Centrum smútkovej terapie a vzdelávanie. V rámci projektu sa zrealizovali terapeutické stretnutia pre 20 detí, ktoré stratili súrodenca, rodiča, alebo inú veľmi blízku osobu. Dramatoterapia je účinná hravá terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom zmierňovať, resp. odblokovať proces smútenia. Cez príbeh divadelnej hry sa deti ponárajú do sveta fantázie, ktorá zároveň odzrkadľuje ich vnútorný svet. Cez repliky divadelných postáv vedia lepšie vyjadriť svoje pocity. Predstavenia budú uvedené v marci 2019. Finančný dar bol použitý na úhradu časti mzdy psychológa.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená organizácia: AneMa Názov podporenej aktivity: Relaxačné pobyty onkologicky chorých detí a ich rodínV rámci poskytnutého finančného príspevku občianske združenie AneMa zrealizovalo 3 individuálne relaxačné pobyty a 1 skupinový relaxačný pobyt pre onkologicky choré deti. Pri individuálnych pobytoch si každá rodina chorého dieťaťa vybrala lokalitu, termín a ubytovanie podľa svojich predstáv a potrieb. Ústrednou témou skupinového relaxačného pobytu bol Mikuláš. Ubytovanie bolo zvolené tak, aby deti zažili voľnosť pohybu, neboli obmedzované časom stravovania a mohli si užiť okolitú prírodu. Finančný dar bol použitý na relaxačné pobyty.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Podporená fyzická osoba: Branislav D.Názov podporenej aktivity: Rehabilitačný pobyt BrunoChlapec Bruno s postihnutím DMO a epilepsiou absolvoval rehabilitačný pobyt, ktorý sa uskutočnil v termíne od 20. 8. do 7. 9. 2018 v RehaZentrum Malovec, Bisamberg-Rakúsko. Absolvovaná bola terapia kyslíkom, manuálna, reflexná, rašelinová, therasuit a masáže, posilňovanie, chôdza na Lokohelp. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Podporená organizácia: Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémiaNázov podporenej aktivity: Modernizácia učebne informatikyHlavný prínos projektu spočíval v tom, že SOŠ automobilová, Duálna akadémia zakúpi 7 ks nových PC a implementáciou softvéru SolidWorks do vyučovacieho procesu vytvorí pre študentov lepšie podmienky na skvalitnenie výučby. Moduly so softvérom SolidWorks absolvujú študenti v predmetoch aplikovaná informatika, technické kreslenie a grafické systémy. Práca s grafickými softvérmi je zručnosť, ktorú zamestnávatelia od absolventov technických odborov vyžadujú. Systém SolidWorks a SolidCam je v súčasnosti najvyužívanejším grafickým softvérom v strojárskej praxi. Využíva ho VW, Tower Malacky, Plastic Omnium a ďalší. Zvládnutím práce s uvedeným softvérom absolventi nadobudnú zručnosti, ktoré zvýšia možnosť ich zamestnateľnosti na trhu práce, čo sa okrem modernizácie vyučovacieho procesu považuje tiež za významný prínos projektu. Finančný dar bol použitý na nákup počítačov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie Život bez hranícNázov podporenej aktivity: Podpora vzdelávacích aktivít pre VeronikuProjekt bol zameraný na podporu vzdelávacích aktivít u osemročného dievčatka. Organizácia mohla vďaka projektu zabezpečiť vyšší počet hodín terapií a tým docieliť vyššiu efektívnosť učenia a zlepšenie komunikačných schopností u Veroniky. V súčasnosti dokáže pracovať oveľa dlhšie a lepšie spája vnemy z dvoch zmyslov. V rámci podpory bola zabezpečená komplexná starostlivosť formou muzikoterapie, zrakovej stimulácie, rozvoja mentálnych schopností a rozvoj komunikačných schopností. Postupne mohla Veronika prejsť na globálne čítanie. Okrem znakovej reči sa tak podarilo rozšíriť repertoár slov, ktoré dokáže používať. Finančný dar bol použitý na terapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená organizácia: SAGESSENázov podporenej aktivity: Edukácia v prevencii civilizačných ochoreníNa Univerzite Komenského bolo s podporou Rektora zriadené občianske združenie SAGESSE (po francúzsky „múdrosť“), ktoré má za cieľ podporu vzdelávania, ochranu zdravia a rozvoj telesnej kultúry, ako aj podporu Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Predmetom projektu bola príprava 5 edukačných článkov o prevencii civilizačných ochorení, najmä cievnych mozgových príhod a infarktu myokardu. Výstupy projektu boli zverejnené na edukačnom medicínskom webovom portáli www.edusan.sk. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatikyNázov podporenej aktivity: SEKEL 2018 - Medzinárodná konferencia učiteľov elektrotechnikyHlavným cieľom 56. medzinárodnej vedeckej konferencie učiteľov elektrotechniky bolo oboznámiť účastníkov konferencie so stavom výučby elektrotechnických predmetov, poukázať na aktuálne problémy vyučovania elektrotechniky a prediskutovať pripravované zmeny vo výučbe na jednotlivých fakultách vysokých škôl a univerzít vyučujúcich elektrotechnické predmety. Prediskutované boli súčasné problémy s počtom študentov na výučbe a ich nedostatočné základné odborné znalosti, s ktorými prichádzajú študovať na vysoké školy a univerzity, následne boli účastníci konferencie oboznámení so širokým spektrom vedecko-výskumných tém a prezentované vedecké príspevky jednotlivých účastníkov. Výstupom projektu je vydaný zborník príspevkov s názvom: Medzinárodná vedecká konferencia učiteľov elektrotechniky SEKEL 2018. Finančný dar bol použitý na organizáciu konferencie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 35 000 € Podporená organizácia: Národný ústav detských chorôbNázov podporenej aktivity: Rekonštrukcia rádiologického oddelenia NÚDCH Podporili sme vizuálne spríjemnenie a skrášlenie priestorov RDG oddelenia v Národnom ústave detských chorôb za účelom vytvorenia psychickej pohody a spolupráce pacienta, nakoľko vyšetrenie nepokojného či dokonca vystrašeného dieťaťa je náročnejšie a zbytočne sa predlžuje. Vynovenépriestory - čakárne a chodby pomôžu malým pacientom zbaviť sa strachu z vyšetrenia, rozptýlia a privedú ich na iné myšlienky. Tiež podporujú fantáziu a navodzujú pocit bezpečia a pohodlia.Na rekonštrukcii spolupracovali s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorejštudenti v rámci semestrálnej práce navrhovali vizuálne zmeny RDG oddelenia. Víťazným projektom sa stal návrh špeciálnej lentikulárnej steny, ktorou sa dosahuje zaujímavý vizuálny efekt. Stena je vyrobená z drevených ihlanov, s modernými detskými grafikami. Lentikulárna technológia zabezpečuje, že pri príchode na RDG oddelenie z jedného smeru vidí človek iný obrázok ako pri príchode z druhého smeru. Finančné prostriedky boli použité na lentikulárnu stenu a kúpu nábytku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 454 € Podporená organizácia: Združenie pre onkológiuNázov podporenej aktivity: Kurzy neodkladnej podpory životných funkciíHlavným cieľom projektu bolo osvojenie, resp. aktualizácia poznatkov týkajúcich sa poskytovania prvej pomoci v akútnych život a zdravie ohrozujúcich stavoch, a zároveň praktický nácvik kardio-pulmonálnej resuscitácie (oživovanie pri zastavení obehu a dýchania). Ciele projektu boli splnené v plnom rozsahu -vedomosti, praktické zručnosti absolventov kurzov sú využívané pri záchrane ľudských životov. Finančný dar bol použitý na doplnenie modelov cvičného defibrilátora a kúpu vyhodnocovacieho programu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: EduplexNázov podporenej aktivity: Čím chcem byťVzdelávací program Čím chceš byť ponúka odpoveď na deficit v oblasti kariérneho poradenstva pre deti ZŠ vo vekovej skupine 1. - 9. ročníka. Spolu sa ho zúčastnilo 250 žiakov. Programy zrealizovalo združenie nasledovne: Vzdelávací program Čím chceš byť pre 1. - 6. ročník prebehol simuláciou hier a formou osobnej skúsenosti, "playacts" – hrať sa na niekoho. Kariérové poradenstvo prebiehalo formou hry, simuláciou reálnych povolaní, ktoré si deti v priestore samy vyskúšali. Aktivity prebehli cielene vo vybudovanom Meste povolaní, kde boli deti súčasťou sveta dospelých. Aktivity pre 8. – 9. ročník nadväzovali na aktivity pre deti prvého stupňa základných škôl. Tu združenie karierové poradenstvo rozvíjalo tak, aby pomohli už v detskom veku jednotlivcovi - dieťaťu začať hľadať pre seba to najvhodnejšie povolanie alebo cestu k nemu. K dosiahnutiu tohto cieľa musí každý už od detstva spoznávať svoje osobnostné predpoklady, potrebuje vedieť očakávania jednotlivých povolaní a musí si byť vedomý, či sa v danej oblasti bude vedieť svojimi osobnostnými predpokladmi presadiť. Finančný dar bol použitý na vstupné/program.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Podporená organizácia: Greenpower To SchoolsNázov podporenej aktivity: Greenpower – pilotný projektVzdelávací projekt vznikol za účelom rozvinúť nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku a podporiť tak prípravu mladej generácie na potreby technologického sektora ekonomiky v 21. storočí. Zúčastnené školy hodnotili projekt pozitívne a deklarovali záujem pokračovať v ňom. O účasť prejavili záujem aj ďalšie základné a stredné školy. Žiaci ZŠ, ktorí sa zúčastnili projektu, budú pokračovať v nadväzujúcich projektoch zameraných na podporu a rozvoj STEM (digitálne technológie) vo vzdelávaní. Projekt inšpiroval učiteľov ZŠ k prehodnoteniu spôsobu vzdelávania v technickej výchove na prvom aj druhom stupni. Všetci učitelia oceňovali projekt z hľadiska rozvoja mäkkých zručností - práca v tíme. Pilotný projekt ukázal potrebu zavedenia merania dopadov a vylepšenia systému mentoringu hlavne na SŠ. Finančný dar bol použitý na nákup stavebnice, prepravné náklady a odmeny pre realizátorov projektu.
e) podpora vzdelávania 2 100 € Podporená organizácia: Národné centrum robotikyNázov podporenej aktivity: Technické a materiálne zabezpečenie vytvorenia odborného laboratória na Ústave robotiky a kybernetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v BratislaveCieľom projektu bolo technické dovybavenie laboratória riadenia spojitých a udalostných systémov. Laboratórium je zamerané na výučbu predmetov zaoberajúcich sa modelovaním a riadením spojitých a udalostných systémov, ako aj na riešenie bakalárskych a diplomových prác. Do laboratória sa zakúpilo 6 zostáv riadiacich systémov rady S7-1215 a licencie TIA Portal V15 na prechod z verzie TIA Portal 14 na najnovšiu verziu. Finančný dar bol použitý na 6 zostáv riadiacich systémov rady S7-1215 a licencie TIA Portal V15.
e) podpora vzdelávania 1 900 € Podporená organizácia: Slovenská e-akadémia n. o.Názov podporenej aktivity: Technické a materiálne zabezpečenie vytvorenia odborného laboratória na Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom projektu bolo vybudovanie laboratória vybaveného technikou firmy Siemens na podporu výučby a výskumu v oblasti automobilovej mechatroniky. Laboratórium sa už využíva vo výučbe a bude sa ďalej rozširovať. Finančný dar bol použitý na komponenty z produkcie Siemens - 4ks synchrónnych motorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Martin F.Názov podporenej aktivity: S cimbalom okolo svetaPodpora bola určená pre Viktóriu, ktorá sa už štvrtým rokom venuje hre na cimbal. Viktória sa zúčastnila súťaže Cimbalový Prešporok, ktorá sa konala od 26. 04. 2019 do 28. 04. 2019 v Bratislave. Vyhrala 1. miesto. Podpora prispela, ale hlavne bude prispievať naďalej k rozvoju talentu.Finančné prostriedky boli použité na kúpu cimbalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Anna M.Názov podporenej aktivity: Máš rád vodu? Poď hrať vodné póloFinancie boli použité pre vodnopólistku Martinu na tréningové? procesy v klube plaveckých športov NEREUS – vodnopólový? oddiel, na účasť na Slovenskej lige kadetiek v Košiciach a uhradenie PHM na tréningy z Neslus?e do Žiliny. Martina sa ako súčasť? tímu vodného póla stala vicemajsterkou Slovenskej ligy vodného po?la kadetiek.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, cestovné náklady a ubytovanie počas sústredení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 295 € Podporená fyzická osoba: Júlia B.Názov podporenej aktivity: Cyklo SaganPodpora bola určená? pre Mateja, ktorý? rád bicykluje. Absolvoval cyklokemp, z ktorého bol nadšený?. Bicyklovali pod vedením Petra Zánického, bývalého trénera Petra Sagana. Uc?il deti jazdiť? v tempe, v teréne, za každého počasia. Syn zvláda základnú? opravu - defekt, vyčistiť? a naolejovať? reťaz, upraviť? sedlo, riadi?tka. Stravovali sa zdravo a vyvážene, c?o je pre športovcov tiež? dôležite?. Zúčastnil sa aj pretekov, na ktorých veľmi milo prekvapil. Už? teraz vie, že budúce prázdniny pôjde do toho istého kempu. Bicyklovaniu sa bude i naďalej venovať?, trénovať? viac a viac.Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za cyklokemp.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Eleonóra K.Názov podporenej aktivity: Mladý Jackie ChanFinančný príspevok z nadačného fondu spoločnosti Kaufland bol použitý na podporu talentu Petra. Z prostriedkov z nadačného fondu boli uhradené poplatky za skúšky, materiálne vybavenie a poplatok za ďalší kurz. V priebehu kurzu Peter natoľko napredoval, že dokázal zložiť 2 skúšky, čím sa posunul až na technický stupeň 1. DAN kakyu I. (čierno-biely opasok). Ciele, ktoré si s rodičmi stanovili, nielen splnili, ale dokonca presiahli. Počas absolvovania kurzu napredoval natoľko, že sa dokázal posunúť o 2 stupne dopredu. Zložil skúšku aj na technický stupeň 1. DAN kakyu I.Finančné prostriedky boli použité na poplatky za skúšky, materiálne vybavenie a poplatok za ďalší kurz karate.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Podporená fyzická osoba: Eleonóra K.Názov podporenej aktivity: Karate KidPoskytnutý? finančný? príspevok nadačného fondu Kaufland Sľubne? talenty bol použitý? na rozvoj talentu S?imona. Z finančných prostriedkov bol uhradený poplatok za kurz, poplatok za skúšku a materiálne vybavenie pre dany? kurz. Počas kurzu sa zlepšoval v svojej technike karate a pripravoval sa na dosiahnutie d?als?ieho stupňa. Tento stupeň? – 4. kyu (zelený? opasok) – dosiahol zvládnutím príslušnej skúšky.Finančné prostriedky boli použité na poplatok za kurz, poplatok za skúšku a materiálne vybavenie pre dany? kurz.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Monika H.Názov podporenej aktivity: WakeboardingPodpora v rámci tohto grantového programu pomohla rozvoju dcéry žiadateľky v jej obľúbenom športe - wakeboardingu. Je to náročný šport nielen z pohľadu fyzickej a technickej pripravenosti samotného športovca, ale aj z pohľadu finančných nákladov na zabezpečenie drahého, avšak nevyhnutného vybavenia, tréningového procesu, cestovných nákladov, ubytovania alebo štartovného na jednotlivých pretekoch. Podpora pomohla k zakúpeniu časti vybavenia, ktoré je nevyhnutné k vykonávaniu tohto športu.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - ochrannú vestu, viazanie s topánkami a ochrannú helmu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Miriam B.Názov podporenej aktivity: Podpora talentuPodpora bola určená pre Samka, hráča FK Slovan Levice v kategórii U10, na pravidelné mesačné poplatky klubu, platbu za jarný a letný? futbalový? kemp a na nákup materiálneho zabezpečenia - kopac?ky, halovky. Z naplánovaných aktivít sa podarilo zrealizovať? všetko, bol na dvoch kempoch, na mnohých zimných aj letných turnajoch aj v zahraničí - Letný? turnaj Handlová? 1. miesto, Zimný? turnaj Tlmac?e 1. miesto, Jarný? Turnaj v C?echa?ch 6. miesto a mnoho d?als?i?ch. Podpora určite prispela k rozvoju Samkovho talentu.Finančné prostriedky boli použité na pravidelné mesačné poplatky klubu, platbu za jarný a letný? futbalový? kemp a na nákup materiálneho zabezpečenia - kopac?ky, halovky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Kristína Á.Názov podporenej aktivity: Olympionik ViktorPodpora bola určená pre Viktora, ktorý? sa vďaka príspevku dostal do Gruzínska, kde sa pripravoval na majstrovstvá Európy a sveta. Vďaka príspevku z Nadačného fondu Kaufland sa dostal aj do Azerbajdžanu na olympiádu a získal mnoho skúseností.Finančné prostriedky boli použité na letenku a ubytovanie v zahraničí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Lucia T.Názov podporenej aktivity: Malý veľký hokejistaFinančná? podpora bola určená? pre Riška, ktorý? navštevuje hokejový? klub HOBA Bratislava. Vďaka podpore boli uhradené mesačne? poplatky za hokejové? tréningy. Hokej je náročný? na financie - potrebná nová? vystroj, účasť? na turnajoch, často mimo SR, cestovné, ubytovanie a stravu. Su?c?ast?ou jeho rozvoja sú? taktiež? tábory a kempy. Richard sa vďaka tréningom, ktoré? ma? 4x do ty?z?dn?a, stále zlepšuje. Bol nominovaný? niekoľko ráz na hokejové? turnaje, z ktorých si odniesol medaily. Do budúcna by sme chceli dosiahnuť?, aby naďalej pokračoval a tes?il sa zo svojich úspechov, ktorých základ sú? práve tréningy.Finančné prostriedky boli použité na mesačne? poplatky za hokejové? tréningy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 340 € Podporená fyzická osoba: Iveta G.Názov podporenej aktivity: Keď umenie bavíFinančná? podpora bola určená? pre Dominiku, ktorá? navštevuje detský folklórny súbor Šťastne? detstvo, ZUŠ Brezno, odbor hra na husle + so?lo výučba spev. Počas tohto obdobia reprezentovala školu na rôznych akciách v rámci mesta, regiónu i zahraničia v hre na hudobný? nástroj ako so?lo hra alebo v so?lo speve. Taktiež? ako prima?s?ka v detskej ľudovej hudbe. Krásnou bodkou bol ty?z?dn?ovy? zájazd na medzinárodný? festival v Grécku v meste Nemea za účasti iných folklórnych súborov z Európy. Finančná? podpora veľmi pomohla v rozvoji talentu Dominiky.Finančné prostriedky boli použité na poplatok - školné v základnej umeleckej škole a na zájazd do zahraničia na medzinárodný festival.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Bohuslava F.Názov podporenej aktivity: Výstrel k úspechuFinančná? podpora bola určená? pre 17-ročného športového strelca Alexandra, ktorý? sa 3 roky venuje športovej streľbe z pištole, hlavne v olympijských disciplínach. Podpora pomohla zabezpečiť? tréningy a materiál, ktorý? bol pre dany? šport potrebný? a nie je poskytovaný? klubom ani Centrom talentovanej mládeže (CTM). Zu?c?astn?oval sa Extraligy, 1. ligy, majstrovstiev kraja, majstrovstiev SR a medzinárodných mla?dez?ni?ckych su?t?az?i? Olympijských nádeji? (OHN). Ešte v decembri 2018 sa zúčastnil hneď? 1. kola Extraligy v Košiciach, kde svoju disciplínu vo vzduchovej pištoli vyhral. V závere zimnej sezóny sa v marci na majstrovstvách SR v Brezne umiestnil na 3. mieste. Keďže strelecky? šport je finančne náročný? na kvalitne? strelecké? vybavenie, podpora z časti pomohla tento problém vyriešiť?.Finančné prostriedky boli použité na prenájom strelnice, kde prebiehali tréningy, a na nákup športového vybavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 480 € Podporená fyzická osoba: Erika M.Názov podporenej aktivity: Podpora talentovaného bubeníkaPodpora bola určená pre Simona, ktorý je hráčom na bicie nástroje. Na základe finančného príspevku sa podarilo zabezpečiť? pravidelnú výučbu v tomto hudobnom odbore. Simon získal nove? znalosti a zručnosti pri hudobnom nastroji – bicie a mohol tak rozvíjať svoj talent.Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za hudobný kurz počas 8 mesiacov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 485 € Podporená fyzická osoba: Zoran S.Názov podporenej aktivity: Alex Á. - CapoeristaPodpora bola určená pre Alexa, ktorý vyniká v capoeire. Financie boli použité na účasť na tréningoch a seminároch počas roka. Zúčastnil sa na majstrovstvách Slovenska, ako aj na letnej príprave pred ďalšou súťažnou sezónou, ktorá začína majstrovstvami Európy v Liberci. Úspechy minulej sezóny: Získanie vyššieho opasku, 4. miesto na majstrovstvách Poľska v Opole, 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Komárne, 6. miesto na majstrovstvách Českej republiky Liberec. Podpora rozhodne prispela k rozvoju a zvýšeniu úrovne športovca.Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pravidelné tréningy, na účasť na seminároch a sústredeniach.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Podporená fyzická osoba: Renáta Ž.Názov podporenej aktivity: Žiadosť o podporu talentuPodpora bola určená? pre Adelku, ktorá? sa venuje atletike. Adela sa zúčastnila majstrovstiev SK v hale v Bratislave, kde sa umiestnila vo svojej kategórii staršie žiačky na 1. mieste, mladšie dorastenky na 3. mieste. Majstrovstvá Slovenska vonku – Košice: 3. miesto staršie žiačky, 3. miesto mladšie dorastenky. Adelke podpora veľmi pomohla, v staršej kategórii získala umiestnenie. Do budúcna by sa chcela dostať do výberu Slovenskej republiky.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - skokanské? tretry a bicykel.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Alena B.Podpora bola určená pre plavkyňu Dominiku, ktorá vďaka projektu absolvovala pravidelné tréningy 4x týždenne, 1x týždenne posilňovanie v gymnastickej hale pod vedením skúseného trénera a záverečné 6-dňové sústredenie. Takmer vo všetkých disciplínach Dominika dosiahla zlepšenie svojich osobných rekordov. V mnohých disciplínach patrí do prvej trojky v Bratislavskom kraji a do prvej dvadsiatky na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na pravidelné tréningy, cestovné náklady, štartovné na pretekoch, plavecké potreby a na plavecké sústredenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Miroslava Š.Názov podporenej aktivity: MX ŠILO - mladý motokrosový talentFinančná podpora bola určená pre Jakuba, motokrosový talent, za rok 2017 majstra Slovenska v 50 ccm. V roku 2019 Jakub začal pretekať v kubatúre 65 ccm. Zúčastnil sa: Medzinárodne? majstrovstva? Slovenska Slovenské Pravno 7. miesto, Šenkvice 9. miesto, Jes?kova Ves 7. miesto, Medzinárodne? majstrovstvá Českej republiky Ladec nad Sa?zavou 16. miesto, Amateur Masters Austria-AMA-Raku?sko Langenlois 4. miesto, Oberdorf 6. miesto, W4cup - Rakúsko Pulkau 1. miesto, Nursch 7. miesto, Chalupa Cup C?R Karli?n 3. miesto. Finančná podpora pomohla Jakubovi nakúpiť pneumatiky, ktoré sa veľmi opotrebovávajú, nove? topánky, v rámci ochrany nove? lakťové chrániče.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - nové pneumatiky, ktoré sa veľmi opotrebovávajú, topánky a lakťové chrániče.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Podporená fyzická osoba: Marcela P.Názov podporenej aktivity: Politik - MatematikPodpora bola použitá pre Dominika - matematika. Kalkulac?ka mu pomohla zvládnuť diferenciálny počet, ako i iné stredoškolské a vysokoškolské učiva? (matice, algebrické rovnice). Výsledky boli dosiahnuté pri monitore (96% SJL, 100% MAT), ako i pri prijímacích skúškach na gymnázium, ktoré na základe s?tudijny?ch výsledkov nemusel absolvovať. Bol prijatý do ANJ/MAT triedy, kde daľej rozvíja svoj talent. D?als?ie úspechy uskutočnil na poli matematickej olympiády, kde na okresnom kole získal 2. miesto a na krajskom kole 6. miesto. V MO daľej pokračuje a rieši kategórie ZA a ZC. Napokon sa zúčastnil i náboja junior, kde s jeho spolužiakmi získali 2. miesto. Tablet i literatúra mu pomáhajú osvojovať si va?c?s?ie množstvo, zároveň i l?ahs?ie, poznatkov z rôznych oblasti? (filozofia, psychológia, právo, politológia a, samozrejme, matematika). Plán je dosiahnuť c?o najlepšie výsledky na gymnázium a pripraviť sa na budúce povolanie.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - kalkulačku, tablet a odbornú literatúru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 480 € Podporená fyzická osoba: Petra L.Názov podporenej aktivity: Tanec v srdciPodpora bola určená na pokrytie výdavkov na tanečný krúžok pre talentovanú Elu, na pokrytie nákladov súvisiacich s extra tréningami a u?c?ast?ou na slovenských a zahraničných su?t?az?iach. V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach kvalifikovali na Majstrovstva? Slovenska Showtime Dance 2019, kde v máji 2019 získali zlate? umiestnenie. Toto dievčatá posunulo na Majstrovstva? Európy, ktoré sa konali koncom júna v maďarskom Balatonfurede, kde nesklamali a podali výkon ocenený nielen zlatou medailou, ale aj s?pecia?lnou cenou poroty za choreografiu. Odchádzali s titulom Majsteriek Európy v kategórii? Disco.Finančné prostriedky boli použité na tanečné tréningy, cestovné a ubytovacie náklady na Slovensku a v Maďarsku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Martina K.Názov podporenej aktivity: TenisFinančná podpora bola určená pre tenistku Ashley, ktorá sa venuje tenisu od detstva a chystá sa na profesionálnu dráhu. Nakoľko zimná sezóna je dosť finančne náročná, najmä čo sa týka prenájmu tenisovej haly, finančná podpora rodine dosť pomohla. Jedna hodina prenájmu haly stoji? 15 eur a vďaka podpore jej rodičia mohli zabezpečiť až 19 hodín tréningu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom tenisovej haly na realizáciu tréningov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Diana Š.Názov podporenej aktivity: Hrať hokej je najviacFinančná podpora bola určená pre Vladimíra, ktorý vyniká v hokeji. Sezóna 2018/2019 bola pre Vladimíra pestrým hokejovým rokom. V súčasnosti je hosťujúcim hráčom v HKM ZVOLEN. V tomto klube sa zúčastňuje súťaží pod záštitou SZĽH za novú sezónu 2019/2020.Vďaka finančnej podpore sa rodine podarilo zrealizovať všetky plánované aktivity a splniť stanovené ciele. Taktiež sa im podarilo zúčastniť sa štyroch turnajov, ktoré organizoval domovský klub HC Veľký Krtíš. Počas letnej prípravy, t. j. v mesiaci júl 2019, sa Vlado zúčastnil na hokejovom sústredení. Jeho talent neostal bez povšimnutia a momentálne je ako hosťujúci hráč za HKM ZVOLEN - Liga mladších žiakov 5. ročník.Finančné prostriedky boli použité na registračný poplatok do hokejového klubu, na hokejové sústredenie a štartovné poplatky na jednotlivé zápasy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Michal K.Názov podporenej aktivity: Univerzálny futbalistaPodpora bol určená pre 9-ročného Adama, ktorý miluje futbal a venuje sa mu od 5 rokov v rámci klubu Fomat Martin. Účelom finančnej podpory bolo zabezpečiť mu zlepšenie podmienok pre realizáciu jeho neoddeliteľnej súčasti - hranie futbalu na vyššej úrovni. Adam sa v rámci podpory zúčastnil väčšiny tréningov, 3-4 krát do ty?z?dn?a, pričom počas víkendov absolvoval od decembra 2018 spolu 20 turnajov a okrem toho aj d?als?ie zápasy v rámci okresnej a krajskej su?t?az?e. S kvalitnou vy?strojou, ktorá mu bola zabezpečená z finančných zdrojov z projektu, sa mu kvalitne trénovalo aj hralo a dosahoval tak výborne? výsledky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za dva letné futbalové kempy, na materiálne vybavenie - kopačky, halovky, termoprádlo, brankársku výstroj a na dopravu a štartovné počas turnajov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Alena B.Názov podporenej aktivity: Zlepšenie v dlhých tratiach9-ročný Maroš sa venuje plávaniu. Počas plynutia podpory absolvoval pravidelné plavecké tréningy 3x do týždňa, 1x posilňovanie v gymnastickej hale. Takmer vo všetkých disciplínach Maroš dosiahol zlepšenie osobného rekordu. Niektoré disciplíny, hlavne na dlhé trate (100 m, 200 m) absolvoval vzhľadom na svoj vek prvýkrát. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie pravidelných tréningov, na cestovné náklady na preteky, štartovné a na zakúpenie plaveckých potrieb.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 496 € Podporená fyzická osoba: Zdenka J.Názov podporenej aktivity: Mladá volejbalistkaPodpora bola určená? pre Vikto?riu na dosiahnutie cieľov v športe - volejbal. Výsledky: turnaj v Trnave 4. miesto, turnaj v Senici 5. miesto, turnaj v Znojme 1. miesto, ukončenie juniorskej ligy 7. miesto, ukončenie kadetskej ligy 3. miesto - postup do bara?z?e o postup na MSR, v bara?z?i 2. miesto. Podpora prispela k rozvoju tým, že sa Viktória postupne zlepšuje, vďaka čomu získala aj titul najlepšej hračky na turnaji v Znojme. V budúcnosti bude reprezentovať? svoje mesto Pezinok v lige žien.Finančné prostriedky boli použité na poplatky za tréningy, členské poplatky, nákup športového oblečenia a na úhradu cestovných nákladov na tréningy a zápasy mimo bydliska.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Miroslava R.Názov podporenej aktivity: Brazílske jiu jitsuGrantová podpora bola určená pre Sebastiána, ktorý sa venuje brazílskemu jiu jitsu, v ktorom dosahuje úspechy. Vďaka programu sa mu podarilo zúčastniť na medzinárodných turnajoch, na ktorých sa umiestnil dvakrát na 2. mieste a jedenkrát na 1. mieste, čím si vyslúžil titul majstra Českej republiky. Podpora z programu prispela Sebastiánovi k rozvoju, vďaka čomu sa stal študentom mesiaca február a reprezentantom klubu.Finančné prostriedky boli použité na tréningy, materiálne vybavenie, účasť na seminároch a turnajoch a na cestovné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Alena Š.Názov podporenej aktivity: Hudbou cez divadlo a históriu k športuPodpora bola určená pre hudobne nadaného Mateja. Vďaka podpore si Matej zakúpil novy? klavír, ktorý je odvtedy každodenne využívaný, nielen na nácvik skladieb, ale aj vďaka rôznym funkcionalitám na nácvik spevu, ktorému sa Matej venuje už 4. rok v triede pani učiteľky S?vercelovej, známej umelkyne nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Matej sa zúčastnil celoslovenskej klavírnej su?t?az?nej prehliadky v Sla?dkovic?ove, kde su?t?az?il v 5. katego?rii a obsadil pekne? strieborne? pa?smo. Absolvoval celoslovenskú klavírnu súťaž Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde v náročnej konkurencii 34 su?t?az?iacich obsadil nádherne? 2. miesto v zlatom pa?sme. Na záver zložil záverečne? skúšky hudobného odboru, ktoré vyvrcholili absolventským koncertom.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - kúpu klavíra.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 260 € Podporená fyzická osoba: Iveta Z.Názov podporenej aktivity: Srdcom aj duchom športovecPodpora prispela k rozvoju talentu futbalistu Samuela. So svojím družstvom dosiahli 1. miesto v XXII. ročníku futbalového turnaja O pohár riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s., ktorý sa uskutočnil 24. 05. 2019. Finančné prostriedky boli použité na úhradu členského v klube a na nákup športového oblečenia a obuvi.Finančné prostriedky boli použité na úhradu členského v klube a na nákup športového oblečenia a obuvi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 498 € Podporená fyzická osoba: Janka K.Názov podporenej aktivity: AnimákFinančná podpora bola určená pre Luka?s?a, ktorý je v maturitnom ročníku na Strednej súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave – Petržalke. Vďaka finančnej podpore mohli zakúpiť časť poc?i?tac?ovej zostavy pre tvorbu kvalitnejších s?kolsky?ch prác. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - počítačovú zostavu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 225 € Podporená fyzická osoba: Ľudmila P.Názov podporenej aktivity: Kreslí a maľujeFinančná podpora bola určená pre Sofiu, ktorá má 13 rokov a kreslí odmalička. Navštevuje súkromnú umeleckú školu od prvého ročníka ZŠ. Sofia je iniciatívna a tvorivá vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady a je otvorená voči novým podnetom a experimentovaniu. Po ukončení základnej školy by chcela študovať na pedagogickej škole a neskôr učiť deti kresliť, alebo študovať na strednej umeleckej škole. Financie boli určené na úhradu školného v umeleckej škole a cestovné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 250 € Podporená fyzická osoba: Michal J.Názov podporenej aktivity: Tenis je môj životVďaka podpore sa podarilo pre Šimona zrealizovať kúpu tenisovej rakety a uhradiť časť nákladov, ktoré súvisia s prenájmom tenisových kurtov. Šimon sa počas letnej sezóny zúčastnil viacerých turnajov a dosiahol pekne? výsledky. Medzi najva?c?s?ie úspechy patri? 1. miesto v štvrohre starších žiakov v Dunajskej Lužnej, 1. miesto štvorha mladší žiaci v Bratislave na TK Jednotka, 2. miesto mladší žiaci dvojhra v Bratislave TK Jednotka a d?als?ie. Šimon aj naďalej pokračuje v trénovaní, tenis je "stále jeho život". Do budúcna plánuje naďalej tvrdo trénovať a mat? radosť zo športu a výsledkov.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - tenisovú raketu a prenájom tenisových kurtov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená fyzická osoba: Radoslav J.Názov podporenej aktivity: Cesta na olympiáduFinančná podpora bola určená na nakúp lukostreleckej výbavy pre Magdalénu. V roku 2019 prešla z kategórie mladších z?iac?ok do kategórie starších z?iac?ok, t.j. dievčatá od 12 do 15 rokov, kde sa zva?c?s?ila vzdialenosť terc?a z 30 na 50 metrov, čo vyžadovalo výmenu ramien na luku za silnejšie, patrične k tomu tvrdšie šípy, lepšie mieridla? a niektoré súčasti luku. Magdaléna sa v letnej sezóne tohto roku zúčastnila na piatich pretekoch, kde ako 12 ročná su?t?az?i? prevažne so staršími dievčatami, a dosiahla nasledovne? výsledky: Žilina: Žilinská terc?ova? (3. kolo Slovenského pohára ) - 2. miesto, Kežmarok: 4. kolo Slovenského pohára - 3. miesto, Banská Bystrica - 2. miesto, Kežmarok: Podtatranská liga 2. miesto, Žilina: finále podtatranskej ligy - 3. miesto. V polovici letnej sezóny je Magdalénka na 3. mieste v rankingu starších z?iac?ok. Prechodom do kategórie starších z?iac?ok sa zva?c?s?ila vzdialenosť terc?a z 30 na 50 metrov a bez náležitej výbavy by Magdaléna nemohla su?t?az?it? a dosiahnuť vyššie spomínané umiestnenia.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie - lukostrelecký výstroj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Podporená fyzická osoba: Alena Š.Názov podporenej aktivity: Moja kreativitaPodpora bola určená pre Zuzanu na podporu jej kreativity a pomoc s prípravou na jej budúce povolanie v kreatívnej sfére módneho návrhárstva alebo architektúry. Absolvuje základne? vzdelávanie v ZUS? vo výtvarnom odbore, kde sa uc?i? pracovať s grafickými programami. Na tento účel jej bol z prostriedkov fondu zakúpený počítač. Výtvarný odbor navštevuje Zuzana od februára 2019 a doteraz absolvovala spolu so skupinou prípravu a vzdelávanie v rôznych výtvarných technikách ako aj v grafických programoch na poc?i?tac?i. V skupine pracovali v grafickom prostredí programu Adobe Photoshop, kde vytvárali grafiku "Obraz v obraze". Vyvrcholením ročníka bola výstava pod názvom Detská paleta, kde Zuzka prezentovala svoje výtvarne? a grafické práce. Jej práca bola vybraná aj na prezentáciu školy vo vestibule nákupného centra.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, nákup počítača.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 135 030 € Podporená organizácia: Slovenský Červený krížNázov podporenej aktivity: Podpora terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža Pomoc na cesteV súčasnosti Slovenský Červený kríž poskytuje prepravnú službu v 10 územných spolkoch SČK. Finančne sme podporili nákup ďalších piatich moderných a špeciálne upravených vozidiel. Podporou sme chceli podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie pomoci ľuďom prostredníctvom terénnych sociálnych služieb. Poskytovanie tejto sociálnej služby pomôže väčšiemu počtu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoj vek,zdravotné postihnutie či dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Vďaka prepravnej službe Slovenský Červený kríž pomáha znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky boli použité na nákup piatich nových vozidiel na zabezpečenie prepravnej služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Návrat, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Jediný domov pre dieťa je rodinaCieľom podporeného projektu bolo ponúknuť intenzívnu dlhodobú pomoc 150 rodinám, v ktorých žijú ohrozené deti. V 11 lokalitách Slovenska 20 pracovníkov Návratu (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov) poskytovalo komplexné sociálne a psychologické služby pre rodiny v kríze s cieľom rozvoja vzťahov rodičov a detí a aktivizácie zodpovednosti rodičov za starostlivosť o deti. Vďaka podpore profesionálov sa rodičom zvýšili kapacity, aby sa venovali deťom a zlepšili starostlivosť o ne natoľko, aby deti nemuseli byť umiestnené v inštitúcii. Návrat rozšíril ponuku špecializovaných služieb hlavne v regiónoch s najvyšším podielom rodín ovplyvnených chudobou a sociálnym vylúčením. Finančný príspevok bol použitý na nákup e-straveniek pre zamestnancov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Podporená organizácia: MAGNA, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Podpora a posilnenie osvety pre HIV pozitívne staršie deti s dôrazom na znižovanie rizík prenosu vírusuCieľovou skupinou v podporenom projekte bolo 30 starších HIV pozitívnych detí žijúcich v domove v Phnom Pene v Kambodži. Poskytnutá im bola kompletná zdravotná a sociálna starostlivosť,ubytovanie, strava a psychosociálna pomoc - v skupinách, ale aj individuálne. Počas realizácie projektu bol podrobne monitorovaný ich zdravotný stav, psychológovia im vysvetľovali a poskytovali informácie o dôležitosti antiretrovirálnej liečby, ktorej dodržiavanie bolo následne kontrolované. Výsledkom projektu je zvýšenie povedomia cieľovej skupiny HIV pozitívnych 30 starších detí/adolescentov o dôležitosti antiretrovirálnej liečby a jej dodržiavania, čo umožnilo znížiť riziko prenosu HIV, ako aj zapojiť sa viacerým z dospievajúcich detí do bežného života. Hlavným cieľom pre túto skupinu bolo vytvorenie miest, kde môžu títo pacienti otvorene rozprávať o svojich problémoch a ťažkostiachvyplývajúcich z ich ochorenia, deliť sa o pocity s inými ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v rovnakej životnej situácii. V rámci projektu bolo cieľovej skupine 30 adolescentných HIV pozitívnych detí poskytované ubytovanie a stravovanie v rámci detského domova, v ktorom mali prístup k zdravotnej aj psychosociálnej pomoci.Finančné prostriedky boli použité na nákup jedla, nájomné a energie pre domov a mzdu pre psychológa.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená organizácia: Nadácia ADELINázov podporenej aktivity: Na liečbu Edka S.Cieľom projektu bolo pomôcť 15-ročnému Edkovi S. v jeho ceste za zdravím. Po absolvovaní komplexného rehabilitačného pobytu a ambulantnej neurorehabilitácie v ADELI Medical Centre v Piešťanoch sa mu zlepšil zdravotný stav, je samostatnejší, má väčšiu chuť do života a chuť bojovať so svojím neľahkým životným osudom. Hlavnou aktivitou bolo absolvovanie uceleného neurorehabilitačného programu, ktorý pozostával z hyperbarickej oxygenoterapie, terapeustickej masáže celého tela, mauálnej terapie, logopédie, magnetoterapie, senzomotorickej terapie, biofeedbacku, tréningovej jednotky Spider, hydroterapie, kyslíkovej terapie. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné náklady v ADELI Medical Centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Svetielko pomoci, n. o.Názov podporenej aktivity: Zmiernenie sociálnej nestability rodiny počas onkologickej liečby dieťaťaCieľom finančnej podpory bolo zmiernenie sociálnej nestability rodín počas onkologickej liečby dieťaťa prostredníctvom tzv. Balíčka pomoci. Pri diagnostikovaní onkologického ochorenia dieťaťa sa rodina dostáva do finančnej a sociálnej nestability. Súčasťou špecializovaného sociálneho poradenstva organizácie je aj Balíček pomoci, s ktorým rodinu navštívi pracovníčka. Súčasťou balíčka sú veci, ktoré sú pri liečbe dieťaťa potrebné - dezinfekčné prostriedky, zdravotnícke pomôcky, rúška, krabičky na jedlo a iné hygienické potreby. Prínosom je odľahčenie finančného rozpočtu rodiny, ktorý je oveľa nižší ako pred liečbou dieťaťa. Počas uvedeného obdobia navštívi pracovníčka v priemere 5 detí za mesiac s novou onkologickou chorobou a 5 detí v aktívnej liečbe. Finančné prostriedky boli použité na kúpu stravných lístkov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, zdravotnícku výživu a zdravotnícke pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Podporená organizácia: Kolobeh života, o. z.Názov podporenej aktivity: Práca so smútkom na jarnom víkendovom a letnom terapeutickom pobyteCieľom podporeného projektu bola pomoc - odborná starostlivosť deťom po strate rodičov alebo inej blízkej osoby a ovdovelým rodičom s malými deťmi. Je dôležité ich sprevádzať procesom smútenia a tiež edukovať v danej téme. Podporili sme víkendový pobyt pre 18 dospelých a 22 detí, ktorý sa uskutočnil 8. - 10. 3. 2019 v Košiciach. Druhou podporenou aktivitou bola finančná podpora letného terapeutického tábora pre deti. V období od 22. - 26. 7. 2019 sa ho zúčastnilo 40 detí. Finančne sme podporili ubytovanie a stravné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 986,31 € Podporená organizácia: Náruč – Pomoc deťom v kríze, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Terapeutický pobyt pre deti z NáručeV dňoch 16. - 19. 5. 2019 sa 12 detí a jeden dospelý klient zúčastnili 4-dňového terapeutického pobytu na Chate Kamilka v Oščadnici. Pobyt bol pre deti z Detského krízového centra Náruč. Terapeutický pobyt bol zameraný na zmiernenie príznakov prežitej traumy, budovanie sebadôvery, ako aj zlepšenie komunikačných zručností. Vysporiadanie sa s týmito skutočnosťami, rovnako ako zlepšenie komunikácie dáva deťom šancu lepšie zvládnuť aktuálnu životnú krízovú situáciu a eliminovať tzv. odložené následky traumy v dospievaní. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: MyMamy, o. z. Názov podporenej aktivity: Pre ženy a deti jednoduchšie MyMamy poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom formou ambulantného i terénneho poradenstva a komplexné služby v zariadení núdzového bývania. Združenie zakúpilo auto pre efektívnejšiu terénnu pomoc pre cieľovú skupinu - ženy a deti zažívajúce násilie a obete trestných činov v rámci PO kraja. Vozidlo im umožní poskytovať aj následnú materiálnu pomoc pre klientky (potravinová pomoc, oblečenie, školské potreby, a pod.). Vlastný automobil im umožní uspokojiť aj klientky žiadajúce o prepravnú službu, ktorú im doteraz neboli schopné zabezpečiť. Finančné prostriedky boli použité na kúpu automobilu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Podporená organizácia: NepocujuceDieta.skNázov podporenej aktivity: Viac zvukov pre nepočujúce detiCieľovou skupinou podporeného projektu s názvom: Viac zvukov pre nepočujúce deti, sú deti s poruchou sluchu v ranom veku, aby bolo možné im včas pomôcť a umožniť im naučiť sa počúvať, rozumieť a rozprávať. Prostriedkom k pomoci sú rodičia, ktorí by mali vedieť, kedy a akú pomoc vyhľadať a ako deti rozvíjať v domácom prostredí. Preto je snahou našej podpory a organizácie Nepočujúceho dieťaťa edukovať rodičov prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Prínosom v dlhodobom horizonte je úplne iná kvalita života zle počujúcich detičiek a zapojenie sa do bežných každodenných aktivít. Finančne sme podporili prípravu a zabezpečenie obsahu a programu neformálneho vzdelávania, koordináciu dobrovoľníčok, propagáciu podujatia, tvorbu vzdelávacích materiálov, grafickú úpravu materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Naše motýliky, o. z. Názov podporenej aktivity: Príď, muzika, k nám!Projekt s názvom: Príď, muzika, k nám! bol určený pre deti so špeciálnymi potrebami navštevujúce špeciálne predškolské a školské zariadenia, celkovo 40 detí a ich pedagógovia a asistenti. Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré navštevujú špeciálne predškolské a školské zariadenia ambulantnou formou individuálnu, skupinovú alebo kombinovanú muzikoterapiu s cieľom deti zaujať, motivovať ich k aktívnej účasti na interakcii a hre na hudobné nástroje, navodiť príjemný relaxačný pocit, podporiť zdieľanie, interakcie a komunikáciu. Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu hudobno-pohybových muzikoterapeutických aktivít pre deti so špeciálnymi potrebami v dvoch zariadeniach.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako darNázov podporenej aktivity: Vzdelanie je moja budúcnosťCieľom podporeného projektu bolo zabezpečiť pre koordinátora vzdelávania kvalitnú techniku, či už na vstupe, kedy si pripravuje materiál, alebo pri samotnom vzdelávaní, kedy prezentuje informácie cez PowerPoint či spracováva školiaci materiál v grafickom programe, ktorý si naozaj vyžaduje kvalitnú techniku. Na dôkladnú prípravu, ale aj samotnú realizáciu je potrebné mať kvalitnú techniku – notebook a multifunkčné zariadenie (tlačiareň, scanner, kopírka). Finančne sme podporili kúpu notebooku a multifunkčného zariadenia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie OKÁČIKNázov podporenej aktivity: Svet s tebou ma baví (8. ročník)Podporený projekt spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Spája svet plný radosti a bez obmedzení so svetom prekážok a izolácie. Zmyslom projektu je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Podporili sme celoročný, pravidelný prístup odborníkov, ktorí rozvíjajú osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilňujú sebavedomie, odbúravajú bariéry zdravej populácie voči postihnutým a vytvárajú vzájomnú starostlivosť v skupine. Finančne sme podporili prenájom priestorov, rekondičný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaNázov podporenej aktivity: Vytvorenie multifunkčnej zóny so zázemímHlavným zámerom podporeného projektu bolo vytvorenie multifunkčnej zóny určenej pre dobrovoľníkov, zamestnancov, klientov i členov ÚNSS. Novú multifunkčnú zónu organizácia vybavila kuchynským kútom, príjemným neformálnym sedením a zázemím so šatňou a kúpeľňou. Od takejto úpravy prostredia sa očakávalo lepšie vzájomné presieťovanie všetkých, ktorým bude multifunkčná zóna následne dlhodobo slúžiť: dobrovoľníkom, zamestnancom, nevidiacim a slabozrakým klientom. Finančne sme podporili stavebné a rekonštrukčné práce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Autistické centrum Andreas, n. o.Názov podporenej aktivity: Viac terapií v nových priestorochPriamou cieľovou skupinou podporenej organizácie sú deti a mládež s poruchou autistického centra. Každodenná prax a výskum potvrdzuje ich vzrastajúci výskyt. Poruchy autistického centra sa diagnostikujú len podľa vonkajších prejavov v oblastiach správania. Podporou projektu chceme pomôcť zabezpečiť rozšírenie a obnovenie priestorov autistického centra Andreas, čím sa zlepšia ich služby. Z finančného príspevku zakúpili protihlukové dvere, ktorými sa zabezpečí „bezpečnejšie“ prostredie pre rodičov s dieťaťom počas terapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutýchNázov podporenej aktivity: Objatie tónovDeň pre mentálne a zdravotne postihnuté deti sa uskutočnil v nedeľu 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach. Išlo v poradí už o 9. ročník benefičného podujatia Osmidiv, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých.Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými. A darovať hudobný zážitok mentálne postihnutým deťom, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť takéhoto kultúrneho podujatia. Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení Domovov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých spolu so svojím sprievodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.Finančný príspevok bol použitý na ozvučenie, osvetlenie, konštrukcie, pódium, dopravu, obsluhu na podujatie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 65 000 € Podporená organizácia: Deťom s rakovinou, n. o.Názov podporenej aktivity: Daruj izbu: "Modernizácia lôžkovej časti oddelenia malých detí na Klinike detskej hematológie a onkológie Bratislava" Podporenie projektu pomohlo k úspešnej modernizácii oddelenia malých detí na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave. Rekonštrukcia uľahčí náročnú liečbu a zároveň skvalitní a spríjemní pobyt počas liečby nielen deťom, ale aj ich rodičom. Zrekonštruovaných bolo 11 izieb, boli dobudované kúpeľne na všetkých izbách oddelenia, boli vybudované intermediárne izby, urobená nová vzduchotechnika, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie prostredia s vysokou kvalitou čistenia vzduchu. Zmodernizovaná bola zdravotechnika a zariadenie izieb, bola zhotovená recepcia a toaleta pre hostí. Finančný príspevok bol použitý na stavebné práce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Podporená fyzická osoba: Jana C.(pre: Jakuba C.)Názov podporenej aktivity: príspevok na zdravotnú starostlivosť o synčeka Jakubka s viacerými diagnózami – operácia v KladneFinančný príspevok bol určený pre maloletého Jakuba, ktorý trpí DMO a spastickou diparézou dolných končatín. Jakub v novembri 2018 absolvoval operačný zákrok metódou ULZIBAT. Po mesiaci od operácie nasledovalo dvojtýždňové intenzívne rehabilitovanie v centre Svetielko. Jakubko má konečne v ležiacej polohe vystreté nôžky, ktoré ho už neťahajú pod kolenami. Aj sám zhodnotil, že ho to už tak neťahá a ľahšie sa mu kráča.Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v Centre Svetielko v Trenčíne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Podporená fyzická osoba: Veronika K. (pre: Ľubomíra K.)Veronike bol z finančného daru zabezpečený špeciálny rehabilitačný kočík, vďaka ktorému sa bude môcť presúvať bezpečnejšie a pohodlnejšie do a zo školy, a taktiež chodiť na prechádzky do prírody či po meste. Kočík uľahčil život nielen Veronike, ale aj jej mamine. Finančné prostriedky boli použité na kúpu rehabilitačného kočíka.
f) ochrana ľudských práv 2 000 € Podporená organizácia: UP-DOWN SYNDROM, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Niečo naviac, výroba DVD filmuVznikol celovečerný dokumentárny film o dievčatku s Downovým syndrómom – NIEČO NAVIAC. Dokumentárny film Niečo naviac zobrazuje situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s Downovým syndrómom. Spoločnosť vie o problematike Downovho syndrómu pomerne málo. Pritom je najčastejšou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje mentálne postihnutie. Nezriedka sa vníma cez negatívne emócie a strach – strach rodičov, že sa ich dieťa narodí postihnuté? a nezvládnu jeho výchovu, ako aj strach spoločnosti z jedincov, ku ktorým nedokáže zaujať postoj a chápe ich len ako čosi nepohodlne?. Cieľom podporeného projektu je poskytnúť tento film mladým rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s Downovým syndrómom, a tak informovať o živote detí. Finančné prostriedky boli použité na výrobu DVD.
f) ochrana ľudských práv 155,83 € Podporená organizácia: UP-DOWN SYNDROM, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Niečo naviac, výroba DVD filmuZámerom podporeného projektu bol vznik celovečerného dokumentárneho filmu o dievčatku s Downovým syndrómom – Niečo viac. Film zobrazuje situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s DS. Cieľom projektu bolo poskytnúť tento film mladým rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s takýmto postihnutím, či rôznym vzdelávacím zariadeniam, aby sa zvýšilo povedomie širokej verejnosti o tejto problematike. Finančné prostriedky boli použité na prípravu, scenár, strih a dramaturgiu videí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: TobiasNázov podporenej aktivity: S NÁDEJOU ZA POKROKOM – terapeutický pobyt Cieľom projektu bolo zorganizovať pobyt pre deti s viacnásobným znevýhodnením a zároveň spojiť aj ich rodiny, ktoré takisto potrebujú cítiť podporu a vedieť, že v tom nie sú samy. Pomoc bola poskytnutá deťom vo forme terapií, ktoré im pomohli pri ich rozvoji a vývoji. Rovnako projekt poskytol ich rodinám možnosť spoločne sa vzdelávať, ako pomôcť svojim deťom, a zároveň stráviť čas s inými rodinami, ktorých deti rovnako bojujú už odmalička. Finančný dar bol použitý na rehabilitačno-poradenské služby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Adela F. (pre: Kristína F.)Názov podporenej aktivity: PH & KikaPomoc vo forme terapií bola určená mladému, šikovnému, zdravotne ťažko postihnutému dievčaťu, ktoré ako jedno z mála ľudí na svete dokáže povedať, že sa stalo majsterkou sveta na paralympijských hrách v športovej streľbe. Kristína absolvovala hipoterapiu, kone jej pomohli pri zlepšovaní koordinačných schopností. Logopedické terapie boli Kristíne prospešné v oblasti lepšej komunikácie, keďže jej bola v ranom veku diagnostikovaná chronická zajakavosť, bez terapií by nerozprávala, mala by veľmi veľa repetícií a reč by bola nezrozumiteľná. Športová príprava jej priniesla vyššiu výkonnosť a zlepšenie tréningových výsledkov. Projekt pomohol na jednej strane Kristínke ako jednotlivcovi, rodičom a v neposlednom rade aj Slovensku a jeho menu vo svete športu. Finančný dar bol použitý na logopedickú terapiu, hipoterapiu a športovú prípravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Ján K. (pre: Miška K.)Názov podporenej aktivity: Bezbariérová kúpeľňa pre MiškuCieľom projektu bolo pomôcť Miške, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou, je imobilná, nevie chodiť, ani po štvornožky, dokáže sa len plaziť alebo kotúľať, sedieť dokáže len s pomocou opory. Keďže postihnutie spôsobovalo ťažkosti aj pri vykonávaní osobnej hygieny, bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne. Vytvoril sa bezbariérový sprchový kút, špeciálne umývadlo a bol vymenený záchod. Využívanie kúpeľne je teraz pre Mišku jednoduchšie, čo jej aj zlepšilo kvalitu života. Finančný dar bol použitý na umývadlo a wc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Andrea P. (pre: Ján P.)Projekt bol určený na pomoc 7,5-ročnému chlapcovi Jankovi s detským autizmom. Jeho fyzické aj psychické možnosti a prejavy sú týmto neurovývinovým ochorením veľmi pozmenené. Všetky terapie ako ABA terapiu, hydroterapiu, snoezelen a hipoterapiu si musí rodina zabezpečovať z vlastných zdrojov. Cieľom projektu bolo prispieť k plnohodnotnej integrácii Janka medzi zdravé deti a umožniť mu nájsť si nových, seberovných kamarátov. Predmetom daru bol tricykel, ktorý Janko s radosťou denne využíva a po ukončení používania ho plánuje rodina darovať inému dieťaťu s podobným hendikepom alebo špeciálnej škole pracujúcej s deťmi so špeciálnymi potrebami. Finančný dar bol použitý na nákup trojkolesového bicykla junior s košíkom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Podporená fyzická osoba: Katarina D. (pre: Samuel D.)Názov podporenej aktivity: Polohovateľná stolička pre SamkaCieľom bolo pomôcť Samuelovi, chlapcovi s detskou mozgovou obrnou. Samko nepretržite potrebuje špeciálnu starostlivosť a rodina trpí sociálnou a hmotnou núdzou, má problém zabezpečiť si každodenné potreby. Preto im nová polohovateľná stolička pre Samka urobila ozajstnú radosť. Uľahčuje im manipuláciu a každodenné činnosti, čo znamená pre rodinu veľkú pomoc. Finančný dar bol použitý na opierku rúk k polohovateľnej stoličke.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Podporená organizácia: Občianske združenie Castrum ThornaNázov podporenej aktivity: Zachráňme južnú baštuCieľom tohto projektu bola záchrana severného portálu južnej bašty. Bezpečnosť návštevníkov hradu sa zvýšila. K vykonaniu prác na obnovu severného portálu bolo potrebné zabezpečiť stavebný materiál. Keďže prístup na hrad autom nie je možný, za pomoci členov združenia, dobrovoľníkov a turistov sa na hrad vynieslo: 3,5 t piesku, 1500 l vody, 0,6 t vápna, 0,1 t metakaolínu. Návštevníci hradu túto aktivitu chválili a tešia sa záchrane časti historickej stavby. Finančný dar bol použitý na odborné murárske práce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička Názov podporenej aktivity: Relaxačno-rehabilitačný kúpeľný pobytCiele projektu boli naplnené v plnom rozsahu. V rámci pobytu v Turčianskych Tepliciach účastníci mali možnosť prostredníctvom zájazdov poznávať oblasť Turca a blízkeho okolia. Účastníci pobytu boli veľmi spokojní s kvalitou služieb hotela Vyšehrad, ktorý každému účastníkovi poskytol dve rehabilitačné procedúry bez úhrady a zároveň poskytoval pre záujemcov procedúry za poplatok. V zariadeniach v Turčianskych Tepliciach: Slovenské liečebné kúpele, a. s., KTT – IVEST, a.s. a Technické služby, s.r.o., účastníci absolvovali procedúry podľa vlastného výberu. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravu a procedúry.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Anna D.Názov podporenej aktivity: Pomoc pre pacienta s DMOProjekt bol zameraný na možnosť absolvovať intenzívnu rehabilitáciu, ktorá je u pani Anny nutná pre zachovanie mobility, keďže trpí mozgovou obrnou s výraznejším postihnutím dolných končatín. Vďaka rehabilitačnému pobytu došlo u pani Anny k regresii opuchu dolných končatín, uvoľneniu spazmov, zlepšila sa stabilita postoja aj chôdze. Cez intenzívne cvičenia v zariadení sa jej podarilo zlepšiť si motoriku, celkový zdravotný stav a tým aj kvalitu života. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 253 € Podporená fyzická osoba: Ľubica K. (pre: Katarína K.)Názov podporenej aktivity: Cestovné na liečenie ZŤP dieťaťaOd 08. 07. do 05. 08. 2019 dieťa absolvovalo liečenie v Kúpeľoch Marína, Kováčová. Intenzívne liečenie bolo potrebné pre ťažký stav jednotlivca a bez takýchto pravidelných liečení dochádza ku výraznému progresu všetkých následkov základnej diagnózy. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v kúpeľoch Kováčová.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Alena O. (pre: Kristínka O.)Názov podporenej aktivity: Terapia pre KristínkuCieľom projektu bolo poskytnúť terapiu Kristínke, ktorá sa narodila s najťažšou formou rázštepu. Absolvovala intenzívne hodiny muzikoterapie, ktoré jej naozaj pomohli a reagovala na ne pozitívne. Zlepšila si držanie tela i hlavy v sede. Rovnako sa mentálne, psychicky i motoricky posunula. A veľkým pozitívom pri muzikoterapii bolo, že sa Kristínka na terapie veľmi tešila a spolupracovala. Finančný dar bol použitý na muzikoterapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Erika H. (pre: Erik T.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitácia v Adeli centreCiele boli naplnené. Erik s doprovodom matky úspešne absolvoval dvojtýždňový rehabilitačný pobyt v ADELI Medical centre. Absolvoval denne cvičenie v špeciálnom obleku s gumičkami (2 hod. denne) 12x, hodinovú masáž 12x, kryoterapiu 11x, magnet 11x, HBOT 11x, 6x absolvoval logopédiu a 5x akupunktúru. Dvakrát do týždňa mal aj počas masáže rašelinový zábal na kĺby. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v ADELI Medical Centre.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Radovan Z.Názov podporenej aktivity: Antidekubitná podložka pre RadovanaCieľom projektu bolo pomôcť Radovanovi, ktorý trpí nevyliečiteľnou muskulárnou dystrofiou. Keďže trávi celý deň v posteli alebo na vozíku, bola mu zakúpená špeciálna antidekubitná podložka. Zlepšila sa mu kvalita života tým, že sa mu tvorí menej preležanín a rodičia ho nemusia tak často polohovať. Tvorí sa mu tak menej zápalov a má menej zdravotných komplikácií. Finančný dar bol použitý na antidekubitnú podložku.
e) podpora vzdelávania 141,94 € Podporená organizácia: Základná školaNázov podporenej aktivity: Riadenie inteligentných budov a domácnostíProjekt mal za cieľ zvýšiť záujem žiakov 2. stupňa ZŠ o duálne vzdelávanie. Vytvorením vhodného stimulujúceho prostredia polytechnickej učebne sa dostávali do reálneho kontaktu s praxou. Tým sa zvýšila ich motivácia na voľbu budúceho povolania v technickom smere alebo prírodovedno-technických odboroch. Žiaci školy aj rodičia prijali zámer s nadšením a s radosťou sa spolupodieľali na vytvorení vlastného pracovného a edukačného prostredia. Finančný dar bol použitý na stavebný materiál a náradie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Darina J. (pre: Diana J.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitácia pre DiankuCieľom projektu bolo pomôcť dievčatku, ktoré trpí spinálnou svalovou atrofiou, ťažkou hypotoniou a areflexiou. Dianka absolvovala hodiny individuálnej rehabilitácie s fyzioterapeutkou, ktoré sú pre jej diagnózu nevyhnutné. V rámci rehabilitácie bolo cvičenie zamerané na zmiernenie skoliózy a hravou formou aj na stimuláciu zmyslov prostredníctvom špeciálnych pomôcok a hračiek. Každé jedno z absolvovaných cvičení bolo pre Dianku fyzickou aj psychickou vzpruhou a pomohlo zlepšiť jej stav. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Lenka N. (pre: Adelka N.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitácie pre AdelkuCieľom podpory bolo dosiahnuť, aby Adelka samostatne sedela bez podpory. Cieľ sa nepodarilo úplne splniť, stále je potrebná ďalšia rehabilitácia. Ale Adelka sa snaží, len časté epileptické záchvaty ju stále vracajú naspäť. Adelka absolvovala intenzívny týždňový pobyt v rehabilitačnom zariadení Neurino v Šamoríne. Dvakrát denne cvičila po 45 minút, každý deň absolvovala masáže a doplnkové terapie. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Neurino.
e) podpora vzdelávania 660 € Podporená organizácia: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre zrakovo postihnutú mládež v LevočiNázov podporenej aktivity: Rehabilitačné pomôcky pre pohybové aktivityCieľom projektu bolo zvýšiť úroveň vzdelávania na hodinách telesnej a športovej výchovy žiakom so zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím. Nové rehabilitačné pomôcky sú pre žiakov dokonale dostupné, príjemné na dotyk a neboja sa na nich vykonávať pohybovú činnosť. Výrazne uľahčili a spríjemnili vzdelávanie v oblasti telesnej a športovej výchovy, žiaci s rôznym postihnutím dostali nový rozhľad pri využívaní týchto pomôcok a nové možnosti pohybu či športovania. Využívajú sa aj vo výchovnej činnosti formou krúžkovej činnosti pri využití voľného času pre všetkých žiakov s postihnutím. Finančný dar bol použitý na rehabilitačné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: David H. (pre: Michal H.)Názov podporenej aktivity: Šanca pre Miška IIPomoc bola určená chlapcovi Miškovi, ktorý sa narodil s rázštepom chrbtice a len vďaka intenzívnemu cvičeniu a rehabilitáciám sa mu podarilo dosiahnuť istú mieru pohyblivosti. Bezbariérové posuvné dvere do kúpeľne mu umožnili ľahší prístup k umývadlu a sprche, čím sa značne zvýšila jeho samostatnosť a aktívnejší pohyb. Pre Miška aj jeho rodičov to predstavuje veľkú pomoc, keďže sa mu uľahčuje pohyb a tým zvyšuje kvalita života. Finančný dar bol použitý na posuvné kúpeľňové bezbariérové dvere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 616 € Podporená fyzická osoba: David H. (pre: Michal H.)Názov podporenej aktivity: Radosť na vlnáchCiele projektu boli z pohľadu klienta, pracovníkov aj rodinných príslušníkov dostatočne naplnené a vnímame veľký prínos pre podporu bio-psycho-sociálnej kvality života klientov a prehĺbenie ich vzťahov s blízkymi osobami. Cieľom projektu bolo zrealizovať plavbu katamaránom do Viedne, spojenú s prehliadkou mesta pre ôsmich obyvateľov Domova sociálnych služieb Sibírka a ich sprievod – zamestnancov DSS Sibírka a rodinných príslušníkov. Finančný dar bol použitý na cestovné lístky TWIN CITY LINER.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jaroslava Š.Názov podporenej aktivity: LiečeniePomoc bola určená Jaroslave, zdravotne postihnutej pani. Pred 14 rokmi jej bol zistený nezhubný nádor v mozgu a následne bolo zasiahnuté pohybové centrum. Cieľom projektu bolo poskytnúť jej pobyt v rehabilitačnom zariadení a pomôcť jej tak k zlepšeniu zdravotného stavu. Pani Jarka absolvovala rôzne procedúry na podporu liečby pohybového centra. Je to dlhodobejší stav a každé liečenie je krok k úspechu, zlepšenia u nej nastali pri koncentrácii pohybu, chôdzi aj reči. Finančný dar bol použitý na liečebné procedúry.
e) podpora vzdelávania 660 € Podporená organizácia: Centrum pre deti a rodiny IstebnéNázov podporenej aktivity: Školské potreby pre detiCieľom projektu bola pomoc určená pre deti z Centra pre deti a rodiny v Istebnom, ktoré je nástupcom Detského domova. Ako to už v takýchto zariadeniach chodí, zápasia s každým eurom, ktoré dostanú od štátu. Táto podpora aspoň čiastočne pokryla výdavky z dlhého zoznamu potrieb, ktoré sú pre školákov nevyhnutné. Na výbere sa podieľala pani riaditeľka centra, ktorá najlepšie pozná situáciu a potreby detí. Novým pomôckam sa deti potešili a rady ich v škole využijú. Finančný dar bol použitý na písacie potreby, zošity a potreby na výtvarnú výchovu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 295,9 € Podporená fyzická osoba: Beáta K. (pre: Adam K.)Názov podporenej aktivity: Pohybový tréner a výživové doplnky pre Adamka Cieľom projektu bolo zlepšenie zdravotného stavu a kvality života Adamka. Ten je kvôli svojej diagnóze odkázaný celoživotne na invalidný vozík. Zakúpil sa mu pohybový trenažér, ktorý je účinným preventívnym prostriedkom proti jeho častým zlomeninám. Realizovaním projektu došlo aj k čiastočnému odbremeneniu jeho rodičov od nákladov, ktoré si jeho diagnózy denno-denne vyžadujú. Finančný dar bol použitý na pohybový trenažér, výživové doplnky a zdravotné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana D.Názov podporenej aktivity: Rehabilitačné masáže pre ZuzkuCieľom projektu bolo rehabilitáciami pomôcť Zuzke, ktorá trpela Downovým syndrómom. Realizácia projektu sa nestihla naplniť kvôli Zuzkinmu úmrtiu. Finančný dar bol použitý po odsúhlasení zmeny ako príspevok na pohrebné účely.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Zuzana K. D. (pre: Samuel B.)Názov podporenej aktivity: Nedoplatok za internát a príspevok na stravuProjekt bol určený pre nepočujúceho chlapca, ktorý pochádza zo sociálne slabej rodiny. Rodičia nestačia platiť poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte špeciálnej základnej školy pre deti so sluchovým postihnutím. Vďaka projektu sa vyrovnal dlh voči škole a predplatil celý školský rok. Súčasne bolo predplatené aj stravovanie sa počas pobytu na internáte. Dieťaťu sa tak podarilo zabezpečiť strechu nad hlavou i vhodná výživa počas dní, keď je v škole. Finančný dar bol použitý na poplatky za internát a stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 990 € Podporená fyzická osoba: Monika H. (pre: Samuel, Sebastián a Dominik S.) Názov podporenej aktivity: Poplatky za internát a stravnéVďaka projektu sa podarilo zaplatiť nedoplatky za stravné a ubytovanie na špeciálnej internátnej základnej škole trom súrodencom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a epilepsiou. Súčasne sa im predplatila strava i ubytovanie na ďalšie obdobie. Dominika, Samko i Sebko majú zabezpečenú strechu nad hlavou počas návštevy školy, ako i stravu päťkrát denne. Finančný dar bol použitý na poplatky za internát a stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Silvia N. (pre: Martin A.)Názov podporenej aktivity: Školské a hygienické potreby pre MartinaCieľom bolo podporiť Martina, chlapca s poruchami učenia, ktorý žije veľmi skromne len so svojou babičkou. Podarilo sa zabezpečiť veľkú zásobu školských a hygienických potrieb, ktoré doteraz vždy strádal. Martina veľmi potešilo aj nové oblečenie, ktoré mu padlo výborne a nemusel už nosiť staré obnosené. Ocenil rovnako, že si niektoré veci kúpil do zásoby, pretože sám vedel, že ešte určite narastie. Tento projekt bol nielen materiálnou pomocou, ale pomohol Martinovi trošku si zvýšiť sebavedomie, čo veľmi potreboval. Finančný dar bol použitý na oblečenie, školské a hygienické potreby.
e) podpora vzdelávania 610 € Podporená organizácia: Doma u Kapucínov, n. o.Názov podporenej aktivity: Posuňme naše vedomosti ďalejProjekt bol zameraný na pomoc ľuďom ohrozených chudobou. Cieľovou skupinou projektu boli deti z rodín, ktorým organizácia pomáha a s ktorými spolupracuje, ako aj samotní dobrovoľníci. V rámci projektu sa zrealizovali doučovania klientov a ich detí, čo pomohlo pri práci klienta so sociálnym pracovníkom. Aktivity tiež poslúžili dobrovoľníkom pri spoločnej práci, seminároch a stretnutiach. Finančný dar bol použitý na kancelárske potreby, popisovateľnú tabuľu a dataprojektor.
b) podpora a rozvoj športu 200 € Podporená organizácia: Zlatomoravecký Štúrovček "ZM Štúrovček"Názov podporenej aktivity: Rovnováha pre ŠtúrovčiatkaCieľom projektu združenia rodičov bolo podporiť budovanie environmentálnej cestičky, ktorá sa v širšom okolí nenachádza. Materská škola je škôlkou rodinného typu, kde rodičia, deti a zamestnanci tvoria úzku komunitu, vzájomne kooperujú, prehlbujú vzťah k prírode a jej ochrane. Podarilo sa zakúpiť balančný most, ktorý pomohol zatraktívniť už vybudovaný bosonohý, zmyslový chodník. Tým sa zvýšil záujem detí o pobyt na čerstvom vzduchu a zlepšilo ich zdravie pobytom vonku. Finančný dar bol použitý na balančný most.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Peter M. (pre: Šimon M.)Názov podporenej aktivity: ŠimonkoCieľom bolo poskytnúť rehabilitačný pobyt pre Šimonka, ktorý sa narodil predčasne a bola mu stanovená diagnóza detská mozgová obrna. Šimonko počas rehabilitačného pobytu intenzívne cvičil a absolvoval rôzne typy procedúr. Z doplnkových cvičení to boli hlavne posilňovacie cvičenia a cvičenia na stimuláciu správneho držania tela a štýlu chôdze. Po absolvovaní pobytu boli viditeľné zlepšenia svalovej sily na oboch dolných končatinách, taktiež sa mierne zlepšil štýl chodenia a zvýšila sa prejdená vzdialenosť pomocou barličiek. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Silvia V. (pre: Viktor B.)Názov podporenej aktivity: Balíček pre VikihoCieľom projektu bolo zakúpenie širšieho spektra potrebných vecí pre sluchovo postihnutého Viktorka, ktorý počas týždňa žije na internáte základnej školy spolu so svojou matkou. Zamestnali ju na základnej škole, aby sa Viktorko mohol vzdelávať v špeciálnej škole. Podarilo sa zakúpiť mu batérie do načúvacích aparátov, potrebné časti oblečenia, ako i školských pomôcok či edukačné materiály. Viktorkova mama bola veľmi vďačná za takúto podporu. Finančný dar bol použitý na oblečenie, obuv, baterky do načúvacích aparátov, školské a edukačné potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Terézia G. (pre: Marek B.)Názov podporenej aktivity: Kompletný balíček pre MarekaPomoc bola určená mladému chlapcovi, ktorý je kvôli nepodnetnému a sociálne slabému rodinnému prostrediu ešte v šestnástich rokoch žiakom špeciálnej základnej školy. Marekovi sa vďaka tomuto projektu mohlo nakúpiť oblečenie, obuv a potreby na vzdelávanie presne podľa jeho predstáv. Už v procese nakupovania jednotlivých vecí bolo vidieť, ako sa Marek teší, že si môže kúpiť konečne niečo len pre seba. V tomto prípade naozaj došlo k tomu, že Marekovi sa zdvihlo sebavedomie, už sa nehanbil chodiť do školy a bolo uňho zaznamenaných menej vymeškaných hodín. Finančný dar bol použitý na oblečenie, obuv a školské potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Veronika M. (pre: David a Katarína O.)Názov podporenej aktivity: Školské potreby pre 2 súrodencovTento projekt bol venovaný dvom súrodencom, Dávidovi a Kataríne, ktorí sú obaja deti so zdravotným postihnutím. Majú narušenú komunikačnú schopnosť, Dávid i pridruženú psychiatrickú diagnózu. Obaja žijú v slabom sociálnom prostredí, iba s otcom, mama ich opustila, pretože sa o nich nevládala starať. Vďaka projektu sa podarilo uhradiť im poplatky za internát, nakúpiť školské potreby a edukačné materiály, ako i vhodné oblečenie na telesnú výchovu. Pomoc sa odzrkadlila okamžite, deti mali veľkú radosť zo všetkých pomôcok, ktoré začali využívať v škole i doma. Finančný dar bol použitý na školské a edukačné materiály, poplatok za internát a potreby na telesnú výchovu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: Kresťania v mesteNázov podporenej aktivity: Kresťania v mesteCieľom projektu bolo zabezpečenie služieb pre ľudí bez domova prostredníctvom mobilného výdaja stravy v teréne. Vďaka zakúpenému vybaveniu sa zabezpečili potrebné veci na prevoz stravy do terénu a zariadenie pre sklad šatstva a potravín. Vytváranie lepších podmienok skvalitnilo služby poskytované ľuďom v núdzi a taktiež prispelo k podpore dobrovoľníckych aktivít. Finančný dar bol použitý na kuchynské riady a technické vybavenie na prevoz a skladovanie stravy a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Eva R. (pre: Márton J.)Názov podporenej aktivity: Pomôžme chlapčekovi s Downovým syndrómom k prvým krôčikomPomoc bola určená chlapčekovi s Downovým syndrómom a so silnou hypotóniou. Chlapček absolvoval viacero terapií a urobil veľké pokroky. Po intenzívnom rehabilitačnom kurze sa spevnilo Mártonovo chrbtové a brušné svalstvo, čo je predpokladom samostatnej chôdze. Vďaka rehabilitačným terapiám sa mu značne zlepšilo držanie tela, resp. trupu a aj jeho rovnováha. Finančný dar bol použitý na rehabilitačné služby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Linda K. (pre: Samuel S.)Názov podporenej aktivity: Samko S.Samko absolvoval 4-dňový rehabilitačný pobyt v centre Neurino, Šamorín. Jednalo sa dvakrát denne o metódu Bobath, oxygenoterapiu, stimuláciu biolampou a rôzne stimulačné masáže. Nakoľko Samko trpí epilepsiou a jeden záchvat na pobyte aj absolvoval, bol nútený odísť z pobytu skôr. Napriek tomu boli rehabilitácie prospešné a Samko sa opäť o kúsok posunul k lepšiemu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v Neurino, Šamorín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Miroslava J. P. (pre: Sebastián J.)Názov podporenej aktivity: Pomoc pre chorého SebastiánkaPomoc bola určená Sebastiánkovi, ktorý sa narodil predčasne, pre komplikácie s dýchaním veľkú časť svojho života strávil v nemocnici, má viacero diagnóz a zavedenú tracheostómiu. Bol mu darovaný zdravotnícky materiál, vitamíny a prípravky, ktoré potrebuje denno-denne vzhľadom k jeho stavu. Sebastiánko vďaka projektu tiež navštevoval soľnú jaskyňu, aby sa mu uľahčilo dýchanie. Finančný dar bol použitý na zdravotnícky materiál, vstupy do soľnej jaskyne, pohonné hmoty.
b) podpora a rozvoj športu 200 € Podporená organizácia: Lesky's runnersNázov podporenej aktivity: Atletika pre všetkýchOZ Lesky´s runners organizuje pravidelné tréningy každú stredu a štvrtok a počet záujemcov o aktívny pohyb sa medzičasom zdvojnásobil. Deti sa rýchlo zlepšujú a majú vynikajúce výsledky na súťažiach, čo ich motivuje aj do budúcnosti, taktiež nadväzujú priateľstvá na základe spoločného koníčka - atletiky. Športové pomôcky ich motivujú do lepšieho výkonu. Finančný dar bol použitý na nákup športových a tréningových pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená fyzická osoba: Štefan F. (pre: Terézia F.)Názov podporenej aktivity: Pomoc k uzdraveniuCieľom projektu bolo pomôcť Terezke, ale aj celej rodine preklenúť náročné obdobie. U Terezky sa prejavili viaceré diagnózy, jedna z diagnóz je aj rozvíjajúca sa celiakia a bezmliečna diéta. Jej zdravotný stav je natoľko komplikovaný, že vyžaduje od rodičov osobitne veľa. Zakúpením vhodných potravín a polotovarov pre prípravu stravy sa rodine uľahčilo v momentálnej situácii a sú veľmi vďační. Terezka sa cíti lepšie a nemá už také zažívacie ťažkosti ako predtým. Finančný dar bol použitý na potraviny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana J. (pre: Lea J.)Názov podporenej aktivity: Lea Cieľom projektu bola pomoc určená pre Leu, ktorá ma diagnostikovanú DMO. Program Therasuit, ktorý Lea absolvovala pomocou špeciálneho kostýmu, dokáže aktivovať správne pohybové vzorce a zároveň utlmiť už naučené patologické vzorce pohybu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný program Therasuit.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Podporená organizácia: Občianske združenie RusovčatáNázov podporenej aktivity: Jedlá záhrada pre detiCieľom projektu bolo vytvoriť "Jedlú záhradu", ktorá by aktívne vytvárala pozitívne susedské vzťahy, podporovala zdravé stravovanie a vzdelávala deti živou formou. Zapojením dobrovoľníkov do realizácie projektu sa zároveň podporilo združenie, medziľudské vzťahy v obci, ako aj osveta o životnom prostredí. Deti sa veľmi tešili novým stromčekom, dokonca samy prispeli k výsadbe. Finančný dar bol použitý na ovocné výpestky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Podporená organizácia: Sloníček, o. z.Názov podporenej aktivity: Kyslík pre životCieľom projektu "Kyslík pre život" bolo skvalitnenie špeciálnopedagogických terapií pre deti navštevujúce terapeuticko-diagnostické centrum Sloníček. Združenie tento cieľ naplnilo. Mnohým deťom sa podarilo predĺžiť mieru vnímavosti a pozornosti natoľko, že sa dokážu zapájať do špeciálnopedagogických aktivít počas celej terapeutickej hodiny. Finančný dar bol použitý na kyslíkový koncentrátor a kyslíkové masky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Mária M. (pre: Lukas Pavol T.)Názov podporenej aktivity: LukasLukas mal síce problém s dodržiavaním pravidiel, režimu, skupinových požiadaviek a s nárokmi obsahu tábora, nepretržite sa uňho prejavovali poruchy správania a emócií, ale boli pravidelne riešené, modifikované a korigované. Okrem korekcie jeho nevhodných spôsobov správania Lukas zažíval aj mnoho pohybových, motorických, praktických zážitkov a skúseností, ktoré ho majú pripraviť na samostatnejšie fungovanie v živote. Takže sa Lukas medzi iným učil variť, piecť, upratovať okolie, plieť burinu v záhrade, pomáhať pri zakladaní ohňa či iných aktivitách, ale taktiež sa zúčastňoval ostatných voľnočasových aktivít v tábore (kúpanie v rieke, návšteva ZOO, canisterapia, spoločné stravovanie, výlety, prechádzky...) Výhodou bolo, že Lukas mal nepretržitý dohľad a kontrolu a neustále mal čo robiť. Finančný dar bol použitý na časť poplatku za pobyt na špeciálnom pobytovom tábore.
e) podpora vzdelávania 400 € Podporená organizácia: CPR TrenčínNázov podporenej aktivity: Ja sa z neho asi zbláznim. Čo s dospievajúcim tínedžerom?Cieľom projektu bolo zblíženie dospievajúcich dcér a synov s otcami a upevnenie vzťahov medzi nimi. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov boli rôzne zoznamovačky, samostatný program pre dcéry, samostatný program pre synov, samostatný program pre otcov, ale aj spoločný program pre otcov a synov a pre otcov a dcéry. Súčasťou boli prednášky, hry, opekačka, skupinky, ale aj čas iba pre nich dvoch vyplnený plnením rôznych úloh a zadaní. Spoločne premýšľali, rozprávali sa, diskutovali, zdolávali prekážky, piekli chlieb, zabávali sa. Finančný dar bol použitý na prenájom skautského stanu a nákup športového náčinia na pripravené aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV PRI DSS TOPOĽČANYNázov podporenej aktivity: Rekondično-relaxačný pobyt na DuchonkeRekondično-relaxačný pobyt na Duchonke bol vítanou zmenou pre prijímateľov soc. služieb (PSS). Tešili sa zo zmeny prostredia, pobytu v prírode, v lese, v bazéne. Získali nové zážitky, sociálne skúsenosti, utužili priateľstvá, čo bolo aj cieľom projektu. Finančný dar bol použitý na pobytové výdavky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: LokálNázov podporenej aktivity: Bicyklovanie bez obmedzeníPomoc bola určená dobrovoľníkom, ktorí vozia seniorov z domova dôchodcov na cyklorikši po okolí mesta. Projekt bol určený aj samotným seniorom, s cieľom vytiahnuť ich do prírody, do mesta, vyčarovať im úsmev na tvári, vyvolať slobodu, či predstaviť inú formu mobility. Vďaka tomuto spojeniu sa podarilo vytvoriť nové priateľstvá medzi generáciami, ktoré vznikli na spoločných "výjazdoch". Seniori zabudli na samotu a choroby a našli si nových kamarátov. Finančný dar bol použitý na cyklooblečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Podporená organizácia: Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosťNázov podporenej aktivity: Banský skanzen Hnilčík - vydanie bedekeraCieľom projektu bolo vydať sprievodcu miestnymi banskými pamiatkami a spropagovať už jestvujúci banský skanzen. Išlo o podporu kultúrnej a náučnej inštitúcie, ktorá umožňuje okrem rozvoja náučnej turistiky aj výskum a ochranu početných autentických objektov po zaniknutom baníctve. Realizácia projektu zlepšuje propagáciu skanzenu, zvyšuje návštevnosť, čím napomáha hospodárskemu rozvoju obce v oblasti cestovného ruchu. Finančný dar bol použitý na grafický návrh, predtlačovú prípravu a tlač bedekera.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Lucia B. (pre: Nikolas B.) Názov podporenej aktivity: Hydroterapia a Canisterapia pre NIKOLASKAPomoc bola určená chlapcovi Nikolaskovi, ktorý trpí detským autizmom. Absolvoval canisterapiu so psíkmi, čo mu veľmi pomohlo psychicky aj fyzicky. Prestal sa ich báť, vytvoril si pozitívny vzťah a psíky mu pomohli sa socializovať, zlepšovať motoriku, liečili a ukľudňovali ho. Strávil tak zmysluplne čas. Balančná podložka je preňho zas výborná cvičebná pomôcka na doma, rád na nej trávi čas, čím si spevňuje svaly a trénuje koordináciu. Finančný dar bol použitý na canisterapiu a balančnú podložku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 645 € Podporená organizácia: Občianske združenie Nepokojné detiNázov podporenej aktivity: Pomôcky na dosahProjekt bol zacielený na skupinu detí predškolského veku, ktoré vykazujú varovné signály na vývinové poruchy ADHD/ADD, špecifické poruchy učenia a poruchy autistického spektra. Podarilo sa rozšíriť povedomie o senzorických pomôckach, ktoré uľahčujú život rodinám, projekt zároveň sprístupnil samotné pomôcky, ktoré si mnohí z finančných a jazykových bariér nemohli dovoliť získať. Rodičia boli inštruovaní, ako ich používať efektívne, a najmä ako učiť svoje deti, aby boli schopné používať ich samy. To prinieslo veľkú úľavu v starostlivosti o deti so špecifickými potrebami. Finančný dar bol použitý na senzorické pomôcky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Podporená fyzická osoba: Ján K.Názov podporenej aktivity: Tvorivé dielne na VlkolínciCieľom projektu bolo vyplniť čas deťom zo znevýhodneného prostredia a naučiť ich staré remeslo práce s kožou formou workshopu. Deti počas dopoludnia mali možnosť naučiť sa pracovať s kožou a vyrobiť si darčeky pre svojich najbližších. Boli podelené po jednotlivých stanovištiach, tak ako proces spracovania kože nasleduje. Workshop ich motivoval k tomu, aby začali tráviť viac času off-line a venovali sa rôznym druhom ručných prác. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Podporená fyzická osoba: Ildiko Š. (pre: Kristián Š.)Názov podporenej aktivity: Rehabilitačný pobyt KristiánkoDlhodobým cieľom projektu bolo Kristiánka naučiť chodiť. Vďaka špeciálnym rehabilitačným cvičeniam sa mu podarilo postaviť a celkom slušne stojí s oporou, čo je pre celú rodinu úspech. Vďaka špeciálnym rehabilitačným cvičeniam v Semmeringu je pevnejší a podarilo sa zabezpečiť vyrovnanie chrbátika, kde chrbtica už prechádzala do skoliózy. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v Rakúsku a v Dunajskej Lužnej a na cestovné.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Podporená organizácia: Občianska cykloiniciatíva Banská BystricaNázov podporenej aktivity: Do práce na bicykliDlhodobým cieľom projektu bolo zlepšovanie kvality života obyvateľov v mestách/obciach na Slovensku prostredníctvom súťaže Do práce na bicykli, zároveň motivovať obyvateľov, aby vymenili dochádzanie do práce autom za alternatívne spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza, bicykel, prípadne verejná doprava. Do kampane (DPNB 2019) sa zaregistrovalo spolu: 99 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 12 687 účastníkov, ktorí boli združení v 3 779 tímoch. Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 026 884,53 kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 80,94 km. Tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 333 t CO2. Finančný dar bol použitý na prípravu komunikačnej stratégie a propagácie kampane a technické zabezpečenie kampane.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Podporená organizácia: ALUMNI FRINázov podporenej aktivity: Vnímanie filantropie v Žilinskom krajiCiele projektu boli naplnené v plnej miere. Cieľom združenia bolo predovšetkým podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte. Vďaka projektu bol vypracovaný dotazníkový prieskum na tému projektu, ktorý bol následne realizovaný a vyhodnotený. Bola podporená projektová výučba a vypísané diplomové a bakalárske práce, ktoré sa zaoberajú spoločensky zodpovedným podnikaním a filantropiou. V rámci projektovej výučby študenti zisťovali úroveň povedomia o filantropii v Žilinskom kraji a identifikovali oblasti (odporúčania verejnosti, študentov), na ktoré je vhodné v budúcnosti zacieliť filantropické aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup 5 ks počítačov, spotrebný kancelársky materiál a vecné ceny pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: Klub Vojenskej Histórie Laugaricio, o.z. Názov podporenej aktivity: Tankové dni Laugaricio 2019Podujatie Tankové dni Laugaricio si za hlavný cieľ kládlo zachovávanie a pripomínanie historických vojenských udalostí, ale aj príbehov jednotlivých osôb. Výstava dobových táborov a vojenskej techniky od čias Rímskej ríše až po súčasnosť približovala výstroj a výzbroj danej doby. V roku 2019 navštívilo podujatie vyše 16 000 ľudí. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie VETERÁN KLUB TATRA 141Názov podporenej aktivity: Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava 2019Stanoveným cieľom bolo zachovanie kultúrneho technického dedičstva pre súčasnú, ako aj budúce generácie, spestrenie prvomájového sviatku pre všetkých občanov hlavného mesta Slovenskej republiky a jej mestských častí. Oba ciele boli naplnené. Preteky zožali veľký úspech medzi účastníkmi, ako aj medzi divákmi, ktorých prišlo približne 4 000. Finančný dar bol použitý na dovoz, montáž a demontáž štartovacej rampy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 459,2 € Podporená organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký parkNázov podporenej aktivity: 1 kus počítača Precision 7920 Tower XCTO Base a 2 kusy monitora Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 - 61cm(24") BlackVedecký park Univerzity Komenského je samostatne fungujúca jednotka Univerzity Komenského, čo umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na nové výzvy aplikovanej vedy a výskumu. Prostredníctvom eko-systému vedeckého parku sú vedci a výskumníci ľahšie zapájaní do komerčných aktivít, spolupracujú s technologickými firmami. Vedeckému parku sme darovali počítač Precision 7920 Tower XCTO Base, 2 kusy monitora Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 - 61cm(24") Black a software Ingenuit. Na tomto počítači je vykonávaná činnosť a výskum v oblasti biomedicíny, vykonávaný na pracovisku genomiky a proteomiky Vedeckého parku Univerzity Komenského. Finančný dar bol použitý na kúpu jedného kusu počítača Precision 7920 Tower XCTO Base a 2 kusov monitora Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 - 61cm(24") Black.
e) podpora vzdelávania 19 000 € Podporená organizácia: Detská a mládežnícka organizácia TIK TAKNázov podporenej aktivity: Cesta okolo svetaProjekt Cesta okolo sveta - letný pobytový tábor bol určený deťom vo veku 7 – 15 rokov. Zúčastnilo sa ho 100 detí z rôznych kútov Slovenska. Sedemdňový pobyt sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách v hoteli Agro Veľká Lomnica, v dvoch termínoch, a to 07. 07. - 13. 07. 2019 a 28. 07. – 03. 08. 2019. Deti prežili dni plné hier, súťaží, ale i nenásilného vzdelávania. Benefitom bol pobyt v horskom prostredí, v tatranskej prírode a hlavne na čerstvom vzduchu. Počas športových súťaží a olympiády si deti preverili svoje fyzické sily, vytrvalosť a húževnatosť. V zábavných súťažiach sa vyšantili do sýtosti, upevnili kolektívneho ducha. V rámci dobrovoľnosti sa deti mohli dovzdelávať v nemeckom jazyku. Svoje konverzačné schopnosti si premerali s lektorom. K spoznávaniu tatranského regiónu a prírody prispeli výlety. Uskutočnili sa tri. V Tatranskej Lomnici navštívili múzeum Tanapu, kde si okrem expozície pozreli film o tatranských medveďoch, prírode, horských chatách a práci horskej služby. V Starom Smokovci pozreli spodnú stanicu pozemnej lanovky na Hrebienok a galériu trick-artu a optických ilúzií. V TrickLandii zažili jedinečné putovanie Slovenskom. Na chvíľu sa stali súčasťou slovenských ľudových povestí, rozprávok, obcí a zámkov Slovenska. Ďalší výlet bol do najvyššie položenej tatranskej osady Štrbské Pleso, kde mali možnosť vidieť turistický ruch, poprechádzať sa okolo plesa, zblízka pozrieť na tatranské končiare. Podarilo sa naplniť jednotlivé ciele projektu, a to hlavne zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času pomocou rôznorodých aktivít v prospech detí. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu pre 100 detí počas dvoch turnusov letného tábora, na vstupenky do múzeí, cestovné náklady na výlety a odmeny animátorom a vedúcim tábora.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 13 065,48 € Podporená organizácia: Slovenský Červený krížNázov podporenej aktivity: StanyPodpora projektu slúžila na zakúpenie 3 moderných stanov, vnútorného LED osvetlenia a infraohrievačov, vďaka ktorým sú stany využiteľné v teréne počas celého roka. Doposiaľ SČK disponoval 11 stanmi. Vzhľadom na veľkosť organizácie (36 územných spolkov, vyše 300 pracovníkov a tisícky dobrovoľníkov SČK) a množstvo celoročných aktivít, zakúpenie nových stanov s vybavením pomohlo skvalitňovať poskytovanie služieb a pomoci SČK. Pracovníci a dobrovoľníci SČK sú pri výkone svojej práce väčšinu roka v teréne. Organizujú rôzne osvetové podujatia v uliciach miest a obcí, zúčastňujú sa väčších podujatí s partnermi, zabezpečujú zdravotný dozor. Pripravujú celoslovenské i regionálne súťaže prvej pomoci, dni zdravia, mobilné odbery krvi. Organizujú cvičenia humanitárnych jednotiek v exteriéri, poskytujú podporu zložkám Integrovaného záchranného systému SR pri zásahoch v krízových situáciách, počas chladných mesiacov a vianočných sviatkov organizujú podujatia pre ľudí bez domova. Pri všetkých týchto udalostiach SČK potrebuje aj zázemie pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. Nákupom stanov sa tento cieľ podarilo zabezpečiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup 3 veľkých stanov s LED osvetlením a ohrievačmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 23 763,13 € Podporená organizácia: Slovenský Červený krížNázov podporenej aktivity: Podpora terénnych sociálnych služieb SČKÚzemné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych služieb na celom území Slovenska. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí žijú sami a izolovane. Častým dôvodom izolácie je zdravotné postihnutie, vysoký vek, vážna choroba, ale aj osamelosť. Slovenský Červený kríž poskytuje terénne sociálne služby na celom území Slovenska, ktoré okrem iného uľahčujú ľuďom prepravu, doručenie potraviny či šatstva. Už v 13 územných spolkoch Slovenského Červeného kríža funguje aj prepravná služba - špeciálne upravené vozidlá slúžia všetkým – či sú to ľudia so zdravotnými obmedzeniami, rodiny s malými deťmi, hendikepovaní, prípadne ľudia, ktorí bývajú v nedostupnom teréne. Služba je dostupná nielen na prepravu k lekárom, ale aj na úrady či nevyhnutné nákupy. Vďaka podpore projektu bola rozšírená sieť pomoci SČK ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov odkázaní na pomoc. Nákupom 6 moderných a špeciálne upravených vozidiel SČK podporil kvalitu a rozšíril poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb. Prepravná služba bola vďaka projektu spustená v okresoch Banská Bystrica, Košice - vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany a Trebišov. Finančné prostriedky boli použité na nákup 6 nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Podporená organizácia: KOLOBEH ŽIVOTANázov podporenej aktivity: Terapeutické pobyty, víkendy, divadloCieľom podporeného projektu bola podpora letného terapeutického pobytu pre ovdovelých rodičov, ktorý bol zrealizovaný 11. - 14. júla 2019. Druhou aktivitou bol terapeutický tábor pre deti od 6 -20 rokov, ktoré prišli o blízkeho človeka. Tento zrealizovali od 22. do 26. júla 2019. Pomoc deťom po strate rodičov alebo inej blízkej osoby a ovdovelým rodičom s malými deťmi odbornou starostlivosťou. Je dôležité ich sprevádzať procesom smútenia a tiež edukovať v danej téme. Treťou podporenou aktivitou bola dramatoterapia pre deti, ktorá mala za cieľ vytvoriť autorské divadelné predstavenie. Štvrtou aktivitou bol víkendový pobyt pre ovdovelých rodičov a smútiacich dospelých s intenzívnymi terapeutickými aktivitami zameranými na ukončenie smútenia.Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravné náklady a odmeny pre realizátorov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Podporená organizácia: OZ HK Ružinov mládežNázov podporenej aktivity: Zvyšovania kvality tréningového procesu a športovej výbavyPríprava mladých hokejistov je celoročná záležitosť. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zápasový proces. HK sa vo všetkých ročníkoch zúčastňuje rôznych súťaží. Klub zabezpečuje tréningový proces, športoviská (prenájom ľadovej plochy, telocviční, ihriská, posilňovňu, hradí náklady na cestovné, ubytovanie a stravu, časti športového výstroja). Proces je vedený trénermi s najvyššou kvalifikáciou - s licenciou A, A+, špecialistom na tréningový proces brankárov.Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s prihlásením do súťaží SZĽH.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 200 € Podporená organizácia: Nadacia AdeliNázov podporenej aktivity: Pomoc pre Viktora Š.Cieľom podporeného projektu bolo financovanie neurorehabilitačnej liečby pre 15-ročného Viktora Š. V ADELI Medical Centre. Viktor je od narodenia zdravotne ťažko postihnutý, jeho zdravotný stav je vážny a potrebuje pravidelne rehabilitovať. Rehabilitácia mu veľmi pomáha a celkovo zlepšila jeho zdravotný stav. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu a ubytovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 971,23 € Podporená organizácia: Náruč – Pomoc deťom v kríze, občianske združenieNázov podporenej aktivity: Maľovanie detských izieb v Detskom krízovom centre NáručV rámci podporeného projektu počas letných prázdnin realizovali drobné opravy a maľovanie stien 5 detských izieb v podkrovných priestoroch Detského krízového centra Náruč. Maľovanie bolo možné realizovať len počas dlhodobejšej neprítomnosti detí v budove DKC Náruč, t.j. počas letného táborového pobytu mimo zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na maliarske náradie a náterové hmoty.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 25 000 € Podporená organizácia: Svetielko pomoci n. o.Názov podporenej aktivity: Zlepšenie materiálneho vybavenia pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice KošiceCieľom podporeného projektu bolo zlepšiť materiálne vybavenie pre dve oddelenia Detskej fakultnej nemocnice Košice. Nákupom materiálneho zabezpečenia, tzv. špecializovaným zdravotníckym materiálom, sme podporili oddelenie detskej onkológie a detské ARO. Špecializovaný materiál je denne potrebný pre podávanie chemoterapie detským onkologickým pacientom. Spotreba materiálu je omnoho vyššia, a tak je nutné ho dokupovať z finančných darov od rôznych prispievateľov.
e) podpora vzdelávania 18 364,62 € Podporená organizácia: IUVENTA - Slovenský inštitút mládežeNázov podporenej aktivity: Škola bez nenávistiFinančne sme podporili prevenčný program s názvom: „Škola bez nenávisti“, ktorý je dobrovoľný program, určený pre ZŠ a SŠ na Slovensku. Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na školách.Podporili sme prvú etapu 1.ročníka programu v nasledovných krokoch:1.Pracovné úvodné stretnutie - experti (16. septembra 2019).2.Pracovné úvodné stretnutie - koordinátori (17. septembra 2019).3.Administrácia programu – koordinátori (do konca septembra 2019): sumarizácia údajov, kontaktov, vytvorenie školského tímu, dohodnutie podmienok spolupráce.4."Projekt je zmena" – školy (september - november 2019): ponuka vzdelávania pre školské tímy - akreditovaný vzdelávací program v rozsahu 50 hodín, prebiehal formou dvoch víkendových pobytových vzdelávaní s akreditovanými lektormi za dobrovoľnej účasti školských tímov (učitelia a žiaci).5."Nové trendy a prístupy v práci s mládežou" – koordinátori (október 2019): ponuka workshopu pre koordinátorov a dospelých členov školských tímov - realizácia na 4 miestach SR - Trenčín, Nitra, Žilina a Poprad.6.Interný audit – školy (október 2019): zapojené školy pod vedením koordinátora/ky programu na škole zrealizovali interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre žiakov, učiteľov a rodičov.7."Spoznajme sa navzájom" – školské tímy (25. novembra 2019): ponuka celodenného workshopu pre školské tímy programu za účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov.8.Vyhodnotenie interného auditu – experti (november 2019): na základe vyplnených dotazníkov bola školám zaslaná spätná väzba a odporúčania od expertov pre prípravu akčného plánu.9.Akčný plán školy – koordinátori (december 2019 - január 2020): školský tím pod vedením koordinátora/ky pripravil akčný plán školy na základe odporúčaní z interného auditu. V rámci akčného plánu boli k dispozícii konzultácie s odborníkmi, odporúčané vzdelávacie aktivity, materiály a odbornépublikácie.Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravné náklady; tlač a dotlač metodických príručiek; na nákup odborných publikácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 32,08 € Podporená organizácia: Svetielko nádeje, o. z.Názov podporenej aktivity: Pre tých so srdcom na dlaniZa 16 rokov existencie Svetielko nádeje podporilo Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici čiastkou 1 094 316,29 eur najmä na zakúpenie prístrojov, vybavenie oddelenia a ambulancie. Okrem tejto podpory realizujú: detský mobilný hospic, prepravnú službu, byt pre rodiny onkologických pacientov, rekondičné pobyty a výlety pre vyliečené deti, balíček prvého kontaktu, stretnutia rodín po strate dieťaťa. Pomáhajúce profesie vykonávajú veľmi ťažkú prácu, a preto sme im radi pomohli aj týmto spôsobom. Ich pohoda a pohodlie sa krásne prenesú aj na tých, ku ktorým smerujú svoje srdcia. Tričká zabezpečujú rozdielnosť zamestnancov Svetielka nádeje a personálu nemocnice. Sestričky majú modré rovnošaty, my biele tričká s modro-žltým logom. Tričká nám vydržia rok až dva pri pravidelnom používaní a udržiavaní. Finančné prostriedky boli použité na nákup tričiek a ich potlač.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 100 € Podporená fyzická osoba: Jana Š.Názov podporenej aktivity: NA BOSO - sloboda nohámProjekt s názvom NA BOSO – sloboda nohám bol zameraný na vybudovanie náučno-oddychového miesta. Vyčistili breh potoka pri poľnej ceste, ktorá je dobre situovaná pre občana, ale aj náhodného okoloidúceho, aby mohli postaviť relaxačno-zmyslový chodník z dreva. Tento drevený chodník je kombináciou rôznych terénov: lámaný kameň, okruhliaky, šišky, mach, staré tehly... Takýmto spôsobom chcú ľuďom ukázať, že chodiť naboso je príjemné a zdraviu prospešné. Ide o jednoduchú myšlienku, ktorá môže mať pozitívny ohlas u širokého okruhu ľudí.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, stojan na bicykle a smetný kôš.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Podporená organizácia: Rozlomity klubNázov podporenej aktivity: Horolezecká studničkaCieľom podporeného projektu bola rekonštrukcia prírodnej studničky, ktorá sa nachádza v blízkosti hlavnej turistickej trasy v Zádielskej doline. Rekonštrukcia by v minulosti hojne navštevovaný prameň oživila a sprístupnila ho nielen horolezcom, ktorí majú v blízkosti chatu, ale aj širokej verejnosti, turistom a cyklistom, ktorí navštevujú dolinu. Rekonštrukciou zlepšili zúfalú situáciu nielen studničky, ale aj prístupu k nej, vyčistili prístupový chodník a pridali oddychovú lavičku a označenie.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Podporená organizácia: Antistres centrumNázov podporenej aktivity: Kvietky pre včelyAntistres centrum sa zameriava na poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času, integrovanie handicapovaných medzi zdravých. Podporili sme aktivity na ochranu a podporu zdravého životného štýlu a zdravia, aktivity na podporu dobrovoľníctva v regióne. Cieľom finančnej podpory bolo vybudovanie kvetinových a bylinkových záhonov pre podporu včiel z okolia, namaľovanie lavičiek, sedenia na grilovanie a obnovenie oddychovej zóny nášho miniparku uprostred obce. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a občerstvenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Podporená organizácia: Klub pribylinských turistov a lyžiarovNázov podporenej aktivity: Chodník k najväčšej prehrádzke lesnej bystriny na SlovenskuPodporený projekt sa zameriaval na vybudovanie chodníka k najväčšej prehrádzke – tajchu lesnej bystriny na Slovensku nachádzajúcej sa v Račkovej doline. Nový chodník spojil túto prehrádzku s jej maketou, na ktorej sa v roku 1936 testovala jej funkčnosť. Chodník vedie cez lesné bystriny, popri prírodných prameňoch a zmapuje silu lesných bystrín v Račkovej doline. Súčasťou vybudovania chodníka bolo osadenie oddychových zón s náučnými tabuľami, ktoré slúžia návštevníkom na strávenie príjemných chvíľ v lone Račkovej doliny. Projekt riešil úpravu verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám a pri premene ktorého bola miestna komunita ochotná pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou a prispieť tak k rozvoju komunitného života a regiónu. Finančné prostriedky boli použité na informačné tabule a materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hraduNázov podporenej aktivity: Obnova hradného mostu - druhá etapaZdruženie na záchranu Lietavského hradu už 20 rokov úspešne spravuje NKP Lietavský hrad. Záchrana tohto kultúrneho dedičstva je založená na dobrovoľníctve. Každým rokom združenie odstraňuje havarijný stav pamiatky a postupne aj jeho časti obnovuje. Naša podpora začala už minulý rok, keď začali obnovu komunikačného mosta zo stredného do horného hradu. Tento rok sa im podarilo vybudovať most ako dočasné premostenie. Náročný zásah je rozplánovaný na 4 roky. Zapojenie dobrovoľníkov do tohto projektu umožní projekt vykonať omnoho lacnejšie, ako keby ho realizovala profesionálna firma. Počas roka 2019 zorganizovali dobrovoľnícke workshopy, oslovili sme dobrovoľníkov a profesionálov. Počas workshopov sa zaškolili do práce s kameňom. Finančné prostriedky boli použité na murárske práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: KASPIANNázov podporenej aktivity: Spoločne pre komunituCieľom podporeného projektu bolo podporiť komunitný život na petržalskom sídlisku a zatraktívniť priestor, ktorý využívajú všetky vekové skupiny. Realizovanými aktivitami inšpirovali aktívnych ľudí zo susedstva, aby participovali na zveľadení areálu ihriska, a tým spoluvytvárali príjemné prostredie pre relax a trávenie voľného času.Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Podporená organizácia: Gymnázium PúchovNázov podporenej aktivity: Bližšie k prírodnej náučnej záhradeCieľom podporeného projektu bolo revitalizovať a zrekonštruovať zanedbanú časť školskej záhrady praktickými ekologickými prvkami, rešpektujúc princípy prírodnej záhrady. Doplnenie školského múrika nízkym sypaným ganiónom, vytvorením zelenej deliacej steny, osadenie amfory na dažďovú vodu a vysadenie plochy kríkmi, pôdopokryvnými a ťahavými rastlinami tak, aby bola plocha bezúdržbová. S dobrovoľníkmi z tercie, I.A a I.B vysadili 150 m2 plochy políhanými krami, tieňomilnými rastlinami. Takéto plochy poskytujú prostredie pre hmyz a vtáky a šetria ľudskú prácu, benzín do kosačky, tiež ochladzujú okolie školy a zlepšujú životné prostredie.Finančné prostriedky boli použité na kúpu amfory na dažďovú vodu, zelenej steny, hrabov a pôdopokryvných rastlín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená organizácia: T4 - občianske združenieNázov podporenej aktivity: Zelení ochrancovia tisovskej ŠťaviceZdruženie T4 už 9 rokov revitalizuje miesto s názvom tisovská Šťavica. Chcú sem prinavrátiť život, v rámci podporeného projektu vysadili 25 ks listnatých stromov v celom areáli. Do tejto aktivity sa im podarilo zapojiť 25 dobrovoľníkov z radov učiteľov, žiakov ZŠ v Tisovci a študentov SPŠ, ktorí už mali v tom čase jesenné prázdniny. Vysadením zakúpených sadeníc silných stromov čiastočne urýchlili obnovu drevín v danej lokalite a prispeli k vytvoreniu príjemného parku, či oddychovej zóny pre rodiny s deťmi a posedenia pre občanov.Finančné prostriedky boli použité na kúpu stromov a rastlín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Podporená: Obec Pohronská PolhoraNázov podporenej aktivity: Klubovňa pre mládež a vernisáž festivalu Viva PolhoricaCieľom podporeného projektu bolo vytvoriť priestor pre umenie a kultúru, ktorý po multižánrovom festivale bude využívať Dievčenský spevácky zbor Cambiar La Música a mládež obce. Priestor zrekonštruovali a v dňoch 23. – 25. 8. 2019 v ňom zorganizovali multižánrové podujatie VIVA POLHORICA 2019. V priestore boli vystavené diela, ktoré počas festivalu vznikli, a uskutočnil sa tu aj literárny večer s hudobnými vstupmi. Počas Michalských hodov slúžil priestor na skúšku a nácvik folklórnych súborov. V súčasnosti priestory využíva mládež na voľnočasové aktivity.Finančné prostriedky boli použité na materiálové zabezpečenie a mzdové náklady.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie Tvorivá dielňaNázov podporenej aktivity: Vitálna tvorivá záhrada kvitne a rastie druhým rokomPodporili sme pokračovanie minuloročného projektu, aktivity v priestoroch a okolí výmenníka Štítová v Košiciach. Cieľom bolo obnoviť zničené prostredie. Cieľom bolo aktivizovať väčší počet obyvateľov a zaujať tých, ktorých už do práce na komunitnej minizáhradke zapojili: mamičky s deťmi, seniorov, študentov školy záhradníctva a OZ Echo človek.Obnovili výsadbu, zriadili bylinkovú záhradku na terase výmenníka. Zároveň urobili aj podujatie – spoločnú susedskú grilovačku, pri ktorej využili aj nimi vypestované bylinky. Súčasťou podujatia boli aj tri tvorivé dielne pre verejnosť s prírodnými materiálmi – hlina, drevo, piesok, farby. Pripravili edukatívnu dielňu zameranú na bylinky a ich úpravu – oleje, mydlá, prírodné ochranné prostriedky.Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálového zabezpečenia a lektorské honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená: Obec ŽabokrekyNázov podporenej aktivity: Obnovme park s pomníkom obetia 2. svetovej vojnyFinančne sme podporili obnovu parku v obci Žabokreky, kde sa nachádza s pomníkom obetiam 2. svetovej vojny, priamo v centre obce pri kultúrnom dome. Naša historická pamäť je krátka, v hektike dní ani nevnímame, kam sme sa posunuli, čo našu históriu vytváralo, aké udalosti len pred „pár“ rokmi sa odohrávali na miestach, kde v súčasnosti pokojne v tieni stromov posedávajú starší ľudia. Malinký parčík má ale pre ešte stále žijúcich pamätníkov hrôz 2. svetovej vojny veľký osobný význam. Nachádza sa tu pomník obetiam, ktorými boli mladí chlapci z dediny, ich rodiny tu stále žijú. Tí mladí muži položili svoj život za slobodu a ich telá ani neboli nájdené. Preto je pomník jediné miesto, kam ich rodiny prichádzajú na kratučkú chvíľku zaspomínať. Na obnovu parčíku so všetkými jeho drevinami a najmä pomníkom, ktorý bol zanedbaný, získali veľa dobrovoľníkov. Poradili sa s mladučkým arboristom z obce a radikálne zmenili celý trávnik, doviezli množstvo novej zeminy, rozplanírovali, staré kríky odstránili a na lemovaní parčíku vznikol nový múrik z gabiónov, ktoré plnili materiálom z miestneho lomu na Dubnej skale – zo žuly. Toto bola najťažšia časť projektu, lebo uložiť 18 ton kameňa ručne do gabiónov tak, aby boli ozdobou centra obce aj pietneho miesta na ďalších 50 rokov, bolo naozaj náročné. Podarilo sa.Finančné prostriedky boli použité na kúpu rastlín a záhradníckeho materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Podporená organizácia: PERIFÉRNE CENTRÁNázov podporenej aktivity: Záhradný amfiteáter/krajina areálHlavným cieľom podporeného projektu bola revitalizácia časti zeleného areálu kultúrneho centra Škôlka v obci Dúbravica, ktorý plní funkciu malého záhradného amfiteátra. Cieľom bolo, aby v tomto priestore, v spolupráci odborníkov (architektov a remeselníkov) a dobrovoľníkov z lokality aj širšieho regiónu, vznikli prvky funkčnej architektúry potrebné pre kvalitné fungovanie a užívanie amfiteátra. To znamená: prestrešenie pódia na amfiteátri, úžitkový objekt poskytujúci zázemie pre technika a technickú obsluhu amfiteátra, či prvky oddychového mobiliáru. Zámerom bolo skvalitniť podmienky na trávenie voľného času, realizáciu kultúrnych, vzdelávacích a komunitných podujatí a vytvoriť príjemné miesto na stretávanie sa rôznych generácií nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov lokality a samotného kultúrneho centra.Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie a odborné práce.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Podporená organizácia: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela PezinokNázov podporenej aktivity: Fitpark v Pinelke pre všetkýchPodporený projekt pomohol zriadením outdoorového fitparku k zatraktívneniu lesoparkového areálu nemocnice, podpore športu pre všetkých, sociálnych kontaktov aj destigmatizácie psychiatrie. Pacientom s psychickými poruchami umožňuje zažiť na vlastnej koži prospešnosť pravidelnej fyzickej aktivity na duševné zdravie a pohodu. Fitpark má široké a bezplatné využitie, nakoľko areál nemocnice je voľne prístupný aj verejnosti – príbuzným, turistom, cyklistom, rodinám s deťmi aj mládeži. Fitpark pozostáva z kombinácie piatich fitness prístrojov určených na komplexné a nenáročné posilňovanie celého tela, olemovaný zrepasovanými lavičkami.Finančné prostriedky boli použité na kúpu fitness prístrojov a profily lavičiek.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Podporená organizácia: Za krajšiu PolhoruNázov podporenej aktivity: Altánok na BrežkuCieľom podporeného projektu bolo vybudovanie altánku: obdĺžnikového tvaru, so zábradlím, so sedlovou strechou a pálenou škridlou v časti obce Nová Polhora na Brežku. Tu sa nachádza viacúčelová plocha vhodná na športovanie, stretávanie sa komunít a detské ihrisko. Altánok je miestom, kde si môžu posedieť ľudia – starší, mladší, aj rodičia malých detí dohliadajúci na ich bezpečnosť. Pri spoločných aktivitách je altánok krytým miestom na pohostenie a občerstvenie zúčastnených. Finančné prostriedky boli použité na kúpu stavebného materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Podporená organizácia: Športový klub polície BratislavaNázov podporenej aktivity: Liga školských krúžkov 2019Cieľom podporeného projektu bolo zapojiť čo najviac školopovinných detí do aktívneho športovania. To sa podarilo v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej. V priebehu šk. roka 2018/19 vytvorili 19 krúžkov na 12 základných školách v Bratislave, deti sa pravidelne stretávajú na vyzývacích zápasoch medzi školami, na ktorých sa zúčastňujú nielen deti na ihrisku, ale aj ich spolužiaci, ktorí im neúnavne fandia. Vyvrcholením ligy školských krúžkov bol koncoročný turnaj krúžkov dňa 18. 12. 2019.Finančné prostriedky boli použité na kúpu tričiek a ich potlač.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená organizácia: Scripture Union SlovakiaNázov podporenej aktivity: Malá ruka - veľký svetScripture Union Slovakia spolupracuje s viacerými organizáciami: MAMIklub vo Svätom Jure, s Denným centrom v Chorvátskom Grobe, v CZŠ Narnia Pezinok na neformálnom vzdelávaní. Pomocou edukačných pomôcok typu Montessori a GodlyPlay, ktoré zakúpili v rámci projektu, realizovali aktivity zacielené na rozvoj jemnej motoriky, pohybové a technické zručnosti. Cieľom podporeného projektu bolo naučiť deti experimentovať, rozvíjať predstavivosť a podporiť rozvoj jemnej motoriky. Jednoduché učebné pomôcky, ktoré využívajú prvky montessori pedagogiky, sú príjemné na dotyk a dajú sa používať rôznym spôsobom, pri manipulácii sa rozvíja jemná motorika, pri storytellingu fantázia aj slovná zásoba.Finančné prostriedky boli použité na kúpu edukačných pomôcok a balančných drevených pomôcok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 32,94 € Podporená organizácia: Občianske združenie Naše ZálesíčkoNázov podporenej aktivity: Korzo Zálesie - Malý AmfiteáterNa brehu Malého Dunaja priamo v obci Zálesie dlhodobo budujú KORZO ZÁLESIE – rekreačný priestor s potenciálom regionálneho turistického centra. Už šesť rokov premieňajú miesto z bývalej skládky odpadu na miesto oddychu. Tento priestor hostí Maják so školou na vode, multifunkčné altánky, Zastávku s rozumom a momentálne je vo výstavbe aj mólo, ktoré spája dedinu tam, kde nie je možnosť ísť po chodníku, netradičnou formou nad riekou. Miesto je určené všetkým, ktorí idú okolo, pre cyklistov, vodákov a ľudí, ktorí majú radi prírodu a môžu si oddýchnuť pri rieke. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dubového reziva.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 490 € Podporená fyzická osoba: Jarmila T.Názov podporenej aktivity: pomoc pre pána JozefaCieľom finančnej podpory bolo pomôcť Jozefovi S. vybudovaním vonkajšieho posedenia pre zdravotne postihnutého človeka.Finančné prostriedky boli použité na kúpu lavičky, posedenia a dlažobných kociek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Podporená fyzická osoba: Peter K.Názov podporenej aktivity: Spolu za čistý SenecDňa 24. 8. 2019 sa podarilo zorganizovať akciu s podnázvom „Zdvihni odpad, pozdvihni povedomie!“, ktorú organizovali a propagovali aj pomocou sociálnych sietí. Podľa FB takmer 200 ľudí prejavilo o akciu záujem, 40 ľudí sa akcie plánovalo zúčastniť a reálne sa stretlo 19 nadšencov vrátane rodín s deťmi a tiež niekoľko poslancov mesta Senec. Za 150 minút vyzbierali 16 vriec odpadu. Začali tiež pracovať na aplikácii umožňujúcej efektívnejšie a adresné zbieranie odpadu.Finančné prostriedky boli použité na inzerciu v novinách a na FB, vývoj aplikácie.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená organizácia: Materské centrum Hojdana - RužinovNázov podporenej aktivity: Zážitková envirovýchova v Hojdanáckej záhradeCieľom podporeného projektu bola enviro-výchova zážitkovou formou určená pre širokú komunitu rodičov a detí navštevujúcich materské centrum Hojdana. Oboznámenie sa detí i rodičov hravou formou s prírodnými, permakultúrnymi, ekologickými postupmi formou workshopov, podporené tvorivými dielničkami ako prostriedkom pre hlbšie zapamätanie zážitkových tém. Bol to zážitkový dotyk s veľkou záhradou s množstvom starobylých stromov, množstvom vzácnych krovín a drevín, hmatovým chodníčkom, vtáčími búdkami, lúkou pre včely, nekoseným ježoviskom pre ježiu rodinku, čmelínom, zelenou strechou, kompostoviskom.Finančné prostriedky boli použité na materiál a rastliny.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Podporená organizácia: MAD STYLE RACING BIKE TEAMNázov podporenej aktivity: Podpora športu, talentov a mládežeV roku 2019 sa jazdci OZ MAD STYLE RACING BIKE TEAM zúčastnili na pretekoch Slovenského pohára v zjazde, Slovenského pohára v endure, pretekoch BMX a pumptrack pretekov. Zúčastnili sa aj na menších lokálnych pretekoch v SR i Česku: Bikefest Kálnica, Rajecko-Teplický triatlon, Hornonitrianska enduro séria – Bojnice, Enduro Race – Tvarožná Lhota/Lučina, Česká Enduro séria – Malá Morávka, Enduro pretek Handlová, Fourcross – Jablonec nad Nisou, Pumptrack Olomouc... Popri pretekoch sa venovali spoločným tréningom a sústredeniam. Na jar 2019 absolvovali sústredenie v Slovinskom Maribore, ktoré bolo prípravou na pretekársku sezónu. Jazdci vypomáhajú majstrovi sveta Filipovi Polcovi s pumptrackovými eventami, pričom sa venujú deťom a učia ich techniku jazdenia. Cykloklub navštevuje 7 detí a mladých ľudí.Finančné prostriedky boli použité na štartovné na pretekoch.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Podporená organizácia: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK ZbyňovNázov podporenej aktivity: Kúpa dresov pre žiacke družstvoCieľom podpory projektu bolo motivovať detí k aktívnemu pohybu, naučiť ich pravidelne športovať. Finančne sme podporili zakúpenie dresov a športových potrieb do futbalového klubu TJ Zbyňov. Zakúpené dresy sa využívajú na majstrovské zápasy mládežníckych družstiev klubu.Finančné prostriedky boli použité na kúpu dresov a športových potrieb.
e) podpora vzdelávania 600 € Podporená organizácia: Fond architekta Emila Belluša, n. f.Názov podporenej aktivity: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na SlovenskuPodporený projekt riešil šírenie poznatkov o histórii a architektúre kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Výsledky 30 rokov trvajúceho historického a pamiatkového výskumu sa premietli do výnimočnej monografie, ktorej publikovanie sprostredkuje verejnosti hodnoty tohto architektonického dedičstva. Publikácia bola predstavená odbornej aj laickej verejnosti 7. marca 2019 v priestoroch knižnice Fakulty architektúry STU.Finančný príspevok bol použitý na tlač publikácie.
e) podpora vzdelávania 300 € Podporená organizácia: BIM asociácia SlovenskoNázov podporenej aktivity: BIM ChallengeCieľom podporenej súťaže bolo podporiť BIM projektovanie na Slovensku. Touto podporou sme chceli motivovať vysokoškolských študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať ich umiestnenie vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb. Dňa 29. 3. 2019 sa konala na Stavebnej fakulte STU v Bratislave súťaž, kde sa zúčastnilo 42 študentov z celého Slovenska. Počas 5 hodín modelovali vo virtuálnom prostredí rodinný dom, ktorý následne porotcovia hodnotili z hľadiska kvality. Vyhodnotenie spojené s pohostením a odovzdávaním hodnotných cien sa uskutočnilo v Satori Stage na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Finančný príspevok bol použitý na fotografické služby, technické zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Trnka, n. o. Názov podporenej aktivity: Technická podpora - Hovoriace hmatové knihyO to, aby bola kultúra dostupná aj ľuďom so znevýhodnením, sa už viac než desať rokov spolu s kolegami usiluje Karol Trnka, zakladateľ rovnomennej neziskovej organizácie Trnka. Po tom, ako sa na Slovensku stali majstrami audiokomentátorstva, rozhodli sa túto oblasť povýšiť na ďalšiu úroveň a vytvorili svetový unikát. Pomocou 3D-tlačiarne vyrobili „hovoriace reliéfy“, z ktorých zhotovili hovoriacu dotykovú knihu o drevenom historickom kostolíku v skanzene pod hradom v Starej Ľubovni. Jeho podoba je zachytená na niekoľkých vysúvacích reliéfnych doskách, pomocou ktorých si nevidiaci návštevníci dokážu kostolík prezrieť bez sprievodcu. Finančný príspevok bol použitý na nákup 3D-tlačiarne a materiálu, ktorý využili na testovanie a tvorbu väčších formátov. V budúcnosti by radi pre Združenej škole internátnej v Levoči vyrobili hovoriacu dotykovú knihu ako orientačný plán školy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Stará jedáleňNázov podporenej aktivity: Teplo v Starej jedálniPodporili sme komunitno-mládežnícke centrum Stará jedáleň, bezpečný a otvorený verejný priestor pre deti, mládež a komunitu (nielen) z bratislavskej Rače. Finančne sme prispeli na zrekonštruovanie vonkajšej časti budovy, jej zateplenie a vyspravenie okien, dverí. OZ Mládež ulice začne po kolaudácii v týchto priestoroch v roku 2020 realizovať verejnoprospešné aktivity.Finančný príspevok bol použitý na stavebné práce, vyspravenie okien a dverí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie VagusNázov podporenej aktivity: Pod novou strechou na ceste k domovuCieľom podporeného projektu bola komplexná rekonštrukcia strechy nízkoprahového centra DOMEC v Bratislave. Rekonštrukcia bola realizovaná bez prerušenia poskytovaných služieb pre ľudí bez domova. Stav strechy pred komplexnou opravou bol alarmujúci a nebolo možné ho už sanovať čiastkovými úpravami. Vďaka rekonštrukcii budú môcť aj naďalej pomáhať viac ako 1000 ľuďom bez domova ročne.Finančný príspevok bol použitý na rekonštrukciu strechy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie ImobilioNázov podporenej aktivity: Fasáda objektu ImobilioHlavným cieľom podporeného projektu bolo dokončenie časti fasády na komunitno-výskumnom centre Imobilio v mestskej časti Karlova Ves v Bratislave. Občianske združenie realizuje stavebný objekt Imobilio pre ťažko postihnutých ľudí, ktorí napriek svojim fyzickým hendikepom sú schopní priniesť spoločnosti úžitok prostredníctvom svojich mentálnych schopností, zároveň však potrebujú pre svoje psychické potreby komunitu.Finančný príspevok bol použitý na kúpu fasádneho polystyrénu a tanierových kotiev.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Nadácia CvernovkaNázov podporenej aktivity: Ži medzi nami, buď jedným z násCieľom podporeného projektu bolo zlepšenie životnej situácie ľudí ohrozených stratou bývania. V spolupráci s OZ Vagus zabezpečujú ich komplexnú integráciu, ktorá spočíva v poskytnutí práce, bývania a sociálneho zázemia v prostredí Kreatívneho centra. Toto netradičné prepojenie vzniklo organicky počas kľúčovej fázy rekonštrukcie, keď ľudia v zložitej socio-ekonomickej situácii dokázali reálne pomôcť umelcom v budovaní Kreatívneho centra. Iniciatíva nielenže zlepšuje ich sociálne a ekonomické postavenie, ale najmä im v prostredí kreatívnej komunity pomáha zmeniť zažité vzorce správania, a tým sa dostať z tzv. začarovaného kruhu. Finančne sme podporili dovybavenie komunitnej dielne, ktorá poskytuje pracovné zázemie pre sociálne znevýhodnených ľudí. Účastníci programu si upevnili pracovné návyky, získali nové zručnosti a nadobudli dôveru, že veci, ktoré si zaumienia, naozaj aj dokážu uskutočniť. Mali možnosť zapojiť sa do rôznorodých pracovných činností, či už v interiéri alebo exteriéri Kreatívneho centra, a za zarobené peniaze si prenajať bývanie v priľahlej budove internátu.Finančné prostriedky boli použité na kúpu pracovného náradia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Truc sphérique o. z.Názov podporenej aktivity: Revízia a spustenie výťahu v Novej synagógeVďaka finančnej podpore sa občianskemu združeniu po 5 rokoch podarilo zrealizovať spustenie a revíziu výťahu, ktorý je príspevkom pre bezbariérový prístup na balkóny národnej kultúrnej pamiatky Nová Synagóga v Žiline. Výťah využije cca 30 000 návštevníkov ročne a pomôže aj pri prenose ťažkých nákladov počas výstav a festivalov. Finančné prostriedky boli použité na poslednú revíziu pred spustením výťahu pred kolaudáciou celého kultúrneho centra Nová synagóga v Žiline.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: ČLOVEČINA, občianske združenieNázov podporenej aktivity: V obrazárni mojich očí - vydanie spevníku piesní z tvorby Jána MelkovičaCieľom podporeného projektu je sprístupniť širokej verejnosti, ako i ďalším generáciám výber 74 najznámejších a najlepších piesní zo skladateľskej tvorby Jána Melkoviča a textára Stanislava Štepku. Radošinské naivné divadlo si 25. 4. 2019 vydaním tohto spevníka a zároveň aj rovnomenným hudobným programom uctilo tvorbu i život významného slovenského hudobného skladateľa a herca Jána Melkoviča pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín. Finančné prostriedky boli použité na tlač spevníka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie For RegionsNázov podporenej aktivity: Cyrilo-metodské dni v TerchovejPodporili sme jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej, ktoré sa začali 2. júla 2019 výstavou rodiny Trizuljakovcov s názvom Dážď písmen (viac informácií o výstave sa dočítate nižšie). Počas druhého dňa podujatia sa uskutočnil medzinárodný odborný seminár s názvom ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA. Po tomto seminári sa uskutočnil krst knihy s názvom Cyrilometodské dni v Terchovej (1990 – 2019). Program Cyrilometodských dní pokračoval krížovou cestou na vrch Oravcové. Po krížovej ceste sa v kostole konala gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú celebroval gréckokatolícky arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme Cyril Vasiľ. Vo večerných hodinách hostil Kultúrny dom Andreja Hlinku hercov z Terchovského národného divadla, ktorí predviedli inscenáciu divadelnej hry KUBO.Finančné prostriedky boli použité na výrobu a tlač plagátov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 300 € Podporená organizácia: Občianske združenie SkJazzNázov podporenej aktivity: "Jazzovinky" na www.skjazz.skHlavným cieľom podporeného projektu je predstaviť a priblížiť priaznivcom hudby menšinový žáner jazz. Vďaka finančnej podpore bolo možné informovať čitateľov a priaznivcov jazzovej hudby o jazzovom dianí doma i v zahraničí. Vďaka možnosti zúčastniť sa na koncertoch a festivaloch informuje a aj odbornými recenziami prispieva k informovanosti, či už o vychádzajúcich albumoch, festivaloch, koncertoch, a zároveň prináša zaujímavé a exkluzívne rozhovory s významnými jazzovými umelcami svetového formátu. Dôležitá je i rozvíjajúca sa spolupráca so zahraničnými organizátormi festivalov, vytvára sa priestor pre prezentáciu Slovenska, našich hudobníkov, hudby a našej kultúry, čím sa podporuje cezhraničná spolupráca. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, cestovné náklady, redakčné a editorské náklady.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Podporená organizácia: Nadácia Milana ŠimečkuNázov podporenej aktivity: Sieťovanie pre NovemberHlavným výstupom podporeného projektu bola tvorba webovej stránky www.neznaevolucia.sk a spravovanie FB stránky https://www.facebook.com/neznaevolucia/. Predstavovali nielen informačný servis pre širokú verejnosť o podujatiach, ktoré v novembri k 30. výročiu Nežnej revolúcie na Slovensku prebiehali, ale formou kampane apelovali na aktuálnosť odkazu novembrových udalostí v roku 1989 (práca s manifestom Verejnosti proti násiliu z 20. 11. 1989). Kampaň so sloganom novemberieme vážne mala osloviť najmä mladých ľudí do 35 rokov. Tlačová konferencia k spusteniu kampane sa uskutočnila 5. 11. 2019 v budove Umeleckej besedy.Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, registráciu domény a mzdové náklady.
Spolu 537 166,68 €