Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 750 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 20 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 103 667,75 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" - špeciálne pomôcky a vybavenie centra v Seredi, kúpa nehnuteľnosti (zvyšok kúpnej ceny), náklady súvisiace s nehnuteľnosťou (architektúra, statika, protipožiarna ochrana).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 676 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - fotografické služby. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 557 093,75 €