Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 490 304 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 20 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 106 298,74 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" - špeciálne pomôcky a vybavenie, rekonštrukcia WC, vzdelávanie zamestnancov a prevádzkovanie fungujúceho centra v Seredi. Rekonštrukcia (práca a materiál), vybavenie a zariadenie vlastnej nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako druhá prevádzka.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 895,56 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - fotografické, zvukárske, osvetľovacie, propagačné, grafické, tlačiarenské, webové a iné služby, materiál. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 603 498,3 €