Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obvodná poľovnícka komora Zvolen [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
30 537 € 44 248 € 53 304 € 43 560 € 38 600 € 35 734 € 40 300 € 42 592 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 537€ 44 248€ 53 304€ 43 560€ 38 600€ 35 734€ 40 300€ 42 592€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
37 787 € 43 925 € 48 376 € 40 302 € 40 695 € 42 169 € 40 519 € 35 966 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 062€ 10 447€ 14 246€ 10 165€ 8 244€ 7 698€ 9 444€ 6 619€
11
C.
Služby
9 552€ 14 403€ 14 218€ 11 039€ 13 318€ 13 601€ 13 669€ 14 193€
12
D.
Osobné náklady
23 173€ 19 075€ 19 912€ 18 848€ 19 033€ 20 560€ 16 956€ 14 953€
13
E.
Dane a poplatky
1€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
250€ 100€ 310€ 450€ 200€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-7 250 € 323 € 4 928 € 3 258 € -2 095 € -6 435 € -219 € 6 626 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 923 € 19 398 € 24 840 € 22 356 € 17 038 € 14 435 € 17 187 € 21 780 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 € 0 € 3 € 2 € 5 € 5 € 33 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€ 2€ 5€ 5€ 33€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
178 € 230 € 205 € 179 € 131 € 114 € 113 € 113 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
131€ 114€ 113€ 113€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
178€ 230€ 205€ 179€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-178 € -230 € -205 € -176 € -129 € -109 € -108 € -80 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 428 € 93 € 4 723 € 3 082 € -2 224 € -6 544 € -327 € 6 546 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 428 € 93 € 4 723 € 3 082 € -2 224 € -6 544 € -327 € 6 546 €