Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K 13 - Košické kultúrne centrá

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
961 530€ 592 358€ 626 592€ 378 080€ 494 392€ 502 996€ 464 196€ 522 785€ 540 462€ 905 811€ 14 191€
02
501
Spotreba materiálu
437 260€ 228 090€ 328 728€ 123 027€ 135 479€ 167 400€ 155 750€ 178 700€ 134 145€ 368 075€ 11 769€
03
502
Spotreba energie
407 900€ 242 110€ 235 660€ 222 093€ 305 845€ 272 932€ 263 374€ 299 750€ 357 416€ 498 908€ 2 422€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
116 370€ 122 158€ 62 203€ 32 961€ 53 067€ 62 664€ 45 072€ 44 335€ 48 901€ 38 827€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
902 466€ 918 286€ 525 416€ 377 074€ 931 129€ 920 911€ 1 019 120€ 1 009 685€ 1 056 235€ 1 375 490€ 3 335€
07
511
Opravy a udržiavanie
43 729€ 35 643€ 10 636€ 21 091€ 23 320€ 22 846€ 1 613€ 4 669€ 7 692€ 29 746€ 0€
08
512
Cestovné
10 485€ 4 327€ 3 459€ 5 926€ 5 864€ 7 166€ 10 757€ 4 705€ 3 342€ 25 217€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
79€ 694€ 833€ 852€ 3 356€ 13 106€ 7 452€ 2 031€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
848 173€ 877 622€ 510 489€ 349 206€ 898 589€ 877 792€ 999 298€ 998 280€ 1 045 201€ 1 320 527€ 3 335€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 121 273€ 2 058 596€ 1 576 310€ 1 237 241€ 1 317 352€ 1 211 294€ 1 040 073€ 1 072 210€ 1 031 062€ 928 245€ 8 865€
12
521
Mzdové náklady
1 555 149€ 1 516 740€ 1 150 387€ 913 817€ 977 674€ 906 561€ 772 203€ 790 989€ 759 145€ 678 410€ 6 319€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
475 076€ 477 929€ 370 025€ 279 169€ 294 566€ 268 181€ 234 231€ 246 747€ 238 919€ 221 076€ 2 224€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 999€ 1 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
81 146€ 59 749€ 54 232€ 42 461€ 43 104€ 34 959€ 32 120€ 33 002€ 31 551€ 27 991€ 322€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 904€ 2 562€ 1 666€ 1 793€ 2 008€ 1 593€ 1 519€ 1 472€ 1 447€ 768€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
19 037€ 16 681€ 14 800€ 11 941€ 7 064€ 13 912€ 13 824€ 15 019€ 10 956€ 12 147€ 65€
18
531
Daň z motorových vozidiel
109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
18 929€ 16 681€ 14 800€ 11 941€ 7 064€ 13 912€ 13 824€ 15 019€ 10 956€ 12 147€ 65€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 888€ 37 773€ 14 750€ 16 646€ 17 659€ 7 083€ 8 120€ 205 844€ 211 273€ 189 056€ 15€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 44€ 154€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
505€ 457€ 131€ 683€ 37€ 15€ 4€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 2 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 888€ 18 998€ 11 985€ 16 361€ 13 832€ 7 083€ 8 084€ 205 590€ 211 269€ 189 056€ 15€
28
549
Manká a škody
0€ 1€ 3 144€ 0€ 190€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 991 588€ 2 031 685€ 2 001 529€ 2 037 694€ 2 266 802€ 2 361 624€ 2 363 710€ 2 347 690€ 2 286 244€ 2 252 208€ 7 354€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 982 150€ 2 024 028€ 1 996 380€ 2 031 111€ 2 263 056€ 2 358 142€ 2 360 405€ 2 342 022€ 2 283 844€ 2 249 808€ 7 354€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 438€ 7 657€ 5 149€ 6 583€ 3 746€ 3 482€ 3 305€ 5 667€ 2 400€ 2 400€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 627€ 2 325€ 406€ 820€ 232€ 198€ 167€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 811€ 3 047€ 3 372€ 4 099€ 3 246€ 2 919€ 3 087€ 5 500€ 2 400€ 2 400€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 285€ 1 371€ 1 664€ 500€ 330€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
23 953€ 21 359€ 4 516€ 6 249€ 6 069€ 5 897€ 5 840€ 4 929€ 2 385€ 571€ 14€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 162€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 182€ 2€ 6€ 12€ 17€ 7€ 165€ 183€ 206€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
23 948€ 21 177€ 4 514€ 6 243€ 6 057€ 5 880€ 5 833€ 4 765€ 2 201€ 203€ 14€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 036 734€ 5 676 736€ 4 763 913€ 4 064 925€ 5 040 468€ 5 023 716€ 4 914 884€ 5 178 163€ 5 138 618€ 5 663 529€ 33 839€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 483 491€ 1 288 032€ 714 183€ 153 743€ 316 860€ 239 484€ 262 548€ 428 834€ 147 244€ 109 726€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 177 862€ 982 440€ 540 629€ 56 472€ 190 685€ 99 654€ 146 568€ 332 695€ 54 163€ 105 410€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
305 628€ 305 592€ 173 554€ 97 271€ 126 176€ 139 830€ 115 980€ 96 139€ 93 081€ 4 316€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
16 589€ 39 327€ 313 385€ 91 669€ 107 548€ 131 292€ 126 082€ 122 669€ 209 238€ 239 961€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 504€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
16 589€ 19 245€ 313 385€ 91 669€ 107 548€ 131 292€ 126 082€ 122 669€ 208 734€ 239 961€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 882€ 726€ 1 527€ 1 340€ 1 485€ 3 867€ 2 400€ 2 400€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 882€ 726€ 1 527€ 1 340€ 1 485€ 3 867€ 2 400€ 2 400€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 325€ 406€ 820€ 232€ 198€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 556€ 320€ 707€ 1 108€ 1 287€ 3 700€ 2 400€ 2 400€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
84€ 97€ 87€ 121€ 345€ 330€ 412€ 198€ 827€ 422€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 47€ 271€ 245€ 330€ 167€ 604€ 422€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 1€ 9€ 1€ 1€ 223€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
84€ 97€ 87€ 74€ 72€ 77€ 80€ 30€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 83€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 83€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 557 373€ 4 382 639€ 3 712 876€ 3 928 093€ 4 618 598€ 4 662 991€ 4 530 463€ 4 739 800€ 4 751 419€ 5 364 444€ 31 559€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 020 000€ 1 790 000€ 1 690 000€ 1 910 000€ 2 366 000€ 2 306 000€ 2 160 000€ 2 311 800€ 2 228 000€ 2 365 983€ 24 205€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 978 043€ 2 017 047€ 1 976 276€ 2 011 141€ 2 241 796€ 2 346 185€ 2 359 030€ 2 342 021€ 2 283 844€ 2 249 808€ 7 354€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 353€ 575 592€ 8 000€ 6 952€ 10 802€ 10 806€ 9 733€ 60 000€ 239 574€ 748 653€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
474 826€ 0€ 38 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
59 152€ 0€ 1 700€ 25 978€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 061 420€ 5 710 821€ 4 742 141€ 4 173 626€ 5 044 691€ 5 035 583€ 4 923 372€ 5 293 900€ 5 111 128€ 5 714 753€ 31 559€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
24 686€ 34 085€ -21 772€ 108 701€ 4 223€ 11 867€ 8 488€ 115 738€ -27 490€ 51 224€ -2 280€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 755€ 6 685€ 774€ 1 119€ 3 107€ 2 064€ 15 947€ 178€ 1 597€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 931€ 27 399€ -21 772€ 107 927€ 3 104€ 8 760€ 6 424€ 99 790€ -27 668€ 49 627€ -2 280€