Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
306 868€ 142 546€ 54 335€ 52 817€ 49 819€ 55 115€ 41 720€ 25 843€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 6€ 0€ 77€ 77€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 77€ 77€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 6€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
306 868€ 142 546€ 54 335€ 52 811€ 49 819€ 55 038€ 41 643€ 25 843€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
306 868€ 142 546€ 54 335€ 52 811€ 49 819€ 55 038€ 41 643€ 25 843€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
306 904€ 142 582€ 54 371€ 52 853€ 49 855€ 55 151€ 41 756€ 25 843€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
78 176€ 76 005€ 18 609€ 14 284€ 18 155€ 20 365€ 12 604€ 6 627€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
69 367€ 11 971€ 7 646€ 11 517€ 13 727€ 5 966€ -11€ 167€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
2 171€ 57 396€ 4 325€ -3 871€ -2 210€ 7 761€ 5 976€ -178€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 200€ 1 200€ 1€ 138€ 114€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 200€ 1 200€ 1€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 200€ 1 200€ 1€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
0€ 138€ 114€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 138€ 114€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
227 527€ 65 377€ 35 761€ 38 431€ 31 586€ 34 786€ 29 152€ 19 216€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
227 527€ 65 377€ 35 761€ 38 431€ 31 586€ 34 786€ 29 152€ 19 216€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
306 904€ 142 582€ 54 371€ 52 853€ 49 855€ 55 151€ 41 756€ 25 843€