Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava: Boccia a florbal/hokej na elektrických vozíkoch sú výnimočné športové hry, vhodné pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Športovci sa zúčastnili pravidelných tréningov a turnajov. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových dresov pre hráčov a ich potlač.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Občianske združenie Mici a Mňau, Bratislava: Cieľom projektu 65 ruží bolo zabehnúť dokopy 65 km pacientami trpiacimi genetickým ochorením cystická fibróza. Do projektu sa zapojili nielen pacienti ale aj podporovatelia združenia. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, odmeny a propagáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 550 € Baobab o.z., Bratislava: Denné centrum Baobab poskytuje svoje služby deťom s viacnásobným postihnutím vo veku 3 – 10 rokov. Cieľom projektu bolo prispieť k lepšiemu porozumeniu tém prostredníctvom premietania a vytvoriť lepšie podmienky na relax. Finančné prostriedky boli použité na nákup projektoru a tuli vakov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince: V obci Špačince boli v rámci projektu zakúpené nové včelstvá a úle s cieľom obnoviť stav včelstiev po veľkom úhyne v roku 2018. Finančné prostriedky boli použité na včelstvá a úle.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove: V rámci projektu "Ľudia pre vtáctvo, vtáctvo pre ľudí" si viac ako stovka ľudí odniesla pozitívne informácie o praktickej a pomerne jednoduchej pomoci človeka pre vtáctvo v zimnom období a počas hniezdenia. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov a spotrebný materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Equisport, Nitra: Cieľom projektu bolo oboznámiť deti so starostlivosťou a zodpovednosťou za zvieratá prostredníctvom trávenia voľného času pri koňoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravy pre kone, nákup potrieb a stravy počas letného tábora.
f) ochrana ľudských práv 571,54 € Pokoj a dobro - pomoc utečencom o.z., Výčapy-Opatovce: Cieľom projektu "Letný piknik pod hradom" bolo prepojenie komunity irackých azylantov s majoritnou spoločnosťou prostredníctvom predstavenia si irackej kultúry a zvykov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie projektu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 850 € Nadácia ADELI, Piešťany: Tretí ročník Charitatívneho bazáru ADELI poskytol priestor rodinám so zdravotne postihnutým členom získať finančné prostriedky na rehabilitácie. Finančné prostriedky boli použité na technické a materiálne zabezpečenie, honorár pre moderátora.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Silnejší Slabším, o.z., Trenčín: Zámerom podujatia s názvom Spevom a tancom búrame predsudky bolo prepojiť a socializovať viaceré komunity-sociálne skupiny prostredníctvom tanca, spevu, kreatívnych aktivít. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € KASPIAN, Bratislava: V poradí ôsmy ročník podujatia PIK-NIK v Kaspiane sa uskutočnil aj napriek nepriaznivému počasiu. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 osôb, vďaka čomu možno hodnotiť aj tento ročník ako úspešný. Finančné prostriedky boli použité na koncert, materiálne zabezpečenie a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Atletický oddiel Partizánske: Cieľom projektu bolo zabezpečenie atletických pomôcok na tréningovú prípravu a pravidelná účasť na atletických pretekoch. Financie boli použité na dopravu, športové oblečenie a športové potreby.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel: zámerom projektu bolo prilákať mládež k športovej aktivite v obci Dubodiel. Do tréningového procesu sa podarilo zapojiť nových žiakov. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie po zápasoch, nákup športových dresov, športových potrieb, údržbu ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa: Realizácia podporeného projektu prispela k zvýšeniu hernej a tréningovej motivácie perspektívnych mladých hráčok. Finančné prostriedky boli použité na nákup dresov pre mladšie dorastenky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Rodičovské združenie pri ZŠ v Jelenci: Základná škola v Jelenci sa rozhodla zabezpečiť pre deti tréningové podmienky, aby deti nemuseli dochádzať na vzdialené obecné ihrisko. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie prenosnej futbalovej bránky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € AC Stavbár, Nitra: Realizácia projektu umožnila dorastencovi z atletickému tímu AC Stavbár získať 2.miesto v skoku o žrdi na Majstrovstvách SR dospelých a v septembri 2019 sa dorastenci kvalifikovali na Majstrovstvá SR družstiev. Finančné prostriedky boli použité na nákup skokanskej žrde.
b) podpora a rozvoj športu 500 € o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju, Maňa: Podpora projektu umožnila zorganizovať pre deti a mládež letné kempy v júli a v auguste, a workshopy v septembri a októbri. Zúčastnilo sa ich spolu cez 150 detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a technické vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € OZ Aktívna Nitra: Projekt bol realizovaný na sídlisku Chrenová v Nitre. Projektovým zámerom bolo pritiahnuť k aktívnemu športovaniu v priestore medzi panelákmi mladých ľudí, rodiny s deťmi a teenagerov. Akciou Športuje celé sídlisko sa podarilo zaujať nových rekreačných športovcov, ktorí chodili cvičiť na workoutové ihrisko celé leto a časť jesene. Financie boli použité na produkciu videí, športové potreby a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Obecný futbalový klub Bučany: Realizácia projektu prispela k skvalitneniu tréningového procesu futbalového klubu Bučany. Finančné prostriedky boli použité na lopty a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra: V Krškanoch na futbalovom ihrisku sa uskutočnila náborová akcia s cieľom prezentovať širokej verejnosti zápasnícke tréningy a aktivity klubu. V rámci projektu sa tiež rozbehli pre záujemcov otvorené tréningy a kvôli veľkému záujmu aj rozšírené tréningové hodiny. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok a vybavenia.
b) podpora a rozvoj športu 500 € DHZ Vrbovce: Cieľom projektu bolo skvalitnenie aktivít krúžku mladých hasičov a doplnenie vybavenia potrebného aj na súťažiach. Finančné prostriedky boli použité na špeciálne oblečenie a ochranné pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Základná škola s materskou školou Vrbovce: Tatry za odmenu sú obľúbenou akciou pre deti, ktoré úspešne reprezentujú v danom školskom roku školu na rôznych vedomostných, športových, či záujmových súťažiach. V roku 2019 sa podarilo zorganizovať už 12. ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo 24 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € YOGA mams, Skalica: V rámci projektu sa uskutočnili tri workshopy s cieľom oboznámiť širokú verejnosť so základmi jogy. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, odmeny pre deti a program.
b) podpora a rozvoj športu 400 € TJ Chvojničan Radošovce: Zámerom projektu bolo zabezpečiť jednotné súpravy pre členov dorasteneckého futbalového tímu v Radošovciach. Finančné prostriedky boli použité na nákup súťažných a tréningových dresov.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ŠK karate Farmex, o. z., Nitra:
b) podpora a rozvoj športu 500 € Cyklistický klub Olympik Trnava: V dňoch 18.-20.4. 2019 sa členovia klubu zúčastnili výcvikového tábora na dráhe v Brne. Pretekári absolvovali 5 tréningových jednotiek, každú v trvaní 2 hodín. Tréningové jednotky boli zamerané na rozvoj rýchlosti a nácvik jednotlivých disciplín dráhových súťaží. Finančné prostriedky boli použité na prenájom dráhy a ubytovanie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € AŠK Inter Bratislava: Hlavným cieľom projektu "Veselo na vodu" bolo motivovať deti k športu, zlepšiť ich pohybové aktivity a vytvárať puto medzi rodičmi a deťmi zorganizovaným spoločným splavov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom plavidiel a autobusu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € TK E.T. Jaslovské Bohunice: Tenisový klub momentálne navštevuje 12 detí, ktoré trénujú pod profesionálnym dohľadom trénerov. Cieľom projektu bolo skvalitniť materiálne vybavenie klubu. Finančné prostriedky boli použité na jednotné dresy.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ŠK Trogár Nitra, o.z.: Hádzanársky klub v rámci realizácie projektu zrealizoval aktívny nábor nových členiek dievčenského dorasteneckého tímu a absolvoval s nimi prvé tréningové hodiny. Finančné prostriedky boli použité na športové vybavenie a materiálne zabezpečenie tréningov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Slovenský skauting, o.z., Bošany: V rámci projektu sa uskutočnil dve podujatia, Deň detí a Deň vĺčat, zamerané na posilnenie vodcovských schopností skautského dorastu pri vedení detí. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a materiálne zabezpečenie podujatí.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športový klub LIDO, Bratislava: Cieľom projektu bola podpora mladých florbalistov a účasť na mládežníckom florbalovom turnaji. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a cestovné.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Klub priateľov a pomocníkov baraberi, Bratislava: Cieľom projektu bola podpora futsalového klubu a postup do ligy, v rámci ktorej odohrali 16 zápasov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom haly na tréningy.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Jelšovce: V rámci projektu Cupkajme životom so zdravými nožičkami bola do študijných plánov materskej školy zaradená aktivita Zdravé nôžky a v rámci dobrovoľníckej brigády vybudovaný senzorický chodník. Finančné prostriedky boli použité na stavebný a spojovací materiál, senzorické pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Základná škola s materskou školou, Trnava: Dňa 25.6.2019 sa konala na ZŠ, Nám. Slov. učeného tovarišstva v Trnave súťaž s názvom Olympijský deň. Jednou z disciplín bol aj skok do výšky, ktorej sa zúčastnilo všetky ročníky ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup dopadovej žinenky.
b) podpora a rozvoj športu 400 € ZŠ Beethovenova 11, Nitra: Finančný príspevok bol použitý na revitalizáciu multifunkčného ihriska - výmena mantinelových komponentov, čím sa zvýšila bezpečnosť žiakov a širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup bezpečnostných mantinelov ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske: Memoriál Jána Chochulu je ojedinelá športová akcia, usporiadaná s cieľom orientovať žiakov na rozvoj ich talentu a nadania v atletike. Tento rok sa uskutočnil už jeho 36. ročník. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a medaily pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Telovýchovná jednota Jarovce, Bratislava: V termíne od 11.8.2019 do 18.8.2019 bolo zrealizované letné futbalové sústredenie detských kategórií v športovom areáli v Brezovej pod Bradlom. Sústredenie bolo určené pre deti a mládež vo veku od 8 do 17 rokov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Občianske združenie Tiki Taka, Kaplna: V termíne 21.6. - 23.6. sa v obci Pružina uskutočnilo športové sústredenie pre 30 detí vo veku 10 - 14 rokov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a prenájom priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Karate klub Willo, Bratislava: Cieľom projektu bolo skvalitniť materiálne vybavenie a posilniť všeobecnú pohybovú prípravu detí, členov karate klubu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športového náradia a pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Rodičovské združenie pri ZŠ Leopoldov: Cieľom projektu bolo vytvoriť pohybovo-relaxačnú zónu v priestoroch chodby základnej školy, ktorá je využívaná počas prestávok, na telesnej a športovej výchove, počas pobytu v ŠKD či v záujmových útvaroch. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky a materiálne vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Karate klub Šin-Mu, Senica: Zámerom projektu bolo zlepšenie tréningových podmienok a účasť na viacerých súťažiach na Slovensku aj v zahraničí. Finančné prostriedky boli použité na štartovné a športové náradie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Sokol FC Chocholná - Velčice: Cieľom projektu bola realizácia osvetlenia na malom tréningovom ihrisku, ktoré je využívané na tréning žiakov a večerné tréningy mužov. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie tréningového ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Telovýchovná jednota Ioan 1209, Ivanka pri Dunaji: Cieľom projektu bolo umožniť deťom a mládeži do 18 rokov zažiť preteky organizované na rovnakej úrovni, aká je v pretekoch dospelých. Okrem zvýšenia účasti detí na pretekoch sa vďaka projektu postupne zvyšuje počet členov cyklistického oddielu. Finančné prostriedky boli použité na tlač štartových čísel a odmeny pre víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Materská škola, Pezinok: V areáli dvora materskej školy boli v rámci projektu vybudované dopadové plochy a osadené strunové húpačky. Finančné prostriedky boli použité na nákup húpačiek.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Mesto Nitra: Dňa 29.6.2019 sa návštevníci podujatia "A je tu leto! (Konečne leto)" zišli na futbalovom ihrisku v Krškanoch a užili si deň plný hudobných vystúpení v príjemnej priateľskej atmosfére. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za osvetlenie a ozvučenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino, Bratislava: Cieľom projektu bolo zrealizovať výstavbu nového ihriska s umelou trávou, ktoré slúži vyše 500 aktívnym futbalistom. Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalových brán.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok: V areáli školského dvora bolo osadených niekoľko farebných drevených preliezok z prírodného materiálu s variabilnými prvkami ako napr. lezecká stena, schodíky, rebrík. Finančné prostriedky boli použité na nákup preliezky.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Obec Biskupová: Projekt Dobudovanie detského ihriska - zakúpenie lavičiek a mobiliáru bol zrealizovaný v mesiacoch jún - júl 2019. Po prípravných prácach a výbere dodávateľa boli objednané 3 ks lavičky a 1 ks odpadkový kôš. Finančné prostriedky boli použité na lavičky, kôš a dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € KBU Taekwon-do UKF Nitra: Nitra Cup je medzinárodná súťaž v Taekwon-do ITF, realizácia projektu umožnila štartovať viacerým členom klubu. Finančné prostriedky boli použité na trofeje.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Bedminton pre radosť, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť možnosť športového vyžitia deťom vo veku od 5 do 18 rokov formou bedmintonových tréningov a zorganizovania bedmintonového tábora. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocvične a energie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ZŠ s MŠ kard. A. R. Považany 216: Cieľom projektu bolo vybudovať workoutové ihrisko v areáli základnej školy s materskou školou. Následne sa uskutočnila športová akcia "V zdravom tele, zdravý duch" pre širokú verejnosť z okolia obce Považany. Finančné prostriedky boli použité na nákup gumovej dlažby.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas o.z., Hlohovec: Lukostreľba je fyzicky nenáročný šport ktorému sa môžu venovať takmer všetci bez rozdielu pohlavia alebo veku. V rámci projektu bolo zorganizovaných množstvo podujatí na rozvoj a propagáciu tradičnej a športovej lukostreľby, ktorých sa zúčastnili stovky ľudí v rôznych mestách na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiálno- technické vybavenie, propagačné materiály, trofeje a ceny, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany: Už 29 rokov sa klub venuje výchove detí v školskom veku. V rámci projektu boli zakúpené športové potreby aj pre deti z ekonomicky slabších rodín. Finančné prostriedky boli použité na loptičky a poťahy na stolnotenisové rakety.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ČIN - ČIN o.z., Alekšince: V rámci projektu sa 20.7.2019 uskutočnil každoročný letný futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Alekšince. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, občerstvenie a materiálno-technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € HK Nitra Kraso: V rámci projektu sa podarilo otvoriť Školu korčuľovania, v ktorej mali deti možnosť osvojiť si základy korčuľovania. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie tréningového procesu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Kanoistický klub Karlova Ves, Bratislava: Cieľom projektu bola realizácia orez stromu tak, aby neohrozoval návštevníkov klubu. Svojpomocne bolo vykonanie prestrešenie priestorov, čím sa zamedzilo zatekanie a poškodzovanie obvodových plášťov lodenice. Finančné prostriedky boli použité na odborný orez a nákup materiálu na prestrešenie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € FC Jelenec: Cieľom projektu bola podpora a rozvoj športových aktivít futbalového klubu v obci Jelenec, najmä seniorský a mládežnícky futbal. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb, sústredenie a cestovné na zápasy.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Slovenská Taekwon-do Aliancia, Lužianky: Cieľom projektu bola príprava a materiálne vybavenie na Majstrovstvá Európy v Rimini, na ktorých sa podarilo získať výborné výsledky. Finančné prostriedky boli použité na športové oblečenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Občianske združenie Športový klub Šenkvice: Vybudovaním ihriska vznikla bezpečná a kvalitná plocha tréningového ihriska pre mládež, kde bude možné poskytnúť deťom kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie na tréning. Finančné prostriedky boli použité na prenosné zavlažovacie zariadenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Brezolupy: Cieľom projektu bola revitalizácia obecného viacúčelového športového areálu, ktorý slúži na organizovanie rôznych športových a kultúrnych akcií. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technologické zabezpečenie rekonštrukcie a odborné práce.
b) podpora a rozvoj športu 600 € DSC Orechová Potôň: V rámci projektu sa v termíne 8.-12.7.2019 pod vedením dobrovoľníkov uskutočnil letný futbalový tábor určený pre deti a mládež z obce Orechová Potôň. Finančné prostriedky boli použité na futbalové lopty, dresy a tréningové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Združenie Dolnodubovčan, Dolné Dubové: Cieľom projektu bolo ukázať deťom radosť z pohybu. Združenie Dolnodubovčan so svojimi dobrovoľníkmi zorganizovalo už tretí ročník športového dňa. Športový deň ponúka rôzne pohybové a zábavné aktivity nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom zábavnej športovej atrakcie a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Stolnotenisový klub Rybník, Rybník: Cieľom projektu bolo obnoviť materiálne vybavenie klubu nevyhnutné na tréningy mládeže ale aj na extraligové zápasy a zápasy 2.ligy. Finančné prostriedky boli použité na nákup 2 stolnotenisových stolov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € FKM Stupava: Podujatie Family day 2019-Deň rodiny sa uskutočnil v máji 2019 na futbalovom ihrisku v Borinke. Podujatie sa stretlo s veľmi dobrou odozvou a účastníci boli nadšení z programu aj úrovne organizácie. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre účinkujúcich, materiálne zabezpečenie, propagáciu, dopravu.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Reformovaný cirkevný zbor Dunajská Streda: V rámci projektu sa zorganizovali futbalové stretnutia, predovšetkým pre mládež a deti. Uskutočnil sa aj futbalový zápas pre deti z rómskej komunity mesta v športovej hale. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby a prenájom športovísk.
b) podpora a rozvoj športu 600 € SRRZ-RZ pri II.Základnej škole- športové triedy, Levice: Na futbalovom štadióne v Leviciach sa uskutočnilo obľúbené podujatie Baby futbal a Baby volejbal - Deň plný zábavy. Podujatia sa zúčastnili družstvá zo všetkých materských škôl v Leviciach. Súčasťou podujatia bol aj turnaj futbalových prípraviek. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, športové potreby a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať športový deň pod názvom "Mens sana in corpore sano" pre okolité školy. Do súťaže sa zapojili školy zo Senca aj Tomášova. Súťažilo sa v basketbale, futbale, hádzanej aj minihádzanej. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, občerstvenie a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ARS Studio - štúdio umenia, občianske združenie, Nitra: Tanečná skupina Stanzi sa 18.5.2019 zúčastnila celoslovenskej tanečnej súťaže Senecká dúha s 8 choreografiami, z ktorých každá mala medailové umiestnenie. Takisto sa umiestnili na treťom mieste na medzinárodnej súťaži Tanečná skupina roka. Finančné prostriedky boli použité na štartovné a cestovné.
b) podpora a rozvoj športu 500 € DHZ Bíňovce: Podpora v roku 2019 opäť umožnila doplniť vybavenie hasičského zboru, vďaka čomu sa mohli zúčastniť viacerých súťaží. Finančné prostriedky boli použité na nákup prenosného stanu a pivných setov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športový klub AITAPRAK, Bratislava: Vyše 17 rokov a klub venuje rozvoju futsalu. Aj v roku 2019 sa podarilo osloviť nových hráčov a zúčastniť a viacerých súťaží. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 500 € AŠK INTER Bratislava, oddiel slabozrakých a nevidiacich kolkárov Jastrabi, Bratislava: 26. ročník medzinárodnej súťaže "Dunajský pohár 2019" v kolkoch sa konal v dňoch 14.6. - 16.6.2019 v Bratislave. Turnaja sa zúčastnilo 115 účastníkov z 8 krajín vo vekových skupinách od 15 do 65 rokov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom kolkárne.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Telovýchovná jednota Slovan Dolná Súča: Cieľom projektu bolo zrealizovať športové podujatie určené hlavne pre deti. Turnaja sa zúčastnilo 12 mužstiev, spolu vyše 180 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a odmeny.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Antistres centrum, Piešťany: Cieľom projektu bolo zorganizovať ďalší ročník memoriálu Vlada Janovjaka, spropagovať cyklistiku a zdravý životný štýl. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € bratislava-inline, o.z., Bratislava: 15. ročník podujatia bratislava-inline opäť priniesol spoločné jazdy mestom vo vybrané piatky počas letných prázdnin. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 750 € AUTIS, Trenčín: Benefičný beh PRO AUTIS, 7. ročník, sa aj napriek nepriaznivému počasiu stretol s veľkým záujom verejnosti a návštevníkov. Výťažok z podujatia bol použitý na prevádzku Trenčianskeho autistického centra Pro Autis a Súkromnú ZŠ pre žiakov s autizmom v Trenčíne. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účastníkov a organizačné zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Tamás Nagy - PATRIOT, Brestovec: Projekt Historický letecký deň na Žitnom Ostrove bol realizovaný 15.9.2018 pri obci Pataš. Podujatia sa zúčastnilo vyše 1000 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie, odmeny účinkujúcim.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Buď lepší, o.z., Trenčín: V rekreačnej zóne Lodenica v Trenčíne sa 24.-25.8.2018 podarilo úspešne zorganizovať 2. ročník festivalu malých dračích lodí. Finančné prostriedky boli použité na prenájom dračích lodí a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obec Veľký Grob: Dňa 6.4.2019 sa v obci Veľký Grob uskutočnil 2.ročník detských cyklopretekov Na kolesách po Grobe. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 100 detí vo veku od 1,5 do 13 rokov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obec Horná Seč: Projekt Mami, ocko, poď sa so mnou zabaviť! sa uskutočnil 25.5.2019 a rodinám s deťmi z obce a širšieho okolia ponúkol bohatý športový program a súťaže. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie, odmeny súťažiacim.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Dobrovoľný hasičský zbor, Kovarce: V rámci projektu sa nám podarilo zrealizovať 1.ročník hasičskej súťaže, ktorej sa zúčastnili deti a mládež rôznych vekových kategórií. Finančné prostriedky boli použité na hasičšké športové potreby, rozkladací stan, odmeny súťažiacim.
b) podpora a rozvoj športu 900 € I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Bratislava: Občianske združenie zorganizovalo už piaty ročník festivalu tanca s účasťou viac ako 500 návštevníkov. Podujatie prispieva k šíreniu povedomia o rôznych druhoch tanca, prispieva k zvyšovaniu kultúry a je tiež účinným prostriedkom v boji proti kriminalite. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, moderátora podujatia a porotu.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Sportkemp o.z., Trenčianske Stankovce: Koncom mája 2019 sa v Trenčíne uskutočnil ďalší z ročníkov Night run. Účastnícky limit pretekárov bol obsadený za rekordný čas, čo svedčí o úspechu už tradičného poduajtia. Finančné prostriedky boli použité na nákup časomiery a odmien-medailí.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Občianske združenie KOLOTOČ pri Centre voľného času Trenčín: V meste Trenčín to druhý rok ožilo tancom. Deň plný workshopov a školy tanca, vystúpení tanečných skupín a množstva divákov potvrdil úspešnosť podujatia. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie tanečnej skupiny, ozvučenie a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 650 € OZ Vlada Plulika, Piešťany: V poradí 10. ročník Memoriálu Vlada Plulika sa vďaka množstvu aktivít tešil vysokému počtu účastníkov. Ročník bol obohatený novou aktivitou-výstupom na Chopok, no nechýbali ani detské behy. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, tombolu, štartovacie čísla.
b) podpora a rozvoj športu 700 € HK Levice: Realizáciou Športového dňa pre celú rodinu sa hokejovému klubu v Leviciach podarilo zapojiť do športovania celé rodiny od najmenších až po babky a dedkov. Počasie športovaniu prialo, preto aj účasť bola vysoká. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, moderátora, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Obec Zemianske Podhradie: Cieľom prvého ročníka športových hier bolo vytvoriť interakciu medzi rôznymi vekovými skupinami prostredníctvom športu. Podujatie plné zábavného súťaženia pre rodiny obohatili aj zábavné atrakcie. Finančné prostriedky boli použité na atrakcie, občerstvenie, animátora a výhry v súťažiach.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Cyklokoalicia, Bratislava: V rámci podujatia Kultúrne leto v Cyklokuchyni zorganizovala Cyklokoalícia zrhuba 25 menších aj väčších hudobných či multižánrových podujatí, prostredníctvom ktorých sa dostalo ľuďom povedomie o kultúre s prepojením na mestskú mobilitu. FInančné prostriedky boli použité na produkciu, programové zabezpečenie a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Základná škola, Partizánske: Cieľom projektu bola realizácia kultúrno-spoločenského popoludnia pre rodiny s deťmi a rodinnej Veľkobielickej olympiády. Finančné prostriedky boli použité na technické a materiálne zabezpečenie projektu a odmeny pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obec Topoľnica: Rodinnej olympiády sa v obci Topoľnica zúčastnilo 50 detí s rodičmi. Podujatie plné športu ale aj zábavy prehĺbilo nielen vzťahy v rodinách ale aj kontakty so školou, ktorá sa podieľala na organizácií podujatia. Finančné prostriedky boli použité na atrakcie, občerstvenie a odmeny v súťažiach.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Obec Kravany nad Dunajom: Podujatie Zdravý víkend pri Dunaji sa uskutočnil 4.5.2019. Cyklistický maratón medzi obcami Kravany nad Dunajom-Labatlan bol doplnený aj o súťaž v rybolove. Finančné prostriedky boli použité na prenájom stanov, propagáciu a program.
b) podpora a rozvoj športu 900 € Obec Iža: Sedliackej olympiády sa zúčastnilo 10 súťažných družstiev v disciplínach ako šúpanie kukurice či tlačenie fúrika. Sprievodným programom bol remeselný jarmok. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, prenájom stanov a technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 850 € OZ OBEHNI SLOVENSKO, Bratislava: V rámci projektu sa uskutočnil beh vo viniciach na 6 alebo 12 kilometrov, na štart sa postavilo takmer 250 bežcov. Finančné prostriedky boli použité na účastnícke medaile a trofeje.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Zaži Trenčín OZ, Trenčín: Cieľom projektu bola realizácia 11. ročníka detskej športovej olympiády a 2. ročníka Olympiády AZZP. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, materiálne zabezpečenie, športové náradie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Kultúrne centrum Sihoť (OZ), Trenčín: V poradí 5. ročník inline pohára sa konal v Trenčíne za účasti takmer 300 malých aj veľkých korčuliarov nielen zo Slovenska, ale aj okolitých štátov, čo predišlo očakávania organizátorov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventára, odmeny, propagačné materiály.
b) podpora a rozvoj športu 600 € DHZ Vrbovce: S najvyššou účasťou doteraz sa uskutočnilo podujatie DHZ so súťažou o pohár starostu spojenú s výstavou historických traktorov. Akcie sa zúčastnilo množstvo DHZ z okolia. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Zlatno Pri príležitosti 75. výročia SNP sa uskutočnil v poradí 31. ročník náučného partizánskeho chodníka Skýcov. Hlavný cieľ-zvýšiť povedomie mladej generácie o histórii kraja, bol naplnený. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a hudobné vystúpenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € DHZ Zlaté Klasy: Pri príležitosti 14. ročníka Memoriálu Františka Pajgera sa uskutočnila súťaž DHZ z Bratislavského a Trnavského kraja. Okrem súťaženia a odovzdávania skúseností nechýbali ani ukážky požiarnikov pre verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Nezábudka Pata n.o., Pata: Pohyb a spoločnosť je v živote seniora rovnako dôležitá, preto sa organizátori rozhodli zorganizovať podujatie s názvom "Seniori v pohybe". O zábavu bolo postarané plnením športových hier. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € OZ Vlada Plulíka, Piešťany: Na pamiatku kamaráta Vlada Plulíka zorganizovala komunita jeho priateľov ďalší vydarený beh na trase Srdiečko-Chopok. Nechýbala ani detská kategória, preto sa podujatie tešilo množstvu návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu a odmeny.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € 3run Slovakia o.z., Omšenie: V poradí 5. ročník podujatia sa niesol v priateľskom duchu-súťaže a atrakcie si užívali deti aj dospelí. Cenné skúsenosti z oblasti parkouru si odovzdávali domáci aj zahraniční hostia. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, odmeny a logistiku.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Sport Friends Tvrdošovce 2013: V poradí piateho ročníka podujatia Svätoštefanský beh sa zúčastnil rekordný počet účastníkov. Po prvýkrát získal každý účastník účastnícku medailu s certifikovanou traťou. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, časomieru a tričká.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Cyklokoalícia, Bratislava: V rámci Kultúrneho leta v Cyklokuchyni bolo zorganizovaných približne 30 menších i väčších hudobných aj multižánrových podujatí a diskusií. Vďaka tomu organizátori priblížili alternatívnym spôsobom ľuďom kultúru s previazaním na mestskú mobilitu. Finančné prostriedky boli použité na honorár účinkujúcim a produkčné zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Mesto Šurany: Mesto Šurany pravidelne organizuje podujatia pre seniorov-jedným z nich bola športovo-nenáročná olympiáda s účasťou viac ako 200 seniorov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a odmeny.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ Zelená deťom, Bratislava: V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť nákup hudobných nástrojov pre materskú školu na Legérskeho ulici v Bratislave. Výstupom projektu bol aj výchovný koncert ma motívy detskej opery "Mala čarovná flauta". Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
e) podpora vzdelávania 550 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Jarovce: V rámci realizácie projektu EKO-kútik sa podarilo v súčinnosti so žiakmi a dobrovoľníkmi revitalizovať nepoužívanú časť školského dvora. Žiaci vytvorili domčeky pre hmyz a vysadili kvitnúce a úžitkové rastliny, ktoré tento hmyz prilákajú. Finančné prostriedky boli použité na materiál a rastliny.
e) podpora vzdelávania 550 € OZ malíček, Bratislava: V rámci projektu sa v materskom centre Hojdana v Bratislave uskutočnilo 8.6.2019 stretnutie rodín s predčasne narodenými deťmi pri príležitosti Dňa detí s názvom Vianoce v lete. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, občerstvenie, prenájom atrakcií, honorár za divadelné predstavenie.
e) podpora vzdelávania 500 € Stredná odborná škola, Stará Turá: Zámerom projektu bolo vyrobiť učebné elektrotechnické panely domovej elektroinštalácie, na ktorých by sa žiaci mohli naučiť princíp, použitie rôznych prvkov tejto elektroinštalácie a jej funkčnosť v praxi. Finančné prostriedky boli použité na nákup elektroinštalačného materiálu.
e) podpora vzdelávania 550 € Zbor Cirkvi bratskej v Trnave, Trnava: V rámci projektu sa uskutočnili dve akcie. Mamiklub je pravidelné stretávanie matiek s malými deťmi. Okrem toho sa uskutočnilo jednodňové podujatie CB deťom. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, atrakcií, ozvučenie, marketing, nákup hudobných nástrojov a literatúry.
e) podpora vzdelávania 550 € OZ ODRAZ, Trnava: Denný anglický tábor v obci Malženice sa uskutočnil v dňoch 1.-4.7.2019. Zúčastnilo sa ho 35 detí, primárne z Malženíc, žiaci 1. stupňa ZŠ a jedna skupina predškolákov. Finančné prostriedky boli použité na štipendiá pre sociálne znevýhodnené deti, spotrebný a tvorivý materiál.
e) podpora vzdelávania 550 € ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava: V rámci projektu sa podarilo nacvičiť a odohrať dve divadelné predstavenia, ktoré nacvičili deti spolu s rodičmi. Finančné prostriedky boli použité materiál na kulisy a dekorácie.
e) podpora vzdelávania 550 € Tank Klub Trnava: Cieľom projektu bolo zorganizovať oslavy pri príležitosti Dňa detí, ktorého súčasťou bolo množstvo športových a vzdelávacích aktivít. Finančné prostriedky boli použité na prenájom skákacieho hradu, občerstvenie, odmeny a zabezpečenie programu.
e) podpora vzdelávania 700 € Repairably n.o., Piešťany: V rámci projektu sa uskutočnili prednášky a workshopy na tému opraviteľnosti produktov na festivale Objav v Smoleniciach, festivale POMALO a podujatí Bystro - komunitná obývačka. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a materiálne zabezpečenie, propagáciu a dopravu.
e) podpora vzdelávania 600 € Materská škola Sv. Vincenta de Paul, Bratislava: V rámci edukačného procesu venuja materská škola zvýšenú pozornosť zdravotným cvikom zameraným na správne držanie tela a liečbu plochých nôh. Pri týchto cvikoch je veľmi vhodné používať tzv. zábavné rehabilitačné chodníčky. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 500 € Malokarpatský amatérsky cykloturistický oddiel - M.A.C.O., Pezinok: V rámci projektu sa podarilo vytvoriť interaktívny priestor pre deti. Opravili sa hojdačky a preliezky, vznikla pohybová plošina a drevený chodník, piknikové miesto pre cyklistov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na stavbu preliezačiek, dreveného stola a lavíc.
e) podpora vzdelávania 600 € Občianske združenie Škôlkar, Vinosady: Cieľom projektu bolo vybudovať živú učebňu s vyvýšenými záhonmi, s jedlým plotom, s poľnou kuchyňou a hmyzím domčekom, čím vzniklo pre deti aktívne vzdelávacie prostredie. Finančné prostriedky boli použité na materiál a učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo: Projekt Rozprávkové sedenie v škole bol zameraný na skrášlenie nevzhľadného priestoru vstupnej školskej chodby. Dobrovoľníci svojpomocne vymaľovali stenu a vyrobili z drevotriesky rozprávkové sedenie – konkrétne perníkovú chalúpku, lavičku, latkové oplotenie a oblaky. Finančné prostriedky boli použité na výrobu rozprávkového sedenia.
e) podpora vzdelávania 500 € Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o., Opatovce : V rámci projektu Spoznaj prírodu-spoznaj seba sa podarilo vytvoriť priestor pre spoznávanie zvierat a realizovať hipoterapie. Finančné prostriedky boli použité na úhradu hipoterapií a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 450 € Občianske združenie: SRRZ - RZ pri Materskej škole, Nitra: V rámci projektu Skok do prírody sa podarilo vytvoriť príjemný areál na pobyt vonku. Pribudli okrasné predzáhradky a bylinková záhrada. Finančné prostriedky boli použité na rastliny a materiál.
e) podpora vzdelávania 400 € Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33, Bratislava: V areáli materskej školy sa uskutočnila výmena hracieho prvku s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí, a ďalšia údržba exteriéru a exteriérových hracích prvkov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hracej zostavy.
e) podpora vzdelávania 450 € Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske: V rámci projektu bola vybudovaná oddychová zóna pre študentov. Finančné prostriedky boli použité na sedacie vaky a stolný futbal.
e) podpora vzdelávania 500 € Rodinné centrum - Obláčik, o.z., Bratislava: Do štvrtého ročníka Lamačského fotomaratónu sa zapojili vyše štyri desiatky súťažiacich v štyroch vekových kategóriách - deti, mládež, dospelí a seniori. Finančné prostriedky boli použité na odmeny výhercom, materiál a realizáciu workshopov.
e) podpora vzdelávania 500 € Obec Hrachovište: Projektom sa obnovila tradícia organizácie obecného podujatia Rozprávkový les určeného pre širokú verejnosť aj zo susedných obcí. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre deti.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola s materskou školou, Ludanice: Zámerom projektu bolo doplnenie didaktických pomôcok na tému Ľudské telo a planéta Zem. Finančné prostriedky boli použité na nákup didaktických pomôcok a materiálu.
e) podpora vzdelávania 600 € Rodičovské združenie sv. František, Bratislava: Podujatie Komunitný deň sa uskutočnilo 11. mája 2019 v areáli Spojenej školy sv. Františka v Bratislave-Karlovej Vsi. V rámci podujatia sa uskutočnili rôzne súťaže a aktivity pre deti, rodičov i pedagógov školy. Finančné prostriedky boli použité na edukačné workshopy a zážitkové atrakcie.
e) podpora vzdelávania 600 € Materská škola, Pezinok: Zámerom projektu bolo preniesť edukáciu detí z tried do vonkajšieho prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup manipulačných stolov, ktoré slúžia na rôzne didaktické aktivity. Z prostriedkov bol tiež zakúpený materiál na výrobu živého domčeka.
e) podpora vzdelávania 400 € Základná škola, Bratislava IV: Cieľom projektu bolo zakúpenie nových pomôcok do učebne a ich modernizácia. Zatraktívnenie vyučovacieho procesu a rozvíjanie technických zručností žiakov pri zhotovovaní výrobkov. Finančné prostriedky boli použité na náradie, nástroje a materiál.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola, Nitra: Cieľom projektu Šachy pre každého bolo vybudovať v areáli základnej školy hraciu plochu a zorganizovať niekoľko školských akcií. Finančné prostriedky boli použité na šachovnicu, figúrky, stavebný materiál, diplomy.
e) podpora vzdelávania 550 € OZ MEDZILABA, Bratislava: Projekt JEŽIBABA mal primárny cieľ prepojiť hru a vzdelávanie. Žiaci si zlepšovali zručnosti v rôznych gramotnostiach - výtvarná, literárna, IKT, dramatická. Finančné prostriedky boli použité na návštevu divadelného predstavenia, nákup výtvarného materiálu a PC vybavenia.
e) podpora vzdelávania 592,13 € Spojená škola Hálkova, Bratislava: Cieľom projektu bolo vytvoriť v rámci areálu školy vonkajšiu triedu, ktorá by bola vhodná aj pre žiakov s poruchami autistického spektra. Finančné prostriedky boli použité na záhradné lavice a náradie na opekanie.
e) podpora vzdelávania 550 € EDU NATURE, Nitra: Vyvrcholením projektu Bližšie spolu bol spoločne strávený deň 8.6.2019, kedy sa v areáli Hideparku Nitra uskutočnilo druhé pokračovanie EduFestu. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov a prenájom mobilného planetária.
e) podpora vzdelávania 550 € Obec Štvrtok: V spolupráci s rodičmi a verejnosťou vznikol v areáli materskej školy v obci Štvrtok chodník a terasa. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál.
e) podpora vzdelávania 500 € Spojená katolícka škola Nitra, Materská škola svätých anjelov strážcov: Projekt "Mladosť a múdrosť sa vedia obohatiť" mal za cieľ rozvíjať prosociálne správanie detí zorganizovaním návštev v zariadení pre seniorov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie elektrického piana.
e) podpora vzdelávania 700 € Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová, Bratislava: Projekt bol zameraný na prepájanie teoretických vedomostí o ochrane prírody s praktickými zručnosťami a zážitkami. Deti si vyskúšali pestovanie rastlín, o fungovaní prírody sa učili AJ priamo v teréne. Finančné prostriedky boli určené na materiálne zabezpečenie aktivít, dopravu, odmeny pre lektorov a poplatky za exkurzie.
e) podpora vzdelávania 450 € Združenie rodičov pri MŠ Kamenín: Na ihrisku materskej školy bolo vybudované malé dopravné ihrisko. Finančné prostriedky boli použité na dopravné značky, odrážadlá a prilby.
e) podpora vzdelávania 350 € ASC Trnava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť originálne pomôcky a spotrebný materiál k prezentácii a priebehu katechéz pre druhý stupeň detí (vek 6-9 rokov). Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu a pomôcok, ktoré pomáhajú k lepšej prezentácií jednotlivých katechéz.
e) podpora vzdelávania 500 € ZŠ s MŠ Horná Kráľová: Takmer tretina žiakov sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Základnou súčasťou ich vyučovacieho plánu je pracovné vyučovanie. Z tohto dôvodu bolo potrebné doplniť vybavenie školskej dielne. Finančné prostriedky boli použité na dielenské pracovné náradie a pomôcky.
e) podpora vzdelávania 700 € Hory a mesto, o.z., Bratislava: Festivalový náučný chodník je súčasťou festivalu Hory a mesto už 11 rokov. Je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl. Aj tento rok oň prejavilo záujem takmer 600 detí a ich pedagógov, ktorí sa zúčastnili filmových premietaní. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie stanovíšť a preklady filmov.
e) podpora vzdelávania 500 € Združenie Animačný ateliér detí a mládeže, Bratislava: V roku 2019 sa v rámci animačného ateliéru realizoval medzinárodný projekt „Kultúrne dedičstvo“. Výstupom bolo 22 krátkych animovaných filmov z 22 krajín. Finančné prostriedky boli použité na prenájom animačných programov a obrazových tabletov.
e) podpora vzdelávania 700 € Ateliér 33, Bratislava: Počas letných prázdnin malo 7 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť stráviť týždeň v dennom tábore v Lesnom klube Ateliér LES. Projekt umožnil deťom stráviť plnohodnotný čas v prírode pri zaujímavých aktivitách spolu s deťmi zo združenia. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít, odmeny pre lektorov, outdoorové pomôcky, športové vybavenie.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ Mierová Prievoz, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť záhradný komplet pre hru "Človeče, nehnevaj sa" spolu s mobilnou hracou podložkou, vďaka ktorej sa dá hrať na rôznych miestach školského dvora. Finančné prostriedky boli použité na dve sady záhradnej hry a hraciu podložku.
e) podpora vzdelávania 500 € Metodka občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bolo zmodernizovanie žiackej knižnice, ktorá už nevyhovovala potrebám dnešnej doby. Snahou bolo vytvoriť priestor, kde by sa nie len vypožičiavali knihy, ale kde by mohli žiaci zmysluplne tráviť voľný čas. Finančné prostriedky boli použité na dataprojektor, plátno a ozvučenie.
e) podpora vzdelávania 500 € SRRZ-RZ pri Materskej škole, Nitra: Projekt umožnil čiastočnú revitalizáciu detského ihriska na školskom dvore vytvorením oddychových zón pre deti predškolského veku prostredníctvom lavičiek, ktoré im budú umožňovať lepšiu relaxáciu po pohybových aktivitách. Finančné prostriedky boli použité na lavice a markízu.
e) podpora vzdelávania 600 € CENADA,n.o., Bratislava: Gymnázium CENADA navštevujú žiaci so všeobecným intelektovým nadaním. V rámci projektu sa podarilo vytvorenie podporného, vzdelávacieho prostredia, ktoré reflektuje na individuálne potreby študentov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie knižnice a kinosály.
e) podpora vzdelávania 700 € Rodinné centrum Kramárik, Bratislava: Projekt Tajomné Eko Kramáre bolo poldenné podujatie pre rodiny s deťmi v prírode nad Kramármi, v rámci ktorého na stanovištiach plnili rôzne úlohy s ekologickou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu, občerstvenie a lektorov.
e) podpora vzdelávania 400 € OZ Šidielko, Senec: Združenie už niekoľko rokov organizuje pre širokú verejnosť workshopy šitia. V roku 2019 sa zamerali na podporu ručných prác - šitie, vyšívanie a paličkovanie pre deti a dospelých. Finančné prostriedky boli použité na materiál, prenájom a webhosting.
e) podpora vzdelávania 800 € Bratislavská šachová akadémia, Bratislava: V rámci projektu sa uskutočnil prvý ročník Šachového turnaja rodinných dvojíc. Pripravené boli aj mimošachové disciplíny pre deti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, odmeny a materiálno-technické zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 950 € OZ Cestou necestou, Limbach: V priebehu októbra 2018 až marca 2019 sa podarilo úspešne zorganizovať cestovateľské festivaly v mestách Bratislava, Pezinok, Tranav, Nitra, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 840 € Náš Devín, Bratislava: Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu detí o knihy, príbehy a čítanie ako aj o zvýšenie povedomia rodičov o dôležitosti čítania deťom už v útlom veku. Za týmto účelom sa uskutočnila beseda s knihovníčkami o správnom výbere kníh, niekoľko interaktívnych čítaní pre deti, diskusia s detskou logopedičkou a podujatie SWAP detských kníh. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít a realizáciu workshopov.
e) podpora vzdelávania 750 € Nezisková organizácia Voices, Trenčín: Kvíz pre všetkých o histórii a súčasnosti Trenčína pod názvom Oflajn sa podarilo zrealizovať v termínoch 25.9. a 23.10. Zúčastnilo sa ho spolu viac ako 180 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, občerstvenie a odmeny pre súťažiacich.
e) podpora vzdelávania 850 € Materské centrum Budatko, Bratislava: Dňa 11.5.2019 sa uskutočnilo komunitné podujatie Potulky slnečnou sústavou. Pre deti bol pripravený zábavno-náučný program sprevádzaný športovými aktivitami. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, odmeny pre deti a atrakcie.
e) podpora vzdelávania 950 € Projekt Slamka o.z., Nové Mesto nad Váhom: Hlavnou témou TEDxTrenčín 2018 bol Cyklus. Pre návštevníkov bol pripravený program plný vystúpení, TED videí, sprievodných aktivít spoločne s kvalitným občerstvením a večernou afterparty. Finančné prostriedky boli použité na techniku, ozvučenie, osvetlenie a projekciu.
e) podpora vzdelávania 600 € Klub lipka, Suchohrad: Cieľom projektu bolo doplnenie materiálneho vybavenia klubovne a zorganizovanie prvej série workshopov v nových priestoroch. Finančné prostriedky boli použité na zariadenie klubovne a materiál na workshopy
e) podpora vzdelávania 450 € Občianske združenie Aktivity, Jur nad Hronom: Projekt Zdravé jedlo z našich záhrad sa uskutočnil v dňoch 5.-6.10.2018 v spolupráci viacerých miestnych organizácií. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 62 520 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica: Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Aktuálne je do programu zapojených 309 škôl, 9000 učiteľov a viac ako 30 000 žiakov z celého Slovenska. Poskytnutý grant pokryl náklady na školský rok 2018/2019 a prvý polrok 2019/2020 spojené s organizáciou vzdelávacích podujatí pre učiteľov a školy.
e) podpora vzdelávania 50 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica_Sokratov inštitút je akreditovaným štúdium pre elitných študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Sokratov inštitút prináša na Slovensko lektorov z celého sveta, ktorí vo svojom odbore niečo dokázali. Sokratov inštitút je štúdium pre prax. Študenti tu pracujú vo svojich komunitách na tzv. mikroprojektoch. Poskytnutý grant pokryl náklady na akademický rok 2018/2019 spojené s organizáciou vzdelávacích kurzov pre študentov.
e) podpora vzdelávania 32 000 € Elektrárňa Piešťany, zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka v majetku Nadácie ZSE už 6. rok slúži ako vzdelávacie a komunitné centrum širokej verejnosti. Prevádzkovateľom je OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré dlhodobo rozvíja vlastné vzdelávacie a komunitné aktivity v Elektrárni Piešťany. Vzdelávanie pre školy tvorili interaktívne výstavy a interaktívne workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Poskytnutý grant pokryl náklady na prevádzku, organizačné zabezpečenie a rozvoj vzdelávacích aktivít.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Jedným z hlavný cieľov grantového programu Výnimočné školy je posilniť postavenie učiteľov a poukázať na to, že svojou prácou významne ovplyvňujú stav našej spoločnosti. V spolupráci s neziskovou organizáciou Voices sme preto pripravili sériu diskusných a vzdelávacích podujatí, ktoré podporili šírenie pozitívneho obrazu o učiteľoch v očiach širokej verejnosti. Zároveň vznikla séria videí a blogov, ako inšpirácia pre ďalších učiteľov, ktorí chcú učiť inak. Poskytnutý grant pokryl náklady na realizáciu vzdelávacích podujatí, produkciu a propagáciu programu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Stredná odborná škola, Stará Turá v rámci projektu: Modernizácia laboratória elektrických meraní modernizuje obsah teoretickej aj praktickej výučby a aktívne zapája študentov do jej priebehu. Kvalitná odborná príprava sa pravidelne prejavuje aj v úspechoch študentov v krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Realizácia projektu prispela k modernizácii laboratória elektrických meraní vybudovaním 3 pracovísk.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium sv. Andreja v rámci projektu: Vybavenie chemického laboratória, vybudovanie školskej záhrady doplnili vybavenie, vďaka ktorému si žiaci môžu chemické pokusy sami vyskúšať. Vďaka projektu zakúpili chemikálie a pomôcky, aby si žiaci mohli vyskúšať všetky pokusy z domáceho kola chemickej olympiády a svoje poznatky odovzdajú aj študentom ďalších škôl. Rovnako zakúpili tablety, ktoré budú môcť využívať na vytvorenie záznamov z pokusov. Pomocou odbornej literatúry a hier z chémie sa budú spolupodieľať na vytvorení databázy nových pracovných materiálov pre všetky ročníky gymnázia. Poslednou aktivitou projektu bolo dobudovanie školskej záhrady tak, aby sa v nej mohli realizovať aj vybrané hodiny.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Občianske združenie Gaštanový koník, v rámci projektu: Bloková výučba na ŠZŠ Humenné, ktorá sa zameriava na deti s mentálnym postihnutím a vo vzdelávaní sa orientuje najmä na manuálne zručnosti a vytváranie pracovných návykov, pričom sa snaží čo najviac využívať zážitkové vyučovanie. V rámci projektu na hodinách jedenkrát mesačne realizovali tematické projektové vyučovanie v blokovej výučbe.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Základná škola, Púchov v rámci projektu: Vytvorenie oddychových zón a dokončenie školskej záhrady. Projekt umožnil vytvoriť oddychové zóny, kde budú môcť žiaci príjemne stráviť školské prestávky slúžiace na psychohygienu v rámci vyučovania. Zámerom je poskytnúť žiakom priestor na zmysluplné aktivity, pri ktorých dokážu zrelaxovať a zamedziť tak potenciálnemu patologickému správaniu žiakov. K dispozícii bude pre žiakov čitateľský kútik so sedacími vakmi, hrací kútik s dopravným kobercom, kútik spoločenských hier a kútik na maľovanie a kreslenie. Vonku bol dokončený projekt školskej záhrady. Tá bude tiež slúžiť na oddych pre deti zo školského klubu ale tiež na vyučovanie technických predmetov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, v rámci projektu: Experiment je zážitok, plánujú pokračovať v zážitkovej forme vzdelávania, ktorá je však náročná na pomôcky. Skúsenosti so zážitkovým vzdelávaním zhmotnili v autorskej publikácií Experiment je zážitok. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, a semináre pre učiteľov fyziky. Všetky aktivity sa uskutočnili v priestoroch Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Hotelová akadémia, Bratislava, v rámci projektu: Trieda budúcnosti - vytvorenie tzv. učiacich zón. Cieľom projektu bolo vytvoriť tzv. učiace zóny, ktoré zodpovedajú modernej Triede budúcnosti. V zóne "skúmaj" využijú žiaci nové tablety na vyhľadávanie informácií. Magnetická popisovateľná fólia v zóne "vytváraj" vytvorí priestor na návrhy prezentácií, videí, reklám. Zóna "prezentuj" žiakom umožní prezentovať a získavať spätnú väzbu. Zóna "interakcia" využíva interaktívne nástroje ako online testy a kvízy. Zóny „vymieňaj“ a „rozvíjaj“ sú zamerané na spoluprácu, komunikáciu a na samostatné štúdium, reflexiu, neformálne učenie.
e) podpora vzdelávania 2 660 € Spojená škola Tilgnerova, v rámci projektu: Aktívne zapojenie žiakov do vyučovania na hodinách biológie a informatiky, pripravili Escape Room, čo je celosvetovo obľúbená hra, kde tím hráčov má za úlohu v stanovenom časovom limite vyriešiť čo najviac úloh, hádaniek a pascí tak, aby sa im podarilo odomknúť dvere a ujsť. Žiaci Spojenej školy Tilgnerová mali ťiež za úlohu vymyslieť aspoň tri "escapky", v ktorej si budú môcť zmerať sily tímy žiakov. Skupina žiakov tiež zorganizovala Ekofestival s workshopmi a prednáškami na tému recyklácie a konzumného spôsobu života. Poslednou aktivitou bolo programovanie s Harverom.
e) podpora vzdelávania 2 775 € CZŠ Narnia, sa v rámci projektu rozhodli zamerať na rozvoj sociálnych zručností. Na hodinách spolu so žiakmi tvorili denník triedy, krátke videá z hodín a prechádzajú si spolu svoje prezentácie, výstupy a cez spätnú väzbu sa snažia o seba korekciu a získavanie nových zručností a vzájomnú podporu. Získané fnančné prostriedky im umožnili vo väčšej miere pokračovať vo výučbe, ktorá neizoluje jednotlivé predmety, ale prepája ich navzájom. Spoločnou témou jednotlivých aktivít je myšlienka Svet, v ktorom žijeme, je náš a je aj naša zodpovednosť, aký je.
e) podpora vzdelávania 2 950 € SPŠ elektrotechnická Zochova, Bratislava, v rámci projektu: Filmové štúdio ZOŠKA TV. V rámci podporeného projektu na škole založili filmové štúdio TV ZOŠKA, ktoré pravidelne pripravovalo zostrih podujatí ktorých sa zúčastnili ich študenti. Zároveň pripravili aj profil vybraného bývalého absolventa ako pozitívny príklad a tiež vzdelávacie videá. Vzniknuté filmové dokumenty a videá sú dostupné na webstránke a Facebooku školy ako pozitívna inšpirácia pre ďalšie školy.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Škola úžitkového výtvarníctva, Košice, v rámci projektu: Virtuálna realita a tvorba 3D modelov. Získanú finančnú podporu využili na prácu s virtuálnou realitou. Žiaci využili svoje zručnosti a kreatívne nápady na tvorbu 3D modelov, ktoré môžu slúžiť na ostatných hodinách ako učebný materiál. Okrem kreativity si žiaci zlepšujú aj vnímanie 3D priestoru a priestorové cítenie a videnie. Súčasťou projektu bol tiež workshop zameraný na možnosti tvorby vo virtuálnej realite, ktoý pripravil jeden z bývalých študentov školy.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Spojená škola, Nové Zámky, v rámci projektu: Energetické procesy v priestore a okolí mojej triedy sa podarilo rozšíriť model manažmentu teploty v triedach školy. Výsledkom bol kontinuálne sa meniaci výkon radiátorov v triedach v závislosti od obsadenosti žiakmi, zemepisnej orientácie triedy, smeru dopadu slnečných lúčov, smeru a rýchlosti vetra, použitej didaktickej techniky, dňa v roku a času počas dňa. Okrem úspory energie vznikol na škole ďalší priestor pre meranie, experimentovanie a analýzu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium sv. Edity Steinovej, v rámci projektu: Digitálne kreatívne laboratórium a tematické IT workshopy. Podpora projektu umožnila na škole premeniť klasickú počítačovú učebňu na kreatívne digitálne laboratórium. A to zakúpením nových didaktických pomôcok pre realizáciu tvorivých postupov z oblasti práce s multimédiámi, physical computingu a internetu vecí. Zároveň bude pre žiakov vytvorený popoludňajší tematický IT workshop "Creative Coding Club". Na záver školského roka sa uskutočnila celoškolská prehliadka zaujímavých IT nápadov a produktov žiakov „GYMES Creative Day“ ako motivácia a inšpirácia pre ostatných žiakov aj učiteľov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € V spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. V grantovom programe Búrame bariéry sme popdorili 7 lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých realizácia bola podporená sumou 7 000 eur. Výťažok z podujatí je určený na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Celkom 21 020 eur z výťažkov zo zbierok bude môcť byť použitých na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 24 000 € V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme vyhlásili v roku 2018 druhý ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia získali podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Celková suma určená na prerozdelenie bola 24 000 eur. Podporu 8 000 eur na realizáciu bezbariérového riešenia získali tri školy. S našou finančnou podporou sme mohli žiakom navštevujúcim základnú školu v Moravanoch nad Váhom a v Leviciach a študentom SOŠ technická v Zlatých Moravciach uľahčiť prekonať jednu z prekážok na ceste za kvalitným vzdelaním.
h) veda a výskum 35 000 € Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava (HUBBA, o.z.). Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať startup a social innovation ekosystém v podmienkach slovenského trhu a vytvoriť profesionálne podmienky pre tieto aktivity. Poskytnutý grant na rok 2019 bol využitý na pokrytie nákladov spojených s organizáciou vzdelávacích a networkingových podujatí pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Ludanice: Deň obce Ludanice sa uskutočnil 31.08.2019. Širokej verejnosti bolo pripomenuté 777. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre hudobnú skupinu, občerstvenie e ceny do futbalového turnaja.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie DFS Slnečnica, Senec: V rámci projektu sa podarilo nacvičiť novú choreografiu folklórneho súboru. Finančné prostriedky boli použité na kroje a krojovú obuv.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava: Začiatkom júla 2019 sa deti z DFS Ljuljanka a TO Konjic zúčastnili sústredenia. Tanečníci nacvičili nové choreografie a tamburáši sa pod vedením chorvátskeho dirigenta učili nové skladby. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ Cziffer, Cífer: V rámci projektu vznikol Katalóg ornamentov z Cífera a uskutočnil sa tretí ročník súťaže M. Hollósyovej vo vyšívaní spojenej s výstavou.. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a materiálne zabezpečenie výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo: Cieľom projektu Chráňme to, čo je vzácne bolo zakúpiť deťom - tamburášom obaly na ich nástroje, ktoré by boli kvalitné a zabránili by poškodeniu týchto nástrojov. Finančné prostriedky boli použité na nákup obalov a hudobných pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Áno Umeniu, Topoľčany: Cieľom projektu bolo doplniť a skompletizovať Solčiansky kroj. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odmenu za ušitie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OZ Priateľstvo Hlohovec - De Panne, Hlohovec: V termíne 22. - 26. 8. 2019 sa v Hlohovci uskutočnila výmenná recipročná návšteva z družobného belgického mesta De Panne s cieľom prezentovať Slovensko a jeho kultúrne dedičstvo. Finančné prostriedky boli použité na stravu, občerstvenie a vstupy do múzeí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Bebop, Štúrovo: Deviaty ročník už tradičného kultúrneho festivalu Štúrovo Vibes sa uskutočnil 2.augusta 2019 už po šiestykrát na parkovisku nábrežia Dunaja s výhľadom na Ostrihomskú baziliku. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, hostí a ubytovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Miestny vinohradnícky a záhradkársky spolok Golianovo: Spoločne s OZ Deťom Golianova sa uskutočnila súťaž vo výrobe strašiakov a rôzne súťažné aktivity. Zároveň dospeláci vytvorili až 14 súťažných družstiev a zápolili o to kto uvarí lahodnejší guláš.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Alekšince: V júni 2019 obec Alekšince organizovala už 5. ročník kultúrneho podujatia miestneho a regionálneho významu Alekšinský kotlík 2019 spojeného s bohatým kultúrnym programom a súťažou vo varení gulášu. Finančné prostriedky boli použité výhry, občerstvenie a materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € ZRPŠ Kalinkovo: Cieľom projektu bolo zakúpenie krojov pre deti z materskej školy, aby mohli vystupovať v jednotnom oblečení. Finančné prostriedky boli použité na látky, bavlnky a stužky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Občianske Združenie Krškany 2020, Nitra: V mestskej časti Krškany sa uskutočnilo zábavné popoludnie pri príležitosti MDD. Finančné príležitosti boli použité na prenájom detských atrakcií, materiálno-technické zabezpečenie, odmeny pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Úľany nad Žitavou: V rámci projektu boli zakúpené kroje pre členov folklórneho súboru Úľančanka. Jednou z najvýznamnejších udalostí roku 2019, kde bol odprezentovaný folklór obce, bol Agrokomplex v Nitre. Finančné prostriedky boli použité na výrobu krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € ZO Štvrtok na Ostrove: V rámci projektu sa podarilo usporiadať tretí ročník lokálneho kultúrneho festivalu v oblasti, kde za vysokou kultúrou treba cestovať desiatky kilometrov. Počas dvoch dní festival navštívilo vyše 300 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie a prenájom stanov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra: XIX. ročník Celoslovenskej hudobno-interpretačná súťaž NITRIANSKA LUTNA 2019 sa uskutočnil 17.5.2019 v priestoroch ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre v speve a v hre na dychových nástrojoch. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre porotu a ceny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Nitrianska Blatnica: Tradičná svätojurská púť aj v roku 2019 prilákala obyvateľov obce aj zo širšieho okolia. Trojdňové podujatie sa začalo majálesom a zakončila ho spoločná turistika a slávnostná svätá omša. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € Nitrafiesta, Nitra: Cieľom projektu bolo zorganizovať ďalší ročník obľúbeného nitrianskeho podujatia Nitránsky rínek. Finančné prostriedky boli použité na prenájom pódia, ozvučenie podujatia a zabezpečenie pitného režimu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ Áno Umeniu, Topoľčany: DFS Žochárik v spolupráci so ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch a Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch zorganizoval už 5.ročník Topoľčianských dní detského folklóru. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, propagáciu, kroje a prenájom koncertnej sály.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Záhorácky folklór OZ, Malacky: Cieľom projektu bolo zorganizovať druhý ročník podujatia Frolová notečka. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € CVJ Barák o.z., Skalica: Uplynulý ročník podujatia Fest Maringota 2018 bol zatiaľ najúspešnejší v histórii festivalu. Finančné prostriedky boli použité na zvukovú techniku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € OZ bez.klišé, Nové Zámky: Projekt Túlavá čitáren zrealizoval 5 originálnych literárnych podujatí, prostredníctvom ktorých sa podarilo spropagovať slovenskú aj svetovú literatúru medzi návštevníkmi. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim, spotrebný materiál a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Spolok dychová hudba CAJLANÉ, Pezinok: XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu Dychovky v Preši sa uskutočnil v dňoch 16.-19.8.2018. Finančné prostriedky boli použité na zastrešenie pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € Občianske združenie Naše Zálesíčko, Zálesie: 8.ročník Záleskej divadelnej púte ponúkol 16 divadelných predstavení, 15 hudobných a niekoľko sprievodných programov vyše 7000 návštevníkom. Finančné prostriedky boli použité na odmeny autorom a náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Mestské kultúrne stredisko Štúrovo: Cieľom projektu Modré dedičstvo bolo oboznámiť návštevníkov podujatia s technikou výroby modrotlače a prezentovať remeselné výrobky s týmto motívom. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ PUNKÁČI DEŤOM, Hlohovec: Cieľom projektu bola realizácia 8. ročníka benefičného festivalu Punkáči deťom. Napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo pre nadáciu Pomoc deťom v ohrození vyzbierať takmer 7 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité na prenájom festivalového pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € MO Matice Slovenskej vo Veľkom Záluží: Cieľom projektu Gajdoš Antalík bolo doplniť materiálne vybavenie folklórnej skupiny. Finančné prostriedky boli použité na gajdy a pamätnú tabuľu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Dvory nad Žitavou: V rámci Obecných dní 2018 v dňoch 15. – 16.09.2018 sa uskutočnila v miestnom kultúrnom dome výstava fotiek a obrazov s názvom Dvory očami Dvorčanov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie a odmenu garanta výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Nové Sady: Cieľom projektu bolo zrealizovať ďalší ročník podujatia Novosadská brázda, ktoré prilákalo vyše 2000 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ ŠTVRTČAN, Plavecký Štvrtok: V rámci projektu sa uskutočnil 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu MRAVENEC. Finančné prostriedky boli použité na dopravu a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Slavica o.z., Nitra: Projekt S ornamentom svetom sa zameral na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt, konkrétne ornamentálnej tvorby. Výtvarný kurz sa konal dňa 31.8.2018 v Dome Matice Slovenskej. Finančné prostriedky boli použité na pracovné pomôcky, propagáciu, občerstvenie a honorár lektora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mesto Šamorín: V roku 2018 bol organizovaný 9. ročník jedinečného festivalu Pomlé s cieľom prezentovať jedinečnosť a rozmanitosť regiónu. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € BUĎ ZMENOU, o.z., Melek: Realizácia projektu „Vianočná dedinka“ umožnila do troch obcí priniesť čarovnú vianočnú atmosféru a obohatiť kultúrny život obyvateľov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a honorár pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Oáza Komoča, Komoča: Projekt "Chute regiónov" bol zameraný na spoznávanie tradičných jedál, tradícií a kultúr regiónu v rámci gastrofestivalu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom stanov a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € CSEMADOK ZO Veľký Meder: Súťaž vo varení gulášu a ďalších tradičných jedál pod názvom „Fakanálforgató" doplnil bohatý sprievodný kultúrny program, ukážky tradičných remesiel a starodávnych detských hier. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, propagáciu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € PRO LIBRI, Komárno: Podujatie "Podporme remeslá starých rodičov" sa uskutočnil 15.-17.5.2019. Remeselníci prezentovali svoju tvorbu a formou tvorivých dielní zapájali deti do výrobného procesu. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie workshopov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Rastislavice - Miestne kultúrne stredisko: V rámci projektu sa uskutočnil 1. ročník festivalu ľudovej hudby a spevu "Hej, zahoreli zore na tom našom dvore...", v rámci ktorého vystúpili spevácke folklórne súbory z celého nitrianskeho regiónu. Finančné prostriedky boli použité na dopravu, dopravu, občerstvenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € ZŠ s MŠ, Čajkov 285: V rámci projektu sa 26.10.2018 na pôde školy uskutočnilo stretnutie generácií spojené s kultúrnym programom. Finančné prostriedky boli použité na darčeky, výzdobu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Základná škola Fándlyho 11 Pezinok: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať Deň bez bariér 2019 plný hier, súťaží, tvorivých dielní, kultúrneho, športového a umeleckého zamerania. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, občerstvenie a ceny pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Keť: V obci Keť sa uskutočnil festival živej ľudovej hudby a ľudových remesiel. Finančné prostriedky boli použité na materiálne a technické zabezpečenie, občerstvenie a honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Kaspian, Bratislava: Komunitná akcia PIK-NIK pre rodiny s deťmi a starých rodičov sa konala poslednú septembrovú sobotu, 29.09.2018. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý, zábavný, kultúrno - športový program. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, propagáciu, honoráre účinkujúcich a lektorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie Viac Kultúry, Neverice: Pilotný ročník festivalu Fokus – Pokus priniesli do Nitry 5 inscenácií, diskusie o nich a o mladom divadle, a tri zaujímavé hudobné večery. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € OZ Únia žien Slovenska – krajská organizácia Trnava, Borský Mikuláš: Tradičné podujatie „Sladká sobota na Holíčskom zámku“ sa uskutočnilo 10.11.2018 pri príležitosti Martinských hodov v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € KC PRIESTOR, Sereď: V rámci projektu sa 4.8.2018 uskutočnil prvý ročník komunitného festivalu Vata fest, ktorého sa zúčastnili všetky vekové kategórie, rôzne sociálne skupiny a obyvatelia mesta Sereď. Finančné prostriedky boli použité na stánky pre remeselníkov, osvetlenie a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Kultre o.z., Trenčín: Na 2-dňovom podujatí U&Market sa odprezentovalo vyše 20 lokálnych tvorcov, pre návštevníkov bol pripravený kultúrny program a prednášky. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a technické zabezečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Malokarpatské osvetové stredisko v Modre: Podujatie Jablkové hodovanie 2018 sa uskutočnilo 6. 10. 2018 v 13 mestách a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli použité na výrobu jednotných záster pre predajcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Rocková škola, Nitra: V rámci projektu sa 26.5.2019 uskutočnil druhý ročník koncertu pôvodných nitrianskych hudobných skupín, ktoré vytvorili základ dnešnej nitrianskej hudobnej scény. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Žitnoostrovské osvetové stredisko, Dunajská Streda: V Kreatív klube Žitnoostrovského osvetového strediska boli pre účastníkov projektu zorganizované tvorivé dielne, kde sa stretli so skúsenými výtvarníkmi, a spoločne vytvorili nové umelecké diela s rôznymi výtvarnými technikami. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie a honoráre lektorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Obec Bošáca: Bošácke hody ponúkli návštevníkom kultúrne a športové vyžitie spojené s prezentáciou tradícií. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € COOLTÚRNE o. z., Trenčín: Trenčiansky park na jeden deň ožil a návštevníkom ponúkol bohatý kultúrny program lokálnych umelcov v rámci projektu PRIESTOR. Finančné prostriedky boli použité na materiál, technické zabezpečenie a honorár účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 830,32 € Občianske združenie Katarínka, Bratislava: V roku 2018 sa s pomocou mladých dobrovoľníkov podarilo zrealizovať množstvo konzervačných prác s cieľom pokračovať v záchrane ruín Kostola a kláštora sv. Kataríny. Finančné prostriedky boli použité na stravu a materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Villa Camarum, Komárno: V Komárne zorganizovalo občianske združenie pri príležitosti dňa detí piaty ročník festivalu detí. Deň plný zábavy pre malých aj veľkých sprevádzal bohatý kultúrny a sprievodný program. Finančné prostriedky boli použité na prenájom zábavných atrakcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Divadlo Pod Hájom, Bratislava: Detské divadlo "na kolesách" predstavilo svoj talent v obci Chtelnica na Tereziánskych slávnostiach, kde boli príjemným a úspešným spestrením. Nadobudnúť nové skúsenosti a zručnosti sa im podailo na letnom tábore. Tie potom zúročili na vystúpení na Lamačských hodoch. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, cestovné a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Bánovské kultúrne centrum, Bánovce nad Bebravou: Zmyslom projektu Obývačka pod platanom bolo podporiť čítanie u detí, najmä počas letných prázdnin. Ulice bánovského námestia tak ožili, pritiahli množstvo ľudí a v neposlednom rade inšpirovali. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky, knižné publikácie a moderátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 680 € Obec Sološnica: V rámci projektu Zachovajme tradície realizovala obec niekoľko podujatí, ktorými spestrila obyvateľom komunitný život. V rámci Krumpolového dňa sa súťažilo v jedení placiek, o zábavu bolo vďaka tvorivým dielňam tiež postarané. Na Vianočných trhoch sa súťažilo vo varení kapustnice. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a odmeny súťažiacim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Dlhovekosť, Vinosady: Občianske združenie vytvorilo na farme vo Vinosadoch priestor pre učenie tradičného remesla-spracovania vlny. Vďaka letným táborom, prednáškam a workshopom aj na iných podujatiach sa tak aj naďalej šíri povedomie o tomto remesle. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Majolika R, Pezinok: Cieľom projektu bolo zaujať deti tradičným remeslom vďaka ukážkam procesu výroby keramiky od spracovania hliny, točenia na hrnčiarskom kruhu po maľovanie výrobku. Fiannčné prostriedky boli použité na úhradu prenájmu, materiálno-technické zabezpečenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Zemné: Vďaka v poradí siedmym Strekovým dňom v obci Zemné si prišli na svoje nielen milovníci vína ale aj kultúry, gastronómie či zábavy. Nechýbali súťaže ani vínna cesta. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenia skupín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € DFS Slnečnica, Senec: O oživenie vianočných zvykov sa v meste Senec postaral aj detský folklórny súbor Slnečnica svojimi tanečnými vystúpeniami s tematikou tradícii a Vianoc. Za krásny kultúrny zážitok ich diváci odmenili dlhým potleskom. Finančný príspevok bol použitý na šitie krojov a krojovej obuvi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie Zámok Hlohovec: Pri príležitosti podujatia v obci Chtelnica - Tereziánske slávnosti zabezpečilo občianske združenie zábavu v podobe tvorivých dielní pre deti. Na výber bolo množstvo dielní od batikovania po maľovanie na tvár. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a materiálno-technické zabezpečenie dielní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Mesto Myjava: Cieľom projektu bolo sprostredkovať, najmä deťom, tradičné varenie slivkového lekváru. Súčasťou poduajtia boli aj interaktívne ukážky, výchovno-vzdelávacie aktivity ale aj škola tanca, či spevu. Finančné prostriedky boli použité na materiál a technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Rodinné centrum Ráčik, Bratislava: Prostredníctvom projektu Kultúrou bližšie k rodinám prinieslo rodinné centrum sériu niekoľkých aktivít pre rodičov. Či už to boli workshopy s praktickou tématikou zdravia alebo vianočné aktivity nielen pre deti, vďaka nim sa podarilo socializovať aj tým najmenším. Finančné prostriedky boli použité na workshopy, občerstvenie, animačný program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € DFS Juránek, Borský sv. Jur: Cieľom Krojovaných slávností bolo priniesť divákom foklór z rôznych kútov Slovenska a Moravy. Nechýbalo množstvo vystúpení miestnych aj zahraničných súborov, ukážky starých remesiel ale aj oddychová zóna. Finančné prostriedky boli použité na krojové vybavenie a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Čerstvé Ovocie, n.o., Bratislava: Obľúbený Urban Market 2018 sa v zimnej edícií predstavil viac ako 6500 návštevníkom v duchu témy dedičstvo. Súčasťou bol bohatý sprievodný program od množstva workshopov a diskusií cez koncerty a predajné stánky. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a grafiku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Ponitrianske múzeum v Nitre: Cieľom projektu Kreatívne v múzeu bolo umožniť seniorom aktívne stráviť čas, a to v podobe tvorivých dielní výrobou rôznych výrobkov. Ako to v múzeu býva, nechýbala ani vlastná prehliadka výrobkov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Naboso o.z., Trnava: Vytvoriť fantazijno-lesné podujatie pre celú rodinu na motívy Dobšinského rozprávok sa podarilo vďaka podujatiu LEStival. Program bohatý na rôzne aktivity od workshopov, športových aktivít a vystúpení prilákal a tiež spojil širokú komunitu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom atrakcií, potreby a hračky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Piešťanský fotoklub, Piešťany: Ďalší ročník podujatia Parkfoto prilákal veľké množstvo vystavovateľov aj návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, materiálne zabezpečenie, honoráre a vecné ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Radava: Dňa 14. apríla 2019, t.j. na "Kvetnú nedeľu", sa uskutočnil 5. ročník Regionálnej ochutnávky kelkýšu - Požitavského pokladu a ďalších pôstnych jedál podľa tradičných receptov. Finančné prostriedky boli použité na suroviny, propagáciu a vecné ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Združenie Malokarpatská vínna cesta, Modra: X. ročník podujatia Deň vo vinohradoch 2018 opäť spojil degustáciu malokarpatských vín súbežne s priamou návštevou vinohradov. Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie a tlač orientačnej mapy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € CHRÁŇME VINOHRADY, Vištuk: Podujatie "Spievanie vo vinohrade 3" prilákalo bohatým kultúrnym programom do vinohradov vyše 300 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kultúrneho programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ZARIADENIE PRE SENIOROV, Moravany nad Váhom: Projekt umožnil zrealizovať štyri vystúpenia folklórnych súborov, ktoré obohatili kultúrny život v obci. Finančné prostriedky boli použité na náklady folklórnych súborov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Galéria Trafačka, Nitra: V rámci projektu sa podarilo v priestoroch Trafačky na najstaršom nitrianskom sídlisku Párovce usporiadať tri (jeseň, zima, jar) komunitné trhy. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie, honoráre účinkujúcim, propagáciu, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Zelená Dunajská Lužná, n.o., Dunajská Lužná: 25.5.2019 sa uskutočnil druhý ročník podujatia Cesta rozprávkovým lesom. Pre rodičov s deťmi bolo na 3-kilometrovej trase pripravených 10 rozprávkových stanovísk v lužných lesoch. Finančné prostriedky boli použité na technické zázemie a zapožičanie kostýmov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Rodičovské združenie sv. František, Bratislava: 11.5.2019 sa uskutočnil 8. ročník komunitného dňa pod názvom ŠifHra. Jednotlivé stanovištia boli zamerané na rôzne zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na technické a materiálne zabezpečenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € FS Živel, Bratislava: V roku 2018 vzniklo unikátne interaktívne predstavenie Piate cez deviate. Realizovalo sa v deviatich výrazných folklórnych obciach Slovenska a vyvrcholilo slávnostným galavečerom v bratislavskom Istropolise. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom divadla a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Skýcov: 30. ročník NPCH Zlatno - Skýcov sa uskutočnil 25.5.2018 za účasti cca 500 pochodujúcich trasou dlhou cca 12 km zo Zlatna na Skýcov a cca 300 účastníkov spomienkových osláv SNP. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a upomienkové predmety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Búda team, Veľký Grob: Projekt Veľkogrobský rozprávkový les bol zameraný na vytvorenie nového náučného chodníka okolo rybníka "Rašelinisko Veľký Grob". Súčasťou projektu bolo zorganizovanie rodinného podujatia. Finančné prostriedky boli použité na technické a materiálne zabezpečenie projektu, zapožičanie kostýmov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podobenka z Vajnor, Vajnory: V Dome kultúry Vajnory sa 17.-18.11.2018 uskutočnil 4. ročník podujatia Vajnorský širáček - prehliadka amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel. Finančné prostriedky boli použité na autobusovú dopravu a honoráre účinkujúcicm.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Občianske združenie SZMaŽ, Rybky: V rámci projektu sa opätovne podarilo zorganizovať netradičný detský maškarný ples na motívy rozprávky Medovníkový domček, a fašiangové veselenie. Finančné prostriedky boli použité na divadelné kostýmy a masky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Priateľ Arboréta Mlyňany, Vieska nad Žitavou: V Arboréte Mlyňany SAV bola 3.5.2019 otvorená sezóna 2019 kultúrno-spoločenským podujatím Ambrózyho dni. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie a honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 880,5 € OZ Susedia na dvore, Bratislava: Počas troch dní sa uskutočnil medzigeneračný festival Old's Cool Bratislava 2018, ktorého aktivity a program boli určené pre kžadého, bez ohľadu na vek. Finančné prostriedky boli určené na technické zabezpečenie a honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € ZO Csemadok Štvrtok na Ostrove: Cieľom projektu bolo priblížiť miestnym obyvateľom kultúru prostredníctvom dvoch divadelných predstavení odohraných v miestnom kultúrnom dome. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Film Generácia o.z., Bratislava: Spýtaj sa vašich/68 je názov projektu ale aj filmu, ktorý pripravilo občianske združenie Film Generácia a spracovalo tak tému novembra 1989. Projektom sa podarilo podnietiť diskusie a záujem o udalosti z toho obdobia. FInančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Pata: Cieľom projektu bolo pripomenutie si tradícií a povedomie zvykov počas ukážky ľudovej svadby. Súčasťou projektu bola aj ukážka šitia ľudových krojov a výstava. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Nadácia Milana Šimečku, Bratislava: Festival [fjúžn] je jediný špecializovaný multižánrový festival zameraný na problematiku migrácie a integrácie cudzincov, a život nových menšín na Slovensku. Uskutočnil sa v Bratislave v dňoch 12.-21.9.2019. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € SOŠ gastronómie a služieb Šurany: Projekt Týždeň regionálnej kuchyne sa uskutočnil počas novembra 2018, kedy žiaci SOŠ v Šuranoch nadobudli účasťou na workshopoch nové skúsenosti v oblasti tradičnej regionálnej kuchyne. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie a suroviny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Divadlo Žihadlo, Malacky: Začiatkom septembra 2018 sa v Malackách uskutočnil divadelný festival Bábkové Žihadlenie III. Festival pre malých aj veľkých priniesol okrem množstva predstavení a koncertov z domova a Čiech aj interaktívne workshopy. FInančné prostriedky boli použité na propagáciu, ubytovanie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Mojmirovce: V rámci projektu Adventom k zbližovaniu komunity sa v obci podarilo zorganizovať niekoľko aktivít v adventnom, predvianočnom období. Zmysluplne strávený čas prispel ku krásnej výzdobe, kultúrnym a spoločenským zážitkom a tiež prezentovaniu tvorby domácich. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Salka: Obnova tradície a zvykov z čias oberačiek sa podarila v obci Salka realizáciou projektu Oberačkové slávnosti. Vďaka tomu si obyvatelia priblížili folklórne tradície predkov, piesne, tance a krásne kroje. Finančné prostriedky boli použité na moderátora a materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Smoleničan, Smolenice: Piaty ročník podujatia Jablkové hody v Smoleniciach sa niesol nielen v duchu zábavy, tvorivých dielní, súťaží a jedál z jabĺk, ale aj spolupatričnosti zdravotne postihnutým. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu a odmeny v súťažiach.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Projekt Ostrov, Trenčín: Gymplerock je názov hudobného festivalu, ktorý sa uskutočnil koncom mája 2018 v Trenčíne. Na podujatí sa predstavilo okrem množstva rôznorodých hudobných interpretov aj básnik, cestovateľ či herec. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Za naše Kolárovo - A mi Gútánkért O.Z., Kolárovo: Občianske združenie v Kolárove zorganizovalo druhý ročník výstavy a predaja tradičných ručných prác. O podujatie, ukážky tradičných ručných prác, bol záujem prevažne u mládeže. Nechýbal ani sprievodný program v podobe vystúpenia skupiny Kobold. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie, občerstvenie a materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Rodinné centrum Daisy, Dunajská Lužná: Podujatie Martinská paráda, ktoré sa v Dunajskej Lužnej uskutočnilo, poukázalo na tradície, ktoré sa v minulosti konali pri príležitosti sviatku sv. Martina. Návštevníkov čakali tvorivé dielne či divadelné vystúpenie. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a vystúpenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Pnutie LUXUS, o.z., Plavecký Štvrtok: Festival súčasného umenia DOM 2018 bol prehliadkou dvoch súčasných slovenských autorov, ktorí pracovali počas letných mesiacov na vytvorení nových diel. Finančné prostriedky boli použivé na propagáciu, materiál a odmeny autorom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra: XIX. ročník Celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA 2019 v speve a v hre na dychových nástrojoch sa uskutočnil 17. mája 2019 v priestoroch ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Finančné prostriedky boli použité na honoráre porotcom a odmeny súťažiacim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Komunitné centrum Muškát.2004, Lozorno: Podujatie „Lozorské všelico“ - remeselnícky jarmok, ktoré sa konalo 27.4.2019, dalo opäť možnosť remeselníkom z Lozorna a okolia prezentovať ukážku svojho remesla s možnosťou predaja svojich výrobkov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim, prenájom stánkov, občerstvenie a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Madunice: V dňoch 17.8.-19.8.2018 sa uskutočnil 23. ročník Cibuľových slávností. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Žitavany: V Obci Žitavany sa konal druhý ročník projektu "Takto si tu žijeme", spojený so súťažou vo varení gulášu. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Komunitné centrum, Nitra: V období september 2018 až máj 2019 Komunitné centrum realizovalo projekt Muzikanti na ulici, počas ktorého sa uskutočnilo niekoľko pouličných vystúpení v Nitre. Finančné prostriedkyy boli použité na odmeny účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Moča: Projekt bol určený na zorganizovanie každoročného Festivalu burčiaku, ktorý sa uskutočnil 31.8.-1.9.2019. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom stanov a program pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € občianske združenie Kvas, Piešťany: V priestoroch komunitného centra ŽiWell sa podarilo zrealizovať 3 divadelné predstavenia pre návštevníkov z Piešťan aj okolia. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 783,52 € Múzeum Nové Sady: Projekt Ahoj Leto sa uskutočnil 31.8.2019 a prilákal do kaštieľa v Nových Sadoch veľa nových návtevníkov, pre ktorých bol pripravený bohatý program. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim a materiálne zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Rusovčatá, Bratislava: Komunitné podujatie Rusovský susedský trh sa uskutočnil v štyroch termínoch, 22.09.2018, 15.12.2018, 6.4.2019, 18.5.2019. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € FS Skaličan, Skalica: Realizovaný projekt Koncert CM Harafica v Skalici sa konal 3.4.2019 v rámci Harafica tour 2019. Finančné prostriedky boli použité na prenájom, ozvučenie, honorár a vstupné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Tesáre: Cieľom projektu bolo zrealizovať podujatie Tesárske vinobranie, ktoré prispieva k zachovaniu miestnych tradícií. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante: Pokračovanie príbehu Esterházyovcov vylákalo do mestského parku v Galante tisíce návštevníkov. Okrem hlavného programu si mohli vypočuť pútavé tematické prednášky, pozrieť si ukážky bojových umení a odniesť si drobný suvenír. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dobového programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Srdcia pre folklór a tradície, Bratislava: Projekt Ľudová Družba sa realizoval v spolupráci so susedskou komunitou a s milovníkmi folklóru v mestskom Parku Družba. Cieľom bolo prilákať rodiny s deťmi do miestneho parku. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Bábence Krakovany, Krakovany: Cieľom projektu bolo zviditeľniť paličkovanú čipku prostredníctvom festivalu paličkovanej čipky, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10.-12.5.2019. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Svetová liga zábavy, Veľké Rypňany: Mafija fest bolo multižánrové podujatie plné gastronomických či kultúrnych zážitkov a zábavy. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Nitrafiesta, Nitra: Cieľom podujatia Nitránsky rínek bolo umožniť kreatívnym ľuďom z okolia Nitry prezentovať sa predajom svojich hand-made výrobkov. Nechýbali ani kreatívni divadelníci, kapely či gastro-predajcovia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM, Svätý Peter: Koncom novembra 2019 sa v obci Svätý Peter uskutočnil Rozprávkový festival. Návštevníci sa oboznámili s ľudovými remeslami, rozprávkami a zabavili tiež na divadelných predstaveniach. Finančné prostriedky boli použité na ozvučovaciu techniku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ Tekov-Hont, Santovka: V prvý septembrový deň 2019 sa uskutočnil druhý ročník Morušového festivalu. Jeho cieľom bolo pripomenutie a zviditeľnenie čoraz viac zabudnutej moruše čiernej prostredníctvom výroby výrobkov či sadenia stromov. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Alekšince: Vianočné trhy patria neodmysliteľne k obci Alekšince. Vďaka podujatiu tak majú obyvatelia možnosť prezentovať svoje výrobky, talenty a v neposlednom rade sa môžu v predvianočnom, hektickom, období stretnúť. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a odmeny deťom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € OZ Pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom: Hradišské vábenie bol názov benefičného podujatia, ktoré sa konalo v areáli bývalej železničnej stanice. Nechýbal benefičný bez pre deti s cystickou fibrózou, ale aj sprievodné, zábavné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bučany: V polovici júla 2019 sa v obci uskutočnili hodové slávnosti a dni obce zároveň. Nechýbali vystúpenia známych kapiel, oceňovanie občanov ani, zábava ani futbalový zápas. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Kasiopea, Budmerice: Cieľom projektu Divadelný festival Kasiopeafest bolo zorganizovanie divadelnej prehliadky a umeleckých vystúpení. Nechýbali však ani workshopy s odbornou porotou. Finančné prostriedky boli použité na divadelné kulisy, odmeny, propagáciu, rekvizity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, Doľany: Pod názvom Ompitálsky jarmok sa v Doľanoch konal jarmok tradičných remesiel s predajom výrobkov z produkcie miestnych obyvateľov. Nechýbala ani burza kníh, bábkové divadlo ani Mikuláš. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Komoča: Spojiť mladšiu generáciu so staršou sa v Komoči podarilo realizovaním podujatia o jedle-varením tradičných jedál ale aj s tým spojenými ukážkami zvykov. Záver podujatia obohatilo hudobné vystúpenie. Finančné prostriedky boli použité na hudobné vystúpenie a materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Chtelnica Už po tretí rok sa uskutočnilo podujatie s historickým zreteľom s názvom Tereziánske slávnosti. Nechýbali tradičné, dobové tance, prezentácia zvyklostí a tradičnej kuchyne. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenia a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € COOLTURNE o. z., Trenčín: Začiatkom septembra 2019 sa v parku v Trenčíne uskutočnil ďalší ročník obľúbeného festivalu Priestor-multižánrového podujatia plného kultúry, zábavy, fashion swap či workshopov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Komárňanský okrášľovací spolok o.z., Komárno: Festival s názvom Komárňanské leto sa konal už piaty ročník. Spolu 9 víkendov mohli zažiť návštevníci vystúpenia interpretov rôznych žánrov. Finančné prostriedky boli využité na vystúpenie, ozvučenie a osvetlenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OBEC BÁB: Zámerom projektu bolo pripomenutie si tradícii a hodnôt predkov prostredníctvom ukážok remesiel, tradičnej tvorby, či vystúpení folklórnych skupín. Nechýbal ani zábavný program. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Dom kultúry Javorina Stará Turá: Už v poradí 13. ročník jarmočného podujatia priniesol návštevníkom možnosť dozvedieť sa viac z histórie obce, zabaviť sa na vystúpeniach folklórnych súborov, občerstviť sa či pokochať remeselnými výrobkami. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a vystúpenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Pernecký tvorivý kruh, Pernek: Adventné popoludnie 2019, 6. ročník tradičného podujatia bol viacgeneračným stretnutím a spojením kultúry, tradície a ľudovej tvorivosti v očakávaní Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na autorský honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € FTS Trúfalci, Mníchova Lehota: Pri príležitosti 10. výročia založenia folklórnej tanečnej skupiny si tanečná skupina pripravila takmer dvojhodinový kultúrny program. Nechýbalo ani občerstvenie a čo-to z histórie súboru. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante: Koncom augusta 2019 sa v niekoľkých dňoch mohli návštevníci podujatia dozvedieť čo-to z histórie rodu Esterházy. Nechýbali ani ukážky dobových bojov, remesiel ani hry pre deti. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Horné Semerovce: Dožinkové slávnosti prilákali koncom augusta 2019 nielen fanúšikov folklóru a hudby, ale aj tradícii, histórie a remesiel. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie DFS Slnečnica, Senec: DFS Slnečnica sa začiatkom decembra 2019 predstavilo na javisku, aby priblížilo divákom zvyky a tradície našich predkov v období Vianoc a fašiangu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Rybník: Predstavenie tradičných remesiel bolo súčasťou podujatia Rybnícke vinobranie. Návštevníci tak mali jedinečnú možnosť vidieť ale aj vyskúšať tradičné techniky výroby. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € I Klub, Ivanka pri Dunaji: Príjemnou Bodkou za prázdninami bolo podujatie pre širokú komunitu rodín. Okrem socializovania mali rodiny možnosť vyskúšať so svojimi deťmi rôzne tvorivé alebo športové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € HODOČU, o.z., Veľké Držkovce: Počas podujatia Majstrovstvá vo varení držkovej si prišli na svoje nielen súťažiaci ale aj deti v zábavnej detskej zóne či milovníci šachu. Finančné prostriedky boli použité na stany.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Veľký Kýr: K obdobiu Adventu a Vianoc neodmysliteľne patria medovníky. Preto sa v obci Veľký Kýr rozhodli usporiadať pečenie medovníkov, ktoré vyvrcholilo medovníkovou výstavou v Kultúrnom dome. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € občianske združenie SaUvedom, Trnava: Barter Market je názov podujatia, kde si mohli návštevníci prísť zameniť svoje nepotrebné oblečenie, domáce potreby či elektroniku za niečo potrebné. Finančné prostriedky boli použité na nájom, občerstvenie, materiál a workshopy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Protect work, Veľké Leváre: Podujatie ART-FOLK DAYS spojilo viaceré generácie a neformálne komunity detí a mladých ľudí s a bez znevýhodnenia. Projekt im ponúkol tvorivé zážitkové aktivity spojené s arteterapiou, umením, hudbou a bubnovým workshopom. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a reproduktor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Radošovce: Cieľom projektu bolo viesť mladých ľudí k tomu, aby nestratili záujem o kultúrny odkaz svojich predkov. Radošovské jesenné hody oživil aj radošovský dožinkový tanec, ktorý si nenechali ujsť domáci aj hostia z blízkeho okolia. Finančné prostriedky boli použité na hudobný sprievod, technické zabezpečenie, občerstvenie a rekvizity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Podujatie Tekvica fest 2019 sa uskutočnilo 25. 10. 2019 v priestore parku Botanickej záhrady SPU v Nitre. Pre návštevníkov boli pripravené tekvice na vyrezávanie, pre deti aj ďalšie interaktívne úlohy a hry. Finančné prostriedky boli použité na prenosné stoly, prístrešok a varič na čaj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obecný úrad Žikava: V rámci projektu Žikavecký kotlík sa uskutočnila súťaž vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 19 družstiev, ktoré súťažili aj vo výzdobe stánkov. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, materiálne zabezpečenie a sprievodné aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Inovácie a tradície, Bratislava: Dňa 15.11.2019 sa uskutočnil prvý Maker Faire na Slovensku. Ide o celosvetový formát prezentácie makerov - novodobých kutilov, inovátorov, tvorcov, dizajnérov a pod. Na podujatí sa prezentovalo 100 makerov v 56 stánkoch zameraných na rôzne oblasti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mestské kultúrne stredisko Tlmače: V rámci projektu sa uskutočnil 27. ročník podujatia Divadelné dni pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky, grafické práce a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ BeeN, Bánovce nad Bebravou: V rámci projektu sa pri príležitosti prvej zmienky o meste uskutočnil Stredoveký festival Villa Ben. Súčasťou boli remeselné stánky či historické hry na rytierov pre deti. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu a dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ NPRODUKT, Bratislava: Druhý adventný víkend, v sobotu 07. 12. 2019 sa v Jarovciach konal už tretí ročník Noci Krampusov. Finančné prostriedky boli použité na masky, rekvizity, kostýmy, stavebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Divadelníci Trnavy a okolia, Zeleneč: Festival SCENA 2019 priniesol do Trnavy popredných predstaviteľov divadelného nekomerčného umenia zo Slovenska a Čiech. Na svoje si vďaka bohatej ponuke projektov predstaviteľov prišli viaceré vekové kategórie. Finančné prostriedky boli použité na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € MsKS Šurany - MsK M.Matunáka Šurany: Počas prázdninových pondelkov sa v Šuranoch konali multižánrové večery ako obohatenie a spoznávanie regionálnej kultúry. Nechýbali zaujímaví hostia, ale ani hudobné a tanečné vystúpenia. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, občerstvenie, materiál a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Vaďovce: Projekt Vaďovská placka bol súťažou vo varení tradičných zemiakových placiek. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá. Nechýbal však ani sprievodný program pre deti aj dospelých, čím sa zaručila úspešnosť akcie. Finančné prostriedky boli použité na hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mesto Galanta: Pri príležitosti výročia úmrtia Karola Duchoňa pripravilo mesto Galanta Pamätnú izbu zriadenú v Neogotickom kaštieli v Galante. Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj kultúrny program. Finančné prostriedky boli použité na moderátora a hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Čab: Projekt Kultúrne leto v športovom areáli pozostával z niekoľkých podujatí počas celého leta. Nechýbalo divadelné predstavenie, letné kino pre deti ale aj dospelých, ale ani letná grilovačka či turnaj v šachu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom atrakcie a ceny do turnaja.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Petrova Ves: V polovici novembra 2019 sa uskutočnilo podujatie Koštuje celá dedina. Degustácie vín a slaných pochutín sa zúčastnili aj malí, pre ktorých bol pripravený bohatý animačný program. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu, občerstvenie a odmeny vystupujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Nové Sady: Podujatie Novosadská Brázda malo za cieľ okrem socializácie aj podporu poľnohospodárstva, čo sa im v plnej miere poradilo. Program zahŕňal predajné stánky, občerstvenie ale aj hudobnú zábavu. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, odmeny vystupujúcim, zabezpečenie strážnej služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bodíky: Rozlúčku s letom si pripravili aj v obci Bodíky. Okrem športových a zábavných aktivít nechýbali ani dobrovoľní hasiči, ukážky sokoliarstva a remeslá. Finančné prostriedky boli použité na materiál, odmeny, sokoliarstvo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € MILITARY HISTORICAL MUSEUM, Pohronský Ruskov: Projekt osvetového zámeru veľkolepej ukážky historických bojov pri Hrone počas prvej a druhej svetovej vojny prilákal množstvo domácich i zahraničných hostí. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice: Podhoranská Kotlíkovica bolo podujatie plné dobrého jedla a pitia-súťaže vo varení kotlíkových špecialít a súťaže o najlepší burčák. Nechýbali ani folklórne vystúpenia ako propagácia kultúry danej lokality. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie a odmeny vystupujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Horné Mýto: V obci sa začiatkom augusta 2019 sa za účasti umelcov z Maďarska a neprofesionálov z okolia uskutočnil jednodňový folklórny festival plný hudby, kultúry a zábavy. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 207,07 € Obec Bošáca: Realizáciou podujatia Bošácke hody sa ponúklo občanom ale aj ďalším návštevníkom široké kultúrne a športové vyžitie. Súčasťou bola prezentácia kultúry a tradícií, ale nechýbala ani hudobno-tanečná zábava. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcim, odmeny pre súťažiacich.
Spolu 463 040,08 €