Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € LEUSTACH, Nitra: Cieľom projektu bolo zhotovenie interiérového schodiska a podesty, spájajúceho podlažie novo zrekonštruovanej južnej delovej bašty hradu Hrušov. Cieľ projektu sa podarilo naplniť a z interiéru delovej bašty sa stal reprezentačný priestor, ktorý slúži ako lapidárium a ako prezentačná miestnosť. Finančné prostriedky boli použité na materiál a dodávateľské práce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € ZRPŠ Kalinkovo: Cieľom projektu bolo vybudovanie pitnej fontány a osadenie lavičiek na školskom dvore, nakoľko tu deti na jar a v lete trávia veľa času. Finančné prostriedky boli použité na lavičky, fontánu a materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove: Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov na školách v Nitre a okrese Trnava informácie, ako sa dá jednoducho a efektívne pomôcť operencom v jednotlivých častiach roka od jari až do zimy. V rámci projektu bolo zrealizovaných 5 edukačných blokov: vtáčie búdky, zimné prikrmovanie vtáctva, exkurzia, ošetrenie plôch proti nárazom vtákov a výsadba v areáloch škôl. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál na búdky a honoráre pre lektorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas o.z., Hlohovec: Zámerom projektu bolo rozšíriť povedomie o športovej aj historickej lukostreľbe u detí a mládeže. Takisto rozšíriť vedomosti cieľovej skupiny o našej kultúre a histórii prostredníctvom prednášky o historickej lukostreľbe, ktorú si prostredníctvom podcastových kanálov vypočulo vyše 10 000 poslucháčov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie stravy na podujatiach.
b) podpora a rozvoj športu 500 € FK Šulekovo: Cieľom projektu bolo podporiť vzťah detí k športu a zlepšiť materiálne vybavenie športového klubu. Finančné prostriedky boli použité na nákup dresov, športového oblečenia a lôpt.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť kroje pre nových členov detského folklórneho súboru Ljuljanka a súbor sprevádzajúcich hudobníkov. Dokopy oba súbory navštevuje 50 detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup látky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € FKM Stupava: Podujatie Family Day sa uskutočnilo 5.9.2020, kedy sa futbalové ihrisko v Borinke zmenilo na miesto plné zábavy určené pre deti a rodičov z Borinky a blízkeho okolia. Finančné prostriedky boli využité na prenájom a prevádzku atrakcií, nákup spotrebného tovaru.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra: Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovať letný športový tábor pre deti od 6 do 15 rokov. Tábora sa zúčastnilo 20 detí, vďaka podpore sa ho mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky a tričká so šiltovkami pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ŠK Trogár Nitra: Cieľom projektu bolo prilákať k pravidelnému športu deti a mládež a ľudí, ktorí veľakrát nevedia, ako so športom začať, prípadne riešia nejaké obmedzenia. Účastníci projektu absolvovali kruhové tréningy v interiéri ale aj v prírode. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového náradia a pomôcok.
e) podpora vzdelávania 570 € Základná škola s materskou školou, Pezinok: V rámci projektu Náruč dobrých skutkov - Projekt participácie v školskom klube sa žiaci zúčastnili troch pomáhajúcich aktivít pre cieľovú skupinu bezdomovcov, seniorov a zvieratám. Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k dobrovoľníctvu a posilniť ich sociálne zručnosti a vnímavosť voči slabším. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál súvisiaci s realizovanými aktivitami.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Atletický oddiel Partizánske: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky športovej prípravy pre deti navštevujúce atletický oddiel. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového oblečenia a potrieb.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Športový klub karate SEIWA, Bratislava: Cieľom projektu bolo zabezpečiť podmienky pre tréningový proces, športové sústredenia a účasť na súťažiach pre žiakov navštevujúcich športových klub. Finančné prostriedky boli použité na štartovné, nákup tréningových pomôcok a športové tričká.
e) podpora vzdelávania 550 € ZVLÁŠTNE DIEŤA, Bratislava: Prostredníctvom projektu boli zakúpené nové odolnejšie sedačky na Spojenú školu Hálkova, ktorú navštevujú deti s poruchami autistického spektra. Nové sedačky prispejú k vyššiemu komfortu v čase školského klubu. Finančné prostriedky boli použité na nákup pohoviek a ďalšieho nábytku.
e) podpora vzdelávania 600 € Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova, Bratislava: V rámci projektu boli vybudované slnečné a tieniace clony nad detským pieskoviskom v školskom areáli materskej školy. Deti sa tak môžu od jari do neskorej jesene hrať v pieskovisku a tráviť čas na čerstvom vzduchu. Finančné prostriedky boli použité na farby, maliarsky a murársky materiál.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ŠK karate Farmex, o. z., Nitra: Finančná podpora z projektu bola použitá na rozvoj športového areálu ŠK Karate Farmex, ktorý bude slúžiť pre deti, mládež a reprezentantov SR, a na rozvoj tréningových procesov. Finančné prostriedky boli použité na tréningové pomôcky, štartovné a ubytovanie na súťažiach.
e) podpora vzdelávania 500 € Rodičovské združenie pri MŠ v Ivanke pri Dunaji: V rámci projektu boli na školský dvor materskej školy zakúpené tabule, ktoré budú využívané na rozvoj jemnej motoriky detí a ich grafického prejavu. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabúľ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € OZ Tami - pomoc mačkám, Bratislava: Počas obdobia marec až november 2020 bolo odchytených niekoľko mačiek na kastráciu, zranené mačky, ktoré bolo nutné veterinárne ošetrovať a liečiť. Finančné prostriedky boli použité na úhradu veterinárnych ošetrení a stravy.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Športový klub Šenkvice: Výsledkom realizovaného projektu je vybudované ochranné oplotenie ihriska v areáli Športového klubu Šenkvice, v mieste určenom pre najmenšie deti navštevujúce areál. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál súvisiaci s vybudovaním oplotenia.
e) podpora vzdelávania 550 € OZ Zelená deťom, Bratislava: Pôvodné ihriskové prvky na školskom dvore v materskej škole na Legerského ulici nevyhovovali bezpečnostným normám EÚ a museli byť odstránené. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť nový prvok, drevený domček - tržnicu, ktorú deti využívajú počas pobytu vonku na hru. Finančné prostriedky boli použité na nákup hracieho prvku a dopravu.
e) podpora vzdelávania 500 € Ateliér 33, Bratislava: Počas letných prázdnin sa v rámci projektu podarilo opäť pozvať 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa mohli zúčastniť Lesného klubu v Ateliéri LES, ktorý im ponúkol bohatý program. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, príspevok na stravu, odmeny pre lektorov a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Základná škola, Sľažany 122: Obľúbeným športom medzi žiakmi základnej školy je flórbal, pri ktorom sa stretávajú chlapci a dievčatá všetkých vekových kategórií. V rámci projektu sa podarilo zefektívniť tréningový proces nakúpením hokejok, loptičiek, bránok a tiež výstroja pre brankára. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € OZ Áno Umenie, Topoľčany: Cieľom projektu bolo zorganizovať Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, ktorý sa však nemohol uskutočniť kvôli pandémii koronavírusu a ochorenia COVID-19. V rámci projektu sa uskutočnilo tanečné školenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia a topánok pre detských členov súboru.
e) podpora vzdelávania 550 € Občianske združenie Škôlkár, Vinosady: Pedagógovia materskej školy sa rozhodli obľúbenú skladačku Lego využiť ako učebnú pomôcku. V rámci projektu vznikla učebňa vybavená pracovným lego stolom a tabuľou, ktorá umožňuje rozvíjať u detí motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup vybavenia Lego učebne.
e) podpora vzdelávania 450 € "OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20", Bratislava: Cieľom projektu bolo rozšíriť vybavenie materskej školy o hudobné nástroje, čím sa rozšíria aktivity výchovno-vzdelávacieho procesu o hru na hudobné nástroje. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Na trati, občianske združenie, Trnava: Hlavným cieľom združenia je od roku 2019 prevádzka Špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) v Hrnčiarovciach nad Parnou, s poskytovaním viacerých odborných terapií. V rámci projektu mohlo združenie ponúknuť deťom aj canisterapiu na týždennej báze. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre canisterapeutku.
b) podpora a rozvoj športu 500 € TJ Družstevník Sobotište: V Sobotišti sa futbalu venuje veľké množstvo chlapcov, dievčat aj dospelých, ktoré sú členmi jedného zo štyroch mužstiev v rámci športového klubu. Pandémia koronavírusu prerušila jarnú prípravu 2020, avšak neskôr sa tréningový proces rozbehol a odohrali sa aj priateľské stretnutia. Finančné prostriedky boli použité na nákup teplákových súprav.
b) podpora a rozvoj športu 550 € SRRZ-RZ pri základnej škole, Gajary: Cieľom projektu bolo vybudovanie doskočiska s rozbehovou dráhou pre skok do diaľky. Dráha rozbežiska je plynule pripojená k atletickému oválu, čo znamená dodatočnú využiteľnosť rozbežiska ako štvrtú dráhu oválu. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný a stavebný materiál potrebný na vybudovanie rozbežiska a doskočiska.
e) podpora vzdelávania 500 € Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany: Záujem žiakov o prírodovedné predmety dlhodobo klesá aj na topoľčianskom gymnáziu. Na škole sa preto rozhodli opäť zorganizovať súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov, ktorá sa v čase pandémie koronavírusu uskutočnila online. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Hubice: Pôvodným zámerom projektu MDD Hubice bolo zorganizovať podujatie ku Dňu detí. Ten sa však kvôli pandémii koronavírusu nemohol uskutočniť. V rámci projektu boli nakoniec zakúpené mikulášske balíčky, ktoré Mikuláš rozniesol všetkým deťom od 1 do 13 rokov v obci. Finančné prostriedky boli použité na mikulášske balíčky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Kyselica: V obci Kyselica sa 12.7. uskutočnili druhé Olympijské hry, ktoré priniesli rôzne súťaže a športové disciplíny pre deti. Finančné prostriedky boli použité na pamätné tričká, diplomy, medaile a občerstvenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 450 € Združenie rodičov základnej školy v Sľažanoch: V základnej škole vďaka projektu vznikla nová oddychová a zážitková zóna, ktorá pomôže udržať tradíciu školských opekačiek. V školskom areáli sa podarilo zrenovovať pôvodné ohnisko a jeho okolie, v rámci ktorého vzniklo aj nové miesto na sedenie. Finančné prostriedky boli použité na exteriérové sedenie a stavebný materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Združenie Rady rodičov Nejedlého, Bratislava: V rámci projektu V školskej jedálni hravo a zdravo v jedálni na Nejedlého ulici pribudli stojany servítky, dávkovače na mydlá a dezinfekcia. Pribudla aj tabuľa na zábavné súťažné otázky. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 350 € Karate klub ŠIN-MU, Senica: Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu podmienok karate klubu a účasť na súťažiach. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a štartovné na súťažiach, nákup športových potrieb.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Obecný úrad Úľany nad Žitavou: V rámci projektu sa podarilo vybudovať drevený prístrešok, ktorý bude slúžiť na účely rôznych spoločenských podujatí a na iné aktivity realizované v obci. V roku 2020 bol prístrešok prvýkrát využitý na akcii Rozlúčka s letom. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Občianske združenie Krškany2020, Nitra: Cieľom projektu bolo spolu SO ŠK Nitra - Dolné Krškany zorganizovať prvý ročník Krškanskej krosovej desiatky. Bežeckého podujatia sa zúčastnilo 60 štartujúcich v dospeláckych kategóriách a 60 v detských. Do súťaže sa prihlásili bežci aj zo vzdialenejších regiónov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom časomiery, materiálno-technické zabezpečenie a reklamu.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Materská škola, Pezinok: Materská škola gen. Pekníka navštevujú deti na niekoľkých alokovaných pracoviskách. Škola sa neustále snaží zlepšovať podmienky, v rámci ktorých deti trávia čas. Deti spolu s rodičmi tvoria veľkú komunitu, ktorá sa na rozvoji školy aktívne podieľa. Finančné prostriedky boli použité na nákup a osadenie dvoch pružinových hojdačiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Klub priateľov a pomocníkov Baraberi, Bratislava: Športový klub neustále priberá nové mladé talenty, čím sa rozširuje základňa mladých športovcov. V roku 2020 sa podarilo do klubu zapojiť 5 nových členov klubu a v rámci sezóny odohrať vytúžené finále bratislavskej futsalovej ligy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie tréningového procesu v hale.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou: Hlavným cieľom projektu POVIEM TI TO RUKAMI bolo, aby aj klienti zariadenia s rôznym postihnutím dostali šancu "rozprávať". Klienti sa v rámci projektu učili spolupracovať, komunikovať, tvoriť, variť, starať sa o kvety, čítať. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál súvisiaci s realizáciou aktivít.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33, Bratislava: Cieľom aktivít materskej školy je okrem iného aj rozvíjať vzťah detí k prírode a skrášľovať areál materskej školy. V rámci projektu "Záhradné záhony v škôlke" sa podarilo revitalizovať staré kvetináče, vysadiť kvetinové záhony a zasadiť nový strom, ktorý bude v budúcnosti poskytovať príjemný tieň. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu.
e) podpora vzdelávania 450 € Spojená škola, Skalica: Škola sa nachádza v historickej časti mesta a na tomto mieste stojí už vyše sto rokov. Zub času sa najviac podpisuje na interiéri školy. V rámci projektu sa podarilo vymeniť osvetlenie vo všetkých triedach školy, ktoré nahradilo nevyhovujúce staré. Finančné prostriedky boli použité na nákup žiariviek.
b) podpora a rozvoj športu 500 € DHZ Vrbovce: Cieľom zboru je ponúkať miestnym deťom a mládeži alternatívu k tráveniu voľné času za počítačom či displeji mobilného telefónu. Aktivity v roku 2020 boli obmedzené v dôsledku pandémie koronavírusu. V rámci projektu sa podarilo absolvovať dve súťaže, v ďalších aktivitách bude zbor pokračovať po uvoľnení pandemických opatrení. Finančné prostriedky boli použité na časomieru, pásmo na meranie trate a detskú sadu na prekážkový beh.
e) podpora vzdelávania 400 € Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske: V rámci projektu sa podarilo vybavenie školy doplniť o destilačný prístroj, ktorý je využívaný na hodinách a laboratórnych cvičeniach z chémie na prípravu hydrolátov z byliniek a esenciálnych olejov. Finančné prostriedky boli použité na destilačný prístroj.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športová škola karate Bratislava: Napriek pandémii koronavírusu sa podarilo zrealizovať v termíne 1.-5.7.2020 letné reprezentačné sústredenie, ktoré sa spolu zúčastnilo 15 reprezentantov klubu. Finančné prostriedky boli použité na účastnícky poplatok za účasť na sústredení.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Klub vodných športov OCEÁN Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať kondičné plavecké sústredenie ktoré je prínosom nielen z hľadiska zvyšovania športovej výkonnosti detí, ale aj v upevňovaní vzťahov medzi plavcami a trénermi. Sústredenie sa uskutočnilo posledný prázdninový týždeň. Vďaka finančnej podpore sa sústredenia mohlo zúčastniť viac detí ako v minulosti. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Obec Nová Dedinka: Projekt Starajme sa spoločne o areál ZŠ s MŠ zrealizovalo vedenie obce za pomoci dobrovoľníkov a zamestnancov. V areáli škôl boli umiestnené vonkajšie drevené koše na separovaný odpad, zrealizoval sa aj náter basketbalových košov. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb a odpadkových košov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Slovenský skauting, o.z., Bošany: Projekt sľub vĺčat a včielok sa podarilo zrealizovať napriek náročným epidemiologickým podmienkam. Samotný sľub sa uskutočnil 31.8.2020 na Tatíkovej lúke. Po slávnostnom sľube sa ešte konal záverečný oheň. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky materiál, sľubové odznaky, skautské rovnošaty a vizuálnu dokumentáciu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 450 € Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince: V rámci projektu boli v roku 2020 v obci Špačince osadené do nových úľov 4 včelstvá, ktoré sa v priebehu roka úspešne rozvíjali. Finančné prostriedky boli použité na nákup včelstiev.
e) podpora vzdelávania 500 € ZŠ s MŠ Skačany 539: Cieľom projektu bolo naučiť deti poskytnúť prvú pomoc pri rôznych úrazoch a pri zásahu elektrickým prúdom. V dôsledku pandémie koronavírusu sa nepodarilo zrealizovať všetky plánované aktivity. V septembri 2020 sa uskutočnilo účelové cvičenie, odborná prednáška a Vedecký deň boli preložené na iný termín. Finančné prostriedky boli použité na nákup resuscitačnej figuríny a kostry človeka.
e) podpora vzdelávania 400 € Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Pezinok: Plánované aktivity projektu Ochrana prírody v našej škôlke sa podarilo uskutočniť čiastočne. Primárnym cieľom projektu bolo vzdelávanie detí v environmentálnej výchove. Zakúpené boli prednášky na vybrané eko-témy, ktoré budú v škôlke postupne preberať. Spolu s rodičmi sa deti zapojili do zberu použitých batérií. Finančné prostriedky boli použité na nákup prednášok a cestovné pre prednášajúceho.
e) podpora vzdelávania 450 € OZ Medzilaba, Bratislava: Projekt Cesta za osobnosťami Slovenska sa podarilo s ohľadom na pandémiu koronavírusu podarilo zrealizovať v modifikovanej podobe. Žiaci sa naučili pracovať online a spoločne pátrali po osobnostiach Slovenska, oboznámili sa so životom Ľ. Štúra, Maticou Slovenskou, videli predstavenie TESLA a priatelia a mnoho ďalšieho. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný a spotrebný materiál, vstupné a registráciu na vzdelávací portál Kozmix.
e) podpora vzdelávania 550 € AFOL Slovensko, o.z., Bernolákovo: V termíne 25.-27.9.2020 sa v Bernolákove uskutočnila výstava Lego modelov. Súčasťou výstavy boli aj workshopy, ktoré mali za cieľ rozvoj technologických zručností u detí. Finančné prostriedky boli použité na prenájom miestnosti a nákup tabletu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € MHK Piešťany o.z.: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať mládežnícky kemp, ktorého sa zúčastnili mladší a starší žiaci klubu, spolu 30 mladých športovcov. V rámci klubu absolvovali 14 kvalitných tréningových jednotiek. Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania.
b) podpora a rozvoj športu 400 € ŠPORTUJSNAMI OZ, Dunajská Streda: Hlavným cieľom 5.ročníka projektu Škôlkou k olympiáde bolo priviesť deti v útlom veku k športovej aktivite a zdravému životnému štýlu. V rámci projektu sa uskutočnila tréningová a prípravná činnosť detí, pandemická situácia však neumožnila zorganizovať samotnú olympiádu, ktorá bola odložená na ďalší rok. Finančné prostriedky boli použité na tričká pre deti a vecné ceny.
e) podpora vzdelávania 450 € Spojená škola internátna, Nitra: Cieľom projektu bolo zabezpečiť zdravotne znevýhodneným žiakom školy možnosť zážitkového učenia prostredníctvom zariadenia FUNTRONIC. Učebná pomôcka ponúka nové možnosti učenia, premietaním obrazu na podlahu deti hravou formou plnia úlohy a aktivity. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebnej pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 450 € AC Stavbár Nitra: Zámerom projektu bolo skvalitniť a doplniť vybavenie športového klubu a prispieť tak k zlepšeniu tréningových podmienok mladých atlétov. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového vybavenia.
b) podpora a rozvoj športu 500 € AŠK INTER Bratislava, oddiel slabozrakých a nevidiacich kolkárov Jastrabi Bratislava: Pôvodným cieľom projektu bolo zorganizovať medzinárodnú súťaž Dunajský pohár 2020, ktorá sa však v dôsledku pandémie koronavírusu nemohla uskutočniť. Finančné prostriedky boli použité na nákup tričiek a mikín pre 12 športovcov, ktoré budú využívané na športových podujatiach v budúcnosti.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ŠKH Agrokarpaty Pezinok: Cieľom projektu bolo zorganizovať sústredenie za účelom zlepšenia hernej a kondičnej prípravy detí na nový súťažný ročník v hádzanej 2020/2021. Sústredenia sa zúčastnilo vyše 30 detí, družstvá mladších a starších žiakov aj mladších dorastencov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Alekšince: Tradičný Alekšínský kotlík sa uskutočnil 29.8.20202, každoročné obecné podujatie, ktoré malo opäť vysokú návštevnosť a ponúklo výbornú atmosféru. Súčasťou podujatia bol aj súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo 9 družstiev. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie a materiálno-technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok: Projekt Atletický míting sa podarilo zrealizovať za dodržania všetkých hygienických opatrení a nariadeniami pre organizovanie športových podujatí. Žiaci si zmerali svoje sily v rôznych atletických disciplínach, ktoré boli prispôsobené rôznym vekovým kategóriám žiakom. Finančné prostriedky boli použité na nákup štartovacieho bloku a medaile.
b) podpora a rozvoj športu 550 € AŠK Inter Bratislava: Projekt Mladí vodáci mal za cieľ motivovať deti a mládež k efektívnemu tráveniu voľného času. V rámci projektu sa uskutočnilo v letných mesiacoch niekoľko vodáckych táborov, kde deti nadobudli základné zručnosti a schopnosti v oblasti vodáctva. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účastníkov, športové tričká a prenájom autobusu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Obec Dolné Orešany: Obec má záujem formou dobrovoľníckej činnosti zveľadiť nevyužívaný obecný pozemok na oddychovú a rekreačnú zónu. V rámci projektu bola spracovaná projektová dokumentácia budúcich krajinotvorných úprav a následne v prvej etape boli vysadené aj prvé dreviny. Finančné prostriedky boli použité na krajinnú štúdiu a nákup ovocných drevín a pomocného materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Zelený štvorlístok, Pezinok: Občianske združenie založila skupina rodičov pre deti s mentálnym postihnutým pre voľnočasové aktivity. Cieľom projektu bolo absolvovať rehabilitačný pobyt na Škutovkách detí a rodičov, ktorí na chvíľu zmenili prostredie, stereotypný režim, zažili veľa nového a našli nové priateľstvá. Finančné prostriedky boli použité na úhradu pobytu.
e) podpora vzdelávania 550 € Materská škola, Stupava: V rámci projektu sa v materskej škole podarilo vybudovať prístrešok v oddychovej zóne a namontovať magnetickú tabuľu. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, magnetickú tabuľu a prístrešok.
b) podpora a rozvoj športu 550 € HK Lokomotíva Nové Zámky: Cieľom projektu Deti na hokej bolo osloviť deti z materských a základných škôl, aby si prišli vyskúšať hokejový tréning hravou formou. Celkovo sa projektu zúčastnilo 192 detí. Väčšina detí zapojených do projektu pokračovala v tréningovom procese aj po jeho ukončení. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie výstroje, rozšírenie tréningových aktivít a nábor detí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať šachovú ligu, ktorá by sa konala pravidelne dvakrát do mesiaca. Zabránili tomu však pandemické opatrenia, napriek tomu bol v rámci projektu zakúpený materiál a všetko potrebné na spustenie projektu po uvoľnení opatrení. Finančné prostriedky boli použité na šachové vybavenie potrebné na turnaje, propagačný materiál a prenájom miestnosti.
b) podpora a rozvoj športu 500 € OZ Športový klub MEDVEDiCA, Bratislava: Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa podarilo počas sezóny 2020 zorganizovať 2 kolá detských pretekov MEDVEDiCA BIKE TOUR, v Petržalke dňa 11.7.2020 a v Rusovciach dňa 20.9.2020. Oboch podujatí sa zúčastnil veľký počet pretekárov, v Petržalke 120 a v Rusovciach až 200 detí. Finančné prostriedky boli použité na medaile, technické zabezpečenie a zdravotnú službu.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Slovakia Ski Team LOPS Bratislava: Cieľom projektu bolo zlepšiť materiálne vybavenie športového klubu za účelom skvalitnenia tréningovej prípravy. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na servis a prípravu lyží.
e) podpora vzdelávania 550 € Rodičovské združenie pri ZŠ v Leopoldove: Jedným z cieľov vzdelávania žiakov na ZŠ je naučiť žiakov správne vyhodnocovať teoretické informácie a na základe skúseností ich vedieť správne aplikovať do praxe. Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom konštrukčných stavebníc, ktoré sú využívané najmä na predmetoch matematika, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebníc.
b) podpora a rozvoj športu 350 € ŠK Hargašova Záhorská Bystrica: Florbalový tím TSUNAMI, ktorého zakladateľom je športový klub, patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku. Každoročne sa tím zúčastňuje ligových zápasov, v roku 2020 však bola situácia obmedzená pandémiou koronavírusu. Napriek tomu sa tímu podarilo absolvovať ligový zápas v Tvrdošíne s klubom FBK Nižná. Finančné prostriedky boli použité na dopravu na zápas.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € OZ Mierová Prievoz, Bratislava: Cieľom projektu bolo doplniť vybavenie folklórneho súboru, ktorý je pokračovaním školského krúžku zameraného na ľudové tradície, v rámci ktorého sa deti oboznamujú s jednotlivými regiónmi a ich kultúrou. Finančné prostriedky boli použité na ušitie krojov a nákup tanečných cvičiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Obec Biskupová: Projekt "Skrášlenie a úprava verejného priestranstva v obci Biskupová" bol zrealizovaný v období od júla do konca októbra 2020. Cieľom bolo zlepšiť a upraviť vonkajšie prostredie obce a zabezpečiť informovanosť obyvateľov. Finančné prostriedky boli použité na nákup informačnej vitríny a lavičky.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Občianske združenie Tiki Taka, Kaplna: Cieľom projektu združenia bolo zorganizovať športový víkend pre deti, čo sa však v roku 2020 vzhľadom na pandémiu koronavírusu nepodarilo zrealizovať. Združenie finančnú podporu využilo na nákup športových pomôcok, ktoré budú využívať v budúcnosti vo svojej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ DFS Slnečnica, Senec: Pandemická situácia v roku 2020 neumožnila nacvičiť každoročné letné predstavenie folklórneho súboru. V rámci projektu tak bolo doplnené krojové vybavenie, ktoré bude súbor využívať v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na ušitie krojov.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Slovenský skauting, 131. zbor Senec: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať v termíne 6.-8.3.2020 Vlčiacko-vlčiarske hviezdne dni, Dni skautingu, 19.-20.6.2020 Rozlúčku so školským rokom a 11.-21.7.2020 Skautský tábor. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby a spoločenské hry.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Rodinné centrum - Obláčik, o.z., Bratislava: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať už 5. ročník Lamačského fotomaratónu, hoci v upravenej podobe s ohľadom na epidemiologické nariadenia. Na záver projektu boli výstavné práca nainštalované vo foyer kina Lamač, kde budú umiestnené až do júna 2021. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výstavu, tlač fotografií, honoráre pre lektorov a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Brezolupy: Cieľom projektu bolo nielen potešiť deti z obce, ale tiež spríjemniť deň ich rodičom a starým rodičom. V októbri 2020 v rámci Mesiaca úcty starším zástupcovia obce doručili balíčky seniorom nad 65 rokov, ktorí v tom období boli dlhé obdobie odlúčení od svojich blízkych v dôsledku pandémie. V decembri rozniesol balíčky Mikuláš, anjel a čerti na voze s koňmi všetkým deťom až k domu. Finančné prostriedky boli použité na prípravu balíčkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Štvrtok: V rámci projektu Malí tanečníci sa podarilo nakúpiť nové dievčenské a chlapčenské kroje pre deti z materskej školy, ktoré posilnili vzťah detí k ľudovým tradíciám a zvykom. Finančné prostriedky boli použité na nákup krojov.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SDM DOMINO, Bratislava: Pôvodným zámerom projektu bolo zorganizovať Medzinárodné saleziánske športové hry, čo sa však nepodarilo kvôli celosvetovej pandémii koronavírusu. V rámci projektu bolo nakúpené reprezentačné oblečenie, ktoré bude v budúcnosti využívané na športové turnaje a zápasy. Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačného oblečenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Heligonkari o.z., Nové Zámky: Cieľom projektu Oživujme tradície spoločne s deťmi bolo zaobstarať chýbajúce krojové doplnky a kroj pre nového člena súboru. V mesiacoch august a september sa podarilo zrealizovať dve vystúpenia pre miestnu organizáciu záhradkárov. Finančné prostriedky boli použité na nákup krojov a krojových doplnkov.
e) podpora vzdelávania 550 € Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom: Cieľom projektu bolo spracovať zachované historické pramene a kultúrne dedičstvo, ktoré za svoj život nazbieral bývalý kronikár obce a zanechal ich svojmu synovi, dnes 86-ročnému Ervínovi Blažekovi. Podarilo sa vydať publikáciu, zorganizovať krst knihy a tiež výstavu starých predmetov. Finančné prostriedky boli použité na tlač knihy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Mesto Nitra: Podujatie "Rezervované pre deti" bolo v súvislosti so pandemickou situáciou presunuté na 12. septembra 2020. Aj vzhľadom na to, že to bolo jedno z posledných väčších open air podujatí v Nitre vôbec, stretlo sa na futbalovom ihrisku v Dolných Krškanoch mnoho mladých i starších návštevníkov, rodín s deťmi, ktoré boli priamou cieľovou skupinou podujatia. Finančné prostriedky boli použité na program pre deti, ozvučenie a osvetlenie.
b) podpora a rozvoj športu 450 € ZŠ s MŠ, Trnava: Dňa 21.9.2020 sa v priestoroch školského ihriska základnej školy uskutočnil projekt Šport - radosť- zdravie. Zámerom projektu bolo zabezpečiť nové športové potreby a pomôcky, ktoré bude novovzniknutá materská škola využívať vo svojich aktivitách. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky a náradie.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži, Bratislava: V časti nevyužitého školského parku vybudovali rodičia v spolupráci so školou Fitpark s hernými a cvičebnými prvkami. Aby Fitpark spĺňal podmienky bezpečného športoviska bolo potrebné pod existujúce prvky zabezpečiť položenie mäkkých a zároveň bezpečných dopadových plôch, ktoré znížia riziko úrazu. Finančné prostriedky boli použité na dopadovú plochu a dopravu.
e) podpora vzdelávania 594,89 € OZ "Duševné zdravie detí", Bratislava: Projekt bol zameraný na podporu sebavyjadrenia detí s problémami v oblasti duševného zdravia. V bezpečnom prostredí našej výtvarnej dielne prostredníctvom maľby na plátno mohli prežívať radosť z tvorby aj spracovávať svoje problematické zážitky a nadobúdať znovu duševnú rovnováhu a dôveru vo vlastné sily a schopnosti. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Jána Domastu Cabaj-Čápor 1085: V rámci projektu vznikli v triedach základnej školy čitateľské kútiky, ktoré môžu žiaci využívať na čítanie. Zároveň boli zakúpené viaceré tituly, keďže mnohí zo žiakov nemajú v domácom prostredí prístup ku knihám. Finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Prievoz: V rámci projektu bolo revitalizované detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri Kostole sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici č. 8 v Bratislave. Cieľom projektu bolo doplniť nové komponenty ihriska, prípadne vymeniť poškodené existujúce. Finančné prostriedky boli použité na nákup trampolíny, preliezky a potrebného materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 680 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu, Cabaj-Čápor: V rámci projektu bolo zakúpených 7 vtáčích búdok, 3 kŕmidlá pre veveričky, 2 domčeky pre ježkov, 9 ks drôtenej ochrany pre vtáčie búdky proti predátorom. Zakúpené boli tiež knihy, ktoré pomôžu žiakom pracujúcim v Envirokrúžku pochopiť, ako sa starať o vtáctvo v záhradách a dvoroch. Jednotlivé búdky a domčeky boli v spolupráci s rodičmi detí rozmiestnené v areáli školy a začiatkom novembra začali žiaci s prikrmovaním vtáctva a veveričiek. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie projektových aktivít.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SPORTAcademy HLOHOVEC: Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky športového klubu. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového výstroja a pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Stolnotenisový klub Žarnov PD Oslany: Športový klub sa už niekoľko desaťročí aktívne venuje športovej výchove detí v školskom veku. Klub sa snaží podporovať aj deti, ktoré si nemôžu dovoliť vlastné športové vybavenie. Aj v roku 2020 pokračovali v príprave a absolvovali 1.ligu starších žiakov trenčianskeho kraja. Finančné prostriedky boli použité na stolnotenisové poťahy a loptičky.
b) podpora a rozvoj športu 550 € City Kids, Bratislava: V spolupráci s miestnou časťou Záhorská Bystrica sa 18.9.2020 uskutočnil prvý ročník športového festivalu, ktorým sa zároveň otvoril zrekonštruovaný športový areál základnej školy na ulici Hargašova. Na otvorení sa zúčastnil známy slovenský atlét na krátke trate šprintér - Ján Volko. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre animátorov, ozvučenie, spotrebný materiál a odmeny.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Mojzesovo-Černík: Projekt Skrášlime si detské ihrisko rozprávkou mal za cieľ revitalizovať detské ihrisko v areáli základnej školy, na ktorom žiaci trávia veľa času. Výsledkom sú rozprávkové steny na budove vodárne pri detskom ihrisku, ktoré u žiakov evokujú pocit pohody počas pobytu na detskom ihrisku v areáli školy. Finančné prostriedky boli použité na maliarske práce a materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Obec Krásno: Cieľom projektu bolo dobrovoľníckou prácou skrášliť obec. Nový náter získali ploty, bráničky, železné skrinky na elektrických plotoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb a potrieb na natieranie.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Nitrianska Hokejbalová Organizácia, Nitra: Cieľom klubu je zatraktívniť hokejbal pre všetky vekové kategórie. V rámci doterajších aktivít sa klubu podarilo zrekonštruovať ihrisko na zoborskej základnej škole v Nitre, upraviť šatne a sociálne zariadenia. V roku 2020 sa podarilo vybudovať hraciu plochu pre hokejbal. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocvične a nákup športových potrieb.
e) podpora vzdelávania 500 € Rocková škola, Nitra: Pôvodným zámerom projektu bolo zorganizovať 3.ročník koncertu žiakov voľnočasového centra Rocková škola. To však znemožnila pandémia koronavírusu a realizácia projektu sa tak upriamila na dovybavenie centra, ktoré môžu návštevníci denne využívať. Finančné prostriedky boli použité na nákup mixážneho pultu, mikrofónu so stojanom a bubenícku stoličku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Akadémia tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia, Nitra: Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality detí a mládeže v tanečnom športe. Ciele projektu sa podarilo naplniť prostredníctvom individuálnych tréningových lekcií aj za účasti českej trénerky tanečného športu. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a odmenu pre lektora.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Equisport, Nitra: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať letný tábor, v rámci ktorého sa deti aj dospelí navštevujúci Equisport naučili starať o kone a tráviť viac času v prírode. Finančné prostriedky boli použité na stravu počas tábora a nákup potrieb pre zvieratá.
e) podpora vzdelávania 550 € Iniciatíva rodičov Lamača o.z., Bratislava: Zámerom tohto projektu bolo sprostredkovať deťom z lamačskej materskej školy možnosť tráviť viac času vonku. V rámci projektu vznikla outdoorová učebňa, v rámci ktorej môžu deti s pani učiteľkami realizovať doobednú edukačnú činnosť a tiež na poobednú voľnú hru. Finančné prostriedky boli použité na drevené detské lavice so stolom a magnetickú tabuľu.
e) podpora vzdelávania 500 € Združenie Animačný ateliér detí a mládeže, Bratislava: Činnosť ateliéru v roku 2020 významne poznačila pandémia koronavírusu. Napriek tomu bola účasť na ateliéri vynikajúca, mládež plne využila čas, kedy bolo možné ateliér navštevovať a rozpracovali niekoľko animovaných filmov. Finančné prostriedky boli použité na grafický tablet, reproduktor a stojan.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra: Pandémia koronavírusu neumožnila zorganizovať každoročný Deň otvorených dverí. Projekt sa zameral na rozšírenie materiálového vybavenia umeleckej školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup notových stojanov, ktoré budú využívané predovšetkým žiakmi, ktorí hrajú v orchestroch a súboroch pri verejnej prezentácii.
b) podpora a rozvoj športu 450 € TK Spartak Komárno: Tenisový klub organizoval 3 celoslovenské turnaje detí a mládeže. Taktiež klub organizoval aj letný detský tenisový tábor a 2 domáce turnaje pre deti z klubu TK Spartak Komárno. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít a ceny pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € STK Rybník OZ, Rybník: Cieľom projektu bolo doplniť materiálne vybavenie stolnotenisového klubu. Finančné prostriedky boli použité na nákup stolnotenisových loptičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o., Opatovce: Zariadenie dlhodobo poskytuje svojim členom službu hipoterapie. V rámci podporeného projektu sa rozhodli rodičom, ktorí navštevujú zariadenie so svojimi deťmi, vytvoriť komunitný priestor, v rámci ktorého môžu zdieľať informácie a skúsenosti. Finančné prostriedky boli použité na odmenu terapeuta a zakúpenie informačnej tabule.
b) podpora a rozvoj športu 600 € SRRZ-RZ pri II.Základnej škole - športové triedy, Levice: Projekt Baby futbal a Baby volejbal - Deň plný zábavy sa nepodarilo zrealizovať kvôli pandémii koronavírusu v roku 2020. Realizácia projektu sa preto zamerala na doplnenie športového vybavenia športových tried školy, ktoré pomôžu skvalitniť športovú prípravu a budú tiež využívané v budúcnosti pri ďalších ročníkoch podujatia. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Karloveská 61, Bratislava: Cieľom projektu "Hrám sa, keď kde mám sa!" bolo vytvoriť motivačne a esteticky príťažlivý priestor v areáli školy zameraný na rozvíjanie sociálnych zručností a kognitívno-motorických schopností prostredníctvom športových a pohybových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na exteriérový stolnotenisový stôl a rakety.
e) podpora vzdelávania 400 € Gymnázium, Golianova 68, Nitra: V rámci projektu sa podarilo doplniť materiálno-technické zabezpečenie, ktoré prispeje k inovatívnemu vyučovaniu. Zakúpený televízor a kvalitné ozvučenie umožní sprostredkovať obrazové a zvukové záznamy aj počas dištančného vyučovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup televízora a reproduktoru.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športový klub AITAPRAK, Bratislava: Cieľom projektu bolo rozšíriť športový klub o nových hráčov a skvalitniť materiálne podmienky na ďalší rozvoj futsalových zručností. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
b) podpora a rozvoj športu 450 € JelenecAcademy, Jelenec: V obci Jelenec sa uskutočnil športový tábor určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového oblečenia pre účastníkov tábora.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Športový klub Lido, Bratislava: Sezónu športový klub strávil len na domácich turnajoch, keďže šírenie koronavírusu v roku 2020 neumožnilo zúčastniť sa zahraničných turnajov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie na turnajoch.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 550 € ZO SZZP Šurany: Cieľom projektu Šport bez bariér bolo oživiť tradíciu športových dní pre zdravotne znevýhodnených, ktoré sa v minulosti v Šuranoch organizovali. Športový deň oživili aj mladí karatisti, živá hudba a do organizácie sa zapojili aj dobrovoľní hasiči. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, ozvučenie a bezbariérové prístupy.
b) podpora a rozvoj športu 450 € HK Nitra Kraso: Cieľom projektu boli skvalitniť podmienky športovej príprave pre deti navštevujúce hokejový klub. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na ľadovú plochu.
e) podpora vzdelávania 550 € Metodka občianske združenie, Bratislava: Cieľom projektu bolo zmodernizovať učebné pomôcky vo fyzikálnom laboratóriu tak, aby sa stalo miestom pre bádateľské aktivity žiakov, mladých vedcov.
b) podpora a rozvoj športu 350 € FC Jelenec: Cieľom projektu bolo opäť umožniť navštevovať futbalové tréningy pre deti z Jelenca a okolia. Klub prilákal aj nových členov a deti sa zúčastnili aj futbalových súťaží, vďaka ktorým sa učia víťaziť aj prehrávať. Finančné prostriedky boli použité na nákup športovej obuvi a medaile na turnaj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € ZŠ s MŠ Horná Kráľová: Na škole funguje už piaty rok ľudový súbor detských hier a tancov, počet členov sa každým rokom rozrastá. S tým súvisí aj potreba doplniť kroje a potrebné ľudové doplnky. Finančné prostriedky boli použité na materiál na zhotovenie krojov a nákup obuvi.
e) podpora vzdelávania 700 € Centrum rodiny o.z., Bratislava: Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie zeleninovo-bylinkovej záhrady s náučnými tabuľkami. V septembri deti zasadili aj maliny a ríbezle a upravili sa záhony s bylinkami označené náučnými tabuľkami. Plánovaný kuchynský workshop sa presunul do online priestoru a prostredníctvom videí a fotografii uverejňovaných na FB projektom upozornili na veľké plytvanie s potravinami a ich možnosti spracovania. Finančné prostriedky boli použité na konštrukčný materiál, farby a maliarske potreby, bylinky a rastliny.
e) podpora vzdelávania 450 € Základná škola s materskou školou. Dubodiel 335: Výsledkom realizácie projektu je funkčné dopravné ihrisko, ktoré budú využívať nielen deti materskej školy a žiaci základnej školy na vyučovanie dopravnej výchovy, ale aj ostatné deti v obci. Finančné prostriedky boli použité na dopravné značky, kolobežky, farby.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Slovenská Taekwon-do Aliancia, Lužianky: Cieľom projektu bolo materiálne zabezpečenie chráničov na ruky, nohy a hlavu, ktoré umožňujú bezpečné cvičenie žiakov a taktiež sú potrebné pri účasti na mládežníckych turnajoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných tréningových pomôcok.
e) podpora vzdelávania 450 € ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava: Cieľom projektu bolo vytvorenie knižného kútika v priestoroch materskej školy, ktorý posilní vzťah žiakov k literatúre. Finančné prostriedky boli použité na nábytok do kútika a nákup detskej literatúry.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Telovýchovná jednota Jarovce: Projekt Letné sústredenie futbalovej mládeže sa konal v termíne od 2.8. do 8.8.2020, v termíne 9.8.-15.8.2020 a 24.8.-29.8.2020, v trvaní 3 týždne. Na sústredení sa venovali futbalovým aktivitám, ako aj iným športom. Deti zažili okrem športu aj veľa voľnočasovej zábavy a hier. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Oz "Labuť", Malé Zálužie: Cieľom projektu bola revitalizácia voľného priestranstva v obci Malé Zálužie, ktoré bude v budúcnosti slúžiť ako oddychová zóna pre obyvateľov aj návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na osivo, trávnikové hnojivo, piesok a benzín.
b) podpora a rozvoj športu 550 € DHZ Bíňovce: V rámci projektu sa podarilo 4.7.2020 uskutočniť Súťaž vo varení gulášu, konala sa tradične v prírode, v areáli miestneho futbalového ihriska. Finančné prostriedky boli použité na trofeje pre víťazov a občerstvenie pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 450 € Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel: V rámci projektu sa podarilo skvalitniť a doplniť materiálne vybavenie športového klubu. Finančné prostriedky boli použité na prostriedky na úpravu ihriska a športové pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka, Bratislava: Cieľom projektu bolo vybaviť nové priestory zariadenia, ktoré im poskytla Obchodná akadémia na Račianskej ulici v Bratislave. V rámci projektu bol zakúpený guličkový bazén, ktorí bol naplno využití počas letného denného pobytu pre deti s poruchami autistického spektra. Finančné prostriedky boli použité na nákup bazénu.
b) podpora a rozvoj športu 550 € SINA Nitra, n.o.: Memoriál Zlatky Bielickej sa uskutočnil 26.9.2020. Cieľom projektu je inklúzia nevidiacich a slabozrakých ľudí, ktorí majú sťažené možnosti prístupu k verejným športovým a voľnočasovým akciám. Finančné prostriedky boli použité na tričká pre účastníkov a dobrovoľníkov, ceny do súťaží, pomôcky k aktivitám a hygienické pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Občianske združenie Mici a Mňau, Bratislava: Cieľom projektu bolo naplánovať prednášku psychológa pre rodičov detí s cystickou fibrózou. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, odmenu pre psychologičku, občerstvenie a študijný materiál.
e) podpora vzdelávania 400 € Základná škola Močenok: Cieľom projektu bolo rozvíjať u detí prvé stupňa základnej školy čitateľskú gramotnosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup detských kníh, ktoré obnovili knižný fond školy.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Reformovaná cirkev Dunajská Streda: V rámci projektu sa podarilo zorganizovať športovo-futbalové stretnutie pre rôzne vekové a sociálne skupiny. Stretnutia boli realizované na umelotrávnikovom futbalovom ihrisku a v mestskej športovej hale, ale aj v telocvični základnej školy v telocvični dediny v okolí mesta. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovísk a nákup športových pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Združenie Dolnodubovčan, Dolné Dubové: Štvrtý ročník Športových hier pre deti a mládež v Dolnom Dubovom sa podarilo uskutočniť 5.9.2020. Počas dňa si deti vyskúšali rôzne športové disciplíny - lukostreľbu, skákanie vo vreci, hasičskú prekážkovú dráhu či prekážkový beh. Finančné prostriedky boli použité na prenájom atrakcií a odmeny do súťaží.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € CSEMADOK ZO, SALKA: Oberačkové slávnosti v Salke sa uskutočnili 7.9.2019, kvôli nepriaznivému počasiu v športovej hale. 30. ročník slávností opäť privítal návštevníkov bohatým programom. Finančné prostriedky boli použité na ozvučovaciu techniku, bábkové divadlo, štúrovský vláčik a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športový klub ŠK Tešedíkovo: V rámci podporeného projektu sa uskutočnilo tradičné podujatie Tešedíkovská desiatka a športový deň. Ročník 2019 prekvapil vysokým počtom návštevníkov, ktorí si mohli vyskúšať rôzne druhy športových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie techniky, občerstvenie a odmeny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Rodičovské Združenie, Základná škola slov. Košúty: Nosnou myšlienkou projektu bolo motivovať deti k vlastnoručnej tvorbe, ktorá vychádza z našich tradícií. Projekt pozostával z tvorivých dielní tradičných remesiel: pečenie chleba, medovníkov, drôtikovanie - výroba šperkov, práca so slamou, drevom, výroba medu, výroba keramiky. Finančné prostriedky boli použité na detské kroje a materiál na dielne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € KC PRIESTOR, Sereď: Druhý ročník multižánrového VATA festu, ktorý sa uskutočnil 2.-3.8.2019, pritiahol takmer 1 500 návštevníkov a predstavil viac ako 100 umelcov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom stanov a drevených stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Mestské kultúrne stredisko, Štúrovo: Koncom augusta 2019 sa v Štúrove uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo širokej verejnosti predstaviť takmer zabudnuté remeslo, paličkovanú čipku. Podujatie Strážcovia tradícií predstavilo aj rôzne ďalšie tradičné remeslá, ktoré odprezentovali remeselníci nielen zo Slovenska ale aj Maďarska. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, honoráre a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Naše Zálesíčko, Zálesie: Počas dvoch augustových dní sa uskutočnil 9.ročník obľúbeného festivalu Záleská divadelná púť, ktorého hlavným cieľom je šírenie divadelnej kultúry. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre účinkujúcich.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € PERUN o.z., Bratislava: Podujatia Račiansky kros ZIMA 2020 sa zúčastnilo 172 bežcov na 15km trať a 128 bežcov na 9km trať. Pretek mal štatút 1. kola Karpatského pohára v horskom behu pre rok 2020. Finančné prostriedky boli použité na trofeje, občerstvenie, propagáciu, časomieru a spotrebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Áno Umeniu, Topoľčany: V rámci projektu 6.ročník Topoľčianskych dní detského folklóru sa uskutočnili dve tanečné školenia zamerané na výučbu tancov z okolia Topoľčian. Finančné prostriedky boli použité na materiál na detské kroje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OO pre budúcnosť vidieka, Nová Vieska: Hudobný festival "ROCK SHOW" sa uskutočnil 3.8.2019 na amfiteátri obce Nová Vieska, kedy tu vystúpili 4 rockové skupiny. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, prenájom pódií, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Pro Waga, Váhovce: Deň oddychu, zábavy a športu vo Váhovciach sa konal 31. augusta 2019. Program podujatia podporil vzájomné stretávanie mladých ľudí, spoluprácu medzi miestnymi organizáciami a tiež popularizáciu ľudových remesiel. Finančné prostriedky boli použité na prenájom stanu, zvukovej techniky, honoráre účinkujúcim, odmeny pre súťažiacich a materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Ľudový dom, Veľké Lovce: Dňa 24.8.2019 Občianske združenie Ľudový dom zorganizovalo 9. ročník Lóťanských folklórnych slávností. Podujatie sa uskutočnilo v Dome ľudového bývania v obci Veľké Lovce. Počas podujatia vystúpili folklórne súbory zo Starého Tekova, FS z Drážoviec, Mužská spevácka skupina zo Solčian, súbor Zobor z Nitry. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, honoráre a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Informačné centrum mladých Topoľčany: Topoľčiansky nočný beh sa konal dňa 13.9.2019. Zúčastnilo sa na ňom 800 bežcov a 245 detí rôznych vekových kategórií do 15 rokov. Športové podujatie bolo zatraktívnené vystúpením hudobných kapiel a sprievodnými športovými aktivitami. Finančné prostriedky boli použité na časomieru, štartové čísla a odmeny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Centrum rodiny, n.o., Bratislava: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 4 podujatia, 21.9.2019 Hodové posedenie - Deň otvorených dverí, 30.11.2019 - Advent v Centre, pletenie adventných vencov a Adventný bazárik, 14.12.2019 - Susedská kapustnica - Christmas day a 07.02.2020 a 12.2.2020 - Fašiangy v Centre. Každé podujatie navštívilo v priemere 150 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité ozvučovaciu techniku, hudobné nástroje a materiál na tvorivé dielne.
e) podpora vzdelávania 400 € Záhorská knižnica, Senica: Cieľom projektu bolo rozšíriť vedomosti žiakov o meste, ukázať im Senicu ako mesto s históriou i budúcnosťou. V rámci projektu sa uskutočnila vedomostná súťaž, najskôr ako online test a 19.11.2019 sa uskutočnilo finálové kolo medzi základnými školami. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, odmeny pre súťažiach, občerstvenie a honorár moderátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie NAPRAFORGÓ, Vrakúň: Cieľom projektu bola prehĺbiť vedomosti o histórií a zabudnutých tradíciách. Návštevníci podujatia sa dozvedeli, ako vyzerala žatva bez použitia poľnohospodárskej techniky a aké dožinkové zvyky sa v žitnoostrovskom regióne zachovali. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie a prenájom pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € ŠOK o.z., Nitra: Na základe projektu KáKáVé-čko bolo realizovaných 5 filmových večerov na amfiteátri v Nitre, na Klokočine, na základe ktorých sa podarilo priniesť na najväčšie nitrianske sídlisko výraznú dávku kultúry. Premietania boli obohatené diskusiou a drobným občerstvením. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky, propagáciu, prenájom stánku a ozvučovacej techniky, autorské poplatky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ Myška, Piešťany: Cieľom projektu Spolu deťom bolo založenie pravidelného kreatívneho krúžku pre sociálne znevýhodnené deti, ktorý funguje 3x do týždňa. Usporiadanie verejnej zbierky a spropagovanie aktivít OZ Myška. Finančné prostriedky boli použité na skákacie hrady, pódium a ozvučenie.
b) podpora a rozvoj športu 885,06 € OZ Permoníci, Bratislava: Cieľom projektu bolo zorganizovať podujatie Kešeriáda, ktoré sa s ohľadom na šírenie pandémie v roku 2020 presunulo na rok 2021. Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky, medaile, ceny do súťaží a drobné upomienkové predmety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Združenie pre rozvoj obce Rastislavice: V septembri 2019 sa uskutočnil 2. ročník festivalu ľudovej hudby, spevu a tanca "Hej, zahoreli zore...", ktorý už tradične prezentuje širokej verejnosti tradičnú slovenskú kultúru, v podobe ľudových piesní, tancov a zvykov predchádzajúcich generácií. V rámci festivalu vystúpilo 8 ľudových súborov z celého regiónu. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, osvetlenie, prenájom stanu a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 600 € FC Jelenec: Dňa 3.8.2019 sa uskutočnil druhý ročník detského futbalového turnaju pre deti Kategórie U13 a mladší, Gýmeš Kids 2019. Zúčastnilo sa ho 8 tímov a počas celého dňa bol pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre súťažiach, honoráre, občerstvenie a kancelársky materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € MOZAIKA - Svätý Jur: V rámci projektu sa 22.9.2019 podarilo zrealizovať Deň radosti pri príležitosti 15. výročia založenia občianskeho združenia. Počas tohto vydareného odpoludnia si účastníci akcie mohli vyskúšať rôzne nafukovacie atrakcie, zažiť kúzelníka, vyrobiť si niečo pekné na dielničkách, kúpiť alebo vymeniť všeličo na burze hračiek a zažiť pekný komunitný deň. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie aktivít, občerstvenie, honoráre a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Divadlo Žihadlo, Malacky: Divadelný festival Bábkové Žihadlenie 4 bol rodinným podujatím umožňujúcim rodinám príjemne stráviť posledný prázdninový víkend, 31.8.-1.9.2019. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s divadelnými predstaveniami vysokej kvality z Čiech a zo Slovenska, s klasickým marionetovým divadlom, či hudobnou produkciou v podobe starobylého flašinetu. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, materiálno-technické zabezpečenie podujatia, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € ZŠ s MŠ Bánov: V obci Bánov sa 22.2.2020 uskutočnil fašiangový sprievod, prostredníctvom ktorého projekt priblížil mladej generácii tradíciu fašiangov na dedine a na ktorý si žiaci sami vytvorili fašiangové masky. Súčasťou fašiangových osláv bola aj tradičná zabíjačka a pochovávanie basy. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít a odmeny pre žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Mesto Šaštín-Stráže: V rámci projektu sa pripravilo podujatie Šaštínske kolečko-cyklistické preteky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu bolo odložené na rok 2021. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Lok: Cieľom projektu bolo oživiť komunitný a kultúrno-spoločenský život v obci. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať niekoľko aktivít (vianočné pečenie, fašiangový sprievod, mesiac úcty starším), na ktorých príprave sa zúčastnili žiaci, starí rodičia aj dobrovoľníci z obce. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Bašta Kultúry o. z., Nové Zámky: Výsledkom projektu je úspešne zrealizovaný multižánrový festival Nema Stresa Fest, ktorého sa zúčastnilo 8 kapiel rôznych hudobných žánrov. Nultý ročník podujatia sa zúčastnilo vyše 200 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre vystupujúcich.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Klub slovenských turistov Častá: Dňa 14.9.2019 sme ako členovia Klubu slovenských turistov Častá zorganizovali Majstrovstvá Slovenskej republiky v Turisticko orientačnom behu. Dňa 12.10.2019 sa uskutočnilo 3. kolo Karpatského pohára v podobe štafetového turisticko orientačného behu. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Rodičovské združenie pri CVČ Domino, Nitra: Fašiangová tancovačka bol kultúrno spoločenský večer, zameraný na regionálnu výchovu a oživenie regionálnych fašiangových tradícií nitrianskeho regiónu, detského folklórneho súboru Borinka, mladších i starších detí, rodičov detí súboru Borinka, folklórneho súboru Furmani, a priateľov folklóru z radov verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na hudobné úpravy folklórnych súborov a honorár pre lektora školy tanca.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € FS Dopravár, Bratislava: V rámci projektu sa folklórny súbor zúčastnil ako hosť na festivale v Borskom Svätom Jure. Finančné prostriedky boli použité na opravu krpcov a vyčistenie častí krojov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Základná škola, Partizánske: Pôvodný zámer projektu, kultúrno-športové podujatie Deň rodiny sa nepodarilo zrealizovať kvôli pandémii koronavírusu v roku 2020. Ako náhrada podujatia základná škola vytvorila video, v ktorom žiaci formou kultúrneho vystúpenia a hovoreného slova priniesli širokej verejnosti posolstvo v tejto náročnej dobe. Finančné prostriedky boli použité na fotoaparát a sety na sedenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Kostolná pri Dunaji: 7.12.2019 sa vo farskom areáli stretlo cca 600 obyvateľov pri kultúrnom programe vo vianočnej atmosfére. Celé podujatie pripravili dobrovoľníci z obce a podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Finančné prostriedky boli použité na mikulášske balíčky pre deti a občerstvenie pre verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 500 € STG Senica: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 2.ročník prekážkových pretekov KOPANICE RACE, ktorý je zameraný na podporu a rozvoj športovej činnosti širšej verejnosti aj hendikepovaných ľudí v okrese Senica. Finančné prostriedky boli použité na nákup medailí pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € DFS Lastovička, Ivanka pri Dunaji: Projekt Tanečný domček s Lastovičkou na tému vyháňania bosoriek pred Vianocami mal veľký úspech. Kapacita bola naplnená, podujatia sa zúčastnilo mnoho rodín z komunity Ivanky pri Dunaji i okolitých obcí. Finančné prostriedky boli použité na zvukovú techniku, propagáciu a materiál na tvorivé dielne.
b) podpora a rozvoj športu 900 € OZ Adrenalín, Bratislava: Od 22. do 25.10.2019 prebiehal v Bratislave 6. ročník Adrenalin Film Festivalu - podujatia zameraného na športovú dokumentaristiku. Na festivale bolo predstavených 15 filmov zameraných na freeskiing, snowboarding, surfing, bike, súčasťou bola tiež prednáška/sekcia zameraná na lavínovú prevenciu. Finančné prostriedky boli použité na filmové licencie a prenájom priestorov.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ŠK Veľký Grob: 27.6.2020 sa uskutočnilo športovo-spoločenské podujatie, na ktorom deti hravou formou plnili rôzne úlohy s pirátskou tematikou. Celé podujatie bolo postavené na príbehu kapitána Kotvičku, ktorý chce ochrániť svoj obľúbený rybník pred pirátmi a tak si povolá na pomoc malých námorníkov, ktorí mu splnením úloh pomôžu pirátov zahnať z rybníka. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a odmeny pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Bábence, Krakovany: Plánovaný Festival paličkovanej čipky sa v roku 2020 mohol uskutočniť len v online forme. V novembri a decembri 2020 prebiehala výstava súťažných prác, ktorá bola vyhodnotená 13.12.2020. Sprievodným podujatím festivalu bola výstava čipky zo Šoporne a medzinárodný deň čipky, ktorý sa uskutočnil 5.7.2020 v múzeu za Krakovskú bránu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, autorské honoráre, propagáciu a cestovné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € PRO LIBRI, Komárno: Projekt Tradície spájajú generácie trval 3 dni. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých vekových kategórií. Všetci účastníci si mohli vyskúšať rôzne ľudové remeslá. Program bol obohatený o kultúrny program ľudového pásma v podaní folklórneho súboru Rozmarínček. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na tvorivé dielne.
b) podpora a rozvoj športu 650 € TJ Malinovo: V rámci projektu sa 13.6.2020 podarilo usporiadať v Malinove turnaj Malinovo Cup, ktorého sa zúčastnilo 24 mužstiev aj z Českej republiky. Finančné prostriedky boli použité na prenájom futbalových brán, osvetlenie, stánkov, odmeny pre hráčov a zabezpečenie požiarnej a zdravotnej služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Rozvojáčik o.z., Bratislava: Projekt Vianoce pre všetkých v Križovanoch nad Dudváhom sa podarilo zrealizovať vo forme hudobno-dramatického spracovania biblického príbehu narodenie Ježiša Krista s názvom „Narodenie Ježiška“. V takmer dvojhodinovom programe účinkovalo 140 žiakov Základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie a ozvučenie podujatia, propagáciu, občerstvenie a odmeny pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Klub orientačného behu Sokol Pezinok: 22.8.2020 sa uskutočnil Pezinský plogging run. Cieľom pretekárov bolo obehnúť všetky kontroly na mape v čo najkratšom čase podľa vlastného výberu. Účastníci behu mali možnosť počas alebo po dobehnutí pretekov zbierať plasty a odpad a prinášať ich do zberných miest v mieste konania podujatia. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Rodinné centrum Prešporkovo o.z., Bratislava: V rámci projektu sa uskutočnil Staromestský Fašiangový sprievod, ktorý do Starého mesta vrátil tradície. Výstupom projektu boli tiež dve výstavy fotografií v bratislavských kaviarňach. Finančné prostriedky boli použité na ušitie krojov, tlač fotografií, tlač spevníka a materiál na tvorivé dielne.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Sportkemp, Trenčín: Dodržaním všetkých hygienických a epidemiologických opatrení sa podarilo v rámci projektu zrealizovať ďalší ročník preteku Night run Trenčín 2019. Finančné prostriedky boli použité na medaile pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Zemné: Projekt "8.Strekové dni" v obci Zemné, v dňoch 30-31.08.2019 rozprúdil celý región. Kvalitná živá, domáca aj zahraničná hudba, dala do pohybu celé obecenstvo. Popri kvalitnej zábave splnil projekt aj svoj charitatívny cieľ. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mesto Šaľa: V rámci projektu "Rok so šalským gazdom" sa uskutočnili dve podujatia - Vinobranie a Stridžie dni a Katarínska zábava, ktorých cieľom bolo priblížiť zvyky našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € SMŠ Wonderland , Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu Bánovská BABA bolo prepojiť komunitný život s kultúrou regiónu, čo sa vďaka súťaži v pečení zemiakových placiek a vytvorení receptára, podarilo. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie súťaže, propagáciu a sprievodný program.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Kamenín: V rámci projektu sa podarilo zrealizovať už 3. ročník Kamenínskeho festivalu, v rámci ktorého sa uskutočnila aj súťaž vo varení gulášu. Zúčastnilo sa jej 15 súťažných družstiev. Populárnou bola tiež návšteva slaniska konským povozom, kde bolo možné vidieť naživo voľne pasúci sa stepný dobytok. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ozvučenie, zástery a odmeny pre súťažiacich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Apolin o.z., Piešťany: V rámci projektu sa uskutočnila výstava historických fotografií o vzniku a živote Kúpeľnej dvorany. Projektu sa zúčastnilo veľa tvorcov z rôznych oblastí, čo umožnilo obyvateľom a návštevníkom priblížiť históriu Kúpeľnej dvorany a rodiny Winterovcov. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie dobových kostýmov, historického vozidla a propagáciu a reklamu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Slavica o.z., Nitra: Projekt Symboly v ornamentálnej tvorbe sa zameral na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt. Výtvarný kurz sa konal dňa 22.11.2019 v Dome Matice Slovenskej v Nitre. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, honoráre lektorov, občerstvenie a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € OZ Cedron klub, Svätoplukovo: 9. ročník Cedronského behu sa úspešne konal 22.9.2019 so štartom v Mojmírovciach. Opäť prilákal množstvo bežcov, ktorí si mohli zmerať sily na certifikovanej 15 km trati alebo 7 km trati. Na štart sa postavilo 175 bežcov v hlavnej kategórii a 63 detí. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, prenájom priestorov a vstupné do bazéna.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Malé Kozmálovce: Projekt Rozlúčka s letom sa uskutočnil na futbalovom ihrisku, kde bolo pre návštevníkov z obce a okolia pripravených mnoho zábavných atrakcií a bohatý program. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie a atrakcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Radavanka, Radava: Združenie Radvanka organizuje v rámci svojej činnosti rôzne aktivity a kultúrne podujatia s cieľom zachovávať kultúrne dedičstvo predkov. S tým zámerom sa uskutočnila aj akcia Fašiangy v Radave. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, fašiangové masky a ochutnávku fašiangových špecialít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Smrdáky: Projekt Vianoce na dedine oživil vianočné tradície na dedine. Rodičia s deťmi si napiekli voňavé medovníky a vyrobili vianočné ozdoby. Súčasťou projektu bolo aj vianočné vystúpenie pre seniorov. A vianočná tržnica priniesla do dediny vianočného ducha. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie aktivít, kroje a dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € OZ Podarujme radosť, Šulekovo: Cieľom projektu Divadelné zimné večery bolo oživiť miestny komunitný život predstaveniami rôznych divadelných zoskupení. Finančné prostriedky boli použité na honoráre divadelným súborom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Občianske združenie Folklórny súbor Valša, Holíč: Realizácia projektu „Hodový jarmok s Valšou“ sa konala dňa 9.11.2019 pri príležitosti „Martinských hodov“ na Námestí mieru v Holíči v zóne tradičných remesiel. Toto podujatie bolo zamerané na zachovanie tradičných regionálnych ľudových hodnôt, a to najmä v oblasti spevácko- tanečného umenia, prehliadky ľudových krojov, vytvorenia tzv. tradičnej záhoráckej izby a ochutnávky tradičných záhoráckych špecialít. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a program podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mesto Nové Zámky: V roku 2019 sa podarilo uskutočniť už 4.ročník projektu Hviezdna scéna. Už tradične každý piatok v mesiacoch júl a august ožil areál Astronomického kabinetu v Nových Zámkoch hudobnou produkciou či už amatérskych lokálnych alebo profesionálnych telies rôznych žánrov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kultúrneho programu a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Malokarpatské osvetové stredisko v Modre: Podujatie Jablkové hodovanie sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2019 na 14 miestach zároveň v rôznych mestách a obciach BSK, kde mohli návštevníci vidieť, ochutnať a nakúpiť rôzne odrody a špeciality z jabĺk. Finančné prostriedky boli použité na textilné zástery s logom podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia Veľký Biel 6-63: Cieľom projektu Bielfest bolo vytvorenie jedinečného prostredia za účelom utužovania starých a vytvárania nových medziľudských vzťahov naprieč všetkými vekovými kategóriami. Hlavným cieľom bolo prilákať mladé rodiny s deťmi, ktoré sú v značnej miere novými „prisťahovanými“ členmi komunity. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu podujatia, občerstvenie a ceny do súťaží.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Občianske Združenie SIKABONY, Dunajská Streda: V roku 2019 sa uskutočnil piaty ročník festivalu SIKI FEST, multižánrového podujatia s účasťou hudobných telies, tanečných skupín, mladých umelcov. Kultúrne podujatie sa uskutočnilo 13.-14.9.2019 na dvore Spoločenského domu Malé Blahovo časť Dunajská Streda. Finančné prostriedky boli použité na Materiálno-technické zabezpečenie, občerstvenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Kultúrno-spoločenské centrum Bučany: V rámci projektu Dotknime sa remesla! sa podarilo zrealizovať 8 podujatí počas ôsmich prázdninových týždňov. Každé podujatie predstavilo jedno tradičné remeslo z obce Bučany. Finančné prostriedky boli použité na divadelné predstavenie, materiálne zabezpečenie dielní a honoráre remeselníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Kokorunka, o.z., Gbely: V areáli detského ihriska Kokorunka v Gbeloch sa v rámci projektu Život Kokorunky uskutočnilo viacero rôznych podujatí pod taktovkou miestnej skvelej komunity. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatí, program a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Tešedíkovo: Amfiteáter obce Tešedíkovo 24.8.2019 opäť ožil ukážkami folklóru, tradícií a zvykov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na degustačné poháre, propagáciu a hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Bratislavský Gašparko, o.z., Bratislava: V rámci projektu sa podarilo úspešne zorganizovať podujatie Puppets festival 2019, ktorý sa uskutočnil 31.8.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre herecké súbory a prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KONTAKT-Mládežnícke centrum, Levice: Projekt MINIFESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI je pokračovaním úspešnej aktivity skupiny SWAP LEVICE. Hlavný cieľ projektu bolo priblížiť širokej verejnosti a aplikovať do bežného života princípy udržateľného spôsobu života vo vybraných oblastiach. To sa podarilo prostredníctvom aktivít ako jesenný a jarný SWAP oblečenia, Vianočný workshop a swap kníh. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie aktivít, občerstvenie dobrovoľníkov a odborné publikácie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 536,35 € CANDY klub, Trnava: V rámci projektu sa uskutočnila adaptácia muzikálu Madagascar jr. a jeho preklad do slovenského jazyka. Premiéra muzikálu je naplánovaná na rok 2021. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Klub Slovenských turistov, Bratislava: Projektu Medzinárodná Dunajská plavba -TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN - ročník 64 sa zúčastnilo 105 účastníkov, ktorí mali možnosť spoznať Podunajský región. Po priplávaní do lodenice Dunajklub bol pre nich pripravený zaujímavý program. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a prenocovanie táborníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku - miestna organizácia pri ZŠ Strekov: Hlavným cieľom projektu bolo spestriť život občanov v obci a predstaviť im každodenný život predkov. 21.8.2019 sa podarilo usporiadať dvor zvykov, chutí, remesiel a tradícií. Finančné prostriedky boli použité na prenájom pece, propagáciu, spotrebný materiál a ozvučenie.
e) podpora vzdelávania 700 € TU SME, neinvestičný fond, Bratislava: Projekt Farebná oslava inakosti sa uskutočnil v septembri 2020 a vytvoril priestor na stretnutie detí zo susedných materských škôl a detí s autizmom, downovým syndrómom, epilepsiu a iným zdravotným znevýhodnením. Deti si spoločne vyskúšali rozmanité aktivity, zabavili sa a vytvorili prostredie, v ktorom inakosť detí neprekážala. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, terapeutické pomôcky, občerstvenie a výzdobu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Sološnica: Obec Sološnica pripravila v teplom jesennom počasí na oslavu úrody Krumpolový deň. Jeho súčasťou boli aktivity zamerané na zachovanie povedomia o tejto významnej plodine v našom regióne ako príprava a ochutnávka krumpolových jedál, súťaže pre deti aj dospelých , tvorivé dielne, výstava o úrode. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít, kancelársky materiál a nákup tričiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Priatelia divadla a filmu, Pezinok: Napriek obmedzeným podmienkam v dôsledku pandémie v roku 2020 sa v rámci projektu podarilo zrealizovať outdoorovú verziu projektu Pezinský Alternatívny Filmový Festival - PAFF. Počas dvoch dní festival navštívilo vyše 600 návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu fotokútika, prenájom LED obrazovky, zdravotnú službu a výrobu grafických podkladov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € FIDLICANTI, Horné Orešany: Podujatie Orešanský rínek ľudovej muziky 2019 prebehol úspešne a naplnil očakávania organizátorov a najmä širokej verejnosti. Špeciálnym hosťom podujatia bol súbor Vtáčnik z Prievidze a ľudová hudba Beťári, ktorí ich sprevádzali. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, občerstvenie, ozvučenie a náklady spojené s nácvikom predstavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € o.z. MUSICA CORDIS, Zlaté Moravce: V rámci projektu sa podarilo úspešne zorganizovať 4 adventné koncerty v obciach okresu Zlaté Moravce. Všetky sa stretli s veľkým ohlasom u publika. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich.
b) podpora a rozvoj športu 850 € bratislava-inline, o.z., Bratislava: Podujatie bratislava-inline 2019 sa konalo celkovo 9-krát; z toho šesťkrát v Bratislave (31.5., 28.6., 19.7., 26.7., 9.8., 23.8.), jedenkrát v Pezinku (10.8.) a dvakrát na okruhu Slovakia Ring (10.6., 9.9.). Celkovo prišlo na bratislavské jazdy 3000 ľudí na korčuliach, bicykloch, kolobežkách, longboardoch a aj niekoľko bežcov. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a produkčné zabezpečenie podujatia a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Materské centrum Mamy mamám, Šaľa: Dňa 5.10.2019 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Šali uskutočnil 3. ročník detského festivalu Rodina s láskou. V rámci festivalu vystúpili kúzelník Peter Šesták, Cirkus Romána - Divadlo Haaf a o zábavu pre všetkých sa na záver postarala Zuzana Haasová a jej Susie Haas Band. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatie a zabezpečenie programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Suchá nad Parnou: V rámci podporeného projektu Letné kino "amfiteáter" v obci Suchá nad Parnou sa podarilo zrealizovať večerné premietanie francúzskej komédie Čo sme komu urobili, ktoré oživilo komunitný a kultúrny život v obci. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie projektoru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Galéria Trafačka, Nitra: Trafotrhy pri Trafačke už majú svoju tradíciu. Ponúkajú priestor malým príležitostným predajcom, ktorí sa nezúčastňujú veľkých komerčných podujatí. Podujatia navštevujú skupiny, ktoré nevnímajú jarmoky ako príležitosť na konzum. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, výzdobu, občerstvenie, materiál na wrokshopy a honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Igram: Dňa 5.9.2020 sa uskutočnil projekt Igramské obyčaje, na ktorom vystúpili dva hudobné súbory, dychová hudba Igramčan a hudobná skupina BKR z obce Cífer. Program podujatia bol obmedzený vzhľadom na epidemiologické opatrenia a šírenie pandémie v roku 2020. Finančné prostriedky boli použité na nákup mixážneho pultu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € 0Z MUSICASEN, Senica: Cieľom projektu Čáčov-dedina v meste bolo prepojiť komunity v meste pri vzájomnej spolupráci. Projekt sa uskutočnil v októbri 2020, tradičná dedinská kultúra regiónu bola prezentovaná prostredníctvom remeselných stánkov ako aj prezentovaním typického hudobného nástroja regiónu akordeónu. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, ozvučenie, technické zabezpečenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Podkylava: V rámci projektu Letné kino pod hviezdami sa podarilo zrealizovať premietanie filmu Ja, zloduch 3, ktoré bolo určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Filmové premietanie v obci sa obnovilo po 50 rokoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup projektora, premietacieho plátna a zvukovej techniky.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Obec Chocholná-Velčice: Usporiadaním ďalšieho ročníka turistického pochodu "Okolo Chocholanskej doliny 2019" obec po viacerých rokoch stagnácie obnovila turisticky zaujímavú aktivitu a oživila záujem turistov z obce i širokého okolia o toto turisticky obľúbené podujatie. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, dopravu a pamätné predmety pre účastníkov pochodu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ Komúna, Bratislava: Vďaka projektu Kino na záhradke vzniklo na ružinovskom sídlisku jedno nevšedné letné kino. Počas piatich týždňov sa uskutočnilo šesť premietaní prevažne dokumentárneho charakteru. Finančné prostriedky boli použité na nákup projektora, premietacieho plátna a technického vybavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € OZ Zrejme, Bratislava: Medzigeneračné centrum Stanica Záhreb je priestorom kontaktu medzi ľuďmi rôzneho veku. Medzigeneračná párty sa uskutočnila v lete vo vnútrobloku Záhrebská a online diskusia O slobode a obmedzeniach zas v Pistoriho paláci. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, materiálne zabezpečenie aktivít a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Oz "Labuť", Malé Zálužie: Spoznaj svoju obec - denný detský tábor - sa zrealizoval podľa predkladaného termínu od 13. do 17. júla 2020. Zúčastnilo sa ho 13 detí vo veku od 5 do 12 rokov. Tábor sa konal v priestoroch obecného úradu v Malom Záluží. Finančné prostriedky boli použité na dopravu, upomienkové predmety, občerstvenie a honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií, Bánovce nad Bebravou: Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu mestských fašiangových sprievodov. Sprievod mestom mal veľký úspech, zabavili sa účastníci, ale aj náhodní okoloidúci. Na večernú zábavu spojenú s pochovávaním basy prišlo viac ľudí ako v minulom roku. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, honoráre a materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Dobrá Voda: Projekt s názvom "Vianocami bližšie ku kultúrnemu dedičstvu" bol realizovaný 14.12.2019 za účelom priblíženia, zachovania bohatstva našich predkov. Bol spojený s vianočnými trhmi, plný bohatého kultúrneho programu. Podujatie zožalo obrovský úspech, čo potvrdzuje aj vysoká účasť návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenia skupín na podujatí.
b) podpora a rozvoj športu 800 € HoryZonty, Trenčín: Cieľom projektu Umenie a šport v životne zdravotne postihnutých bolo búrať predsudky v spoločnosti voči hendikepovaným ľuďom, a to jednak prezentáciou ich životných príbehov, priamej konfrontácie a spolupráce s hendikepovanými a otváraním témy pre čo najširšie publikum. Ciele projektu boli naplnené jednak prezentáciou filmov a možnosťou vyskúšať si lezenie s obmedzením pre zdravých návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, prenájom techniky a honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Galantské osvetové stredisko, Galanta: Cieľom projektu Šopornanský fašánek 2020 bolo odovzdať krásu ľudových tradícií v oblasti kultúry a gastronómie širokej verejnosti. Zrealizovaným podujatím sa dostali do povedomia ľudí krásne fašiangové zvyky a tradície našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Centrum Koburgovo, n.o., Trnava: V rámci podporeného projektu sa kvôli pandémii koronavírusu nepodarilo zrealizovať kultúrne podujatie. Deťom zo súboru Romano čhavore jilestar boli podľa ich aktuálnych potrieb zabezpečené školské pomôcky a hygienické prostriedky. V rámci projektu sa uskutočnilo tiež spoločné fotenie súboru profesionálnou fotografkou. Finančné prostriedky boli použité na školské pomôcky, hygienické potreby a fotografie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 732,2 € Občianske združenie Sacher, Želiezovce: Cieľom podporeného projektu bola digitalizácia jedinečných historických fotografií grófskej rodiny a inštalácia unikátnej zbierky v autentickom prostredí Sacherovho domu v Želiezovciach. Formou stálej výstavy boli fotografie predstavené širokej verejnosti, pripomenuli život grófskej rodiny a zároveň umožnili širokej verejnosti nahliadnuť do minulosti mesta. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výstavu a digitalizáciu a tlač fotografií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € KULTRE o.z., Trenčín: 6.9.2019 prebehlo podujatie ZaPaddockom festival. 6 kapiel malo možnosť odprezentovať tu svoju tvorbu a spraviť "predskokana" známejšiemu menu. Aj vďaka tomu sa mohli odprezentovať širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ozvučenie, prenájom pódia a upratovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € FS Živel, Bratislava: 24.2.2020 sa uskutočnila Živlovačka, ktorej súčasťou bolo viacero interaktívnych, vzdelávacích i zábavných aktivít, ktoré sa viazali k téme Fašiangov v tradičnej ľudovej kultúre. Priamo v historickom centre hlavného mesta sa tak naskytla možnosť okúsiť pravú fašiangovú "bursovačku" všetkým záujemcom bez ohľadu na vek. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Centrum architektúry, Piešťany: Cieľom projektu bolo zrealizovať štvrtý ročník susedskej slávnosti "Párty u Marty" v starých Piešťanoch, ktorá prepojí generácie susedov žijúcich na jednej ulici a pomôže vytvoriť silnú komunitu. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, občerstvenie a materiálne zabezpečenie aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € OZ Šuriančanka, Šurianky: Letné kino Šurianky bolo dlhodobo plánovaným podujatím v obci Šurianky a to pri príležitosti výročia 755. prvej písomnej zmienky o obci. Finančné prostriedky boli použité na filmovú produkciu a materiálne zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ Svetová liga zábavy, Veľké Rypňany: Mafija fest bolo multižánrové podujatie plné gastronomických či kultúrnych zážitkov a zábavy. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Nitrafiesta, Nitra: Cieľom podujatia Nitránsky rínek bolo umožniť kreatívnym ľuďom z okolia Nitry prezentovať sa predajom svojich hand-made výrobkov. Nechýbali ani kreatívni divadelníci, kapely či gastro-predajcovia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Kultúrne centrum Sihoť (OZ), Trenčín: V poradí 5. ročník inline pohára sa konal v Trenčíne za účasti takmer 300 malých aj veľkých korčuliarov nielen zo Slovenska, ale aj okolitých štátov, čo predišlo očakávania organizátorov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventára, odmeny, propagačné materiály.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM, Svätý Peter: Koncom novembra 2019 sa v obci Svätý Peter uskutočnil Rozprávkový festival. Návštevníci sa oboznámili s ľudovými remeslami, rozprávkami a zabavili tiež na divadelných predstaveniach. Finančné prostriedky boli použité na ozvučovaciu techniku.
b) podpora a rozvoj športu 600 € DHZ Vrbovce: S najvyššou účasťou doteraz sa uskutočnilo podujatie DHZ so súťažou o pohár starostu spojenú s výstavou historických traktorov. Akcie sa zúčastnilo množstvo DHZ z okolia. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Silnejší Slabším, o.z., Trenčín: Zámerom podujatia s názvom Spevom a tancom búrame predsudky bolo prepojiť a socializovať viaceré komunity-sociálne skupiny prostredníctvom tanca, spevu, kreatívnych aktivít. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ Tekov-Hont, Santovka: V prvý septembrový deň 2019 sa uskutočnil druhý ročník Morušového festivalu. Jeho cieľom bolo pripomenutie a zviditeľnenie čoraz viac zabudnutej moruše čiernej prostredníctvom výroby výrobkov či sadenia stromov. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Alekšince: Vianočné trhy patria neodmysliteľne k obci Alekšince. Vďaka podujatiu tak majú obyvatelia možnosť prezentovať svoje výrobky, talenty a v neposlednom rade sa môžu v predvianočnom, hektickom, období stretnúť. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a odmeny deťom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € OZ Pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom: Hradišské vábenie bol názov benefičného podujatia, ktoré sa konalo v areáli bývalej železničnej stanice. Nechýbal benefičný bez pre deti s cystickou fibrózou, ale aj sprievodné, zábavné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenie a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bučany: V polovici júla 2019 sa v obci uskutočnili hodové slávnosti a dni obce zároveň. Nechýbali vystúpenia známych kapiel, oceňovanie občanov ani, zábava ani futbalový zápas. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom pódia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Kasiopea, Budmerice: Cieľom projektu Divadelný festival Kasiopeafest bolo zorganizovanie divadelnej prehliadky a umeleckých vystúpení. Nechýbali však ani workshopy s odbornou porotou. Finančné prostriedky boli použité na divadelné kulisy, odmeny, propagáciu, rekvizity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € OZ Spolok pre krajší život v Doľanoch, Doľany: Pod názvom Ompitálsky jarmok sa v Doľanoch konal jarmok tradičných remesiel s predajom výrobkov z produkcie miestnych obyvateľov. Nechýbala ani burza kníh, bábkové divadlo ani Mikuláš. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, propagáciu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Obec Komoča: Spojiť mladšiu generáciu so staršou sa v Komoči podarilo realizovaním podujatia o jedle-varením tradičných jedál ale aj s tým spojenými ukážkami zvykov. Záver podujatia obohatilo hudobné vystúpenie. Finančné prostriedky boli použité na hudobné vystúpenie a materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Chtelnica Už po tretí rok sa uskutočnilo podujatie s historickým zreteľom s názvom Tereziánske slávnosti. Nechýbali tradičné, dobové tance, prezentácia zvyklostí a tradičnej kuchyne. Finančné prostriedky boli použité na vystúpenia a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Obec Zlatno Pri príležitosti 75. výročia SNP sa uskutočnil v poradí 31. ročník náučného partizánskeho chodníka Skýcov. Hlavný cieľ-zvýšiť povedomie mladej generácie o histórii kraja, bol naplnený. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a hudobné vystúpenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € COOLTURNE o. z., Trenčín: Začiatkom septembra 2019 sa v parku v Trenčíne uskutočnil ďalší ročník obľúbeného festivalu Priestor-multižánrového podujatia plného kultúry, zábavy, fashion swap či workshopov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom inventáru, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Komárňanský okrášľovací spolok o.z., Komárno: Festival s názvom Komárňanské leto sa konal už piaty ročník. Spolu 9 víkendov mohli zažiť návštevníci vystúpenia interpretov rôznych žánrov. Finančné prostriedky boli využité na vystúpenie, ozvučenie a osvetlenie.
f) ochrana ľudských práv 571,54 € Pokoj a dobro - pomoc utečencom o.z., Výčapy-Opatovce: Cieľom projektu "Letný piknik pod hradom" bolo prepojenie komunity irackých azylantov s majoritnou spoločnosťou prostredníctvom predstavenia si irackej kultúry a zvykov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € OBEC BÁB: Zámerom projektu bolo pripomenutie si tradícii a hodnôt predkov prostredníctvom ukážok remesiel, tradičnej tvorby, či vystúpení folklórnych skupín. Nechýbal ani zábavný program. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Dom kultúry Javorina Stará Turá: Už v poradí 13. ročník jarmočného podujatia priniesol návštevníkom možnosť dozvedieť sa viac z histórie obce, zabaviť sa na vystúpeniach folklórnych súborov, občerstviť sa či pokochať remeselnými výrobkami. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a vystúpenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Pernecký tvorivý kruh, Pernek: Adventné popoludnie 2019, 6. ročník tradičného podujatia bol viacgeneračným stretnutím a spojením kultúry, tradície a ľudovej tvorivosti v očakávaní Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na autorský honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € FTS Trúfalci, Mníchova Lehota: Pri príležitosti 10. výročia založenia folklórnej tanečnej skupiny si tanečná skupina pripravila takmer dvojhodinový kultúrny program. Nechýbalo ani občerstvenie a čo-to z histórie súboru. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante: Koncom augusta 2019 sa v niekoľkých dňoch mohli návštevníci podujatia dozvedieť čo-to z histórie rodu Esterházy. Nechýbali ani ukážky dobových bojov, remesiel ani hry pre deti. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Horné Semerovce: Dožinkové slávnosti prilákali koncom augusta 2019 nielen fanúšikov folklóru a hudby, ale aj tradícii, histórie a remesiel. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie DFS Slnečnica, Senec: DFS Slnečnica sa začiatkom decembra 2019 predstavilo na javisku, aby priblížilo divákom zvyky a tradície našich predkov v období Vianoc a fašiangu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Rybník: Predstavenie tradičných remesiel bolo súčasťou podujatia Rybnícke vinobranie. Návštevníci tak mali jedinečnú možnosť vidieť ale aj vyskúšať tradičné techniky výroby. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € I Klub, Ivanka pri Dunaji: Príjemnou Bodkou za prázdninami bolo podujatie pre širokú komunitu rodín. Okrem socializovania mali rodiny možnosť vyskúšať so svojimi deťmi rôzne tvorivé alebo športové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € HODOČU, o.z., Veľké Držkovce: Počas podujatia Majstrovstvá vo varení držkovej si prišli na svoje nielen súťažiaci ale aj deti v zábavnej detskej zóne či milovníci šachu. Finančné prostriedky boli použité na stany.
b) podpora a rozvoj športu 700 € DHZ Zlaté Klasy: Pri príležitosti 14. ročníka Memoriálu Františka Pajgera sa uskutočnila súťaž DHZ z Bratislavského a Trnavského kraja. Okrem súťaženia a odovzdávania skúseností nechýbali ani ukážky požiarnikov pre verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Nezábudka Pata n.o., Pata: Pohyb a spoločnosť je v živote seniora rovnako dôležitá, preto sa organizátori rozhodli zorganizovať podujatie s názvom "Seniori v pohybe". O zábavu bolo postarané plnením športových hier. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu, odmeny a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € OZ Vlada Plulíka, Piešťany: Na pamiatku kamaráta Vlada Plulíka zorganizovala komunita jeho priateľov ďalší vydarený beh na trase Srdiečko-Chopok. Nechýbala ani detská kategória, preto sa podujatie tešilo množstvu návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu a odmeny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Veľký Kýr: K obdobiu Adventu a Vianoc neodmysliteľne patria medovníky. Preto sa v obci Veľký Kýr rozhodli usporiadať pečenie medovníkov, ktoré vyvrcholilo medovníkovou výstavou v Kultúrnom dome. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € občianske združenie SaUvedom, Trnava: Barter Market je názov podujatia, kde si mohli návštevníci prísť zameniť svoje nepotrebné oblečenie, domáce potreby či elektroniku za niečo potrebné. Finančné prostriedky boli použité na nájom, občerstvenie, materiál a workshopy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € 3run Slovakia o.z., Omšenie: V poradí 5. ročník podujatia sa niesol v priateľskom duchu-súťaže a atrakcie si užívali deti aj dospelí. Cenné skúsenosti z oblasti parkouru si odovzdávali domáci aj zahraniční hostia. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, odmeny a logistiku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Protect work, Veľké Leváre: Podujatie ART-FOLK DAYS spojilo viaceré generácie a neformálne komunity detí a mladých ľudí s a bez znevýhodnenia. Projekt im ponúkol tvorivé zážitkové aktivity spojené s arteterapiou, umením, hudbou a bubnovým workshopom. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a reproduktor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Radošovce: Cieľom projektu bolo viesť mladých ľudí k tomu, aby nestratili záujem o kultúrny odkaz svojich predkov. Radošovské jesenné hody oživil aj radošovský dožinkový tanec, ktorý si nenechali ujsť domáci aj hostia z blízkeho okolia. Finančné prostriedky boli použité na hudobný sprievod, technické zabezpečenie, občerstvenie a rekvizity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Podujatie Tekvica fest 2019 sa uskutočnilo 25. 10. 2019 v priestore parku Botanickej záhrady SPU v Nitre. Pre návštevníkov boli pripravené tekvice na vyrezávanie, pre deti aj ďalšie interaktívne úlohy a hry. Finančné prostriedky boli použité na prenosné stoly, prístrešok a varič na čaj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obecný úrad Žikava: V rámci projektu Žikavecký kotlík sa uskutočnila súťaž vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 19 družstiev, ktoré súťažili aj vo výzdobe stánkov. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, materiálne zabezpečenie a sprievodné aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Inovácie a tradície, Bratislava: Dňa 15.11.2019 sa uskutočnil prvý Maker Faire na Slovensku. Ide o celosvetový formát prezentácie makerov - novodobých kutilov, inovátorov, tvorcov, dizajnérov a pod. Na podujatí sa prezentovalo 100 makerov v 56 stánkoch zameraných na rôzne oblasti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mestské kultúrne stredisko Tlmače: V rámci projektu sa uskutočnil 27. ročník podujatia Divadelné dni pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky, grafické práce a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ BeeN, Bánovce nad Bebravou: V rámci projektu sa pri príležitosti prvej zmienky o meste uskutočnil Stredoveký festival Villa Ben. Súčasťou boli remeselné stánky či historické hry na rytierov pre deti. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu a dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € OZ NPRODUKT, Bratislava: Druhý adventný víkend, v sobotu 07. 12. 2019 sa v Jarovciach konal už tretí ročník Noci Krampusov. Finančné prostriedky boli použité na masky, rekvizity, kostýmy, stavebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Divadelníci Trnavy a okolia, Zeleneč: Festival SCENA 2019 priniesol do Trnavy popredných predstaviteľov divadelného nekomerčného umenia zo Slovenska a Čiech. Na svoje si vďaka bohatej ponuke projektov predstaviteľov prišli viaceré vekové kategórie. Finančné prostriedky boli použité na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € MsKS Šurany - MsK M.Matunáka Šurany: Počas prázdninových pondelkov sa v Šuranoch konali multižánrové večery ako obohatenie a spoznávanie regionálnej kultúry. Nechýbali zaujímaví hostia, ale ani hudobné a tanečné vystúpenia. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, občerstvenie, materiál a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Vaďovce: Projekt Vaďovská placka bol súťažou vo varení tradičných zemiakových placiek. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá. Nechýbal však ani sprievodný program pre deti aj dospelých, čím sa zaručila úspešnosť akcie. Finančné prostriedky boli použité na hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mesto Galanta: Pri príležitosti výročia úmrtia Karola Duchoňa pripravilo mesto Galanta Pamätnú izbu zriadenú v Neogotickom kaštieli v Galante. Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj kultúrny program. Finančné prostriedky boli použité na moderátora a hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Čab: Projekt Kultúrne leto v športovom areáli pozostával z niekoľkých podujatí počas celého leta. Nechýbalo divadelné predstavenie, letné kino pre deti ale aj dospelých, ale ani letná grilovačka či turnaj v šachu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, prenájom atrakcie a ceny do turnaja.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Sport Friends Tvrdošovce 2013: V poradí piateho ročníka podujatia Svätoštefanský beh sa zúčastnil rekordný počet účastníkov. Po prvýkrát získal každý účastník účastnícku medailu s certifikovanou traťou. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, časomieru a tričká.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Cyklokoalícia, Bratislava: V rámci Kultúrneho leta v Cyklokuchyni bolo zorganizovaných približne 30 menších i väčších hudobných aj multižánrových podujatí a diskusií. Vďaka tomu organizátori priblížili alternatívnym spôsobom ľuďom kultúru s previazaním na mestskú mobilitu. Finančné prostriedky boli použité na honorár účinkujúcim a produkčné zabezpečenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € KASPIAN, Bratislava: V poradí ôsmy ročník podujatia PIK-NIK v Kaspiane sa uskutočnil aj napriek nepriaznivému počasiu. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 osôb, vďaka čomu možno hodnotiť aj tento ročník ako úspešný. Finančné prostriedky boli použité na koncert, materiálne zabezpečenie a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Petrova Ves: V polovici novembra 2019 sa uskutočnilo podujatie Koštuje celá dedina. Degustácie vín a slaných pochutín sa zúčastnili aj malí, pre ktorých bol pripravený bohatý animačný program. Finančné prostriedky boli použité na materiál, propagáciu, občerstvenie a odmeny vystupujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Nové Sady: Podujatie Novosadská Brázda malo za cieľ okrem socializácie aj podporu poľnohospodárstva, čo sa im v plnej miere poradilo. Program zahŕňal predajné stánky, občerstvenie ale aj hudobnú zábavu. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, odmeny vystupujúcim, zabezpečenie strážnej služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bodíky: Rozlúčku s letom si pripravili aj v obci Bodíky. Okrem športových a zábavných aktivít nechýbali ani dobrovoľní hasiči, ukážky sokoliarstva a remeslá. Finančné prostriedky boli použité na materiál, odmeny, sokoliarstvo.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Mesto Šurany: Mesto Šurany pravidelne organizuje podujatia pre seniorov-jedným z nich bola športovo-nenáročná olympiáda s účasťou viac ako 200 seniorov. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie a odmeny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € MILITARY HISTORICAL MUSEUM, Pohronský Ruskov: Projekt osvetového zámeru veľkolepej ukážky historických bojov pri Hrone počas prvej a druhej svetovej vojny prilákal množstvo domácich i zahraničných hostí. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 526,62 € Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice: Podhoranská Kotlíkovica bolo podujatie plné dobrého jedla a pitia-súťaže vo varení kotlíkových špecialít a súťaže o najlepší burčák. Nechýbali ani folklórne vystúpenia ako propagácia kultúry danej lokality. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, propagáciu, občerstvenie a odmeny vystupujúcim.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine: V rámci projektu sa podarilo vzájomne inšpirovať komunitu učiteľov fyziky s dôrazom na uplatňovanie bádateľských experimentálnych metód žiakmi na vyučovacích hodinách. Vznikol základ databázy materiálov vhodných na takéto aktivity, ktorý bol sprístupnený širokej komunite učiteľov, žiakov a rodičov prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem písomných materiálov sa podarilo vytvoriť aj videozáznamy navrhnutých experimentálnych aktivít. Finančné prostriedky boli použité na fyzikálne pomôcky a tlač.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola, Podhorany: Projekt Učíme sa názornosťou bol realizovaný na druhom stupni v rámci vybraných vyučovacích predmetov. Vzdelávanie žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia predstavuje náročný proces, keďže ide o žiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí vytvorené vhodné podmienky na prehlbovanie získaných a nadobúdanie nových poznatkov. Pomocou špecifických vyučovacích pomôcok zakúpených v rámci projektu si žiaci vytvorili trvalejšie pamäťové stopy, zároveň boli na hodinách aktívnejší a sústredenejší. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu Františka Švantnera, Nová Baňa: cieľom v rámci projektu bolo vytvoriť redakčnú miestnosť a realizovať aktivity súvisiace s vydávaním školského časopisu Spod Gupne. Redakčná miestnosť slúži ako priestor na stretávanie sa redakčného tímu študentov a zodpovedného pedagogického garanta za účelom tvorby študentského časopisu Spod Gupne, ktorý má v škole dlhoročnú tradíciu. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie, tlač, sedacie vaky a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Základná škola s MŠ, chemický krúžok Kremík, Badín: Okrem predstavenia projektu verejnosti, žiakom a študentom prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, bolo cieľom projektu aj vytvorenie učebného materiálu k téme kryštalizácia, ktorý je uverejnený na stránke https://mladychemik.webnode.sk/ucebny-material/ a tak sa stal verejne dostupný komukoľvek, kto by mal záujem inšpirovať sa. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikroskopov a fotoadaptérov.
e) podpora vzdelávania 2 950 € Spojená škola svätej Uršule, Bratislava: Cieľom projektu Pozoruj a skúmaj svet bolo umožniť študentom prostredníctvom zariadenia MoLab vykonávanie experimentov a meraní s kvalitnými a presnými výstupmi. Prácou so zariadením sa podarilo dosiahnuť zmenu pasívneho prístupu žiakov na aktívny, aj vzhľadom na implementáciu moderných technológií vo vyučovaní. Merania tiež prispeli k medzipredmetovej spolupráci medzi učiteľmi. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota: Projekt LaborARTórium bol realizovaný počas vyučovania na Gymnáziu Ivana Kraska na predmetoch chémia, matematika a výtvarná výchova. Je vo svojom formáte jedinečný, nakoľko prináša priamu aplikáciu aktivít prepájajúcich vedu a umenia na vyučovaní. Prostredníctvom workshopu bol predstavený ďalším pedagógom, ktorí následne zrealizovali pomocou Buchboxu vybranú aktivitu na svojej škole. Finančné prostriedky boli použité na materiál na testovanie aktivít, materiál na Buchbox a workshop.
e) podpora vzdelávania 3 000 € SPŠSE Levice: Cieľom projektu bolo inovovať elektrolaboratóriumm ktoré na škole funguje od jej vzniku. Inovácia spočívala vo vytvorení dvoch pracovísk na meranie elektromotorov a pracovisko so simulačným programom na počítači. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, nábytok a kancelársky materiál.
e) podpora vzdelávania 1 993,79 € ZŠ J. A. Komenského, Komárno: Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť didaktický materiál, ktorý bude aktívne využívaný na vyučovacích hodinách v rámci predmetu Aplikovaná angličtina. Vzniknutý materiál žiakom spestrí a uľahčí získavanie nových vedomostí a rozvíjanie ich jazykových zručností. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie a kancelársky materiál.
e) podpora vzdelávania 2 970 € Evanjelická spojená škola, Martin: Cieľom projektu bolo dovybaviť učebňu robotiky dostatočne pestrou základňou robotov zameraných na rôzne programy, ktoré budú ponúkať primeranú náročnosť a pestrosť deťom na prvom aj druhom stupni. Počas jarných prázdnin sa tiež uskutočnilo školenie Lego robotiky a podarilo sa rozbehnúť iniciatívu Aj ty v IT. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie a školenie.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Cirkevná spojená škola, Snina: V rámci projektu sa podarilo sa vytvoriť projekt Smart ekodomu. Výsledný domček je výbornou názornou pomôckou pre učiteľa techniky a fyziky. Fyzikálne javy sú vysvetlené pomocou QR kódov, ktoré sú umiestnené na jednotlivých zariadeniach. Informácie o princípe a fungovaní jednotlivých zariadení sú prehľadne spracované v tlačenej podobe a samozrejme aj v elektronickej. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie aktivít, počítač a tlačiareň.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Gymnázium Martina Kukučína, Revúca: Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka prostredníctvom aktivizujúcich metód. Za týmto účelom bola zriadená v škole kreatívna učebňa, ktorej súčasťou sú lichobežníkové stoly, ktoré možno variabilne spájať a na sedenie slúžia fitlopty. Kreatívny priestor dotvára samolepiaca popisovateľná magnetická fólia a dataprojektor. Finančné prostriedky boli použité na dataprojektor, kreatívny a kancelársky materiál, nábytok.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice-Lieskové: Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli školy školskú prírodnú záhradu. Z plánovaných aktivít sa podarilo vybudovať Artušov kruh s ohniskom, 3 hmyzie hotely, hmatový chodník. Bola zakúpená školská meteorologická stanica aj UFO multifunkčná meteorologická stanica a rastlinná výsadba. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie projektových aktivít a nákup okrasných drevín.
e) podpora vzdelávania 2 600 € SZŠ Bakomi, Banská Štiavnica: Realizácia projektu „Performance s matematikou“ prebiehala na viacerých úrovniach. Prípravné procesy konceptov medzipredmetových a medziročníkových aktivít realizovali učitelia matematiky, výtvarnej výchovy, techniky aj biológie. Učitelia a predovšetkým žiaci mali možnosť pozornejšie vnímať vzťahy, súvislosti medzi jednotlivými zadaniami. Výsledkom boli tvorivé aktivity, ktorých výstupy sa prezentovali na školských výstavách a prostredníctvom sociálnych sietí širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie technickej miestnosti, kde aktivity realizujú.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Spojená škola internátna, Humenné: Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie Edupointu pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy internátnej. Realizovanými aktivitami učitelia, asistenti, vychovávatelia a majstri odborného výcviku nadobudli viac pedagogických zručností, skvalitnila sa tímová práca, práca s rodičmi žiakov. Finančné prostriedky boli použité na materiál a pomôcky, cestovné a vzdelávacie aktivity.
e) podpora vzdelávania 2 800 € SOŠ, Tisovec: Cieľom projektu bolo zatraktívniť štúdium elektrotechniky na našej škole a ukázať žiakom najmodernejšie SMART technológie a zariadenie „internet vecí“ vo vyučovaní a možnosti ich praktického využitia bol splnený.
e) podpora vzdelávania 710 € Spojená škola, Dubnica nad Váhom: Zážitkové vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím veľmi motivačné a podporuje ich rozvoj. Prostredníctvom projektu Spoznávame remeslá v našom regióne zážitkovým učením mohli navštíviť remeselníkov z ich regiónu. Žiaci praktickej školy spoznali prácu drotára, sklára, pekára, cukrárky, záhradníka, tkáčky, modrotlačiara a keramikárky. Finančné prostriedky boli použité na materiál a cestovné.
e) podpora vzdelávania 2 290 € Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany: Účelom projektu bolo umožniť žiakom poznávať rastlinné a živočíšne druhy blízkeho okolia, starať sa o ne, monitorovať stav zložiek životného prostredia v okolí a získané informácie spracovať. V rámci projektu vznikol exteriérový náučný chodník s informačnými tabuľami aj interiérový náučný chodník s akváriom a vertikálnou záhradou. Uskutočnila sa „Žiacka vedecká konferencia“ a výstava žiackych vedeckých prác, ktoré budú slúžiť ako trvalá expozícia a budú inšpiráciou pre iných žiakov aj pedagógov. Finančné prostriedky boli použité na akvárium, informačné tabule, prenosné laboratórium a mikroskopy.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ s MŠ Kolta: V školskom areáli žiaci spolu s učiteľmi vybudovali EKO bádateľňu, ktorá obsahuje včelí domček - apidomček, vyvýšené záhony a hmyzí domček. Ďalej vysadili ovocné stromy a kríky, levanduľový záhon a náučnú tabuľu o spoločenstve včiel. Nad rámec projektu vybudovali jazierko a zmyslový chodník. Finančné prostriedky boli použité na záhradný domček, včelie úle a príslušenstvo, záhradkárske potreby a ďalšie materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Gymnázium Karola Štúra v Modre: Projekt Na jeden deň vedcom bol postavený na praktickej skúsenosti študentov s bádateľskými aktivitami v chemickom laboratóriu. Bádateľskú časť projektu sa nepodarilo zrealizovať v dôsledku epidemiologických opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu a realizácia projektových aktivít bola presunutá na ďalší školský rok. Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutného vybavenia pre chemické laboratórium.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Gymnázium, Nové Zámky: Projekt "Vybrané experimenty v chemickom laboratóriu" bol zameraný na experimentálnu činnosť a spoluprácu študentov našej školy na vybraných pokusoch so žiakmi okolitých základných škôl. Projekt umožnil skvalitniť vyučovací proces chémie a uvedomenie si jej spojitosti s bežným životom. Výstupy z projektu a súbor experimentov je uverejnený na www.zborovna.sk. Finančné prostriedky boli použité na nákup laboratórnych pomôcok a aparatúr.
e) podpora vzdelávania 2 600 € Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou: Cieľom projektu bolo podporiť výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia najmä v oblastiach sociálnych kompetencií a praktických zručností. Realizáciu plánovaných aktivít limitovala pandémia koronavírusu v roku 2020. Finančné prostriedky boli použité na odborné školenie pedagógov, tabletov, špeciálnych učebných pomôcok, šijacích strojov a chovateľských potrieb.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Spojená škola internátna, Ždaňa: Projekt Umenie nás učí pozostával z realizovaných workshopov pre pedagógov, na ktorých sa učili metódy prostredníctvom využitia arteterapeutického materiálu. Následne učitelia aplikovali tieto metódy do vyučovania (výtvarná výchova, pracovné vyučovanie). Najväčšia efektivita týchto metód sa ukázala pri práci s deťmi ADHD. Výstupov projektu je tiež príručka pre pedagógov, ktorú môžu využívať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na materiál a lektorné.
e) podpora vzdelávania 3 000 € ZŠ s MŠ Spišské Bystré: Cieľom projektu Ekoučebňa v školskom parku bolo vybudovať drevenú učebňu, ktorá bude slúžiť nielen na hodinách biológie, fyziky, chémie či geografie alebo tiež v rámci školského klubu. Areál záhrady poskytuje priestor na pestovanie zeleniny, starostlivosť o ovocné stromy a kry, chov králikov či sliepok. Návštevníkov záhrady upútajú bylinkové špirály či zádržné jazierka. Finančné prostriedky boli použité na materiál na vybudovanie učebne a učebné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 2 200 € ZŠ Veľké Úľany: Cieľom projektu bolo vytvoriť centrum, kde by si žiaci, mohli navrhnúť a následne vytlačiť na 3D tlačiarni pomôcky na techniku, ale aj iné predmety ako biológia, chémia a pod. Zároveň si tu prepoja medzipredmetové vzťahy. Okrem informatiky a techniky si automaticky rozvíjajú aj anglický jazyk, matematiku, výtvarnú výchovu a fyziku. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň, notebook, materiál a školenie.
e) podpora vzdelávania 2 500 € SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava: Cieľom projektu bolo vybavenie televízneho krúžku a vznik krátkeho filmu. S ohľadom na šírenie pandémie v roku 2020 sa podarilo natočiť niekoľko filmových scén a pripraviť jednu televíznu reportáž. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kamery a mikrofónu.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov: Realizovaný projekt zameraný na kariérove poradenstvo a formovanie školských lídrov mal u žiakov veľmi pozitívny ohlas už od 1. seminára osobnostného rozvoja. Žiaci zapojení do projektu sa aktívne zúčastňovali projektových aktivít, niektoré aj sami dotvorili a skutočne sa stotožnili s úlohou školských lídrov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vzdelávacieho kurzu pre kariérového poradcu.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Odborné učilište internátne, Želovce: Posolstvom projektu "Uchopiť vec od koreňa" bolo vzdelávať a vychovávať inovatívne, hlavne názorne. V rámci projektu sa podarilo zrekonštruovať cvičnú kuchynku, žiaci sa učili o pôvode potravín, nadmernej spotrebe či plytvaní. Naučili sa tiež piecť kváskový chlieb. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie, kuchynské spotrebiče, učebné pomôcky a dataprojektor.
e) podpora vzdelávania 990 € Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Šurany: V rámci projektu Animuj a oživuj neživé vznikol na škole školský animačný krúžok. Najmladší žiaci v Školskom klube detí sa v popoludňajších hodinách každý týždeň učili základom práce s animáciou. Rovnako sa zaškolili aj pedagógovia, aby zakúpený hardvér a softvér mohli samostatne využívať na vlastných vyučovacích hodinách. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie animačného balíčka.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec: V rámci projektu sa podarilo zmodernizovať učebňu biológie zakúpením resuscitačných figurín, digitálnych mikroskopov, lekárničiek, lúp a digitálnej váhy. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok.
e) podpora vzdelávania 690 € Špeciálna základná škola s VJM, Dunajská Streda: Cieľom projektu "Pomôž mi, aby som to urobil sám" bolo zabezpečiť montessori pomôcky na rozvoj motorických, grafomotorických a sociálnych zručností žiakov. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť pomôcky pre rozvoj čuchu, hmatu, sluchu a tiež rozvoj komunikačných schopností. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok.
e) podpora vzdelávania 2 770 € Spojená škola, Púchov: Hlavným cieľom projektu bolo učiť žiakov zodpovednému prístupu k vzdelávaniu a následne k celému svojmu životu prostredníctvom kvalitnej ovládateľnej wifi siete a prostredníctvom zavedenia hodnotového vzdelávania na odbornej škole s technickým zameraním. Prínosom projektu bol tiež mediačný workshop učiteľov zameraný na talenty. Finančné prostriedky boli použité na materiál na zavedenie bezpečnej internetovej siete, workshop učiteľov a nákup odbornej literatúry.
e) podpora vzdelávania 2 329,93 € Základná škola s materskou školou Cádrova, Bratislava: Počas školského roku 2019/2020 vznikol na škole krúžok "Malý vedec" s aktivitami zameranými na prírodné vedy v projekte "Malí prírodovedci". Aktivity projektu boli primárne určené pre žiakov na prelome prvého a druhého stupňa, avšak priebežne boli prispôsobené aj záujemcom z nižších ročníkov. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie učebne, laboratórne pomôcky, odbornú literatúru a kancelársky materiál.
e) podpora vzdelávania 2 500 € ZŠ Kecerovce 79: Základná škola nemá dostatočné priestory na samostatnú knižnicu, triedne knižnice sú ale medzinárodne uznávaným príkladom dobrej praxe. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť triedne knižnice v 18 učebniach, tj. všetkých kmeňových triedach školy. Prvýkrát v histórii školy má každé jedno dieťa ničím neobmedzený prístup ku knihám. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a knižných políc.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, Stará Turá: Priemyselná informatika je oblasť, v ktorej je dôležité naučiť žiakov aplikovať teoretické vedomosti pri riešení konkrétnych úloh z praxe. Realizovaním projektu bolo rozšírené a skvalitnené technické vybavenie odbornej učebne pre praktické cvičenia. Zakúpené prístroje a komponenty môžu žiaci využívať priamo pri riešení ročníkových projektov a rôznych súťažných prác. Finančné prostriedky boli použité na jednotlivé komponenty a prístroje.
e) podpora vzdelávania 18 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica: Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov v programe realizujú dlhodobé a praktické aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. V školskom roku 2019/2020 bolo do programu zapojených 309 škôl, z ktorých 193 získalo certifikát Zelená škola. Poskytnutý grant pokryl náklady spojené s realizáciou programu v druhom polroku 2019/2020.
e) podpora vzdelávania 6 000 € V rámci spolupráce s Komunitných centrom Nitra poskytla Nadácia ZSE finančnú podporu na realizáciu projektu Optický svet. Cieľom projektu bolo zakúpenie optických žiackych súprav a magnetickej súpravy na geometrickú optiku, ktorá bude slúžiť lektorom Elektrárne Piešťany na lepšie vysvetlenie fungovania optiky. Súčasťou projektu bola aj inštalácia nástenného exponátu Geometrická optika a modely optických prístrojov, ktorý rozšíril portfólio pomôcok v budovanom optickom laboratóriu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme vyhlásili v roku 2019 tretí ročník grantového programu Búrame bariéry. O podporu z programu sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie. Finančná podpora je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. V treťom ročníku programu sme podporili 15 žiadostí, ktorých výťažok vo výške takmer 23 tisíc eur. bol určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.
e) podpora vzdelávania 16 000 € V roku 2020 pokračovala Nadácia ZSE v spolupráci s neziskovou organizáciou Voices, ktorá realizuje vzdelávacie, kultúrne a voľnočasové podujatia určené pre širokú verejnosť. V rámci spolupráce zabezpečila nezisková organizácia Voices prípravu rozhovorov a videofilmu s pedagógmi podporenými v programe Výnimočné školy, zrealizovala vzdelávací workshop pre učiteľov a spracovala videoprezentácie na webstránku www.vynimocneskoly.sk. Výstupy spolupráce sú využívané na komunikovanie výsledkov úspešne zrealizovaných projektov a posilnenie znalosti širokej verejnosti o grantovom programe.
Spolu 299 990,38 €