Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Henkel Slovensko, Bratislava'
za rok 2021

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Projektovým zámerom bolo pomôcť preklenúť seniorom pandemické obdobie, ktoré zle vplýva na ich psychicky stav, ako aj celkový psychický stav v rodine, z čoho vznikajú často rodinné konflikty, ktoré môžu následne preklenúť do týrania seniorov. Fórum pre pomoc starším zabezpečovalo potrebné služby a poskytli psychickú podporu v stresových situáciách, depresiách, v osamelosti. Poradili a poskytli seniorom pomoc v rôznych situáciách, či už spojených s pandémiou, alebo pomoc v prípade zlého zaobchádzania, zanedbávania, páchania násilia, ktoré v tejto pandemickej situácií a nielen v nej značne narástlo. Do septembra 2021 využilo Linku pomoci 16 842 seniorov. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov krízovej linky a na telekomunikačné výdavky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € V súčasnej situácii je dôležité zachovať duševné zdravie a psychickú pohodu seniorov, preto Antistres centrum zrealizovalo pre nich arteterapeutické stretnutia. O projekt bol väčší záujem ako mali naplánované, preto uskutočnili viac spoločných stretnutí. Stretnutia prebiehali na úrovni skupinovej tvorby a aj individuálnej. Maľovali na textil, na rúška, maľovali nákupné tašky, v rámci tvorivých dielní v zariadení ušili zásterky pre deti do MŠ a v rámci projektu ich maľovali. Ďalej maľovali na hodváb, veľký úspech mala technika maľovania akrylom. Fraktálnej kresbe sa venovali skupinovo aj individuálne. Do projektu bolo zapojených 17 klientov, ktorí navštevovali spoločné akcie a 25 klientov, ktorí sa zúčastnili individuálne. Spolu 42 klientov. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 530 € Pandémia koronavírusu spôsobila, že sa vzhľadom na bezpečnosť klientov návštevy v zariadení Dom RAFAEL mohli realizovať len v exteriéri. Bolo preto výzvou nájsť vhodný spôsob, ako tento nepríjemný fakt spoločne prekonať. Realizátori našli pomerne málo nákladný a veľmi efektívny spôsob, aby sa klienti necítili uzavretí vo svojich izbách - slnečník, pod ktorým mohli spojiť rodiny, terapie a dobrovoľnícku činnosť. Podarilo sa vytvoriť miesto s ochranou pred slnkom v exteriéri, ktoré výdatne slúžilo a v budúcnosti bude naďalej slúžiť v čase návštev rodinných príslušníkov a priateľov klientov. V tomto príjemnom priestore seniori aj mladí klienti radi trávili aj spoločný čas počas sociálnych terapií. Finančné prostriedky boli použité na nákup veľkého slnečníka so záťažou do podstavcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Väčšina aktivít projektu sa realizovala na Farme starostlivosti, kde sa seniorom venovali dobrovoľníci s terapeutickými zvieratami. Seniori pracovali s rastlinami, zbierali ovocie, pripravovali občerstvenie, robili mini projekty v dielni so skutočnými pracovnými nástrojmi ako píla, vrtačky, ale i asistovali pri rúbaní dreva do vonjakšej pece, vyskúšali farmárske pomôcky. Vyskúšali si hudobné nástroje, tkáčske stavy, spriadať na kolovrátku, obdivovali ovčie rúna a pod. Aktivitami sa podarilo v čase uvoľnených obmedzení po pandémii Covid19 udržať nezávislý život seniorov, zvýšiť kvalitu ich života. Do aktivít zapojili realizátori staršie osoby a osoby ohrozené izoláciou a sociálnym vylúčením. Projekt podporil zdravý životný štýl, ale i vzdelávanie aktívnych seniorov z partnerských organizácií (Domov sociálnych služieb), ako aj seniorov, žijúcich vo svojich domácnostiach, či z príslušných obcí a dochádzajúcich do denného stacionáru. Finančné prostriedky boli použité na nákup ľanových priadzí, používaných pri tkaní a na zakúpenie domácej pece na pečenie chleba či pizze.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Projekt sa zameriaval na výrobu krojov, prostredníctvom ktorých by mohli seniori šíriť kultúru a tradície v Košiciach a okolí po zariadeniach pre seniorov a takisto spájať generácie a poúčať ich, ako dôležité je zachovávať si naše tradície a kultúru. Realizátorom sa podarilo propagovať ľudové tradície regiónu Abov v zariadeniach v Košiciach. Pandémia COVIDU spôsobila, že vystúpenia boli obmedzené opatreniami, ale i strachom ľudí z neznámeho vírusu. Vystúpenia sa preto konali väčšinou v exteriéri zariadení za veľmi prísnych hygienických opatrení. Výsledkom projektu boli pozitíve ohlasy a spolupráca aj do budúcna s jednotlivými zariadeniami a školou. Finančné prostriedky boli použité na výrobu krojov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Hlavným zámerom projektu bolo zmierenie negatívnych dopadov izolácie v dôsledku koronavírusu, zmysluplné vyplnenie voľného času a sebarealizácia klientov CSS Nádej. V rámci projektu bolo sa zamerali na vydávanie časopisu. Chuť tvoriť a podieľať sa na celom projekte mali všetci zúčastnení. Po veľmi dlhom období izolácie a útlmu ich bolo opäť vidieť aktívnych, až nadšených pre nejakú činnosť. Časopis dostal názov "Náš čas". Redakčná rada sa pravidelne stretáva, komunikuje o stálych rubrikách a témach do časopisu, delí si témy a priebežné úlohy. Spolupracujú na spoločnom diele úplne ukážkovo. Klienti si aktívne vyhľadávajú informácie na internete, čím sa zvyšujú ich počítačové zručnosti, sebavedomie aj všeobecný rozhľad. Svoj voľný čas trávia zmysluplne, a navyše je tu pridaná hodnota - to, čo vytvoria, slúži zas iným klientom aj príbuzným, od ktorých majú spätnú väzbu. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku a tlačiarne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Od júna do septembra 2021 sa realizátorom podarilo zrealizovať 4 medzigeneračné stretnutia. Na stretnutiach sa zúčastňovalo v priemere 20 seniorov zo zariadenia pre seniorov Hestia, n.o., zariadenia pre seniorov Domov jesene života a seniori/ky z domácnosti. Pravidelnými účastníkmi boli mamičky s deťmi na materskej/rodičovskej dovolenke. Stretnutia boli obohatené hudbou, či tvorivými aktivitami. V rámci voľnočasových aktivít sa v priestoroch komunitnej záhrady a telocvični pravidelne stretávali seniori, ktorí hrávali ping pong. Seniori, ktorí radi spievajú sa mohli zapojiť k spevákom a speváčkam z Matice Slovenskej, ktorí spríjemňovali čas všetkým návštevníkom centra. Horné priestory centra zase pravidelne využívali seniorky, ktoré plietli košíky. Podarilo sa získať do spolupráce 6 seniorov/ky ako pravidelných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v Centre pri rôznych činnostiach ako napr. pri doučovaní, triedení šatstva, pri organizovaní programu medzigeneračných stretnutí alebo pri vedení workshopu pre mamičky na materskej/rodičovskej dovolenke. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, občerstvenie, dezinfekčné prostriedky, záhradný materiál. Tiež na supervíziu dobrovoľníkov a prevozy seniorov zo zariadení do Centra rodiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Zámerom projektu bolo zorganizovať spoločné stretnutia so skúsenými výtvarníkmi, aby spoločne vytvárali nové umelecké diela s rôznymi výtvarnými technikami. Seniori z okresu Dunajská Streda boli rozdelení do tvorivých skupín, kde vyrábali rôzne figúrky a ozdobné predmety z hliny, pracovali s korálkami, vyzdobili dekupážnou technikou rôzne drevené, sklenené predmety, i na plátno - obrazy, vyrábali figúrky a ozdoby, maľovali obrazy, maľovali na hodváb, hodvábne šatky a šály, pracovali s hlinou, korálkami, vyrábali mydlo, macramé atď. Práce seniorov boli vystavované na Výstave Umenie ukryté v nás vo výstavných sieňach Žitnoostrovského osvetového strediska v GALLERY NOVA. Výstava bola zdrojom radosti, potešením pre tvorcov aj pre divákov. Finančné prostriedky boli použité na personálne výdavky, nákup tvorivého materiálu a propagáciu projektu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Zmierniť dopady pandémie Covid-19 na seniorov v zariadení, zlepšiť a trvalo pozitívne stabilizovať ich psychický stav a jemnú motoriku vďaka prvkom snoezelen boli hlavnými cieľmi tohto projektu. Po skončení karantény boli seniori zdravotne aj psychicky veľmi oslabení. Vďaka aktivitám s prvkami snoezelen veľmi pookriali a psychicky sú aktuálne vo výbornej kondícii. U 39 klientov používali svetelné prvky aj čuchovú stimuláciu prostredníctvom aromaterapie a u zvyšných 9 klientov len aromaterapiu. Pravidelným používaním prvkov snoezelenu sa realizátorom podarilo splniť všetky tri ciele: zmyslovú stimuláciu, podporu jemnej motoriky a odbúranie stresu. Medzi pozitívne faktory patrí fakt, že prvky snoezelen boli pre klientov niečo nové a pre nich veľmi zaujímavé, preto sa na aktivity s ich použitím veľmi tešili a radi sa ich zúčastňovali. Finančné prostriedky boli použité na prvky snoezelenu - interaktívne optické vlákna, laserový projektor, esenciálne oleje a náladový aromadifuzér.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Zámerom projektu bolo spríjemniť klientom Domova dôchodcov ťažkú situáciu po dlhej dobe v izolácii programom, ktorý ponúka centrum Bez rozdielu. Vedúca pracovníčka domova dôchodcov vybrala 10 aktívnych klientov, ktorí sa zapojili do projektu a mali možnosť zúčastniť sa terapie bilaterálnej integrácie i senzorickej integrácie pod vedením certifikovaného terapeuta. Pohybový program bol realizovaný priamo v priestoroch domova dôchodcov. Program bilaterárnej integrácie pracuje na tom, aby sa prepájala kognícia s motorikou, pretože to je presne to, čo v živote potrebujeme na to, aby sme mohli správne fungovať, alebo byť efektívni v práci. Program bilaterálnej integrácie, vďaka ktorému sa posilní pamäť, rovnováha aj motorika, zlepšia, posilnia vzťahy i sebavedomie klientov. Terapie s klientkami Domova Dôchodcov boli veľmi inšpiratívne, motivačné, veselé a hlavne poučné. Veľa sa nasmiali, veľa naučili, klientky boli výborné žiačky, usilovné, vedomosti-chtivé, kontakt s novým človekom po tak dlhej dobe, odkedy boli kvôli pandemickej situácii zavretí, sa podpísal na ich psychike. Vďaka aktivitám pookreli, naučili sa niečo nové a začali sa inak dívať na svoje trápenia. Naučili sa, že prvotné neúspechy pri jednotlivých cvikoch neznamenajú, že to tak bude stále a len trénovaním sa zautomatizujú, naučili sa byť trpezlivejšie, pozornejšie, nevysmievať sa jedna z druhej, podporovali sa, bolo vidieť teamovú prácu, pochválili jedna druhú, ak sa im niečo podarilo. Finančné prostriedky boli použité na 5 stretnutí bilaterárnej integrácie pod vedením odborného terapeuta.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 950 € Cieľovou skupinou projektu boli osamelo žijúci seniori, seniori s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaní na pomoc. Išlo o seniorov žijúcich v komunite komárňanského okresu, Hurbanova a okolitých obcí. Hlavnou aktivitou projektu bola pomoc seniorom, realizátori sa v prvom rade zamerali na zníženie sociálnej izolácie tým, že ich sprevádzali počas nákupov, návštev známych, do obchodu, k lekárovi, do lekárne či na očkovanie. Počas stretnutia so seniormi sa s nimi rozprávali o ich problémoch, radostiach i starostiach. Sprevádzanie a prevoz vykonávali ako dobrovoľníci nezištne. Do projektu sa zapojilo 10 dobrovoľníkov. Vďaka projektu pomohli 41 seniorom, ktorí boli odkázaní na pomoc. Ochránili ich pred sociálnym vylúčením, odstránili pocit osamelosti, zvýšili kvalitu života, zaistili pocit bezpečnosti a spolupatričnosti, zlepšili psychickú pohodu, zaistili lepšiu dostupnosť sociálnych služieb v komunite, znížili pocit osamelosti a sociálneho vylúčenia z komunity a podporili tak, aby čo najväčší počet seniorov zotrval v domácom prostredí. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie motorového vozidla, pohonné hmoty a nákup ochranných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € V zariadení pre seniorov Zobor reagovali na situáciu, že vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid -19 sa ich klienti cítia osamelí, mali obmedzený sociálny kontakt s rodinou. V rámci projektu sa rozhodli prispieť k socializácií klientov, podporiť ich v udržaní psychických a fyzických aktivitách a zvýšiť tak kvalitu ich života. Zámerom bolo v záhrade umiestniť zábradlie pri chodníku, ktorý bol neprístupný pre čiastočne imobilných seniorov. Chodník sa nachádza v strmšom teréne. Umiestnením zábradlia v nerovnom teréne umožnili vytvoriť podmienky na udržanie vitality a mobility seniorov. Seniori sa dokážu samostatne pohybovať v areáli záhrady, získali väčšiu samostatnosť a istotu v pohybe. Z dlhodobého hľadiska projekt prispeje k socializácií a zúčastňovania sa rôznych aktivít. Ciele projektu boli naplnené. Čiastočne imobilní prijímatelia sa pomocou zábradlia dokážu samostatne pohybovať a pridržiavať sa ho, čo vedie k samostatnosti. Zábradlie vyriešilo aj bariérovosť chodníka, ktorý je umiestnený v spádovom teréne. Mobilní prijímatelia majú väčšiu istotu v nerovnom teréne, čo predchádza pádom a zakopnutiu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a osadenie zábradlia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Hlavnou aktivitou projektu bola záhradná terapia, ktorú v Domove sociálnych služieb Nádej Krupina realizovali jedenkrát týždenne. V mesiaci máj 2021 objednali 2 kusy mobilných záhradiek a jedného vyvýšeného záhonu. Po zmontovaní záhradiek si zadovážili zeminu a spolu s klientmi zasadili prvé semiačka a rastliny. Postupne, keď už rastliny vyklíčili, chodili klienti záhradky okopávať, povytrhávať burinu a pravidelne záhradky polievali. Na jeseň sa dočkali aj prvých plodov. Zeleninu zúžitkovali pri grilovačke a z liečivých bylín im v kuchyni uvarili čaj. Keďže mnohí klienti zariadenia prišli z rodinných domov, mohli si pri sadení rastlín a následnej starostlivosti o ne zaspomínať, ako pestovali svoje plodiny u seba v záhrade. Keďže pandemická situácia sa zlepšila, mohli klienti tráviť čas aj pri posedení pri našich záhradkách a spoločne mohli sledovať, ako sa plody a liečivé bylinky pekne rozrastajú. Zrealizovanie projektu sa stretlo tiež s pozitívnym ohlasom príbuzných, ktorí buď klientov navštívili alebo sledovali tieto aktivity na sociálnej sieti. Pozitívne ohlasy zaznamenali aj od okoloidúcich, ktorí prechádzali popri zariadení a všimli si mobilné záhradky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 2 mobilných záhradiek a jedného vyvýšeného záhonu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 440 € Zakúpením nových parkových lavičiek na záhradu, ktorá je súčasťou zariadenia Senires sa sledovalo, aby mohli klienti tráviť čas v exteriéry, pobytom na čerstvom vzduchu a slnku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou psychohygieny a udržovania duševného a zdravotného stavu. Tiež aby sa vytvoril priestor na stretávanie s návštevami v čase pandémie a pandemických opatrení. Zakúpením parkových lavičiek realizátori umožnili seniorom, aby si mohli súčasne viacerí užívať pobyt na čerstvom vzduchu a slnku. Parkové lavičky nielen ozdobili záhradu, ale sú pravidelne využívané klientami i rodinnými príslušníkmi, hlavne v období pandémie. Takto využívaný oddych si pochvaľujú nielen klienti, ale pokoj na nich strávený obdivujú i okoloidúci. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 5 ks parkových lavičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 690 € Vďaka projektu Pohyb pre seniorov mohli realizátori uskutočniť pre 10 seniorov Kurz Nordic Walkingu. Účastníci projektu dostali špeciálne palice a krokomery. Počas 5tich hodín sa im venovala certifikovaná inštruktorka, s ktorou prešli krásnu prírodu v okolí Svidníka. Touto aktivitou vyplnili svoj voľný čas, spoznali nových ľudí a aktívne sa môžu zdraviu prospešnej aktivite venovať aj naďalej. Pred samotnými kurzom Nordic Walking informovali verejnosť o pripravovanom projekte v týždenníku pre občanov regiónu Svidník a na facebookovom portáli, uskutočnili nákup 10 palíc a 10 krokomerov. Samotná aktivita 5 hodín kurzu Nordic Walking pre 10 seniorov kvôli efektívnosti kurzu bola rozdelená do 3 lekcií pod vedením certifikovanej inštruktorky (1,5 hodiny, 1,5 hodiny a záverečné 2 hodiny). Prvú hodinu absolvovali seniori nácvik vo areáli Vojenského múzea vo Svidníku, ďalšiu v lesoparku a ďalšiu na násype pri rieke Ladomirka. Výsledkom kurzu bolo, že všetci zúčastnení seniori úspešne zvládli kurz a naďalej sa venujú severskej chôdzi samostatne aj v skupine. Seniorom sa kurz veľmi páčil a všetci boli týmto projektom nadšení. Finančné prostriedky boli použité na palice, krokomery a zaplatenie lektora nordic walkingu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Cieľom projektu bolo priblížiť moderné technológie seniorom. Uľahčiť im bežný život, prístup k informáciam a zjednodušiť kontakt s príbuznými s využitím wifi siete a tak umožniť klientom zariadenia nie len počuť, ale aj vidieť sa zo svojimi blízkymi počas obdobia pandémie a nútenej izolácie. Aby klienti boli po psychickej stránke spokojní a neboli izolovaní od rodiny v tomto ťažkom období. Zakúpené wifi zariadenia, hradené z projektu, informatik nainštaloval do spoločenských miestností a do priestorov veľkej jedálne. Internetové pripojenie využívajú v zariadení na skupinových aktivitách, seniori si v spolupráci so sociálnym pracovníkom vyhľadávajú aktuálne informácie zo sveta, športu alebo politiky a tiež rôzne zaujímavosti. Využívajú aj možnosť video hovorov, kedy sa môžu zo svojimi blízkymi nielen počuť, ale aj vidieť. Často sú to veľmi dojemné momenty. Internetové spojenie vie prekonať akúkoľvek diaľku a klienti sa vďaka tomu môžu spojiť aj s vnúčatami a deťmi, ktoré žijú dlhodobo v zahraničí. Na internet sa môže pripojiť každý cez notebook, počítač alebo mobil. Toto bol prioritný cieľ realizátorov, ktorý sa im podarilo vďaka finančnej podpore zrealizovať. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Pre zdravý a plne funkčný chod zariadenia MAGNÓLIA, Zariadenia sociálnych služieb sa vďaka projektu podarilo zakúpiť zdravotné pomôcky: pulzný oxymeter OxySmartPC- 60F v počte 9ks a prenosné kyslíkové fľaše s kyslíkovou maskou O2 OxyPro+, 14l v počte 10ks. Tieto pomôcky majú dôležité zastúpenie v zariadení, aby boli klienti dostatočne a kvalitne chránení pred koronavírusom. Zdravotnícke pomôcky sú používané priebežne podľa zdravotného stavu a komplikácií, ako aj pre diagnostiku na jednotlivých oddelenia zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie zdravotných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Zámerom projektu bolo zlepšenie sociálnej situácie seniorov v pandémii. Izolovanosť od rodín sa prejavila aj na ich zdravotnom stave. Preto sa realizátori rozhodli pomôcť im a potešiť ich hudobným umením, kúpou hudobných nástrojov, ktoré viacerí z nich v mladosti používali. Seniori mali veľkú radosť, každý z nich si vyskúšal hudobný nástroj, ktorý si sám vybral, ktorý sa mu páčil. Pozitívne reagovali na zvuky, zároveň si precvičili jemnú motoriku. V spoločenskej miestnosti nadobudli lepšie vzťahy medzi sebou navzájom, čo viedlo k väčšej spokojnosti a psychickej pohode. Sociálna situácia klientov je omnoho lepšia ako predtým. Terapia hudbou bola úspešná, starkí boli nadšení. Vrátili sa do starých čias, zaspomínali si, niektorí aj poplakali, ale predsa to boli slzy radosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hudobných nástrojov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Cieľom projektu: „Aktívne aj počas pandémie“ bolo zmysluplné vyplnenie voľného času klientov Zariadenia pre seniorov Solidaritas v Šali počas pandémie Covid -19, prekonanie ťažkých chvíľ. Klienti zariadenia boli dlhé mesiace izolovaní od sveta, od svojich blízkych. Realizáciu projektu začali v júni 2021. Vďaka grantu zaobstarali pomôcky pre voľnočasové aktivity klientov: mäkké kolky, smajlíkové loptičky, súpravu ježkovitých loptičiek, sluchové bingo - zvieratá a príroda, predplatili mesačník Zdravie a zabezpečili veľkokapacitný stan. Vďaka stanu mohli seniori celé leto stráviť čas v chládku a pod altánkom si zahrať spoločenské hry. Klienti veľmi radi čítajú noviny a časopisy aj v menších či väčších skupinkách. Majú radi tlačené verzie magazínov a novín, viac čítajú noviny ako knižky. Články sú kratšie a ľahšie stráviteľné pre nich. Na jeseň, keď už počasie nepraje, čoraz viac času venujú ručným prácam a rôznym spoločenským hrám. Naplno využívajú špeciálne terapeutické pomôcky ako sluchové bingo a zoznamujú sa s veľmi obľúbenou hrou Bingo. Pomôcky sa dajú využiť aj vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch, sú medzi nimi také, s ktorými sa s radosťou hrajú vitálni a mentálne svieži seniori, a sú také hry, ktoré slúžia klientom, ktorí trpia stareckou demenciou alebo demenciou alzheimerovho typu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie veľkokapacitného stanu, hier a pomôcok a na predplatné časopisu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Projekt sa zameriaval na dramatoterapiu seniorov. Seniori sa aktívne zapájali do nácvikov divadelnej scénky, učili sa scenár, pripravovali kulisy, šili kostýmy. Projekt napomáhal k aktívnemu využitiu voľného času seniorov, pomáhal k rozvoju ich kognitívnych schopností, nadobudnutiu pocitu užitočnosti, podporoval vzájomnú spoluprácu, verbálny aj neverbálny prejav, vyjadrovanie pocitov. Stretávanie sa počas celého obdobia nácvikov bolo výborným využitím ich voľného času a zmiernením samoty. Kognitívne schopnosti seniorov sa aktivizovali najmä pri prezentácii textu divadelnej hry. Vzdelávacie aktivity pozostávali z učenia sa scenára divadelnej scénky. Pri tvorbe kulís a kostýmov si seniori cvičili jemnú motoriku - napr. pri maľbe drobných detajlov na kulisách, pri ručnom šití alebo pri pletení opaskov z vlny. V rámci osobnosti klientov realizátori prostredníctvom dramatoterapie výrazne pozitívne vplývali na sebahodnotu/sebavedomie seniorov. V rámci udržateľnosti projektu bola založená Kronika, ktorá bude uchovávať základné informácie tak o projekte, ako aj o ďalších dramatoterapeutických aktivitách v písomnej a vizuálnej forme. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu kulís, kostýmov, technické vybavenie a ochranné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Vzhľadom k doterajšej situácií spojenú s COVID-19 sa v zariadení pre seniorov Gerion zvýšil nákup dezinfekčných prostriedkov. Začali sa využívať antibakteriálne a dezinfekčné tekuté prípravky nie len na ruky, ale aj na podlahy, kľučky, batérie, sociálne zariadenie či iné povrchy, ktorých sa dennodenne dotýka niekoľko ľudí. Keďže si sestričky zariadenia všimli citlivosť pokožky u svojich klientov a zároveň si začali viac študovať obsah spomínaných tekutých či iných dezinfekčných prostriedkov, rozhodli sa realizátori bojovať proti vírusom či baktériám čistejšie a zdravšie a to cez parné čističe. Multifunkčný parný čistič zakúpený z projektu pomáha dezinfikovať spoločné priestory ako je schodisko, chodby na hornom / dolnom poschodí, vstupná hala pred jedálňou, samotná jedáleň. Ručné párne čističe sa využívajú najmä v kúpeľni každého klienta a na ostatné priestory, ktoré su dennodenne využívané. Finančné prostriedky boli použité na multifunkčný párny čistič a ručný parný čistič.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € V druhej vlne pandémie COVID 19 zariadenie Domov n.o. Partizánske bojovalo s nákazou u prijímateľov sociálnych služieb ako aj u zamestnancov, ktorí im poskytujú nepretržitú starostlivosť. Využívaním pomôcok zakúpených z projektu neustále zlepšujú pretrvávajúce následky ochorenia. Bol zakúpený frolov dýchací trenažér, ultrazvukový inhalátor + náhradné príslušenstvo, dýchacie pomôcky, šliapací trenažér, polohovacie vankúše a polohovacie pomôcky. Progres podpory zdravia dosahujú pravidelnými dýchacími cvičeniami s pomocou fyzioterapeuta tak, aby sa prirodzene obnovila funkčnosť pľúc. S pomocou dýchacích pomôcok a prístrojov stanoveného rehabilitačného programu postupne odstraňujú príčiny a následky ochorenia COVID 19. Seniori trpia súbežne aj inými diagnózami, či už v závislosti od svojho veku alebo zdravotného stavu, preto poškodenie zdravia a zhoršenie ich pôvodných diagnóz úzko súvisí s prekonaním COVID 19. Proces zlepšenia je preto dlhodobý a pomôcky budú mať trvalé využitie pri rehabilitačných cvičeniach aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup dýchacích pomôcok a prístrojov a na nákup polohovacích vankúšov a pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 760 € Z finančných prostriedkov od Nadácie Henkel Slovensko zakúpili predkladatelia projektu materiál na rozšírenie PC siete o bezdrôtový internet v celom zariadení Domu pokojnej staroby v Gbeloch. Z vlastných zdrojov zabezpečili natiahnutie potrebnej kabeláže a zapojenie spolu s konfiguráciou wifi antén. Následne po realizácií potrebných úkonov na spustenie bezdrôtového internetu terapeutka spolu so sociálnymi pracovníčkami realizovali videohovory, oslovovali jednotlivé rodiny, informovali ich o nových možnostiach sprostredkovania online stretnutia sa s ich rodinným príslušníkom. Rodiny sa tejto možnosti veľmi potešili, využívali ju často, a najmä u klientov, ktorí sú ležiaci, nemajú vlastné mobilné telefóny a počas pandemických obmedzení boli od svojich blízkych dlho odlúčení. Rovnako výborný ohlas na zrealizovanie tohto projektu bol zo strany našich klientov, veľmi radi videli príbuzných, ktorí bývajú ďaleko a nestretávajú sa často. Terapeutka zaznamenala oveľa väčší záujem klientov o cvičenie na fit loptách s hudbou, ručných prácach, kde návody, inšpirácie a hudbu mohla klientom sprostredkovať prostredníctvom notebooku bez obmedzenia a viazanosti na pevné pripojenie do siete. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie PC siete.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Cieľom projektu bolo zakúpiť 6 kyslíkových koncentrátorov s príslušným spotrebným materiálom k prístroju pre 6 zariadení pre seniorov, ktoré sú súčasťou siete zariadení Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Na základe finančnej podpory sa realizátorom podarilo v máji 2021 zakúpiť kyslíkové koncentrátory s príslušenstvom a následne ich distribuovať do zariadení pre seniorov SED Košeca, SED Kšinná, SED Hontianske Moravce, SED Horné Saliby, SED Sušany a SED Trnava. Prínos a využitie týchto prístrojov zaznamenávajú aj v rámci postcovidových syndrómov klientov a zamestnancov zariadení, či pri zlepšení zdravotného stavu klientov vo všeobecnosti. Pomôcky využívali klienti s ťažkých priebehom ochorenia COVID-19, klienti s postcovidom syndrómom, klienti, ktorí nemali COVID-19, ale ich zdravotné problémy si vyžadovali použitie kyslíkového prístroja a taktiež zamestnanci zariadení, ktorí prekonali COVID-19. Finančné prostriedky boli použité na kúpu kyslíkových koncentrátov a príslušenstva.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Cieľom projektu bolo u seniorov odbúrať úzkosť, smutnú náladu či strach z budúcnosti, pozdvihnúť ich sebavedomie a zmierniť v nich pocit neistoty z nepriaznivej pandemickej situácie. Projekt spájal aktívnych, no v súčasnosti osamelých, izolovaných seniorov z mesta Lučenec a osamelých psíkov z útulku. Seniori počas cielených pravidelných prechádzok urobili niečo dobré a osožné pre seba i svoje duševné zdravie, a zároveň venčením a pamlksami urobili radosť štvornohých miláčikom. V rámci realizácie projektu sa podarilo nadviazať veľmi dobrú spoluprácu so seniormi, ktorí navštevujú Denné centrum seniorov v Lučenci. Z grantu boli zakúpené nordic walkingové/trekingové palice, gumené čižmy a plášte na vychádzky. Mesto zakúpilo krmivo a obojky pre psíkov. Primátorka mesta Lučenec slávnostne odovzdala pomôcky seniorom a zástupcovia mesta a seniori spoločne venčili v prírode počas doobedia psíkov. Mesto ponúklo seniorom aj možnosť organizovať ďalšie spoločné prechádzky spojené s venčením psíkov, či pohybom v prírode. Seniori mali radosť z pohybu a tiež zo psíkov, ktorí sa tešili prítomnosti ľudí. Seniori vo svojich životoch našli novú tému na spoločenskú konverzáciu a nový cieľ, ktorý ich motivuje k aktivite a prechádzkam. NW/Trekingové palice využívajú na spoločné prechádzky v prírode a cestou do útulku. V nepriaznivom a sychravom počasí vedia bezpečne použiť nepremokavé reflexné plášte a ochrannú gumenú obuv. Finančné prostriedky boli použité na kúpu pomôcok na prechádzky a venčenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Projekt - "Gardenterapia - Mobilné záhradky na kolesách..." hodnotia realizátori ako úspešný. Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo zakúpených 11 ks mobilných záhradiek na kolesách. Po zabezpečení zemniny, sadeníc, kvietkov a náradia sa mohlo začať s aktivitou. Seniorom a imobilným klientom bolo vysvetlené, k čomu tieto mobilné záhradky poslúžia a akú aktivitu budú realizovať. Oboznámili sa so starostlivosťou a výsadbou zakúpených kvietkov a sadeníc. Mobilné záhradky umožnili prístup ku gardenterapii aj pre imobilných a ťažko chodiacich seniorov. Pri výsadbe pomáhali s nadšením a všetci chceli zasadiť aspoň jednu sadeničku, o ktorú sa potom starali podľa svojich možností a schopností. Počas letných mesiacov poctivo polievali, zbierali jahody a tešili sa z rozkvitnutých záhrad. Mobilné záhradky spestrili terasu, kde sa seniori počas dní zdržiavali. Pri zazimovaní mobilných záhrad boli ubezpečení, že aj na ďalší rok budú v gardenterapii pokračovať a znovu budú sadiť. Aktivita pomohla rozvíjať jemnú a hrubú motoriku seniorov a priniesla im pocit užitočnosti a stimulovali sa ich zmysly. Vidieť radosť a úsmev na ich tvárach bol najväčší úspech projektu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu mobilných záhradiek, náradia a rastlín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Zámerom projektu bolo zriadenie wifi siete a zakúpenie tabletov na zabezpečenie plnohodnotného vizuálneho kontaktu seniorov so svojimi príbuznými priamo z pohodlia svojich izieb. Realizácia projektu reagovala na skutočnosť, že seniori zariadenia Subsidium sa ocitali a stále ocitajú v situácii spojenej s pandémiou, ktorá neumožňuje osobné stretnutia v primeranej miere, v miere akú by si želali, chceli a potrebovali. V dôsledku protipandemických opatrení dochádzalo a dochádza absencii osobných kontaktov, stretnutí seniorov so svojimi blízkymi. Tento fakt mal a má negatívny dopad na všetky oblasti života seniorov zariadenia, najmä však na psychickú oblasť, ktorá výrazne determinuje ďalšie činnosti, aktivity a celkové prežívanie života v zariadení. Realizáciou projektu sme napomohli a napomáhame obom stranám (seniorom a ich príbuzným) odbúrať prípadný strach a obavy o svojich blízkych, do doby kým nebude vzájomný fyzický kontakt, návštevy v zariadení umožnený v plnej miere bez obmedzení. Finančné prostriedky boli použité na nákup technického vybavenia – rútrov a tabletov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 670 € Cieľom projektu bolo zakúpenie záhradného nábytku, aby tak realizátori umožnili návštevy pre seniorov - prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia pri uvoľňovaní protiepidemiologických opatrení. S cieľom ochrany seniorov, ktorí patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu postihnutých pandémiou, zvolili možnosť návštev v exteriéri. Podarilo sa zakúpiť nábytok do novovybudovaného altánku, kde je väčší priestor a tým vytvorili 3 návštevné zóny. Zakúpené stoly a lavičky splnia svoj účel nielen pri návštevách, ale poslúžia aj seniorom pri pobyte vonku, pri realizovaní aktivít vo vonkajšom prostredí, alebo len tak pri relaxe a posedení vonku. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradného nábytku – stolov a lavíc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Práca v keramickej dielni, ktorá bola vybavená vďaka projektu, bola pre klientov zariadenia činnosťou všestranne užitočnou. V rámci pravidelných tvorivých dielní prostredníctvom práce s hlinou mohli spevňovať a rozvíjať svalový tonus, precvičovať a osvojiť si pracovné zručnosti a návyky potrebné pre každodenný život, stretávať sa a spolupracovať navzájom, vytvárať tvorivú atmosféru, ako aj vzťah k tradíciám. Počas realizácie projektu sa klienti a dobrovoľníci venovali rôznym činnostiam. Na stretnutiach sa klienti mohli rozhodnúť či budú pracovať s hlinou (vytvárať rôzne výrobky modelovaním, glazovať vypálené výrobky, pracovať na hrnčiarskom kruhu) alebo budú pracovať s modelovacou hmotou. Veľkým spestrením a zaujímavosťou sa stala výstava výrobkov v zariadení Centra sociálnych služieb Fantázia, s ktorým občianske združenie Chrabromil úzko spolupracuje. Prezentácia vlastných výrobkov, či možnosť vyrobiť darček pre blízkeho vzbudzuje záujem o prácu, pomáha zvýšiť sebavedomie a sebahodnotenie. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál a pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Zakúpené sluchové pomôcky pomohli k spríjemneniu a k skvalitneniu života klientov CSS - Jesienka Myjava. V rámci realizovaného projektu sa podarilo sprístupniť aktivity pomocou modernej audiotechnológie aj seniorom s poruchami sluchu. Použitím pomôcok sa podarilo znížiť mieru sociálnej izolácie a umožniť im plnohodnotnejší život. Pomocou audiotechnológie realizátori umožnili seniorom v zariadení zúčastňovať sa aktivít a podarilo sa zvýšiť počet klientov, ktorí sa na aktivitách zúčastňujú. Realizovali sa nasledovné aktivity - videohovory, duchovné aktivity, aktivity s prvkami biblioterapie, aktivity s prvkami muzikoterapie, motogeragogika, pohybové aktivity, divadelný krúžok Fantázia, prednášky na rôzne témy, kultúrne akcie, práca s tabletom alebo notebookom. Finančné prostriedky boli použité na reproduktory, bezdrôtové slúchadlá a kompaktný dynamický mikrofón.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Zámerom projektu bolo zabezpečiť zdravotné pomôcky, ktoré pomôžu pri starostlivosti o seniorov, podporia domácu starostlivosť o nich, aby mohli zostať čo najdlhšie v domácej opatere svojich blízkych alebo po hospitalizácii skvalitnia ich život, kým si vybavia svoje vlastné zdravotné pomôcky. Tento zámer projektu bol naplnený a realizátori v ňom pokračujú aj naďalej, keďže záujem o tieto pomôcky je neustále veľký. Pri požičiavaní zdravotných pomôcok bolo vždy poskytnuté sociálne poradenstvo pre tých, ktorí mali o to záujem. Z grantu bol zakúpený kyslíkový koncentrátor na domáce použitie, oxymeter, odľahčený invalidný vozík, pulzný oxymeter, nosová kanyla ku kyslíkovému koncentrátoru, sada filtrov ku kyslíkovému koncentrátoru, taška na vozík dopredu pod sedadlo. Finančné prostriedky boli použité na zdravotné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Zámerom projektu bolo aplikovať muzikoterapiu, ergoterapiu a voľno-časové aktivity v ZpS a DSS Liptovské Sliače. Cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie celkového stavu osobnosti u seniorov na základe liečebno-výchovného pôsobenie prostredníctvom aktivít a aktívnych činností. Muzikoterapia ako nástroj znižuje úzkosti a depresie, ktoré sú pri Alzheimerovej chorobe prítomné, pomáha pri vyjadrovacích schopnostiach, zvyšuje agitovanosť seniorov. Táto terapia je vhodná aj pre seniorov, ktorí sú imobilní. Muzikoterapia vhodne stimuluje organizmus, je tiež jeden z nástrojom, ktorý znižuje depresie a úzkostné stavy, pomáha pri demencii. Seniori tohto zariadenia obľubujú najmä ľudové piesne. Dôležitou súčasťou je aj pravidelné cvičenie, dychové cvičenia. Realizovali aj ergoterapiu na rozvoj jemnej motoriky u klientov. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie, hudobné nástroje, pomôcky na cvičenie a kreatívny materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Hlavnou aktivitou projektu bolo stretávanie sa so seniormi v zariadeniach, ktoré spravuje Trnavská arcidiecézna charita. Realizátori spolu s dobrovoľníkmi pre seniorov pripravovali materiály, pomôcky a polotovary, ktoré následne používali pri spoločných voľnočasových aktivitách. Jednou z aktivít bolo napríklad výroba a tvorba ekovrecúšok a ekotašiek. Dobrovoľníci pripravili vrecúška a klienti si navliekali do nich šnúrky. Ekotašky im ušili, niektorí seniori si ich pomaľovali. Ďalšou aktivitou bolo šitie, maľovanie a napĺňanie levanduľových vrecúšok, práca s tvarovacou hmotou, modelovanie. Spoločne vyrábali rúška, ktoré dobrovoľníci ušili, s klientami ich pomaľovali a navliekli si do nich gumičky. K poslednej aktivite patrilo šitie a dotvorenie dekoratívnych vankúšikov. Pri týchto aktivitách sa rozvíjali ich motorické schopnosti a zručnosti. Okrem toho so seniormi trávili voľný čas rozhovormi a hraním spoločenských hier. Hlavným cieľom projektu bolo byť "blízko pri človeku", konkrétne pri starších ľuďoch, ktorí potrebujú spoločnosť, potieranie medzigeneračných rozdielov, budovať úctu k starším a učiť sa ich múdrosti. Finančné prostriedky boli použité na šijací stroj a galantérsky materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 430 € V rámci tohto projektu sa seniori venovali starostlivosti o kvety a udržiavaniu záhrady. Zámerom bolo aktivizovať klientov prostredníctvom tvorivej činnosti, vytvoriť pre nich podmienky na ich sebarealizáciu, sebavyjadrenie, pomôcť im vyplniť voľné dni záujmovou a zmysluplnou činnosťou a vzbudiť u nich pocit vlastnej užitočnosti. Zapojili sa najmä aktívni seniori, ktorí sa chceli stále zapájať do spoločenského života, získavať a učiť sa novým zručnostiam. V rámci projektu realizátori nakúpili rôzne druhy trvaliek a letničiek. Klienti pomáhali pri úprave terénu a pri výsadbe letničiek. Cez letné horúčavy sa starali o každodenné polievanie kvetín a stromov. Ohlas od seniorov bol veľmi dobrý, s radosťou pomáhali pri úprave terénu,  pri výsade kvetín a pri každodennej starostlivosti o nich. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavíc do záhrady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Primárny cieľom projektu bolo zaobstaranie techniky a príslušenstva na zabezpečenie kvalitného videohovoru s blízkymi osobami seniorov v čase, kedy nebolo možné sa stretnúť osobne. S hovormi prostredníctvom bežného telefónu neboli prijímatelia celkom spokojní. Nevideli totiž svoje deti, vnúčatá, známych. Sekundárnym cieľom bolo tiež oboznamovanie sa s modernými technológiami, práca s internetom, vyhľadávanie informácií na internete, sledovanie bohoslužieb a podobne. Prínos v práci s technikou vidia realizátori aj v tom, že slúži na spríjemňovanie chvíľ, odbúrava pocit samoty a izolácie, motivuje k učeniu a zvyšuje zručnosť seniorov. Z finančných prostriedkov bol zakúpený notebook. Na spoločných stretnutiach popri voľnočasových aktivitách sa seniori oboznamovali a objavovali, čo všetko nám ponúka a umožňuje práca s modernou technikou. Pre mnohých to bol celkom nový poznatok a zážitok. Boli nadšení, keď na monitore uvideli svojich blízkych, mohli sa s nimi pozhovárať, pozrieť miesta ktoré túžili navštíviť, uvidieť a vypočuť si svojho obľúbeného interpreta a podobne. Nakoľko prijímateľmi sú prevažne seniori vo vysokom veku s pokročilým štádiom demencie, je práca s technikou možná len v prítomnosti personálu. I napriek tomuto obmedzeniu sa takouto formou našiel nový zdroj a obľúbená forma trávenia voľného času seniorov v tomto sociálnom zariadení. Finančné prostriedky boli použité na notebook.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € V rámci projektu sa združenie Láskavé ruky zameralo na skupinu seniorov s vážnou poruchou zdravia, ktorým už zdravie neumožňuje vychádzky mimo areálu sociálneho zariadenia. Zvýšenie kvality ich života sa rozhodli dosiahnuť získaním nových pracovných zručností, pomocou rôznych pracovných aktivít a zmysluplným trávením voľného času. Kontakt s hlinou, jej miesenie, učenie sa novým zručnostiam, obnovenie spomienok na rôzne domáce práce, vzájomná pomoc a spolupráca vdýchla nový život do bežných dní seniorov. Finančný príspevok použili na zakúpenie materiálu a pracovného náradia na prácu s hlinou. Dve zamestnankyne sa zúčastnili keramického kurzu, aby mohli pracovať so seniormi počas pracovnej terapie. Seniori vyrábali výrobky len ručne, pretože hrnčiarsky kruh a hrnčiarsku pec nemajú. Vyrábali rôzne výrobky, ktoré mohli následne podarovať svojim blízkym alebo priateľom. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál – hlinu, glazúru a náradie na prácu s hlinou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Pred realizáciou tohto projektu predkladatelia hľadali riešenie, ako pomôcť skupine seniorov prekonať negatívne dopady spôsobené ochorením Covid-19. V spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú seniorom a mestom Námestovo, oslovili seniorov z Námestova a okolia, ktorí začali doma a neskôr v komunitnom centre vyrábať zdravotné a senzomotorické pomôcky. Tie následne distribuovali do zariadení sociálnych služieb a nemocníc v regióne. Vďaka projektu sa združeniu podarilo rozšíriť skupinu seniorov z 20 na 40 senioriek, ktoré boli vo veku nad 65 rokov a pochádzali z Námestova a okolia. Spočiatku kvôli epidemiologickej situácii distribuovali materiál seniorom domov a komunikovali s nimi predovšetkým telefonicky. Postupne sa situácia s pandémiou Covid-19 zlepšila a seniorky sa začali pravidelne stretávať priamo v KC. Vďaka svojim bohatým životným skúsenostiam poznajú prácu s vlnou, látkou a inými materiálmi, a rôzne techniky si medzi sebou telefonicky a neskôr osobne odovzdávali. Okrem tejto spoločnej spolupráce sa realizátorom darilo poskytovať seniorom aj sociálne poradenstvo a pomôcť im prekonávať sociálnu izoláciu. Zorganizovali aj 2 workshopy s lektorkami, ktoré ich učili pliesť z pedigu. Zdravotné a senzomotorické výrobky, ktoré seniorky vyrábali, sa odovzdávali hlavne do centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne, CSS v Zakamennom, DSS v Námestove, DSS v Novoti, Detského kardio centra v Bratislave, Nemocnice v Dolnom Kubíne (detské a novorodenecké oddelenie), nemocnici v Trstenej, nemocnici v Ružomberku (oddelenie dlhodobo chorých, novorodenecké oddelenie), 40 ks háčkovaných čiapok zaslali na rozvojovú kliniku v Nairobi pre predčasne narodené deti, a tiež pomôcky poskytli rodinám v núdzi alebo tým, ktorí majú člena v paliatívnej starostlivosti (infúzne manžety, malé a stredné antidekubitné vankúše, polohovacie vankúše, senzomotorické chobotníčky, háčkované hračky, dekoratívne košíky z pedigu a tričkoviny, háčkované kabelky, plátené tašky a vrecká, háčkované čiapky a čelenky. ) Seniorky všetky produkty vyrábali bez nároku na odmenu. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál, cestovné a občerstvenie počas stretnutí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Seniori po dlhšej dobe strávenej doma v izolácii majú viditeľný pokles pracovných, kognitívnych a sociálnych zručností a pokles jemnej motoriky. Mnohí majú problém so samoobslužnými činnosťami. Niektorí klienti si sami nedokážu pripraviť jedlo alebo koláč, ale s pomocou to zvládnu, čo vedie k nárastu ich sebavedomia. Seniori obľubujú koláče a denný stacionár je jediné miesto, kde si ich môžu dopriať, z dôvodu že v obci nie je cukráreň ani obchod, kde by si ich mohli kúpiť. Sú klientky, ktoré poznajú množstvo receptov na koláče, ale nemajú ich komu piecť, a tým že ich pečú pre ostatných zo stacionára sa cítia užitočné. Pri pečení a varení sa rozvíja jemná motorika, ďalej sa rozvíjajú a udržiavajú pracovné, kognitívne a samoobslužné činnosti. Projekt prispel k tomu, že sa seniori zapojili do aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu ich pracovných a technických zručností, udržiavajú ich jemnú motoriku, kognitívne funkcie a sebarealizáciu. Aktivita - varenie a pečenie, bola pre seniorov najzaujímavejšou a stala sa veľmi obľúbenou. Každý zapojený senior sa snažil prispieť tým, čím vedel alebo mohol. Prácou alebo niekedy aj povzbudením ostatných. Seniori si veľmi pochvaľovali záverečnú časť tejto aktivity - ochutnávku koláčikov pri káve. Zbieraním a zapisovaním receptov si rozvíjali svoje kognitívne funkcie a jemnú motoriku. Nácvikom obsluhy mikrovlnnej rúry si rozvíjali technické a samoobslužné zručnosti. A výsledný produkt - koláč, prispel aj k aktivizácii zmyslov ako je chuť a čuch. Finančné prostriedky boli použité na kuchynské potreby, mikrovlnnú rúru a sporák.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Klientky zariadenia radi spomínajú na svoju mladosť, v spomienkach sa vracajú k veselým zážitkom, dokážu sa zo srdca smiať i vo svojom vysokom veku. Obsahom projektu bola ergoterapia vo forme starostlivosti o záhradku, prípravy záhonov, následná výsadba bylinkových a kvetinových priesad a starostlivosť o záhony, ktorá pomohla klientkám prekonať psychicky ťažké obdobie odlúčenia, kedy boli zakázané návštevy rodiny a blízkych. Klientky sa aktívne zapojili do realizácie. Nákup záhonov, byliniek a náradia a následná práca na realizácii im zabrala veľa času, no nakoniec sa tešili z výsledku, ktorý splnil očakávania. Pani Tepalová, bývala pani učiteľka, inokedy smutná pani si s radosťou utekala obliecť zásteru a s úsmevom s Olinkou a Mariškou sadili bylinky a kvietky. Spolu si robili plány, ako budú na jar sadiť zeleninku a polievať, aby bola čerstvá vňaťka do polievky. To sú tie najlepšie momenty, kedy si človek povie, že dobrá vec sa podarila. Ľubka sa s úsmevom spýtala, kedy si uvaríme čajík z byliniek a dodala " Ja mám rada mätový. " Keď okolo záhonu umiestnili lavičky a posadili sa tam i imobilné klientky, vzniklo krásne prepojenie a veľa úsmevov. Zlatá Fany vraví " dievčatá ak Vám zaspievame pôjde Vám to lepšie." I menej komunikatívne klientky začali rozprávať o svojej mladosti, ako pracovali na poliach, v záhradkách. Začali si robiť plány, ako na jar, keď začnú kvitnúť narcisy a tulipány zo zasadených cibuliek, ich dajú do vázičiek v jedálni na stoly. Každý človek, ktorý pracuje so seniormi vie, že každý úsmev na ich tvárach je dar. V tejto ťažkej dobe mimoriadne vzácny. V tejto dobe musíme vynakladať maximálne úsilie, kedy musíme i na 100 % nahradiť rodinu našich babičiek. Finančné prostriedky boli použité na vyvýšené záhony a záhradkárske náradie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Združenie Pro bonum v auguste 2019 otvorilo novovybudované pastoračné centrum, ktoré postupne zariaďuje. Začali organizovať aj klub seniorov, v ktorom sa každý týždeň stretávali seniori a trávili spolu čas. Kvôli pandémii sa tieto stretnutia pozastavili. Na stretnutiach sa seniori najmä rozprávali, mali prednášky, pozerali filmy. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie podnetného priestoru organizovaním stretnutí, tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít pre seniorov. Organizátori chceli prostredníctvom grantu zakúpiť materiál a pomôcky na pravidelné tvorivé dielne pre seniorov a ponúknuť im hodnotné trávanie voľného času, zapojiť ich do rôznych činností, rozvíjať ich jemnú motoriku, ale aj podporiť činnosť mozgu a pamäte. Projektom "Aktívni seniori" sa podarilo vytvoriť a ponúknuť seniorom možnosť tráviť svoj čas spoločne, stretávať sa a ponúknuť priestor na aktivity - hranie hier, pečenie oblátok, stretnutia, posedenie pri hudbe, oslavy jubilantov a pod. Finančné prostriedky boli použité na spoločenské hry, kreatívne potreby a stroje na pečenie oblátok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Z finančných prostriedkov získaných z projektu zakúpili realizátori dataprojektor a plátno. Pomocou dataprojektoru umožnili klientom - seniorom sledovanie ich obľúbených relácií, filmov pre pamätníkov, relácie, ktoré sú už uložené v TV archíve. Dataprojektor využívajú aj na skupinových aktivitách a pri reminiscencii. Finančné prostriedky boli použité na dataprojektor a plátno.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Zariadenie pre seniorov Dubina - Špecializované zariadenie Prejta v Dubnici nad Váhom vytvorilo pre svojich klientov/seniorov terapeutický chodník. Cieľom - hlavnou myšlienkou projektu bolo v rámci terapeutickej záhrady pripomenutie a prinavrátenie zážitkov zo života seniorov, ktorí mnohí aktívne prežívali v záhrade (prírode) pred diagnostikovaním svojho ochorenia. Remininiscenčnou terapiou a terapiou dotykom dosiahli u seniorov kvalitnejšie prežívanie ich dní, ktoré trávili v záhrade. Počas individuálnych terapií bol terapeutický chodník a oddychová zóna využívaná s klientom, ktorý bol v adaptácií - adaptačnej fáze (príjem nového klienta). Počas skupinových terapií zamestnanci špecializovaného zariadenia využívali terapeutický chodník a oddychovú zónu na skupinové rozhovory, spoznávanie bylín, ovocných kríkov a stromov atď. Úroda bylín, ktoré boli vhodné na spracovanie, bola využívaná na bylinkové čaje servírované klientom pri spoločných rozhovoroch a terapiách. Terapeutický záhradu využívali seniori za účasti sociálnych pracovníkov, ergoterapeutov alebo za účasti rodinných príbuzných - návštevníkov v oddychovej zóne - lavičke. U klientov špecializovaného zariadenia, ktorí trpia ochorením demencie Alzheimerového typu, má pobyt v terapeutickej záhrade veľmi pozitívny vplyv s to z dôvodu, že u nich redukuje pocit osamelosti, smútku a zmätenosti. Terapeutický chodník sa osvedčil ako nefarmakologická intervencia v starostlivosti o klientov s ochorením demencie. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu chodníka, na nákup stromov, kríkov, byliniek a trávnika.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € V zariadení pre seniorov Senior Care Kaskády sa nachádza okrasná záhrada, ktorú sa neustále zveľaďuje a dotvára tak, aby sa stala pre seniorov oázou zdravia, pokoja a harmónie. V rámci pracovnej terapie boli vysadené záhony s množstvom sezónnych kvetov, kríkov a byliniek, ktoré sú zdrojom aj spomienkovej terapie, ktorá klientom pripomína krásnu minulosť a aktivizuje ich. Na zvýšenie pohodlia a kvality oddychu sú v záhrade umiestnené drevené lavičky so stolíkmi. V rámci budovy sa nachádza aj terasa so záhradným nábytkom, ktorá je využívaná na návštevy počas pandémie. Vzhľadom k tomu, že vysadené listnaté stromy ešte netienia, boli realizátori nútení využívať prenosné slnečníky. V rámci projektu boli zakúpené slnečníky, ktoré umožňujú spoločné posedenia so seniormi, reminiscenčné posedenia, spoločenské akcie spojené s pohostením - grilovačky, denné aktivity zamerané na rozvoj a tréning komunikácie, ako aj návštevy príbuzných. Zakúpené slnečníky sa využívajú pri individuálnych posedeniach seniorov a vzájomných spoločných rozhovoroch. Slnečníky sú umiestnené pri lavičkách, takže majú vhodný prístup k aktivitám aj mobilní a čiastočne imobilní seniori. Slnečníky výhodne tienia miesta, ktoré sú určené na zmysluplné aktivity a činnosti, ktoré podporujú motoriku, tréning pamäti, hranie hier, spoločné ranné rozcvičky, spoločné rozhovory, príp. sa využívajú pri spoločných besedách. Zo strany seniorov je výborný ohlas, vzhľadom k tomu, že majú priestor na vzájomné stretávanie sa a socializáciu aj vo vonkajších tienistých priestoroch. Slnečníky chránia seniorov pri relaxácii pred prudkými slnečnými lúčmi, zabezpečujú zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú úpravu prostredia hlavne počas COVID -19. Taktiež sú slnečníky využívané aj v rámci návštev, kde majú seniori možnosť využívať posedenie na čerstvom vzduchu v tieni a súkromí hlavne počas pandémie. V rámci pracovných prestávok sú využívané tienisté posedenia na lavičkách aj zamestnancami zariadenia ako vhodná psychohygiena. Finančné prostriedky boli použité na nákup slnečníkov a stojanov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Cieľom projektu bol nákup pomôcok na muzikoterapiu, ktoré sa vďaka schváleným finančným prostriedkom podarilo zakúpiť. Muzikoterapia mala viesť k zlepšeniu kvality života a medziľudských vzťahov, podporovať osobnostný rozvoj, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie ale aj sebarealizácie, zvládanie stresu, motivácie. Realizátori do svojich mesačných plánov zahrnuli muzikoterapiu na týždennej báze. Prijímatelia sociálnej služby sa tejto aktivite veľmi potešili. S veľkým záujmom skúmali nové pomôcky a skúšali ich funkcie, nacvičili aj jednoduchú melódiu pod vedením muzikoterapeuta. Keďže sa v blízkosti tohto stacionára nachádza základná umelecká škola, zapojili sa aj deti, čím vznikla medzigeneračná interakcia, pozitívna v rámci medziľudských vzťahov, prispela k zvýšeniu motivácie, zlepšeniu kvality života seniorov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie na muzikoterapiu a na kúpu hudobných nástrojov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 950 € Zariadenie, ktoré spadá pod Sociálne služby mesta Trenčín, je situované na okraji najväčšieho sídliska mesta Trenčín. Budova zariadenia sa svojím vonkajším vzhľadom včleňuje do okolitého prostredia medzi ostatné sídliskové panelové domy. K areálu zariadenia patria vonkajšie priestory, o ktoré sa podľa svojich možností a schopností starajú klienti v rámci pracovných aktivít v záhrade. Zámerom projektu bolo s pomocou klientov vytvoriť z pôvodnej neudržiavanej záhradnej plochy bezpečné miesto na oddych a stretávanie sa s blízkymi. Miesto, ktoré by si klienti v rámci pracovných aktivít sami udržiavali a zveľaďovali. Zároveň miesto na realizáciu ďalších aktivít, či pracovnú terapiu. Realizátorom sa podarilo vytvoriť pekný zelený priestor, ktorý skvalitní život klientov a umožní im stretávať sa so svojimi blízkymi v čistom a zelenšom prostredí, ktoré je pre nich zároveň aj bezpečné (nové lavičky, rovná trávnatá plocha). Klienti majú nové miesto aj na pracovnú terapiu a aj vzájomné sa stretávanie. V rámci projektu sa podarilo osadiť nový živý plot - zrealizoval sa vysadením 30 ks rastlín, osadiť nové lavičky, vytvoriť nový kvetinový záhon, upraviť ostatnú zeleň - zvyšok živého plotu, trávnik, orezané spodné konáre stromov, vyfrézované staré pne, odstránené náletové dreviny, vyzbierané odpadky. Finančné prostriedky boli použité na parkové lavice, kry na vysadenie živého plota a ďalší materiál na zveľadenie areálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Obec Jasloveské Bohunice v roku 2018 vybudovala oddychový park pre seniorov. Prostredníctvom záhradnej terapie seniori vysádzajú predpestované plánty rajčín, papriky a liečivých rastlín. Výsadba rastlín, trhanie buriny, polievanie a najmä pravidelná starostlivosť o rastliny je ich obľúbenou činnosťou. Aktivity udržujú zmysly, odbúravajú stres, upokojujú myšlienkové procesy. Doposiaľ výsadbu realizovali v plastových kvetináčoch a v záhonoch. Cieľom projektu bola výsadba do vyvýšených kvetináčov, nakoľko seniori majú problémy s rovnováhou, so skláňaním sa k záhonom a celkovo je u nich horšia mobilita. Projekt pomohol dotvoriť oddychový park pre našich seniorov a tým skrášliť oddychovú zónu pre našich prijímateľov sociálnej služby v symbióze s prírodou. V čase obmedzení vzhľadom na COVID 19, je to často navštevované miesto na pobyt aj cvičenie v peknom prostredí.Boli zakúpené kvetináče od firmy VYBET s.r.o. zo Špačiniec. Za podpory Obce Jaslovské Bohunice do nich realizátori projektu vysadili krásne trvalky, ktoré budú parčík skrášľovať po celý rok. Projekt mal veľmi pozitívny ohlas nielen u prijímateľov sociálnej služby, ale aj u zamestnancov ZpS Bohunka a návštev našich prijímateľov sociálnych služieb, ktoré v letných mesiacoch mohli byť realizované vonku v peknom prostredí a tým minimalizovali možnosť nákazy COVID 19. Finančné prostriedky boli použité na nákup 5 kusov vyvýšených hrantov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Pandémia výrazne zvýšila pocit ohrozenia a obmedzila možnosti osobných kontaktov v kolektívoch seniorov. Rozširujú sa medzi nimi tiež rôzne hoaxy. Preto sa výrazne zvyšuje význam dôveryhodnej komunikácie pre seniorov, ktorá by prinášala overené informácie a znižovala pocity strachu. Rastie význam digitálneho priestoru a elektronickej komunikácie. Webovú stránku Združenia kresťanských seniorov bolo potrebné po obsahovej aj technickej stránke podporiť a rozvinúť. Skúsenosti aj prieskumy potvrdzujú, že nemalá časť seniorov, vrátane členov ZKS, najmä vo vidieckych oblastiach stredného a východného Slovenska v menšej miere využíva a má prístup k elektronickým informačným a komunikačným prostriedkom, je pre nich dôležité aj zapojenie tradičných foriem komunikácie a kontaktov - v ZKS je to najmä časopis Generácie. Cieľom projektu preto bola aj podpora autorských a redakčných prác pre časopis Generácie a zdokonalenie jeho distribúcie. Finančné prostriedky na rozšírenie webovej stránky www.seniorizks.sk využili na jej obsahové aj vizuálne skvalitnenie v spolupráci s profesionálnou organizáciou. Popri presných a aktuálnych údajoch o organizácii boli doplnené aj informácie o činnosti orgánov ZKS a sprístupnil sa časopis Generácie, ktorý je zrkadlom činnosti združenia. V rámci redakčnej a grafickej prípravy bolo vytvorené dvojčíslo časopisu Generácie 1-2/2021, ktoré hodnotili jeho čitatelia veľmi pozitívne po obsahovej stránke i jeho grafické spracovanie. Finančné prostriedky boli použité na redakčné a grafické práce na časopise a na úpravu webovej stránky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Projekt prispel k nákupu materiálu pre tvorivú dielňu a prispel k tomu seniori osvojili nové techniky a posilnili sociálne vzťahy spoločným tvorením. Tvorivé aktivity vo veľkej miere pomohli k predchádzaniu úplnej izolácii. Podporou a pomocou dobrovoľníčky - lektorky a ďalších dobrovoľníkov seniori sa naučili nové techniky, do svojich tvorieb naozaj vložili svoju dušu a miera spokojnosti, užitočnosti je u nich veľmi vysoká. Súčasná nepriaznivá situácia síce neumožňuje prezentáciu kreativity formou výstav na školách , ich jedinečnosť a kreativitu prezentujú realizátori na internetovej stránke domova formou prezentácie z tvorivej dielne. Úžitky z projektu budú mať dlhodobé účinky pre túto komunitu. Finančné prostriedky boli použité na materiál na kreatívne dielne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Cieľom projektu bolo zabezpečenie zdravotníckych pomôcok a udržať tak bezpečné prostredie v zariadení, zabrániť prenosu respiračných ochorení. Zakúpené rukavice, respirátory, rúška, teplomery a oxymetre boli v zariadení Senior Care Galanta využívané na dennej báze. Rukavice boli nevyhnutnou súčasťou každodennej starostlivosti o klientov, pri pravidelnej dezinfekcii zariadenia, ktorá sa v tomto období robí častejšie. Teplomery využívali niekoľkokrát do dňa pri dennom meraní teploty klientov a zamestnancov pri príchode do práce a odchode z práce. Jednorazové rúška a v tomto období najmä respirátory, boli nevyhnutnou súčasťou personálu počas celej pracovnej doby. Oxymetre využívali pri klientoch, pri ktorých sme potrebovali posúdiť funkcie dýchania. V mesiacoch september/október 2021 v v zariadení Senior Care Galanta "bojovali" s covidom, vďaka ochranným pomôckam sa im podarilo zvládnuť aj toto náročné obdobie a stabilizovať situáciu. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotných a ochranných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Projekt riešil nedostatok tieniacich miest v priestoroch areálu a záhrady zariadenia, pre posedenie a trávenie voľnočasových aktivít našich seniorov. Riešením bolo prekrytie tieniacou konštrukciou v priestoroch betónovej plochy, určenej na oddych a športové aktivity, kde mohli seniori tráviť čas so svojimi príbuznými a návštevami. Oproti pôvodnému plánu bolo zmenené miesto vybudovania. Je to v tom istom areály, ale ide o prekrytie terasy na IV. oddelení, kde bude plniť ten istý účel ako pri plánovanom. V budúcnosti by realizátori radi vymenili na tomto mieste tieniacu textíliu za pevné prekrytie (lexan, šindel). Tieniacu textíliu v tomto období už nedávali, z dôvodu poškodenia v zimnom období. Je pripravená k upevneniu od jarného obdobia. Ciele v predkladanom projekte boli splnené. Prekrytie betónovej plochy - terasy bude slúžiť na oddych, voľnočasové a kultúrne aktivity pre klientov. Podporila sa aj spolupráca s rodinou - trávenie času v tomto priestore so svojimi príbuznými a návštevami. Finančné prostriedky boli použité na tieniacu konštrukciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Kvôli pandémii covidu boli klienti zariadenia ZSS Samaritán izolovaní od svojich rodín a od skupinových terapií niekoľko mesiacov. Pobyt vonku bol len vo vymedzenom čase, čo zle vplývalo na ich psychickú pohodu a správnu socializáciu. Zámerom projektu bolo priniesť radosť seniorom pri pracovných činnostiach v rámci záhrady a exteriéru zariadenia. Cieľom bolo opätovne zaviesť skupinové terapie, podporiť socializáciu a kooperáciu klientov v rámci skupiny, pohybové aktivity, nácvik hrubej motoriky u klientov pri pracovnej činnosti, vytvoriť nový zveľadený park a záhradku pre klientov. Realizáciou projektu sa klienti opätovne socializovali, rozvíjali svoje pracovné zručnosti, pohybové aktivity klientov viedli k aktívnemu tráveniu voľného času a k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Klienti tiež spoznávali fungovanie prírody a rozvíjali si elementárne zručnosti, jemnú motoriku, pestovateľské práce, rýľovanie, pomoc pri úprave okolia zariadenia a pod. Finančné prostriedky boli použité na vyvýšené záhony, záhradnú hojdačku, náradie, fúrik, kosačku a kvetinové priesady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 460 € Schválením projektu "Zmysluplné trávenie času pre seniorov" v sume 460,- € sa podarilo neziskovej organizácii Seniorvital, n. o. zakúpiť televízor s držiakom a premietacím plátnom. Pracovníci zariadenia seniorom umožnili sledovanie svätých omší v kaplnke zariadenia, vytvárali komunitu a modlili sa Korunku Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom premietacieho plátna si zaspomínali na staré časy a históriu Sabinova. Prezentáciu pripravil klient, ktorý pravidelne pripravuje zaujímané prezentácie a prednáša rôzne témy zo života, vedy, starých zvykov, tradícií. Potreba sociálnych spoločenských vzťahov sa naplnila prostredníctvom veľkej spoločenskej akcie - muzikoterapie, ktorá bola venovaná slovenskej speváčke Eve Kostolányiovej. Pri premietaní dokumentu o nej si vypočuli aj jej známe piesne. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 klientov a táto udalosť mala veľmi dobrý ohlas. Finančné prostriedky boli použité na kúpu televízora, premietacieho plátna a príslušenstva.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Izolovanosť ľudí v zariadení výrazne vplýva aj na ich zdravotný stav. Návštevy v ZSS boli zakázané. Zámerom projektu bolo otvorenie sa zariadenia vonkajšiemu svetu a zabezpečiť návštevnosť. Revitalizáciou záhrady ponúknuť prijímateľom Domu sv. Jozefa a ich príbuzným pekné prostredie, v ktorom sa môžu znova stretnúť s tými, ktorých majú radi - so svojou rodinou, načerpať silu, vyrozprávať sa, potešiť, posedieť, zrelaxovať. Zámer projektu bol splnený. Vzťahy sa začali oživovať, keď zamestnanci spolu so seniormi začali záhradu oživovať. Súčasťou ergoterapie, pracovnej terapie bolo: strihanie kríkov, vyhrabávanie lístia, sadenie kvetov. Zlepšením covidovej situácie sa obnovil aj život návštev, prvé návštevy realizovali výlučne v záhrade a na terase. Zakúpením hojdačky spôsobili realizátori radosť mnohým - seniorom, personálu, rodinám i vnúčatám, ktoré mohli prísť konečne navštíviť svoje starké. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie záhradnej hojdačky a stoličiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Cieľom projektu bola bezprostredná ochrana života a zdravia seniorov v Útulku Archa v Prešove, ktorí patria do skupiny označovanej ako bezdomovci. Ide o vysoko rizikovú skupinu ľudí, ktorí si nedokážu z vlastných prostriedkov zabezpečiť nevyhnutný zdravotnícky, hygienický a dezinfekčný materiál, ktorý by im poskytol aspoň primárnu ochranu pred COVID 19. Zámerom bolo zlepšenie kvality života týchto seniorov, ochrana zdravia ostatných prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach a ochrana života a zdravia zamestnancov vrátane ich rodín. Realizátori plánovali pôvodne zabezpečiť 14 balíčkov s nevyhnutným zdravotníckym, hygienickým a dezinfekčným materiálom. Nakoniec sa podarilo zabezpečiť balíčky až pre 22 seniorov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie balíčkov pre seniorov bez domova, ktoré obsahovali ochranné a hygienické pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšenú ochranu seniorov v súvislosti so šírením vírusu a ochorenia COVID- 19. Na základe projektu získali realizátori 600 €, ktoré použili na zakúpenie 6 ks germicídnych UV lámp a hygienické a zdravotnícke potreby. Ciele projektu boli naplnené. Podarilo sa zabezpečiť dostatočnú ochranu priestorov zariadenia prostredníctvom germicídnych lámp. Prostredie sa pravidelne sterilizovalo a dezinfikovalo prostredie. Zakúpené boli aj vitamíny pre prijímateľov sociálnej služby ako prevenciu proti ochoreniu COVID – 19, hygienické pomôcky ako čistiaca pena na hygieny, vlhčené utierky. Finančné prostriedky boli použité na ochranné , hygienické pomôcky a germicídne žiariče.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Zámerom projektu bolo obstarať terapeutické pomôcky (mačky, bábiky a biolampu) a prostredníctvom nich realizovať stretnutia a terapie s klientami, ktorí to po období izolácie z dôsledku pandémie veľmi uvítali. Prostredníctvom terapeutických pomôcok sa snažili prebudiť u prijímateľov pozitívne pocity, navodiť pocit, že sa o niekoho alebo niečo starajú, oživiť ich spomienky, ale aj zmierniť negatívne prejavy súvisiace s demenciou, ako sú postupná strata schopnosti vyjadrovať sa, pocity úzkosti, strachu a pod. Sociálni pracovníci a dobrovoľníci realizovali reminisenčné stretnutia a terapie. So seniormi museli pracovať v menších skupinách a voliť individuálny prístup. U väčšiny klientov zapojených do projektu došlo k zlepšeniu psychického a tým aj zdravotného stavu, zlepšili sa aj ich motorické schopnosti. Klienti aktivity prijali veľmi dobre a vnímajú pomôcky (mačky) ako živé. Neraz spomínali svojich domácich miláčikov. Spätná väzba bola veľmi pozitívna. Biolampa zakúpená z projektu sa stala bežnou pomôckou fyzioterapeutky. Používaním lampy prispievali k zlepšeniu zdravotného stavu a zmierneniu bolestí. Finančné prostriedky boli použité na terapeutické pomôcky a biolampu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Projekt poukázal na propagáciu a zachovanie tradičných remesiel, konkrétne na tkáčske remeslo. Klienti denného stacionára v Domaňovciach sa mohli realizovať a obnoviť si svoje spomienky a zručnosti s tkaním. Medzi klientmi je mnoho tých, ktorí poznajú toto remeslo a vedia ho odprezentovať v praxi. Tkáčsky stroj je finančne náročný, no vďaka projektu ho realizátori mohli zakúpiť a naďalej tak môžu zachovávať ľudovú tradíciu tkania. Konečné výrobky robia všetkým radosť, no naj väčšmi sa radujú klienti, ktorí okrem aktivít spojených s tkaním majú možnosť sociálnych interakcií, podpory sebavedomia a zadosťučinenia. Klienti vo vzájomnej spoločnosti zabúdajú na pocity osamelosti, izolácie a naopak si utužujú svoje vzťahy v skupine. Finančné prostriedky boli použité na tkáčske krosná a príslušenstvo.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Aktívni seniori zariadenia Dom pokojného života mali v priebehu od mája do septembra 2021 možnosť zmysluplného trávenia voľného času a dokázali sa pri aktivitách realizovať, nakoľko boli (ako sa povie) šité na ich mieru. Prvou aktivitou bolo vyšívanie a háčkovanie. Vyšívaniu sa venovalo 7 žien a háčkovaniu len 2. Na svojich výšivkách a hačkovkách pracovali pomaličky počas večerov počas celého obdobia realizácie. Druhou aktivitou bolo pečenie. Pečeniu sa venovalo všetkých 11 seniorov. Pieklo sa väčšinou doobeda, aby sa koláčiky mohli za obedom skonzumovať. Napieklo sa stále také množstvo, aby sa ušlo každému aspoň po 2-3 kúsky. Seniori z tohto zariadenia sú veľkí maškrtníci a preto sa najlepšie ujala práve táto aktivita. Treťou aktivitou bola technika Decoupage - servítková technika. Pre seniorov bola sprvu neznámou. Báli sa toho, že to nedokážu. Po prvom vyskúšaní a zhliadnutí výsledkov sa im to veľmi zapáčilo. Tešili sa z toho, že to nie je až také ťažké ako to vyzerá, časom aj z toho, že to dokážu urobiť bez pomoci, no a hlavne, že sa v tom môžu realizovať každý podľa svojej vlastnej fantázie a estetična. Reálne vznikali nádherné diela, hodné možno aj predaja v obchodoch. Jedinou nevýhodou tejto aktivity bol čas - boli nedočkaví, nakoľko bolo treba veľa čakať, kým najprv uschne farba a potom lepidlo. Až potom nastal efekt radosti a spokojnosti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny na pečenie, pomôcky na decoupage, vyšívanie a háčkovanie a na dezinfekčné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Cieľom projektu bolo vytvorenie "kamarátskej" skupiny seniorov na základe spoločnej športovej, kreatívnej alebo spoločenskej záľuby. Realizátorom sa podarilo vytvoriť krúžky seniorov, ktorí sa pri zdieľaní rovnakej aktivity vedeli uvoľniť, vytvoriť priateľskú atmosféru a vopred sa tešiť na aktivitu. Krúžky nevnímali ako tréning, ale ako svoju vlastnú oddychovú činnosť, rozvíjali svoju jemnú/hrubú motoriku, koordináciu pohybov a posilňovali svoje postavenie v kolektíve a spoločnosti. Pre skupinu seniorov so záujmom o spoločenské hry zakúpili realizátori záhradné "Človeče, nehnevaj sa", ktoré mohli počas letných popoludní hrávať na terase. Táto hra mala veľký úspech, keďže vzhľadom na veľkosť a farebnosť figuriek klienti vedeli s nimi manipulovať aj sami bez pomoci. Počas leta ich chodili navštevovať aj deti, takže to bola veľmi vítaná spoločná aktivita pre všetkých. Na kognitívnom tréningu sa seniori potešili novým loptičkách na stimuláciu hmatu, až tak, že jedna dáma ich po tréningu nechcela vrátiť a museli jej ich pracovníci požičať domov. V kreatívnej dielničke šili vrecúška, ktoré napĺňali levanduľou, šili kapsičky a maľovali. Všetkých 56 prijímateľov sociálnej služby sa zapojilo do aktivít, zapájali sa s radosťou a nadšením. Finančné prostriedky boli použité na nákup spoločenskej hry, hmatových loptičiek a materiálu do kreatívnej dielne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Priestory Denného centra v Dolnom Kubíne využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v meste. Projekt bol zameraný na zrevitalizovanie komunitnej ekozáhradky ako OÁZY POKOJA. Realizátori chceli dosiahnuť, aby komunitná ekozáhrada bola miestom, kde sa ľudia stretávajú. Začiatok projektu spočíval v zabezpečení odbornej konzultácie s ovocinárom a pánom z miestneho záhradkárstva. Jeden z prvých krokov bolo spolu s dobrovoľníkmi z Tvoj KUBÍN TVOJE MESTO, žiakmi zo ZŠ Škrabáka, seniormi, aktivačnými pracovníkmi a zamestnancami mesta Dolný Kubín, vyčistiť plochy, vypratať kopy dreva, zvaliť starý altánok. Poslednou časťou bolo zmontovať vyvýšené záhony, podlepiť ich nopovou fóliou, naplniť ich potrebným prírodným materiálom, zeminou z kompostu a rašelinou. Neskutočnú energiu na to vynaložili dobrovoľníci zo ZŠ Petra Škrabáka. Za dva dni húževnatí žiaci navrstvili 4 vyvýšené záhony, posadili kvietky a upravili pri záhradnom domčeku starý kompostér a vysadili tam ríbezle a muchovník. V mesiaci august v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne si deti z denného čitateľského tábora pripravili pre seniorov prednášku "O sile a účinkoch liečivých rastlín". Seniori dostali z knižnice a od detí nádherné knihy o bylinkách. V rámci tvorivých dielní v mesiaci september boli zrealizované 4 aktivity s menším počtom seniorov. Z byliniek robili bylinkové mastičky, učili sa vyrábať voskové obrúsky a sviečky z medových plastov. Finančné prostriedky boli použité na vyvýšené záhony, rastliny, mulčovaciu kôru a hobliny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Cieľom projektu “Pomoc seniorom“ bolo vytvorenie priestoru a podmienok na efektívne trávenie voľného času seniorov. Zaktivizovať seniorov prostredníctvom zabezpečenia pracovného materiálu, odborníkov vedúcich nevšedné krúžky, s ktorými sa v zariadení nestretnú a ozvláštniť prebiehajúce krúžky novými technikami a postupmi. Keďže išlo o medzigeneračné stretnutia, realizáciou projektu prispeli aktéri k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, dospelých a seniorov. Pomocou tvorivých dielní podporili komunitu, ktorú spája láska k tvorivosti a priazeň k osobám s určitým zdravotným znevýhodnením. A v neposlednom rade pomohli tým najzraniteľnejším – ťažko postihnutým osobám a seniorom. Medzi aktivity projektu patrilo šitie rúšok, medzigeneračné pletenie, medzigeneračné modelovanie z hliny. Veľký záujem bol najmä o pletenie, spoločne boli vytvorené krásne deky, ale aj výrobky z keramiky. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Klienti Domova seniorov Lamač boli počas pandémie dlhodobo uzavretí a odlúčení od svojich príbuzných. Zamestnanci zariadenia sa snažili v maximálnej miere poskytnúť im pocit domova. Klientom boli individuálnou formou, neskôr v malých skupinkách, ponúkané rôzne aktivity od športových, kreatívnych, spoločenských. Avšak najviac klienti spomínali na svoj domov a rodinu. Preto sa realizátori rozhodli vytvoriť kuchynku, kde budú mať seniori možnosť tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Zakúpili vhodný šporák, pomôcky na varenie a pečenie a v kuchynke tak môžu spolu so seniormi pripravovať nielen koláče, ale aj palacinky, dolky, či iné dobroty. Ich vôňa im pripomína domov, počas aktivít spomínajú na obdobie, keď doma pekávali. Podporuje sa tak udržanie ich staropamäti, ale aj lepšej nálady. Počas aktivity sa niektorí klienti zapájali viac. Tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval aktívne sa zapájať vlastnou prácou, sledovali, čo kto robí a spomínali ako pri pečení kedysi postupovali oni. Do projektu bolo aktívne zapojených cca 25 klientov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie elektrickej rúry a kuchynských potrieb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Po ťažkom kovidovom období, ktoré v tomto zariadení zvládli bez straty na ľudskom živote, vďaka finančnej podpore „zasvietilo slniečko na konci kovidového tunela“. Pobyt v terapeutickej záhrade redukuje pocit smútku, osamelosti, zmätenosti a navodzuje pocity radosti a pokoja bez ohľadu na kognitívne schopnosti jednotlivca. Vytvorenie terapeutickej záhrady patrí k nefarmakologickým intervenciám. Vyvýšené záhony sú stolné záhony, ktoré umožňujú venovať sa pestovaniu rastlín aj v sede alebo priamo z invalidného vozíka. Vzťah k rastlinám môže posilniť ich zraniteľné sebavedomie, vrátiť ich životu zmysel a hodnotu. Môžu sa cítiť dôležití a potrební, lebo majú za niečo zodpovednosť a môžu sa o niečo starať. Klienti zariadenia sa vrátili pri realizácii a napĺňaní vyvýšených záhonov v záhradke do mladosti. Získali pocit užitočnosti, mladú generáciu poúčali ako sa plnia záhony komposom, ako sa majú sadiť bylinky, ktorú zeleninu môžeme sadiť spolu, ktorá sa znáša a ktorá nie. Svojou prácou sa chválili svojím príbuzným cez fotodokumentáciu na FB. Po uvoľnení opatrení svojim príbuzným ukazovali, čo vlastnými rukami vytvorili a ako im krásne rastú bylinky a zelenina. Od rodinných príbuzných boli veľmi pozitívne ohlasy, ako pozitívne vplývajú vyvýšené záhony na ich rodičov. Zeleninu klienti zužitkovali na raňajky a z byliniek si robili čaje. Zvyšné bylinky si usušili na zimu. Finančné prostriedky boli použité na vyvýšené záhony do záhrady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Spoznávanie Račianského chotára nordic walkingom bolo jedinečným podujatím svojho druhu v mestskej časti Rača určených prioritne pre seniorov. Realizátorom sa podarilo zorganizovať doobedné podujatie 21.8.2021 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. Do projektu sa prihlásilo 30 seniorov, ktorí sa zaregistrovali pri registrácii. Vďaka náučným tabuliam bolo podujatie iné a naozaj podporilo všetkých účastníkov k neformálnemu vzdelávaniu. Vidina výhry z kvízu a tiež za správnu techniku nordic walkingu seniorov po celý čas podujatia seniorov motivovala k lepším výkonom a snahe. Inštruktorky nordic walkingu Anna Sasková a Eva Soldánová po celý čas dozerali na správnosť techniky účastníkov a pred zahájením prechádzky podali účastníkom presné inštrukcie nordic walking techniky. Podujatie malo naozaj veľký ohlas a seniori sa dožadovali opakovania. Seniorom sa páčilo, že spoznali zaujímavé miesta v Rači a vďaka vytvorenému online PDF manuálu si môžu aj do budúcna urobiť okruh Račianským chotárom sami alebo spolu so svojou komunitou priateľov podľa svojich časových možností. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady na inštruktorov a na materiál na zabezpečenie podujatia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 420 € Cieľom projektu bolo riešenie sociálnej izolácie klientov Centra sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Realizátori sa rozhodli spríjemniť návštevy klientov za prísnych opatrení v záhrade. Za pridelené finančné prostriedky boli zakúpené štyri záhradné lavičky. Kovové lavičky v kombinácii s lakovaným drevom výborne zapadli do záhrady zariadenia. Sú pohodlné, prakticky umiestnené-priam vyzývajú posadiť sa. Sú plne využité pri spoločenských akciách, slúžia na oddych, utužovanie priateľstiev. Počas neľahkej situácie spôsobenej pandémiou boli a stále sú príjemným útočiskom pre rodinné stretnutia. Už od prvého dňa ich osadenia v exteriéri zariadenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou diania a života seniorov. Sú plne využívané na spoločné aktivity, akými sú omše, kultúrno-spoločenské podujatia. Seniori ich využívajú na relax, posedenie na slniečku, ale hlavne na družné rozhovory. Aj pre nových klientov sa lavičky stali symbolom rodinnej atmosféry, nových priateľstiev a spomienok na tie lavičky, ktoré stáli na priedomí ich rodného domu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu lavičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Cieľom tohto projektu bolo zorganizovať stretnutie členov denných centier, ktoré im vynahradí mesiace v sociálnej izolácii, obnovu sociálnych kontaktov. Súčasťou boli športové aktivity, vedomostné súťaže, poradenstvo, cvičenie, zavŕšené hudobným programom a občerstvením. Stretnutie seniorov s názvom ,,Konečne spolu“ sa uskutočnilo dňa 7.9.2021 v Reštaurácii Rančík na Starohájskej 35 v Petržalke. Cieľovou skupinou boli petržalskí seniori – členovia denných centier, ktorých hneď na úvod privítal pán starosta Ján Hrčka a p. zástupkyňa starostu Jana Hrehorová. Celé podujatie moderovala p. Alica Donthová. Seniorov začlenili do skupín a na rôzne stanovištia: cvičenie jogy s cvičiteľkou, ktorá precvičovala rehabilitačné cviky pre uvoľnenie, hádzanie šípok na terč, hra petanque, stolný tenis, stretnutie so psychologičkou, ktorá seniorom zodpovedala na rôzne otázky ohľadom depresie, ako ďalej po covide, vedomostný kvíz spojený so súťažou. Na rôznych stanovištiach sa seniori postupne vymieňali. Počas podávania obeda začala hrať kapela Country Voice až do konca podujatia. Mestská časť Bratislava - Petržalka zabezpečila občerstvenie. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie akcie, personálne náklady na inštruktorku jogy a hudobnú produkciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € V rámci projektu pôsobilo v období júl - august 2021 v teréne 11 dobrovoľníkov, ktorí vykonávali osvetové aktivity pre seniorov. Osvetové aktivity boli zamerané na prevenciu voči infekčným ochoreniam, COVID 19, a na očkovanie proti nemu. V priebehu sledovaného obdobia vykonali dobrovoľníci viac ako 150 intervencií (prevažne osobných návštev klientov) a osvetových aktivít, ktorým venovali 378 hodín. V októbri 2021 nachystali, rozviezli a s pomocou dobrovoľníkov rozdali 75 balíkov humanitárnej pomoci pre 75 seniorov, ktoré boli distribuované do piatich lokalít za pomoci zdravotných mediátorov (Levoča, Hrabušice, Stráne pod Tatrami, Ľubica, Podhorany). Každý z balíku obsahoval trvanlivé potraviny (strukoviny, olej), čistiace a dezinfekčné prostriedky, prostriedky osobnej hygieny, kávu, vitamíny a potravinové doplnky a toaletný papier. Osem asistentov bolo vybavených tabletmi, ktoré im umožňujú efektívnejšie komunikovať medzi sebou, s projektovým tímom, vyhľadať a vyplniť rôzne žiadosti pre seba i seniorov, šíriť osvetu o očkovaní a o zdravom životnom štýle v starobe. Z projektovej dotácie bol zabezpečený mobilný internet pre 11 dobrovoľníkov na tri mesiace. Asistenti sa podieľali na organizácii dvoch spoločenských stretnutí pre seniorov, počas ktorých sa stretlo spolu 17 seniorov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických a ochranných prostriedkov, tablety a zabezpečenie internetu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, zomierajúcim. Víziou hospicu je vytvoriť pre pacientov prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť. Zámerom projektu bolo zvýšenie ochrany pacientov - najmä seniorov kúpou mobilných germicídnych žiaričov a súčasne sprostredkovať umierajúcim pacientom kontakt s najbližšími prostredníctvom elektroniky. Podarilo sa naplniť stanovené ciele. Realizátori znížili riziko nákazy covid 19 prostredníctvom zvýšenej dezinfekcie priestorov vďaka zakúpenej germicídnej lampe. Zakúpený tablet im pomohol rozšíriť možnosti kontaktovania zomierajúcich pacietov s rodinami - aj v prípadoch, že paralelne chceli viacerí pacienti zrealizovať videohovor. Finančné prostriedky boli použité na germicídny žiarič a kúpu tabletu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Zámerom projektu bolo vytvorenie záhradky z vyvýšených záhonov. Realizácia sa začala zakúpením 5 kusov vyvýšených záhonov, fólie a zeminy. Následne sa mužské osadenstvo zariadenia pustilo do montáže týchto záhonov a ich osadením na stanovené miesto. Záhony boli osadené okolo oddychovej zóny, kde trávia klienti aj návštevníci zariadenia najviac času. V rámci starostlivosti o vysadenú zeleninu viedli spoločné diskusie a každý chcel prispieť svojimi skúsenosťami. Už len pohľad na to, ako sa úrode darí, ich robil šťastnými. V takýchto chvíľach neraz zabudli na svoje neduhy, ktoré ich trápia. Spokojnosť klientov sa prenášala aj na zamestnancov. Spoločne sa im podarilo vytvoriť priestor na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času a tým aj udržiavanie zdravého životného štýlu. Aktívnejší klienti sa pravidelne starali o svoju záhradku, čím bola podporená ich mobilita. Starostlivosťou o zeleninu aj bylinky pookriali na tele aj na duši. Opäť nadobudli pocit užitočnosti, keď každý svojimi radami prispel k úspešnému rastu plodov. Najväčším potešením bol zber úrody a jej zužitkovanie pri tvorbe príloh, či pomazánok. Nič nechutí lepšie, ako to, čo si človek sám vypestuje, takto to zhodnotili klienti, keď si pochutnávali na svojej úrode a ponúkali aj iných. Spokojnosť klientov sa automaticky prenášala aj na zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na 5 ks vyvýšených záhonov, pomôcky na sadenie, na priesady a bylinky.
Spolu 47 000 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).