Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
41 573 193€ 35 952 639€ 34 788 836€ 40 553 973€ 26 555 944€ 27 440 660€ 16 412 417€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
42 117 976 € 36 011 935 € 34 808 121 € 40 553 973 € 26 555 944 € 27 440 654 € 16 559 576 € 2 430 588 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 572 988€ 35 951 317€ 34 788 836€ 40 500 924€ 26 509 388€ 27 321 912€ 16 376 958€ 2 131 903€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
205€ 1 322€ 300€ 23 941€ 35 459€ 297 767€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 167€ 33 333€ 47 882€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
539 616€ 59 296€ 19 285€ 52 749€ 13 223€ 46 919€ 147 159€ 918€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 460 456 € 35 568 430 € 33 459 369 € 37 882 056 € 25 152 068 € 26 093 337 € 16 042 089 € 2 149 692 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 274 174€ 33 424 344€ 32 575 975€ 37 222 274€ 24 450 978€ 25 412 589€ 15 585 506€ 2 032 144€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
108 065€ 146 466€ 66 934€ 63 803€ 73 144€ 90 066€ 5 819€ 201€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
528 596€ 404 597€ 415 132€ 270 903€ 249 379€ 289 666€ 117 919€ 34 195€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
480 041 € 314 865 € 289 923 € 286 449 € 288 472 € 219 445 € 65 258 € 28 881 €
16
E.1.
Mzdové náklady
349 272€ 228 617€ 206 250€ 207 163€ 209 395€ 158 708€ 48 268€ 21 362€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
118 602€ 77 727€ 73 195€ 71 375€ 70 432€ 55 481€ 16 990€ 7 519€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 167€ 8 521€ 10 478€ 7 911€ 8 645€ 5 256€
20
F.
Dane a poplatky
-5 315€ 28 178€ 3 481€ 546€ 39 365€ 379€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
48 652€ 27 950€ 9 000€ 16 413€ 19 944€ 32 828€ 15 174€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 652€ 27 950€ 9 000€ 16 413€ 19 944€ 32 828€ 15 174€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 703€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
821 861€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 243€ 400 169€ 98 924€ 21 668€ 9 083€ 48 364€ 252 413€ 54 271€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 657 520 € 443 505 € 1 348 752 € 2 671 917 € 1 403 876 € 1 347 317 € 517 487 € 280 896 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 662 358 € 1 977 232 € 1 730 795 € 2 944 244 € 1 735 887 € 1 553 532 € 703 173 € 363 130 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 421 € 6 € 692 € 529 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 421 € 6 € 692 € 529 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 421€ 6€ 692€ 529€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 489 € 18 635 € 311 555 € 29 224 € 45 294 € 34 931 € 9 084 € 5 772 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 € 482 € 3 763 € 6 098 € 14 991 € 5 812 € 3 895 € 2 366 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 651€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11€ 482€ 1 112€ 6 098€ 14 991€ 5 812€ 3 895€ 2 366€
52
O.
Kurzové straty
1€ 695€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 478€ 18 153€ 307 792€ 23 125€ 29 608€ 29 119€ 5 189€ 3 406€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-20 489 € -8 214 € -311 555 € -29 224 € -45 294 € -34 925 € -8 392 € -5 243 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 637 031 € 435 291 € 1 037 197 € 2 642 693 € 1 358 582 € 1 312 392 € 509 095 € 275 653 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
347 329 € 322 972 € 296 414 € 556 478 € 227 730 € 226 806 € 130 613 € 56 913 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
354 303€ 322 972€ 296 414€ 556 478€ 227 730€ 226 806€ 130 613€ 56 913€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 974€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
16 370€ 4 353€ 10 372€ 26 427€ 339 646€ 328 098€ 127 274€ 68 913€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 273 332 € 107 966 € 730 411 € 2 059 788 € 791 206 € 757 488 € 251 208 € 149 827 €