Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Youstice SK, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 000€ 26 923€ 23 929€ 27 002€ 4 503€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 000 € 28 678 € 23 976 € 35 375 € 215 311 € 197 516 € 15 000 € 15 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 000€ 26 923€ 23 929€ 27 002€ 4 503€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
210 164€ 182 334€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 373€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 755€ 47€ 644€ 182€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
281 602 € 279 189 € 182 615 € 184 807 € 457 313 € 407 010 € 3 007 € 3 133 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32€ 2 431€ 3 643€ 0€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
34 236€ 30 737€ 25 010€ 27 926€ 254 781€ 216 250€ 3 007€ 3 100€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
-2 444 € 1 024 € 80 € 183 722 € 184 906 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
-1 808€ 757€ 340€ 133 808€ 134 178€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
-636€ 267€ -260€ 45 504€ 46 484€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 410€ 4 244€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
167€ 2€ 51€ 483€ 320€ 0€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
247 043€ 247 043€ 155 224€ 147 158€ 15 604€ 1 402€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
247 043€ 247 043€ 155 224€ 147 158€ 15 604€ 1 402€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 409€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
153€ 2 368€ 1 357€ 834€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3€ 1 483€ 317€ 292€ 489€ 0€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-256 602 € -250 511 € -158 639 € -149 432 € -242 002 € -209 494 € 11 993 € 11 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-9 236 € -3 814 € -1 081 € -956 € -42 545 € -22 559 € 11 993 € 11 900 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
303 € 84 € 201 € 298 € 21 € 3 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
303 € 2 € 3 € 3 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
303€ 2€ 3€ 3€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
84€ 201€ 296€ 18€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 290 € 59 781 € 43 221 € 42 843 € 34 770 € 4 449 € 52 € 76 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
4 000€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 062 € 59 512 € 42 887 € 41 988 € 30 427 € 3 915 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
41 988€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33 062€ 59 512€ 42 887€ 30 427€ 3 915€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
30€ 5€ 4€ 586€ 74€ 251€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
198€ 264€ 330€ 269€ 269€ 283€ 52€ 76€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 987 € -59 697 € -43 020 € -42 843 € -34 472 € -4 428 € -49 € -76 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-289 589 € -310 208 € -201 659 € -192 275 € -276 474 € -213 922 € 11 944 € 11 791 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 961 € 2 627 € 96 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 961€ 2 627€ 96€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-289 589 € -310 208 € -201 659 € -193 235 € -277 434 € -214 883 € 9 317 € 11 695 €