Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
195 070 615€ 200 950 167€ 204 857 258€ 188 279 606€ 189 487 547€ 234 945 964€ 215 582 177€ 142 295 929€ 64 680 436€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
188 592 218€ 190 509 093€ 195 024 802€ 181 671 517€ 183 646 920€ 225 400 694€ 205 141 225€ 129 758 919€ 56 340 486€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 478 397 € 10 441 074 € 9 832 456 € 6 608 089 € 5 840 627 € 9 545 270 € 10 440 952 € 12 537 010 € 8 339 950 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 371 012 € 4 910 795 € 2 046 378 € 3 201 597 € 1 306 194 € 942 518 € 4 202 674 € 1 440 644 € 5 269 350 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 371 012€ 4 910 795€ 2 046 378€ 3 201 597€ 1 306 194€ 942 518€ 4 202 674€ 1 440 644€ 5 269 350€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 507 411 € 5 094 654 € 5 384 166 € 4 336 776 € 2 874 178 € 3 359 921 € 4 745 314 € 2 911 995 € 1 523 065 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 633€ 113 233€ 102 695€ 93 164€ 61 667€ 54 831€ 70 306€ 49 408€ 48 666€
10
B.2
Služby
4 458 778€ 4 981 421€ 5 281 471€ 4 243 612€ 2 812 511€ 3 305 090€ 4 675 008€ 2 862 587€ 1 474 399€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 341 998 € 10 257 215 € 6 494 668 € 5 472 910 € 4 272 643 € 7 127 867 € 9 898 312 € 11 065 659 € 12 086 235 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
999 205 € 1 888 770 € 1 765 704 € 1 430 959 € 961 713 € 836 143 € 704 199 € 525 890 € 411 883 €
13
C.1
Mzdové náklady
747 596€ 1 418 841€ 1 352 723€ 1 116 466€ 726 861€ 627 467€ 539 569€ 409 368€ 322 005€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
233 340€ 436 300€ 381 529€ 291 714€ 218 608€ 193 359€ 151 391€ 106 711€ 80 750€
16
C.4
Sociálne náklady
18 269€ 33 629€ 31 452€ 22 779€ 16 244€ 15 317€ 13 239€ 9 811€ 9 128€
17
D
Dane a poplatky
32 527€ 3 684€ 7 931€ 14 475€ 9 608€ 19 349€ 8 035€ 3 440€ 2 115€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 304€ 95 084€ 115 874€ 105 212€ 80 086€ 89 484€ 65 169€ 57 141€ 26 843€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 994€ 219 424€ 47 414€ 19 414€ 8 685€ 2 250€ 2 000€ 9 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 832€ 117 689€ 19 354€ 3 522€ 3 266€ 548€ 13 260€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 964€ 3 855€ 112 716€ 0€ -156€ -70€ 71€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 561€ 37 287€ 14 307€ 50 459€ 131 620€ 15 104€ 27 413€ 9 234€ 28 870€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
98 081€ 123 253€ 90 115€ 74 515€ 50 979€ 10 826€ 186 167€ 19 620€ 19 833€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 196 640 € 8 281 591 € 4 444 695 € 3 914 100 € 3 310 562 € 6 186 153 € 8 963 763 € 10 464 612 € 11 654 360 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 7 841€ 1 389 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 11 180€ 1 036 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
42 461€ 37 989€ 40 107€ 31 373€ 51 300€ 166 324€ 134 369€ 39 543€ 52 645€
39
N
Nákladové úroky
601 620€ 627 899€ 616 013€ 623 355€ 710 301€ 763 556€ 973 908€ 810 102€ 140 413€
40
XI.
Kurzové zisky
1 576€ 6 459€ 506€ 1 712€ 859€ 1 501€ 219 555€ 5 904€
41
O
Kurzové straty
4 278€ 12 081€ 5 018€ 7 419€ 21 771€ 295 248€ 101 015€ 491€ 14€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
496 790€ 656 974€ 633 857€ 627 461€ 657 296€ 279 098€ 88 643€ 55 005€ 29 312€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 058 651 € -1 252 506 € -1 214 275 € -1 225 150 € -1 337 209 € -1 170 077 € -809 642 € -823 490 € 235 906 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 137 989 € 7 029 085 € 3 230 420 € 2 688 950 € 1 973 353 € 5 016 076 € 8 154 121 € 9 641 122 € 11 890 266 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
259 722 € 1 492 689 € 720 290 € 620 166 € 439 058 € 1 131 446 € 1 576 349 € 1 834 829 € 2 260 690 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
251 211€ 1 496 939€ 722 561€ 614 415€ 444 824€ 1 127 988€ 1 580 603€ 1 830 602€ 2 262 269€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
8 511€ -4 250€ -2 271€ 5 751€ -5 766€ 3 458€ -4 254€ 4 227€ -1 579€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
878 267 € 5 536 396 € 2 510 130 € 2 068 784 € 1 534 295 € 3 884 630 € 6 577 772 € 7 806 293 € 9 629 576 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 137 989 € 7 029 085 € 3 230 420 € 2 688 950 € 1 973 353 € 5 016 076 € 8 154 121 € 9 641 122 € 11 890 266 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
878 267 € 5 536 396 € 2 510 130 € 2 068 784 € 1 534 295 € 3 884 630 € 6 577 772 € 7 806 293 € 9 629 576 €