Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 860 186 € 30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 857 700 € 1 806 562 € 2 045 671 € 12 866 575 € 29 030 599 € 26 160 821 € 3 749 358 € 2 173 354 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 842 € 12 981 € 31 620 € 40 268 € 57 919 € 43 931 €
005
A.I.2
Software
2 842€ 12 981€ 31 620€ 40 268€ 57 919€ 43 931€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
763 768 € 987 239 € 1 039 312 € 619 776 € 612 998 € 778 797 € 866 840 € 737 684 €
012
A.II.1
Pozemky
87 124€ 87 124€ 87 124€ 87 123€ 87 124€ 87 124€ 87 124€ 1 523€
013
A.II.2
Stavby
185 307€ 210 291€ 235 275€ 260 259€ 285 243€ 310 227€ 335 212€ 340 723€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
461 182€ 637 517€ 307 454€ 148 283€ 155 168€ 178 974€ 248 097€ 216 221€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
30 155€ 44 807€ 59 459€ 74 111€ 85 463€ 61 417€ 56 457€ 63 934€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 500€ 50 000€ 50 000€ 141 055€ 139 950€ 115 283€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
300 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 093 932 € 819 323 € 1 003 517 € 12 233 818 € 28 385 981 € 25 341 756 € 2 824 599 € 1 391 739 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
661 143€ 765 135€ 914 266€ 643 130€ 14 507 043€ 20 664 568€ 947 411€ 1 146 301€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 416 851€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
15 938€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
15 938€ 54 188€ 92 438€ 130 688€ 168 938€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 960 000€ 13 060 000€ 4 150 000€ 970 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
38 250€ 35 063€ 538 250€ 688 250€ 358 250€ 907 188€ 245 438€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 740 087 € 27 912 278 € 34 344 645 € 46 455 334 € 30 038 616 € 50 845 089 € 34 381 621 € 30 366 559 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
169 716 € 942 273 € 852 470 € 29 294 € 27 509 € 13 531 € 3 475 € 1 959 €
035
B.I.1
Materiál
831€ 858€ 756€ 712€ 702€ 484€ 453€ 459€
039
B.I.5
Tovar
168 885€ 941 415€ 851 714€ 28 582€ 26 807€ 13 047€ 3 022€ 1 500€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
934 826 € 1 569 272 € 2 123 012 € 1 980 972 € 1 660 892 € 1 179 422 € 1 011 458 € 2 856 648 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
676 683 € 1 306 182 € 1 867 936 € 1 225 157 € 1 317 323 € 959 820 € 794 731 € 2 327 345 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
676 683€ 1 306 182€ 1 867 936€ 1 225 157€ 1 317 323€ 959 820€ 794 731€ 2 327 345€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
238 756€ 232 415€ 226 074€ 722 860€ 340 701€ 216 727€ 216 727€ 529 303€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
19 387€ 30 675€ 29 002€ 32 955€ 2 868€ 2 875€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 508 961 € 20 808 961 € 27 502 768 € 22 446 784 € 21 342 413 € 18 096 459 € 21 708 378 € 22 092 414 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 343 122 € 20 792 349 € 26 872 629 € 20 576 454 € 20 707 523 € 10 649 458 € 13 919 176 € 13 018 737 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
726 284€ 314 050€ 313 588€ 308 906€ 655 537€ 474 235€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
311 539€ 630€ 183 433€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 305 299€ 20 478 299€ 26 559 041€ 20 267 548€ 20 051 356€ 9 991 790€ 13 919 176€ 13 018 737€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
121 168€ 84 878€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
27€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
161 422€ 35 570€ 1 560 129€ 122 224€ 284 935€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 390€ 16 612€ 594 569€ 189 033€ 427 788€ 7 162 066€ 7 789 202€ 9 073 677€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 126 584 € 4 591 772 € 3 866 395 € 21 998 284 € 7 007 802 € 31 555 677 € 11 658 310 € 5 415 538 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 091€ 19 513€ 16 418€ 15 674€ 20 986€ 15 815€ 17 639€ 12 701€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 110 493€ 4 572 259€ 3 849 977€ 21 982 610€ 6 986 816€ 31 539 862€ 11 640 671€ 5 402 837€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
262 399 € 671 705 € 1 200 283 € 1 773 609 € 1 244 784 € 917 198 € 173 714 € 294 639 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 462€ 27€ 375 604€ 770 450€ 1 522€ 89€ 810€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
160 391€ 533 782€ 532 896€ 668 293€ 115 770€ 119 716€ 89 027€ 106 365€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
100 546€ 137 896€ 291 783€ 334 866€ 1 127 492€ 797 393€ 83 877€ 188 274€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 860 186 € 30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 007 329 € 13 618 766 € 16 936 164 € 19 602 295 € 33 204 113 € 43 513 231 € 21 871 074 € 14 183 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
085
A.II
Emisné ážio
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 321 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 321 € 3 321 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 321€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 321€ 3 321€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
801 620 € 688 761 € 810 392 € 539 255 € 7 378 394 € 13 534 442 € 817 560 € 984 665 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
801 620€ 688 761€ 810 392€ 539 255€ 7 378 394€ 13 534 442€ 817 560€ 984 665€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 705 073 € 6 185 089 € 9 900 843 € 11 577 819 € 14 032 748 € 21 013 674 € 12 532 776 € 6 895 827 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 705 073€ 6 185 089€ 9 900 843€ 11 577 819€ 14 032 748€ 21 013 674€ 12 532 776€ 6 895 827€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 460 795 € 6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 847 185 € 16 771 244 € 20 648 740 € 41 493 223 € 27 103 057 € 34 041 148 € 16 350 315 € 18 342 547 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 138 898 € 137 951 € 136 074 € 4 889 882 € 11 723 369 € 72 198 € 18 307 € 33 940 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
123 133 € 123 133 € 123 133 € 114 433 € 114 433 € 65 000 € 12 130 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 133€ 123 133€ 123 133€ 114 433€ 114 433€ 65 000€ 12 130€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
800 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
200 000€ 4 764 844€ 11 600 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 765€ 14 818€ 12 941€ 10 605€ 8 936€ 7 198€ 6 223€ 5 043€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
12 084€ 16 767€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 487 784 € 16 553 431 € 20 446 465 € 36 534 984 € 15 321 638 € 33 916 621 € 16 289 110 € 18 271 629 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 926 935 € 16 116 305 € 19 888 514 € 15 818 634 € 14 768 472 € 9 186 387 € 9 180 326 € 9 523 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
394 494€ 576 000€ 576 000€ 576 000€ 588 000€ 600 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
576 000€ 204 000€ 204 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 956 441€ 15 540 305€ 19 312 514€ 15 242 634€ 13 976 472€ 8 382 387€ 9 180 326€ 9 523 324€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
129 707€ 344 276€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
273€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
275€ 5 466 616€ 5 466 341€ 7 466 341€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
80 129€ 78 326€ 76 699€ 123 147€ 116 757€ 27 542€ 58 055€ 50 107€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 030€ 49 213€ 48 741€ 82 425€ 62 370€ 43 202€ 35 704€ 31 515€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
422 120€ 303 092€ 414 297€ 483 079€ 371 649€ 284 440€ 1 204 348€ 1 199 391€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 297€ 6 495€ 18 214€ 20 027 699€ 2 115€ 18 778 727€ 60€ 951€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
61 519 € 79 387 € 66 138 € 68 156 € 57 995 € 52 144 € 42 443 € 36 978 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
52 619€ 69 987€ 58 338€ 61 256€ 51 345€ 45 794€ 42 443€ 36 978€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 900€ 9 400€ 7 800€ 6 900€ 6 650€ 6 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 158 984€ 475€ 63€ 201€ 55€ 185€ 455€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 672 € 535 € 5 695 € 6 829 € 368 729 € 83 304 € 308 396 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 672€ 535€ 5 695€ 6 829€ 368 729€ 83 304€ 308 396€