Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ) [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.03.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
59 216 € 584 730 € 1 828 916 € 1 621 692 € 1 463 192 € 2 063 622 € 805 667 € 2 758 865 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
59 216€ 584 730€ 1 828 916€ 1 621 692€ 1 463 192€ 2 024 124€ 805 667€ 2 728 417€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
39 498€ 0€ 30 448€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
159 610 € 387 145 € 552 676 € 783 558 € 515 058 € 1 183 402 € 548 045 € 2 122 564 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
44 335€ 124 347€ 109 817€ 213 120€ 183 024€ 340 620€ 234 571€ 478 799€
10
B.2
Služby
111 150€ 256 733€ 442 859€ 570 438€ 332 034€ 842 782€ 313 474€ 1 643 765€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-100 394 € 197 585 € 1 276 240 € 838 134 € 948 134 € 880 220 € 257 622 € 636 301 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
204 281 € 589 021 € 745 192 € 690 008 € 904 681 € 1 233 093 € 1 069 030 € 1 086 488 €
13
C.1
Mzdové náklady
96 670€ 382 189€ 507 830€ 454 035€ 613 315€ 843 759€ 705 248€ 749 186€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 449€ 31 793€ 23 531€ 21 020€ 19 276€ 21 020€ 20 849€ 20 647€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
47 685€ 156 868€ 184 857€ 176 237€ 211 625€ 303 412€ 241 487€ 257 441€
16
C.4
Sociálne náklady
52 477€ 18 171€ 28 974€ 38 716€ 60 465€ 64 902€ 101 446€ 59 214€
17
D
Dane a poplatky
11 456€ 52 589€ 51 996€ 62 238€ 59 860€ 72 518€ 57 613€ 66 784€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
79 538€ 544 019€ 280 428€ 276 587€ 296 269€ 453 423€ 553 304€ 639 172€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 156€ 484 648€ 31 419€ 367 188€ 332 502€ 1 074 904€ 965 458€ 622 461€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
240 573€ 97 281€ 82 908€ 422 896€ 1 047 262€ 536 185€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-8 924€ 94 417€ 9 534€ -13 097€ 396 722€ -5 424€ 39 032€ 17 349€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 940€ 31 210€ 41 265€ 207 692€ 40 238€ 60 104€ 1 438 003€ 452 648€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-88 189€ 3 403 054€ 42 007€ 86 223€ 95 632€ 54 170€ 1 408 008€ 343 398€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-253 460 € -4 210 230 € 219 767 € 213 774 € -515 198 € -215 448 € -1 513 166 € -977 966 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 232€ 1€ 12€ 1 473€ 144€ 128€
39
N
Nákladové úroky
503€ 1 930€ 3 294€ 4 334€ 1 404€ 19 681€ 8 948€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 0€ 985€ 1 792€ 0€ 1€
41
O
Kurzové straty
8€ 2€ 1 302€ 169€ 118€ 77€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 758€ 5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
534€ 371€ 1 473€ 908€ 968€ 1 269€ 4 855€ 6 558€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-539 € -874 € -4 473 € -2 612 € -4 423 € 520 € -24 392 € -15 377 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-253 999 € -4 211 104 € 215 294 € 211 162 € -519 621 € -214 928 € -1 537 558 € -993 343 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-249 184 € 12 276 € 149 882 € 2 880 € -64 305 € -14 328 € -39 230 € 102 056 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 0€ 460€ 107 653€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-249 184€ 12 276€ 147 002€ -67 185€ -14 328€ -39 690€ -5 597€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 815 € -4 223 380 € 65 412 € 208 282 € -455 316 € -200 600 € -1 498 328 € -1 095 399 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 529€
53
T
Mimoriadne náklady
1 160€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
369 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
369 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-253 999 € -4 211 104 € 215 294 € 211 162 € -519 621 € -214 928 € -1 537 189 € -993 343 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 815 € -4 223 380 € 65 412 € 208 282 € -455 316 € -200 600 € -1 497 959 € -1 095 399 €