Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plavecká akadémia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
206 908 € 360 657 € 332 451 € 226 865 € 203 152 € 192 069 € 230 059 € 210 581 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
397€ 1 831€ 1 933€ 9 666€ 19 260€ 20 171€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 790€ 360 625€ 330 616€ 219 573€ 199 799€ 171 598€ 209 622€ 189 093€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10€ 500€ 817€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 118€ 32€ 1 428€ 5 461€ 1 420€ 10 305€ 1 177€ 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
194 170 € 291 756 € 312 218 € 196 469 € 192 336 € 202 427 € 322 554 € 255 333 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 442€ 3 586€ 7 495€ 13 710€ 16 973€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
76 595€ 108 295€ 124 110€ 64 064€ 69 056€ 76 818€ 104 447€ 83 697€
11
C.
Služby
106 724€ 173 759€ 178 838€ 121 842€ 107 712€ 107 135€ 126 616€ 91 163€
12
D.
Osobné náklady
69 268€ 47 119€
13
E.
Dane a poplatky
89€ 2€ 70€ 294€ 184€ 365€ 466€ 548€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 077€ 8 719€ 5 314€ 3 386€ 10 295€ 7 382€ 5 366€ 3 148€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 250€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
685€ 981€ 3 886€ 1 441€ 1 503€ 3 232€ 2 681€ 1 435€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
12 738 € 68 901 € 20 233 € 30 396 € 10 816 € -10 358 € -92 495 € -44 752 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
14 471 € 78 571 € 28 065 € 30 056 € 21 378 € -10 184 € -15 891 € 17 431 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 € 5 € 330 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
3€ 5€ 330€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 455 € 7 941 € 4 107 € 2 021 € 2 182 € 3 525 € 4 758 € 6 933 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 813€ 7 187€ 3 331€ 1 148€ 1 720€ 2 566€ 3 726€ 4 361€
32
N.
Kurzové straty
2€ 274€ 1€ 117€ 26€ 3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
642€ 754€ 774€ 599€ 461€ 842€ 1 006€ 2 569€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 455 € -7 941 € -4 107 € -2 018 € -2 182 € -3 520 € -4 428 € -6 931 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 283 € 60 960 € 16 126 € 28 378 € 8 634 € -13 878 € -96 923 € -51 683 €
36
P.
Daň z príjmov
555€ 9 556€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 728 € 51 404 € 15 166 € 27 418 € 7 674 € -14 838 € -97 883 € -51 683 €