Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bezručová Invest, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 599 926 € 182 283 € 74 369 € 52 974 € 127 287 € 67 856 € 16 051 € 8 504 707 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
8 500 564€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 963 546€ 143 225€ 72 867€ 46 582€ 62 612€ 67 853€ 16 048€ 4 143€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-22 388 062€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
44 978€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 442€ 39 058€ 1 502€ 6 392€ 19 697€ 3€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
-242 612 € 330 729 € 273 226 € 299 479 € 356 910 € 222 628 € 70 348 € 15 583 331 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 541 099€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 628€ 5 521€ 3 970€ 4 948€ 8 261€ 6 322€ 3 784€ 3 246€
11
C.
Služby
-411 383€ 175 204€ 38 104€ 47 998€ 69 101€ 66 083€ 27 844€ 22 213€
12
D.
Osobné náklady
95 680€ 107 527€ 178 922€ 202 832€ 201 167€ 142 775€ 36 072€
13
E.
Dane a poplatky
40 756€ 30 552€ 30 248€ 29 270€ 466€ 403€ 222€ 23 407€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 476€ 2 753€ 6 057€ 6 379€ 7 163€ 5 979€ 2 285€ -10 758€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
69 195€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
8 680€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 231€ 9 172€ 7 245€ 8 052€ 1 557€ 1 066€ 141€ 4 124€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 842 538 € -148 446 € -198 857 € -246 505 € -229 623 € -154 772 € -54 297 € -7 078 624 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 972 239 € -37 500 € 30 793 € -6 364 € -14 750 € -4 552 € -15 580 € -7 061 851 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 193 € 5 € 3 € 3 € 4 € 3 € 2 € 11 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 193€ 5€ 3€ 3€ 4€ 3€ 2€ 11€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
481 799 € 56 773 € 43 610 € 28 507 € 72 519 € 73 266 € 48 716 € 26 455 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
449 074€ 31 828€ 31 705€ 19 426€ 46 723€ 73 068€ 48 546€ 26 291€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 725€ 24 945€ 11 905€ 9 081€ 25 796€ 198€ 170€ 164€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-479 606 € -56 768 € -43 607 € -28 504 € -72 515 € -73 263 € -48 714 € -26 444 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 362 932 € -205 214 € -242 464 € -275 009 € -302 138 € -228 035 € -103 011 € -7 105 068 €
36
P.
Daň z príjmov
475 590€ 960€ 960€ 960€ 960€ 2€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 887 342 € -205 214 € -242 464 € -275 969 € -303 098 € -228 995 € -103 971 € -7 105 070 €