Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 255 482€ 25 880 379€ 33 139 784€ 30 418 918€ 36 652 937€ 24 525 976€ 20 004 579€ 19 572 288€ 23 932 175€ 18 200 902€ 14 504 611€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 194 238€ 25 857 873€ 33 140 809€ 30 374 293€ 36 617 305€ 24 514 051€ 20 007 447€ 19 595 338€ 24 485 339€ 19 459 746€ 17 344 120€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
61 244 € 22 506 € -1 025 € 44 625 € 35 632 € 11 925 € -2 868 € -23 050 € -553 164 € -1 258 844 € -2 839 509 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 858 750 € 8 126 794 € 7 695 351 € 7 171 142 € 6 919 809 € 6 351 415 € 4 601 826 € 4 366 340 € 3 852 073 € 2 889 011 € 2 499 565 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 858 750€ 8 126 794€ 7 695 351€ 7 171 142€ 6 919 809€ 6 351 415€ 4 601 826€ 4 366 340€ 3 852 073€ 2 889 011€ 2 499 565€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
951 053 € 914 904 € 947 863 € 758 305 € 674 439 € 557 719 € 390 613 € 982 088 € 632 868 € 602 756 € 804 330 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 682€ 9 745€ 16 594€ 17 259€ 19 366€ 20 837€ 18 749€ 17 746€ 26 659€ 17 189€ 20 406€
10
B.2
Služby
903 371€ 923 613€ 912 815€ 741 046€ 655 073€ 536 882€ 371 864€ 964 342€ 606 209€ 585 567€ 783 924€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 968 941 € 7 234 396 € 6 746 463 € 6 457 462 € 6 281 002 € 5 805 621 € 4 208 345 € 3 361 202 € 2 666 041 € 1 027 411 € -1 144 274 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
414 210 € 372 681 € 372 617 € 429 843 € 409 086 € 394 829 € 383 856 € 367 132 € 399 859 € 333 124 € 217 572 €
13
C.1
Mzdové náklady
300 414€ 268 778€ 272 598€ 324 686€ 309 764€ 303 862€ 281 088€ 290 997€ 317 026€ 249 098€ 172 215€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
106 940€ 97 583€ 94 869€ 99 482€ 93 708€ 85 318€ 97 364€ 70 242€ 75 189€ 65 558€ 39 306€
16
C.4
Sociálne náklady
6 856€ 6 320€ 5 150€ 5 675€ 5 614€ 5 649€ 5 404€ 5 893€ 7 644€ 18 468€ 6 051€
17
D
Dane a poplatky
10 366€ 5 081€ 5 884€ 3 356€ 1 972€ 448 675€ 334 551€ 89 842€ 31 075€ 71 674€ 79 425€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 447 247€ 6 691 838€ 6 390 934€ 6 033 266€ 5 864 823€ 5 031 491€ 3 493 042€ 3 440 063€ 2 765 848€ 1 890 271€ 3 595 354€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 222 113€ 7 935 028€ 5 322 325€ 4 067 938€ 6 632 852€ 2 348 890€ 2 890 040€ 3 196 068€ 2 622 280€ 663 018€ 1 301 197€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 244 989€ 7 941 835€ 5 338 223€ 4 005 830€ 6 601 447€ 2 330 375€ 2 785 376€ 2 805 873€ 2 349 492€ 248 256€ 964 168€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-8 761€ 39 728€ 65 351€ 6 533€ 38 392€ -22 909€ -300 286€ 197 843€ -278 919€ 7 316 353€ 599 149€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 802 828€ 1 955 788€ 2 178 022€ 1 685 475€ 1 971 249€ 1 561 995€ 927 271€ 2 304 511€ 1 776 179€ 2 764 121€ 6 137 052€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 350 600€ 1 476 092€ 1 652 560€ 1 276 551€ 1 617 185€ 1 322 209€ 654 336€ 1 693 204€ 909 602€ 793 539€ 1 806 694€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
535 231 € 597 957 € 421 241 € 455 496 € 352 198 € 211 836 € 674 781 € 267 824 € 887 543 € -6 198 667 € -968 387 €
38
X.
Výnosové úroky
1 250 423€ 1 353 611€ 1 574 941€ 1 760 490€ 1 841 362€ 1 817 600€ 1 781 766€ 2 036 484€ 2 401 272€ 2 551 522€ 3 759 189€
39
N
Nákladové úroky
257 383€ 326 293€ 447 338€ 555 519€ 677 125€ 814 555€ 972 547€ 1 337 194€ 1 697 168€ 2 009 206€ 3 405 500€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ -1€ 1€ 130€ 2€ 267€ 7€ 8 255€
41
O
Kurzové straty
2 274€ 2 934€ 2 760€ 2 929€ 4 534€ 3 336€ 1 804€ 6 314€ 3 358€ 2 889€ 7 387€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
19€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 813€ 4 144€ 3 706€ 4 050€ 3 972€ 4 026€ 3 863€ 4 093€ 1 632€ 1 509€ 1 665€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
986 953 € 1 020 240 € 1 121 137 € 1 197 992 € 1 155 730 € 995 684 € 803 682 € 688 885 € 699 381 € 537 925 € 352 911 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 522 184 € 1 618 197 € 1 542 378 € 1 653 488 € 1 507 928 € 1 207 520 € 1 478 463 € 956 709 € 1 586 924 € -5 660 742 € -615 476 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
327 154 € 343 962 € 318 658 € 363 764 € 341 050 € 279 132 € 1 € -499 989 € 3 € 349 878 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
315 327€ 353 731€ 233 303€ 158 933€ 2 882€ 2 882€ 1€ 11€ 3€ 129 965€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
11 827€ -9 769€ 85 355€ 204 831€ 338 168€ 276 250€ 0€ -500 000€ 219 913€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 195 030 € 1 274 235 € 1 223 720 € 1 289 724 € 1 166 878 € 928 388 € 1 478 462 € 1 456 698 € 1 586 921 € -5 660 742 € -965 354 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 542€ 5 872€ 11 197€
53
T
Mimoriadne náklady
7 477€ 10 326€ 6 705€ 5 834€ 518€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-3 935 € -4 454 € 4 492 € -5 834 € -518 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-3 935 € -4 454 € 4 492 € -5 834 € -518 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 522 184 € 1 618 197 € 1 542 378 € 1 653 488 € 1 507 928 € 1 207 520 € 1 474 528 € 952 255 € 1 591 416 € -5 666 576 € -615 994 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 195 030 € 1 274 235 € 1 223 720 € 1 289 724 € 1 166 878 € 928 388 € 1 474 527 € 1 452 244 € 1 591 413 € -5 666 576 € -965 872 €