Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 954€ 13 480€ 31 646€ 51 368€ 39 695€ 12 889€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
433 053 € 446 031 € 495 990 € 430 427 € 456 621 € 431 214 € 600 036 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
63 005 € 54 321 € 64 369 € 82 707 € 91 833 € 64 680 € 75 804 €
032
B.I.1
Materiál
372€ 268€ 196€ 118€
036
B.I.5
Tovar
53 949€ 64 101€ 82 511€ 91 715€ 64 680€ 75 804€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
335 436 € 328 967 € 358 563 € 311 513 € 332 340 € 327 566 € 463 572 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
48 319€ 54 634€ 57 584€ 38 621€ 40 152€ 26 023€ 28 092€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
257 826€ 281 034€ 257 804€ 282 240€ 240 646€ 431 026€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 875€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 815€ 2 231€ 14 913€ 3 987€ 60 897€ 4 422€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
281 242€ 12 692€ 17 714€ 175€ 5 961€ 32€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
34 612 € 62 743 € 73 058 € 36 207 € 32 448 € 38 968 € 60 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
34 612€ 21 171€ 62 866€ 6 640€ 3 567€ 4 085€ 17 094€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 572€ 10 192€ 29 567€ 28 881€ 34 883€ 43 566€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 078 € 3 935 € 3 541 € 3 798 € 2 574 € 140 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 078€ 3 935€ 3 541€ 1 647€ 2 574€ 140€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 151€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-92 999 € -96 199 € -68 839 € -90 223 € -120 548 € -120 004 € -61 581 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-104 462 € -76 141 € -97 525 € -127 850 € -136 765 € -68 883 € 5 092 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 624€ 39 240€ 8 915€ 5 092€ 5 092€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-136 765€ -136 765€ -136 765€ -136 765€ -73 975€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 160 € -27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 € -73 975 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
526 052 € 547 262 € 582 244 € 554 128 € 629 862 € 589 340 € 668 828 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
735 € 605 € 2 246 € 1 399 € 858 € 803 € 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
735€ 605€ 2 246€ 1 399€ 858€ 803€ 399€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
264 € 305 € 256 € 212 € 166 € 26 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 305€ 256€ 212€ 166€ 26€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
525 317 € 543 686 € 562 199 € 552 473 € 628 792 € 588 371 € 668 403 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
519 787€ 537 185€ 556 033€ 547 217€ 614 145€ 582 272€ 607 317€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
116€ 1 868€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
580€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
910€ 224€ 447€ 447€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 799€ 2 979€ 4 040€ 3 138€ 4 067€ 3 370€ 2 553€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 502€ 1 741€ 1 741€ 2 176€ 1 773€ 1 385€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 151€ 1 110€ 385€ 377€ 8 180€ 393€ 56 483€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-1 650€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 707 € 17 494 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 707€ 17 494€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 709 € 2 473 € 4 147 € 5 818 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
910€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
799€ 2 473€ 4 147€ 5 818€