Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 954€ 13 480€ 31 646€ 51 368€ 39 695€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
446 031 € 495 990 € 430 427 € 456 621 € 431 214 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
54 321 € 64 369 € 82 707 € 91 833 € 64 680 €
035
B.I.1
Materiál
372€ 268€ 196€ 118€
039
B.I.5
Tovar
53 949€ 64 101€ 82 511€ 91 715€ 64 680€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
328 967 € 358 563 € 311 513 € 332 340 € 327 566 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
54 634 € 57 584 € 38 621 € 40 152 € 26 023 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
54 634€ 57 584€ 38 621€ 40 152€ 26 023€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
257 826€ 281 034€ 257 804€ 282 240€ 240 646€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 815€ 2 231€ 14 913€ 3 987€ 60 897€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 692€ 17 714€ 175€ 5 961€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
62 743 € 73 058 € 36 207 € 32 448 € 38 968 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 171€ 62 866€ 6 640€ 3 567€ 4 085€
073
B.V.2.
Účty v bankách
41 572€ 10 192€ 29 567€ 28 881€ 34 883€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 078 € 3 935 € 3 541 € 3 798 € 2 574 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 078€ 3 935€ 3 541€ 1 647€ 2 574€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 151€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-96 199 € -68 839 € -90 223 € -120 548 € -120 004 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-76 141 € -97 525 € -127 850 € -136 765 € -68 883 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 624€ 39 240€ 8 915€ 5 092€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-136 765€ -136 765€ -136 765€ -136 765€ -73 975€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
547 262 € 582 244 € 554 128 € 629 862 € 589 340 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
264 € 305 € 256 € 212 € 166 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 305€ 256€ 212€ 166€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
543 686 € 562 199 € 552 473 € 628 792 € 588 371 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
537 185 € 556 033 € 547 217 € 614 145 € 582 388 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
537 185€ 556 033€ 547 217€ 614 145€ 582 388€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
910€ 224€ 447€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 979€ 4 040€ 3 138€ 4 067€ 3 370€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 502€ 1 741€ 1 741€ 2 176€ 1 773€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 110€ 385€ 377€ 8 180€ 393€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
605 € 2 246 € 1 399 € 858 € 803 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
605€ 2 246€ 1 399€ 858€ 803€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 707€ 17 494€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 709 € 2 473 € 4 147 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
910€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
799€ 2 473€ 4 147€