Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
107 565 € 433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 358 € 3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
11 358 € 3 954 € 13 480 € 31 646 € 51 368 € 39 695 € 12 889 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 358€ 3 954€ 13 480€ 31 646€ 51 368€ 39 695€ 12 889€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
96 207 € 433 053 € 446 031 € 495 990 € 430 427 € 456 621 € 431 214 € 600 036 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
53 166 € 63 005 € 54 321 € 64 369 € 82 707 € 91 833 € 64 680 € 75 804 €
032
B.I.1
Materiál
372€ 268€ 196€ 118€
036
B.I.5
Tovar
53 949€ 64 101€ 82 511€ 91 715€ 64 680€ 75 804€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
19 891 € 335 436 € 328 967 € 358 563 € 311 513 € 332 340 € 327 566 € 463 572 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 701€ 48 319€ 54 634€ 57 584€ 38 621€ 40 152€ 26 023€ 28 092€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
257 826€ 281 034€ 257 804€ 282 240€ 240 646€ 431 026€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
733€ 5 875€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 815€ 2 231€ 14 913€ 3 987€ 60 897€ 4 422€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 457€ 281 242€ 12 692€ 17 714€ 175€ 5 961€ 32€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
23 150 € 34 612 € 62 743 € 73 058 € 36 207 € 32 448 € 38 968 € 60 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 150€ 34 612€ 21 171€ 62 866€ 6 640€ 3 567€ 4 085€ 17 094€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 572€ 10 192€ 29 567€ 28 881€ 34 883€ 43 566€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 078 € 3 935 € 3 541 € 3 798 € 2 574 € 140 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 078€ 3 935€ 3 541€ 1 647€ 2 574€ 140€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 151€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
107 565 € 433 053 € 451 063 € 513 405 € 465 614 € 511 787 € 473 483 € 613 065 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
65 508 € -92 999 € -96 199 € -68 839 € -90 223 € -120 548 € -120 004 € -61 581 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
442 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-382 679 € -104 462 € -76 141 € -97 525 € -127 850 € -136 765 € -68 883 € 5 092 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 624€ 39 240€ 8 915€ 5 092€ 5 092€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-136 765€ -136 765€ -136 765€ -136 765€ -73 975€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 € -73 975 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
42 057 € 526 052 € 547 262 € 582 244 € 554 128 € 629 862 € 589 340 € 668 828 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 957 € 735 € 605 € 2 246 € 1 399 € 858 € 803 € 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 957€ 735€ 605€ 2 246€ 1 399€ 858€ 803€ 399€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
222 € 264 € 305 € 256 € 212 € 166 € 26 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 305€ 256€ 212€ 166€ 26€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
39 878 € 525 317 € 543 686 € 562 199 € 552 473 € 628 792 € 588 371 € 668 403 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 687€ 519 787€ 537 185€ 556 033€ 547 217€ 614 145€ 582 272€ 607 317€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
116€ 1 868€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 430€ 580€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
910€ 224€ 447€ 447€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 293€ 3 799€ 2 979€ 4 040€ 3 138€ 4 067€ 3 370€ 2 553€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 502€ 1 741€ 1 741€ 2 176€ 1 773€ 1 385€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 468€ 1 151€ 1 110€ 385€ 377€ 8 180€ 393€ 56 483€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-1 650€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 707 € 17 494 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 707€ 17 494€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 709 € 2 473 € 4 147 € 5 818 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
910€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
799€ 2 473€ 4 147€ 5 818€