Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Interiéry Riljak, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
251 720€ 343 836€ 348 533€ 398 355€ 495 965€ 418 895€ 322 074€ 253 623€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 197€ 217 482€ 221 484€ 237 134€ 304 132€ 261 000€ 210 952€ 174 778€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
112 523 € 126 354 € 127 049 € 161 221 € 191 833 € 157 895 € 111 122 € 78 845 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 609 € 911 € 687 € 18 300 € 4 099 € 1 651 € 3 277 € 6 067 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 609€ 911€ 687€ 18 300€ 4 099€ 1 651€ 3 277€ 6 067€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 029 € 53 171 € 83 017 € 69 857 € 82 428 € 79 698 € 86 091 € 52 708 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 334€ 13 713€ 19 294€ 23 293€ 25 158€ 25 611€ 25 099€ 19 153€
10
B.2
Služby
7 695€ 39 458€ 63 723€ 46 564€ 57 270€ 54 087€ 60 992€ 33 555€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
94 103 € 74 094 € 44 719 € 109 664 € 113 504 € 79 848 € 28 308 € 32 204 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
74 951 € 58 534 € 64 683 € 64 796 € 60 499 € 45 197 € 58 547 € 26 321 €
13
C.1
Mzdové náklady
45 497€ 46 065€ 41 993€ 33 620€ 42 208€ 19 077€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 789€ 15 803€ 14 170€ 9 750€ 13 601€ 6 087€
16
C.4
Sociálne náklady
3 397€ 2 928€ 4 336€ 1 827€ 2 738€ 1 157€
17
D
Dane a poplatky
923€ 687€ 1 096€ 1 668€ 1 583€ 1 819€ 2 373€ 1 164€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 042€ 3 954€ 9 526€ 18 166€ 19 722€ 15 463€ 10 494€ 1 519€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 250€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 614€ 275€ 18 264€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 017€ 982€ 12 807€ 1 416€ 4 088€ 7 346€ 7 195€ 1 761€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 693€ 6 817€ 3 538€ 6 646€ 3 329€ 6 853€ 7 367€ 549€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 511 € -106 € -32 681 € 19 804 € 32 184 € 17 862 € -43 278 € -13 852 €
38
X.
Výnosové úroky
8 660€ 5 198€ 7 358€ 6 728€ 7 678€ 6 649€ 12 565€
39
N
Nákladové úroky
4€ 20€ 13€ 111€
40
XI.
Kurzové zisky
566€ 283€ 2 303€ 1 262€ 1 362€ 3 289€ 1 421€ 2 773€
41
O
Kurzové straty
1 811€ 3 177€ 856€ 1 686€ 3 905€ 2 913€ 1 114€ 2 007€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
98€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 382€ 1 594€ 1 304€ 1 344€ 1 619€ 1 130€ 1 143€ 728€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 627 € 4 266 € 5 321 € 5 577 € 2 455 € 6 924 € 5 813 € 12 603 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 25 381 € 34 639 € 24 786 € -37 465 € -1 249 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 997 € 4 314 € 15 871 € 20 958 € 72 726 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 997€ 4 314€ 15 871€ 20 958€ 72 726€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 € -73 975 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 25 381 € 34 639 € 24 786 € -37 465 € -1 249 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 884 € 4 160 € -27 360 € 21 384 € 30 325 € 8 915 € -58 423 € -73 975 €