Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Interiéry Riljak, s.r.o.

2019 2018 2017
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
263 346 € 345 729 € 363 277 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
251 720€ 343 836€ 348 533€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 609€ 911€ 687€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 250€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 017€ 982€ 12 807€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
255 835 € 345 835 € 395 958 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 197€ 217 482€ 221 484€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 334€ 13 713€ 19 294€
11
C.
Služby
7 695€ 39 458€ 63 717€
12
D.
Osobné náklady
74 951€ 58 534€ 64 683€
13
E.
Dane a poplatky
923€ 687€ 1 096€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 042€ 3 954€ 9 526€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
5 190€ 12 614€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 693€ 6 817€ 3 544€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 511 € -106 € -32 681 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
94 103 € 74 094 € 44 725 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
566 € 9 041 € 7 501 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
8 660€ 5 198€
25
XI.
Kurzové zisky
566€ 283€ 2 303€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
98€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 193 € 4 775 € 2 180 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4€ 20€
32
N.
Kurzové straty
1 811€ 3 177€ 856€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 382€ 1 594€ 1 304€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 627 € 4 266 € 5 321 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 884 € 4 160 € -27 360 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 884 € 4 160 € -28 320 €