Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
343 078 € 589 210 € 592 658 € 873 378 € 1 227 465 € 1 542 473 € 1 634 313 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
50 973 € 25 993 € 30 229 € 35 091 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
50 973 € 25 993 € 30 229 € 35 091 €
012
A.II.1
Pozemky
50 973€ 21 993€
013
A.II.2
Stavby
25 354€ 28 716€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 000€ 4 875€ 6 375€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
343 078 € 589 210 € 592 658 € 822 405 € 1 201 472 € 1 511 742 € 1 597 890 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
68 819 € 136 319 € 137 638 € 226 261 € 204 555 € 68 819 €
032
B.I.1
Materiál
034
B.I.3
Výrobky
68 819€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
262 041 € 363 440 € 441 357 € 585 285 € 956 450 € 1 396 538 € 1 552 225 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 069€ 57 728€ 57 633€ 128 251€ 3 048€ 4 310€ 1 988€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 545€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
256 972€ 305 712€ 381 179€ 457 034€ 953 402€ 1 392 228€ 1 550 237€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 218 € 89 451 € 13 663 € 10 859 € 40 467 € 46 385 € 45 665 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 218€ 89 451€ 13 663€ 10 859€ 40 467€ 25 187€ 26 997€
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 198€ 18 668€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
502 € 1 332 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
830€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
502€ 502€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
343 078 € 589 210 € 592 658 € 873 378 € 1 227 465 € 1 542 473 € 1 634 313 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
40 403 € 29 175 € 146 648 € 143 163 € 4 093 € 15 220 € -302 360 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
229 000 € 229 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 300 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
300 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-209 785 € -173 312 € -176 796 € -285 206 € -294 739 € -312 320 € -316 026 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
82 314€ 82 314€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-394 634€ -398 340€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 228 € -36 473 € 3 484 € 108 409 € -21 128 € 17 580 € 3 706 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
302 675 € 560 035 € 446 010 € 730 215 € 1 223 372 € 1 525 368 € 1 935 711 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 230 € 1 230 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 230€ 1 230€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
154 545 € 372 546 € 380 879 € 539 127 € 539 131 € 549 131 € 849 131 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5€ 5€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
549 126€ 849 126€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
148 037 € 187 457 € 65 131 € 191 088 € 187 556 € 181 202 € 185 450 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 907€ 42 387€ 1 382€ 123 118€ 146 298€ 141 228€ 142 688€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 903€ 150€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
141 821€ 143 574€ 62 131€ 61 679€ 35 219€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 309€ 1 496€ 1 618€ 6 291€ 6 039€ 1 153€ 6 450€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
36 918€ 36 162€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
93 € 32 € 496 685 € 792 805 € 899 900 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
496 685€ 792 805€ 899 900€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
93€ 32€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 885 € 962 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 885€ 962€