Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ortodoncia LM, spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene: Ortodoncia LM, s.r.o.)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
511 401 € 499 348 € 504 597 € 490 017 € 634 061 € 487 950 € 462 330 € 476 695 € 447 882 € 367 534 € 342 492 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
511 360€ 499 343€ 502 686€ 489 008€ 632 984€ 483 903€ 462 218€ 476 676€ 447 750€ 366 534€ 342 437€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 000€ 1 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41€ 5€ 1 911€ 1 009€ 1 077€ 1 047€ 112€ 19€ 132€ 55€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
379 236 € 408 985 € 389 947 € 356 866 € 450 824 € 351 224 € 281 551 € 270 135 € 249 581 € 251 835 € 237 681 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
166 153€ 166 191€ 144 965€ 154 171€ 190 533€ 133 157€ 85 058€ 67 876€ 47 954€ 65 289€ 69 219€
11
C.
Služby
75 026€ 79 330€ 75 662€ 60 562€ 64 080€ 56 764€ 68 049€ 62 276€ 52 785€ 49 045€ 49 230€
12
D.
Osobné náklady
119 548€ 112 035€ 113 579€ 112 099€ 146 488€ 129 635€ 117 507€ 126 738€ 130 235€ 113 305€ 95 127€
13
E.
Dane a poplatky
439€ 448€ 963€ 389€ 480€ 973€ 476€ 476€ 729€ 744€ 744€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 975€ 42 539€ 51 175€ 28 442€ 31 719€ 29 238€ 9 468€ 12 384€ 17 262€ 22 172€ 21 079€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30€ 279€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 095€ 8 442€ 3 603€ 1 203€ 17 524€ 1 427€ 993€ 385€ 616€ 1 001€ 2 282€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
132 165 € 90 363 € 114 650 € 133 151 € 183 237 € 136 726 € 180 779 € 206 560 € 198 301 € 115 699 € 104 811 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
270 181 € 253 822 € 282 059 € 274 275 € 378 371 € 293 982 € 309 111 € 346 524 € 347 011 € 252 200 € 223 988 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
11 € 15 € 987 € 15 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
11€ 15€ 987€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
44 € 21 € 315 € 469 € 675 € 669 € 9 € 13 € 2 € 15 € 145 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6€ 166€ 387€ 606€ 659€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44€ 15€ 149€ 81€ 69€ 10€ 9€ 13€ 2€ 15€ 145€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-44 € -21 € -315 € -469 € -675 € -669 € 2 € 2 € 985 € -145 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
132 121 € 90 342 € 114 335 € 132 682 € 182 562 € 136 057 € 180 781 € 206 562 € 199 286 € 115 699 € 104 666 €
36
P.
Daň z príjmov
27 766€ 19 958€ 26 384€ 28 151€ 38 453€ 30 400€ 38 269€ 45 500€ 44 156€ 25 686€ 24 858€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
104 355 € 70 384 € 87 951 € 104 531 € 144 109 € 105 657 € 142 512 € 161 062 € 154 770 € 90 013 € 79 808 €