Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZAGEL s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 10.11.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2014 14.11.2014
 • Úpadca ZAGEL s. r. o.
  IČO: 43952526
  Svetlá 1
  811 02   Bratislava
Oznam

Sro/50384/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti ZAGEL s.r.o., so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 43 952 526, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/342/2013
 • ICS 1113236603
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 21.12.2015
Výmaz 20.1.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
14.11.2014
Rozhodnutie Zrušenie