Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 703 085€ 1 404 063€ 1 103 708€ 2 006 090€ 1 399 497€ 1 162 566€ 882 785€ 839 748€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 700 048 € 1 403 097 € 1 100 616 € 2 000 699 € 1 399 319 € 1 161 907 € 877 799 € 854 634 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 611 060€ 1 368 400€ 1 094 831€ 1 992 500€ 1 407 670€ 1 159 761€ 833 563€ 839 748€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
63 860€ 24 914€ 1 900€ 1 685€ 38 006€ 626€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 7 333€ 583€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 128€ 9 783€ 5 535€ 866€ -10 834€ 461€ 6 230€ 14 260€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 906 872 € 1 370 688 € 1 056 512 € 1 927 905 € 1 368 033 € 1 001 704 € 775 928 € 844 713 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 115 460€ 861 925€ 626 526€ 1 437 280€ 971 283€ 730 431€ 534 455€ 598 358€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 457€ 51 175€ 49 202€ 59 943€ 42 974€ 49 711€ 39 319€ 46 761€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
381 844€ 198 150€ 168 398€ 180 100€ 186 074€ 123 304€ 134 856€ 118 369€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
317 651 € 236 377 € 182 674 € 202 136 € 149 609 € 85 807 € 59 234 € 71 895 €
16
E.1.
Mzdové náklady
229 779€ 170 049€ 133 045€ 146 235€ 108 777€ 65 159€ 42 105€ 51 603€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
76 880€ 56 956€ 43 339€ 49 315€ 35 141€ 16 719€ 14 497€ 16 531€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 992€ 9 372€ 6 290€ 6 586€ 5 691€ 3 929€ 2 632€ 3 761€
20
F.
Dane a poplatky
4 297€ 3 124€ 3 858€ 1 616€ 3 649€ 4 092€ 2 157€ 2 479€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 705€ 18 494€ 21 993€ 18 994€ 12 924€ 8 144€ 4 926€ 4 865€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 705€ 18 494€ 21 993€ 18 994€ 12 924€ 8 144€ 4 926€ 4 865€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 458€ 1 443€ 3 861€ 27 836€ 1 520€ 215€ 981€ 1 986€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
793 176 € 32 409 € 44 104 € 72 794 € 31 286 € 160 203 € 101 871 € 9 921 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 125 159 € 282 064 € 250 705 € 315 177 € 209 239 € 258 000 € 162 939 € 76 886 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 037 € 967 € 3 091 € 5 391 € 177 € 659 € 4 986 € 905 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
3 037€ 967€ 2 792€ 5 285€ 137€ 656€ 915€ 905€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
299€ 104€ 36€ 4 071€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 228 € 10 966 € 11 990 € 13 334 € 12 383 € 6 025 € 10 810 € 10 771 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 921 € 2 928 € 2 490 € 4 868 € 3 795 € 731 € 1 185 € 1 436 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 921€ 2 928€ 2 490€ 4 868€ 3 795€ 731€ 1 185€ 1 436€
52
O.
Kurzové straty
11 103€ 3 075€ 4 293€ 3 267€ 3 500€ 2 172€ 6 847€ 5 937€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 204€ 4 963€ 5 207€ 5 199€ 5 088€ 3 122€ 2 778€ 3 398€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 191 € -9 999 € -8 899 € -7 943 € -12 206 € -5 366 € -5 824 € -9 866 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
778 985 € 22 410 € 35 205 € 64 851 € 19 080 € 154 837 € 96 047 € 55 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
165 097 € 5 894 € 9 897 € 15 530 € 3 028 € 32 897 € 17 714 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
165 097€ 5 894€ 9 897€ 15 530€ 3 028€ 32 897€ 17 714€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
613 888 € 16 516 € 25 308 € 49 321 € 16 052 € 121 940 € 78 333 € 55 €