Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
150 148 € 241 346 € 169 102 € 172 109 € 214 154 € 205 894 € 215 240 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
21 053€ 40 384€ 62 910€ 73 052€ 32 951€ 71 600€ 86 271€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
111 619€ 200 336€ 93 876€ 99 057€ 178 386€ 133 716€ 126 669€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 300€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 476€ 626€ 12 316€ 2 817€ 578€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
237 433 € 276 962 € 196 623 € 203 241 € 271 651 € 245 351 € 211 065 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 637€ 26 852€ 10 908€ 6 169€ 16 989€ 46 431€ 45 957€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
172 547€ 156 389€ 104 504€ 112 963€ 164 557€ 120 722€ 99 088€
11
C.
Služby
37 283€ 45 516€ 32 922€ 28 762€ 39 768€ 41 790€ 38 996€
12
D.
Osobné náklady
9 401€ 47 115€ 43 235€ 54 966€ 44 682€ 34 126€ 26 531€
13
E.
Dane a poplatky
1 003€ 224€ 1 321€ 196€ 1 560€ 2 229€ 493€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
562€ 866€ 3 733€ 185€ 4 095€ 53€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-87 285 € -35 616 € -27 521 € -31 132 € -57 497 € -39 457 € 4 175 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-93 795 € 11 963 € 8 452 € 24 215 € -9 977 € -3 627 € 28 899 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
390 € 804 € 1 207 € 1 607 € 2 666 € 2 223 € 5 313 €
31
M.
Nákladové úroky
243€ 632€ 1 022€ 1 413€ 1 651€ 424€ 1 193€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
147€ 172€ 185€ 194€ 1 015€ 1 799€ 4 120€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-390 € -804 € -1 207 € -1 607 € -2 666 € -2 222 € -5 312 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -32 739 € -60 163 € -41 679 € -1 137 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-87 675 € -36 420 € -28 728 € -33 699 € -61 123 € -42 639 € -2 097 €