Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 188 662€ 4 393 213€ 3 508 257€ 4 236 094€ 2 958 200€ 3 105 341€ 2 492 528€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 192 025 € 4 396 007 € 3 503 494 € 4 234 994 € 2 958 077 € 3 109 784 € 2 549 531 € 2 338 961 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 790€ 44 694€ 2 940€ 183 327€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 851 699€ 4 356 001€ 3 380 735€ 4 004 634€ 2 817 751€ 2 845 911€ 2 194 587€ 1 768 961€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 461€ 4 086€ 292€ 51 457€
07
V.
Aktivácia
3 948€ 6 683€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
175 241€ 13 835€ 49 682€ 141 422€ 86 829€ 199 186€ 249 801€ 356 938€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150 886€ 22 085€ 73 077€ 44 244€ 53 205€ 58 004€ 50 746€ 29 735€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 163 441 € 4 315 492 € 3 412 228 € 4 072 058 € 2 936 037 € 3 087 327 € 2 516 824 € 2 299 508 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 502€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 115 197€ 1 607 280€ 1 390 333€ 1 673 020€ 1 122 953€ 1 137 636€ 931 089€ 1 048 331€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 254 192€ 1 899 563€ 1 369 588€ 1 618 954€ 1 227 290€ 1 272 454€ 951 755€ 765 294€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
643 557 € 570 092 € 560 784 € 449 167 € 384 831 € 347 886 € 297 695 € 336 049 €
16
E.1.
Mzdové náklady
472 964€ 409 729€ 396 722€ 323 805€ 276 273€ 253 591€ 213 607€ 235 685€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
163 365€ 140 500€ 137 483€ 103 599€ 89 976€ 78 767€ 69 421€ 83 091€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 228€ 19 863€ 26 579€ 21 763€ 18 582€ 15 528€ 14 667€ 17 273€
20
F.
Dane a poplatky
11 986€ 10 870€ 10 139€ 9 004€ 27 486€ 11 046€ 8 039€ 7 815€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
95 932€ 94 131€ 76 256€ 56 382€ 60 073€ 101 605€ 92 549€ 102 642€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
95 932€ 94 131€ 76 256€ 56 382€ 60 073€ 101 605€ 92 549€ 102 642€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 526€ 534€ 16 227€ 3 082€ 76 075€ 198 214€ 225 554€ 28 206€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 791€ 101 719€ -51 622€ 206 197€ 23 067€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 260€ 31 303€ 40 523€ 12 750€ 14 262€ 18 486€ 10 143€ 11 171€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 584 € 80 515 € 91 266 € 162 936 € 22 040 € 22 457 € 32 707 € 39 453 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
496 509 € 853 244 € 620 814 € 713 852 € 467 800 € 442 504 € 366 140 € 138 663 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 045 € 1 293 € 4 762 € 1 100 € 415 € 2 240 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
36 € 271 € 1 096 € 351 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
36€ 271€ 1 096€ 351€
42
XII.
Kurzové zisky
16€ 144€ 7€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 029€ 1 113€ 4 484€ 2€ 64€ 2 240€ 21€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 717 € 21 179 € 12 039 € 11 984 € 10 084 € 18 749 € 20 922 € 26 002 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 712 € 13 181 € 6 860 € 4 295 € 7 406 € 9 314 € 13 541 € 18 794 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 712€ 13 181€ 6 860€ 4 295€ 7 406€ 9 314€ 13 541€ 18 794€
52
O.
Kurzové straty
32€ 902€ 230€ 1 091€ 116€ 12€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 973€ 7 096€ 4 949€ 6 598€ 2 562€ 9 423€ 7 381€ 7 208€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 672 € -19 886 € -7 277 € -10 884 € -9 669 € -16 509 € -20 922 € -25 981 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 912 € 60 629 € 83 989 € 152 052 € 12 371 € 5 948 € 11 785 € 13 472 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 483 € 25 655 € 22 974 € 45 107 € 5 593 € 5 445 € 3 240 € 8 140 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 483€ 25 655€ 22 974€ 45 107€ 5 593€ 5 445€ 3 240€ 8 140€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 571 € 34 974 € 61 015 € 106 945 € 6 778 € 503 € 8 545 € 5 332 €